HỘI THÁNH TIN LÀNH MENNONITE TẠI BÌNH DƯƠNG VIỆT NAM… LIÊN TỤC BỊ SÁCH NHIỄU VÀ ĐÀN ÁP THÔ BẠO.


           SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

Hội Thánh Tin Lành Mennonite tại Bình dương Việt Nam một lần nữa tiếp tục gồng mình hứng chịu một cuộc tấn công tàn bạo khác nữa của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào hôm Chủ nhật 02-11 vừa qua. Sau Giáo Hội Công giáo đến Hội Thánh Tin Lành.. và rồi tiếp theo sẽ đến Tôn giáo nào khác tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công thô bạo từ chế độ cộng sản vô thần tại Việt Nam…? Trong nhiều năm qua, Tự do Tôn giáo tại Việt Nam luôn bị chà đạp thô bạo bằng nhiều phương cách khác nhau bao gồm cả việc xử dụng các nhóm côn đồ xã hội đen tấn công và đàn áp thô bạo mọi hoạt động tín ngưỡng thiêng liêng của người dân.

Đó chính là lý do tại sao Cộng đồng Quốc tế càng lúc càng quan tâm sâu sắc đến Tự do Tôn giáo tại Việt Nam… và Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã nhiều lần khuyến nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách (CPC) thuộc các nước có hành vi sách nhiễu và đàn áp Tôn giáo một cách nghiêm trọng và liên tục. Luật pháp Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam lẫn Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền đều quy định hết sức rõ ràng về quyền Tự do Tín ngưỡng của người dân… nhưng trên thực tế, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại hết lần này đến lần khác xử dụng mọi phương cách tinh vi lẫn trắng trợn sách nhiễu và đàn áp hết sức thô bạo mọi hoạt động Tín ngưỡng Tôn giáo của người dân, tín đồ và các chức sắc của Tôn giáo… ngoại trừ các Tổ chức Tôn giáo quốc doanh do sự chỉ đạo và quản lý tuyệt đối bởi hệ thống giám sát của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Quyền Tự do Tín ngưỡng là một trong các quyền Tự do căn bản con người thiêng liêng nhất của người dân Việt Nam và mọi Dân tộc khác trên thế giới… mà không một ai hay bất kỳ một quyền lực nào, thế lực nào có thể cản trở, ngăn cấm hay hạn chế… và người dân Việt Nam lẫn mọi Dân tộc khác trên thế giới đều có quyền tự do sinh hoạt và thể hiện niềm tin Tôn giáo của mình mà không cần phải cầu khẩn, van nài hay xin cho. Để có thể chấm dứt việc sách nhiễu và đàn áp Tôn giáo… mọi người dân Việt Nam phải đồng lòng với nhau… ngoài việc vận động áp lực mạnh mẽ từ Cộng đồng Quốc tế qua việc tố cáo và phơi bày mọi tội ác của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ra trước công luận… mọi người dân Việt Nam còn phải biết đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau trong mọi tình huống…điển hình như cuộc tấn công thô bạo nhắm vào Hội Thánh Tin Lành Mennonite tại Bình dương Việt Nam ngày hôm nay. Đã đến lúc cần phải chấm dứt ngay lập tức việc đàn áp quyền con người… và nhanh chóng trả lại sự công bằng cho xã hội… cho người dân Việt Nam một cách đúng nghĩa và vô điều kiện.

Bản Tin

Hội thánh Tin lành ở Mỹ Phước, Bình Dương lại bị sách nhiễu tấn công

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-11-09
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

http://ct1.addthis.com/static/r07/sh178.html#iit=1415548803744&tmr=load%3D1415548803276%26core%3D1415548803478%26main%3D1415548803728%26ifr%3D1415548803744&cb=0&cdn=0&chr=UTF-8&kw=&ab=-&dh=www.rfa.org&dr=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2F&du=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Fin_depth%2Fmennonit-indep-churc-atta-11092014053741.html&dt=H%E1%BB%99i%20th%C3%A1nh%20Tin%20l%C3%A0nh%20%E1%BB%9F%20M%E1%BB%B9%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%2C%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20l%E1%BA%A1i%20b%E1%BB%8B%20s%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%85u%20t%E1%BA%A5n%20c%C3%B4ng&dbg=0&md=0&cap=tc%3D0%26ab%3D0&inst=1&vcl=1&jsl=8321&prod=undefined&lng=en-US&ogt=image%2Cdescription%2Ctitle%2Csite_name&pc=men&pub=radiofreeasia&ssl=0&sid=545f8f83f7041cbd&srpl=1&srcs=1&srd=1&srf=1&srx=1&ver=300&xck=0&xtr=0&og=site_name%3DRadio%2520Free%2520Asia%26title%3DH%25E1%25BB%2599i%2520th%25C3%25A1nh%2520Tin%2520l%25C3%25A0nh%2520%25E1%25BB%259F%2520M%25E1%25BB%25B9%2520Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%252C%2520B%25C3%25ACnh%2520D%25C6%25B0%25C6%25A1ng%2520l%25E1%25BA%25A1i%2520b%25E1%25BB%258B%2520s%25C3%25A1ch%2520nhi%25E1%25BB%2585u%2520t%25E1%25BA%25A5n%2520c%25C3%25B4ng%26description%3DH%25E1%25BB%2599i%2520th%25C3%25A1nh%2520Tin%2520l%25C3%25A0nh%2520Mennonite%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2599c%2520l%25E1%25BA%25ADp%2520t%25E1%25BA%25A1i%2520ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2520M%25E1%25BB%25B9%2520Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%252C%2520th%25E1%25BB%258B%2520x%25C3%25A3%2520B%25E1%25BA%25BFn%2520C%25C3%25A1t%252C%2520t%25E1%25BB%2589nh%2520B%25C3%25ACnh%2520D%25C6%25B0%25C6%25A1ng%2520v%25C3%25A0o%2520ch%25E1%25BB%25A7%2520nh%25E1%25BA%25ADt%25202%2520th%25C3%25A1ng%252011%2520ti%25E1%25BA%25BFp%2520t%25E1%25BB%25A5c%2520b%25E1%25BB%258B%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25ADp%2520ph%25C3%25A1%252C%2520t%25E1%25BA%25A5n%2520c%25C3%25B4ng%2520khi%2520t%25C3%25ADn%2520h%25E1%25BB%25AFu%2520t%25E1%25BA%25ADp%2520trung%2520th%25E1%25BB%259D%2520ph%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3ng.%2520Nh%25E1%25BB%25AFng%2520ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di%2520ph%25E1%25BB%25A5%2520tr%25C3%25A1ch%2520h%25E1%25BB%2599i%2520th%25C3%25A1nh%2520n%25C3%25A0y%2520cho%2520bi%25E1%25BA%25BFt%2520th%25C3%25A0nh%2520ph%25E1%25BA%25A7n%2520t%25E1%25BA%25A5n%2520c%25C3%25B4ng%2520%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3c%2520ch%25E1%25BB%2589%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25A1o%2520b%25E1%25BB%259Fi%2520c%25C6%25A1%2520quan%2520ch%25E1%25BB%25A9c%2520n%25C4%2583ng%2520%25C4%2591%25E1%25BB%258Ba%2520ph%25C6%25B0%25C6%25A1ng%2520gi%25E1%25BA%25A5u%2520m%25E1%25BA%25B7t%253B%2520trong%2520khi%2520%25C4%2591%25C3%25B3%2520truy%25E1%25BB%2581n%2520th%25C3%25B4ng%2520%25C4%2591%25E1%25BB%258Ba%2520ph%25C6%25B0%25C6%25A1ng%2520v%25C3%25A0%2520Ban%2520T%25C3%25B4n%2520gi%25C3%25A1o%2520t%25E1%25BB%2589nh%2520th%25C3%25AC%2520ch%25E1%25BB%2591i%2520b%25E1%25BB%258F.%26image%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rfa.org%252Fvietnamese%252Fin_depth%252Fmennonit-indep-churc-atta-11092014053741.html%252Ftin-lanh-bduong-75.jpg%252F%2540%2540images%252Fcb63ea97-b284-4d1c-b3e3-f3f8a062126b.jpeg&aa=0&csi=undefined&toLoJson=uvs%3D545f8f83217e406b000&rev=9.3&ct=1&xld=1&xd=1
In trang này
Một số người bịt mặt ném đá tấn công Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bến Cát ngày 2 tháng 11 vừa qua

Một số người bịt mặt ném đá tấn công Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bến Cát ngày 2 tháng 11 vừa qua

 Từ video clip
Hội thánh Tin lành Mennonite độc lập tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vào chủ nhật 2 tháng 11 tiếp tục bị đập phá, tấn công khi tín hữu tập trung thờ phượng. Những người phụ trách hội thánh này cho biết thành phần tấn công được chỉ đạo bởi cơ quan chức năng địa phương giấu mặt; trong khi đó truyền thông địa phương và Ban Tôn giáo tỉnh thì chối bỏ.
Ngay sau khi bị tấn công đợt mới, những mục sư phụ trách đã đưa một khẩn báo lên mạng Internet với video quay lại một phần cuộc tấn công bởi những thành phần bất hảo trước sự chứng kiến của người dân địa phương mà lực lượng chức năng không hề can thiệp.
Mục sư Trần Minh Hòa, một trong những mục sư hiện đang phục vụ tại hội thánh Tin lành Mennonite Mỹ Phước cho biết ý kiến về những lần tấn công gần đây mà ông này cho có sự bất thường:
Đúng là những chuyện bất thường, việc chính quyền cho xã hội đen đập phá hội thánh như vậy, chúng tôi vẫn chưa biết lý do là gì?
Trong khi đó thì một viên chức của Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương không nêu tên cho rằng hội thánh Mennonite Mỹ Phước hoạt động khi chưa được chính quyền cấp tư cách pháp nhân theo qui định của Nhà Nước:
Chỗ nhà sinh hoạt đó không phải là công nhân địa phương mà là kêu gọi một số người dân ở các tỉnh trên Tấy Nguyên xuống ngụ tại đó để sinh hoạt chứ còn người dân địa phương tại đó người ta không có nhu cầu sinh hoạt.
một viên chức BTG tỉnh Bình Dương
Chỗ nhà sinh hoạt đó không phải là công nhân địa phương mà là kêu gọi một số người dân ở các tỉnh trên Tấy Nguyên xuống ngụ tại đó để sinh hoạt chứ còn người dân địa phương tại đó người ta không có nhu cầu sinh hoạt. Họ dùng tiền để lôi kéo, kêu gọi người dân trên các tỉnh Tây Nguyên xuống chứ thực tế người dân địa phương không có. Thực tế là như vậy, còn chuyện đánh đập … thì không có. Nếu có gây ảnh hưởng an ninh trật tự thì những ngành chức năng như công an người ta đã xử lý rồi. Không có chuyện là khi có đánh nhau… mà kêu lực lượng chức năng mà lực lượng chức năng không đến, không có chuyện đó! Đó là tin bịa đặt, báo Bình Dương có đăng một số bài về chỗ đó.
Những người trong cuộc tại hội thánh này cũng đã đọc; tuy nhiên theo lời mục sư Trần Minh Hòa thì những gì báo Bình Dương nêu lên trong bài báo đều không đúng sự thật, ông cho biết:
Họ viết sai sự thật quá nhiều, che giấu sai lầm của họ trước hội thánh cũng như mọi người trên thế giới. Có cô Lan đến nay vẫn còn thẻ tạm trú tại đó mà họ nói không hề đăng ký tạm trú. Cô Dung nhà trẻ ở đây hoàn thành đại học giáo viên ngành mầm non và có hai giáo viên- một trung cấp, một sơ cấp dạy tại nhà trẻ nhưng họ nói những giáo viên đó không có bằng cấp gì cả… Họ nói một cách trắng trợn và trong hội thánh của chúng tôi đã có những người muốn viết bài phản biện. Chúng tôi cũng có xác nhận của công an về đăng ký những người đến học, mà họ nói không hề có đăng ký. Đó là điều quá vô lý.
Mục sư Trần Minh Hòa trình bày lại quá trình hình thành và hoạt động của hội thánh ở Mỹ Phước trong những năm qua như sau:
Họ nói một cách trắng trợn và trong hội thánh của chúng tôi đã có những người muốn viết bài phản biện. Chúng tôi cũng có xác nhận của công an về đăng ký những người đến học, mà họ nói không hề có đăng ký. Đó là điều quá vô lý
MS Trần Minh Hòa
Hội thánh chúng tôi nhóm từ năm 2007 đến nay. Mục sư Nguyễn Thành Nhân quản nhiệm tại đây. Từ năm 2011 ông đi Thái Lan tỵ nạn thì tôi được chính thức nhận bổ nhiệm tại đó. Hội thánh vẫn nhóm bình thường với chừng 40 tín hữu gồm những anh em công nhân làm việc tại đó, cộng thêm những em sinh viên học Trường Kinh Thánh tại đó chừng 40 nữa. Chúng tôi vẫn thường nhóm hằng tuần như vậy, nhưng hai tuần gần đây chúng tôi không thể nào nhóm được vì chính quyền đã thuê xã hội đen, giang hồ đến chặn cửa hội thánh, quậy phá và đánh, đã bốn người bị đánh. Chính họ đã thuê những người xã hội đen như thế để đập phá hội thánh của chúng tôi, thì đương nhiên họ sẽ nói như vậy để biện minh cho việc làm sai trái của họ trước xã hội.
Suốt 4 tiếng đồng hồ xã hội đen quậy phá nhà thờ của chúng tôi mà chính quyền không có biện pháp gì để ngăn cản họ.
Đối với câu hỏi Ban Tôn giáo có sẽ đi xác minh về vụ việc và nếu thực sự có công nhân ở đó mong muốn được tham gia hội thánh Tin lành Mennonite như thế thì cơ quan này sẽ làm gì, viên chức Ban Tôn Giáo tình Bình Dương trả lời:
Nếu công nhân có nhu cầu thì sẽ giải quyết. Ở đây có rất nhiều chỗ như là ở Thuận An có Bình Chuẩn, An Phú, Đồng An nhà nước vẫn cho phép những điểm nhóm phục vụ cho công nhân như Bình Hòa có hệ phái Ân Điển Nam Phương… Nếu thực sự công nhân có nhu cầu, nhưng chỗ này công nhân chưa thực sự có nhu cầu nên chưa cho phép chỗ đó là như vậy.
Tuy nhiên mục sư Trần Minh Hòa cho biết trong mấy năm qua, hội thánh Tin lành Mennonite Mỹ Phước đã tiến hành các thủ tục theo như luật pháp yêu cầu, nhưng rồi cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương từ chối.
Trước đây mục sư Nhân đã ba lần trình bày vấn đề của hội thánh để xin thành lập một điểm nhóm tại nơi đó. Đã ba lần và họ đều từ chối. Khi tôi quản nhiệm hội thánh nơi đó thì cùng mục sư Quang có thông báo lên, nhưng không xin vì trước đây đã ba bốn lần rồi mà họ cứ từ chối hoài thì làm sao chúng tôi cứ xin hoài như vậy.
Theo như trình bày của các mục sư phụ trách hội thánh Tin lành Mennonite Mỹ Phước, Bình Dương thì từ tháng sáu năm nay hội thánh này đã chịu hơn chục lần bị đập phá, tấn công. Tuy nhiên những lần trong các chủ nhật gần đây là trầm trọng hơn với sự tham gia của đông người và cách thức tấn công cũng tàn bạo hơn.
Tình trạng tấn công hội thánh Tin lành Mennonite ở Mỹ Phước, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương được nêu ra trong Bản Lên tiếng của 25 tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam vào ngày 6 tháng 11 vừa qua.
Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: