GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NHÂN DÂN BẰNG VŨ LỰC… CHÍNH QUYỀN HAY CÔN ĐỒ…? – SETTLE COMPLAINT OF PEOPLE by FORCE … GOVERNMENT or hooliganism … ?


 

 

                                  SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

Hiện tượng dân oan kéo nhau đến chính quyền khiếu nại tài sản đất đai của họ bị chiếm đoạt một cách trái pháp luật ngày một gia tăng và lan tràn trên phạm vi cả nước… nguyên nhân tại sao và điều gì đã dẫn đến tình trạng tồi tệ nói trên… ? qua sự kiện công an tỉnh Bình Dương dùng vũ lực đàn áp người dân oan ngày hôm nay và trong suốt nhiều năm qua trên khắp mọi miền đất nước cho thấy… lý do duy nhất chính là chính quyền các cấp thay vì lắng nghe người dân… tận tình giải thích và giải quyết vụ việc một cách thấu tình đạt lý, thì chính quyền lại chủ trương sử dụng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề… điều này dẫn đến việc người dân đã bức xúc trong nhiều năm qua… nay lại càng cảm thấy bức xúc nhiều hơn nữa trước cách hành xử ngang ngược và vô đạo đức của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay.

Theo thông tin mà chúng ta nhận được qua bản tin ngày hôm nay của văn phòng Công lý và Hòa bình tại Sài gòn… thì mọi người thấy rằng, điều duy nhất mà người dân oan khiếu kiện đất đai và tài sản mong muốn đó chính là nhận được câu trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản từ các cơ quan chức năng liên quan đến các vụ kiện tụng đòi lại đất đai mà họ cho rằng Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã chiếm đoạt của họ một cách trái pháp luật trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, chính quyền các cấp đã cố tình phớt lờ mọi sự việc… và thay vào đó là cách hành xử thô bạo, vô đạo đức và vô trách nhiệm…!!! Giải quyết thấu đáo sự việc, hay không giải quyết thì chỉ cần trả lời bằng văn bản cho người dân… một vấn đề hết sức đơn giản nhưng xem ra lại quá khó đối với Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam… lý do tại sao…?

Điều duy nhất mà mọi người chúng ta có thể hiểu được đó chính là lẽ phải không thuộc về phía chính quyền nên ngay cả một câu trả lời cho người dân cũng không thể mở miệng… và không biết phải trả lời người dân như thế nào. Nếu giải quyết thấu tình đạt lý sự việc thì phải trả lại  đất đai đã chiếm đoạt trái phép cho người dân… như vậy là phải hy sinh lợi ích cá nhân mình, điều này không thể… nhưng nếu trả lời bằng văn bản là không giải quyết thì lại vi phạm pháp luật… đây chính là mấu chốt của vấn đề và cũng là điều nan giải từ phía chính quyền các cấp … dẫn đến cách hành xử ngang ngược thô bạo và vô đạo đức mà chúng ta thấy được ngày hôm nay và trong suốt nhiều năm qua. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thể vừa muốn đạt được lợi ích cá nhân lại vừa muốn chính nghĩa thuộc về mình. Nếu thật lòng muốn giảm thiểu hoặc chấm dứt tình trạng dân oan khiếu kiện lan tràn như hiện nay… thì điều duy nhất mà chính quyền các cấp tại Việt Nam cần phải làm đó chính là giải quyết sự việc trên tinh thần pháp luật… và chấm dứt ngay lập tức cách hành xử thô bạo và vô đạo đức mà họ đã áp dụng hiện nay … cũng như trong suốt nhiều năm qua.

Bản Tin

Công an Bình Dương đánh dân thô bạo

ĐĂNG NGÀY: 19.01.2014 , MỤC: – TIN NỔI BẬTNGƯỜI NGHÈO


VRNs (19.01.2014) – Sài Gòn –  Chiều ngày 16/01/2014 bà Nguyễn Thị Kim Thu ở xã Minh Thạnh – Huyện Dầu Tiếng – Tỉnh Bình Dương đến văn phòng Công Lý Hòa Bình cho biết, vào ngày 15 tháng 01 năm 2014 bà Thu cùng với 2 người bạn (cùng là dân oan) đến UBND Tỉnh Bình Dương để xin vào gặp ông phó chủ tịch tỉnh là ông Trần Văn Nam để yêu cầu giải quyết vụ án oan sai mà bà đã kêu cứu suốt 12 năm nay nhưng nhóm công an hơn 40 người không cho bà vào trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh và đã ra tay đàn áp khống chế, kẹp cổ, bấm huyệt rồi bắt tống lên xe tải chở đi.
Bà Thu cho biết chi tiết: Khi công an không cho vào ủy ban, vì quá bức xúc nên bà đả kêu “Yêu cầu ông Trần Văn Nam phó chủ tịch hảy trả lời vể việc đối thoại của tôi tháng 2 năm 2012, tôi đã chờ đợi ông nay hai năm rồi, tại sao ông không ra quyết định giải quyết cho tôi, tôi yêu cầu ông hảy trả lời bằng văn bản” thì ngay lập tức có hơn 40 công an vào xô xát, kẹp cổ rồi bấm huyệt khiến cho cánh tay phải bị liệt và bầm tím, hành động của công an là dùng quyền lực để đàn áp dân chứ không phải do dân vì dân, công an bảo vệ tham nhũng chứ không phải bảo vệ dân oan, sau khi khống chế được bà Thu thì công an cho lên xe rồi chở về phòng tiếp dân và lập biên bản cho rằng bà Thu đi không đúng nơi đúng chỗ, khi ấy bà Thu yêu cầu công an xin giấy hưởng dẩn để đến cơ quan nào cho đúng chổ mà có thể giải quyết được vụ án oan sai cho bà và bà có trình ra chứng từ mà ông Trần Văn Nam đả từng làm việc với bà hồi tháng 3 năm 2012, xét thấy công an lập biên bản không đúng sự việc nên bà Thu đã không ký nhận.
Bà Thu cho biết thêm, trong nhóm công an đàn áp ấy không có ai đeo bảng tên hết và bà chỉ biết có hai viên công an là anh Thông là phó phòng tiếp dân và anh Long, khi bị đàn áp bà Thu đã kêu cứu nhưng tất cả đều làm ngơ.
140119-Dan oan BD-2
Về vụ án oan sai của bà Thu, bà cho biết chính quyền và công an đảãcấu kết với nhau làm hồ sơ khống rồi đến bắt con trai của bà đi, và bà đã kêu oan từ đó đến nay là 12 năm rồi mà không được giải quyết. Vì nhà nghèo, vì danh dự và vì công lý nên bà đã phải bán nhà đất của mình để làm lệ phí đi kêu oan cho con trai mình. Bà Thu mong muốn chính quyền tỉnh Bình Dương  phải giải quyết vụ việc, còn nếu không thì phải trả lời bằng biên bản là không giải quyết
140119-Dan oan BD-3
Bà Nguyễn Thị Kim Thu cùng với 2 người bạn cùng là dân oan tỉnh Bình Dương
AL, vp. CLHB
 

 

 

 

 

 

 

                                  THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

Do Minh Tuyen

 

The phenomenon of petitioners pull together to authorities to complain of their land assets have been seized illegally raising and spreading throughout the country … why and what led to the worse situation above … ? through the event of Binh Duong police used force crackdown petitioners today and for many years all over the country show that … The only reason that is governments at all levels instead of listening to the people … devoted to explaining and resolving the situation reached a reasonable lens , the government only advocate using violence to solve all the problems … This has led to the burning of people over the years … This feeling is even more and more urgent before unruly behavior and immorality of the ruling communist Vietnam today.

 

According to information we received through newsletter today ‘s the Justice and Peace office in Saigon … the people see that , the only thing that petitioners claim land and property has been desirable that is getting direct answers or in writing from the competent authorities relating to the litigation claim the land that they claim that the Communist government of Vietnam has seized their unlawful ways throughout the years . However, governments at all levels have intentionally ignored all the … and replace it is to behave rudely , immoral and irresponsible … ! Adequately address the job , or not resolved just need reply in writing to the people … a very simple problem but it seems too difficult for the government of Communist Vietnam … why … ?

 

The only thing that any of us also can understand, that is the justice not belong to the government side… so even an answer to the people also could not open their mouth … and do not know how to answer people . If everything be addressed adequately is the land asset which has been illegally appropriated must be returned to the people … Such sacrifices his personal interests , this can not be … but if answer by written that not to resolve is violations of the law … this is the crux of the problem and also is intractable from the government at all levels … lead to unruly behavior rude and immoral that we has seen today and for many past years. Authorities communist Vietnam can not just wish to achieve personal gain just want the righteousness to belong to them . If truly want to minimize or halt rampant the situation of protesters like today … the only thing that governments at all levels in Vietnam need to do, that is resolve issues in the spirit of the law … and immediately termination behavior rude and immoral that they have applied current … as well as throughout the years .

 

 

 

 

 

News

 

 

Binh Duong police beat people violently

 

PUBLISH DATE : 01/19/2014 , SECTION : – BREAKING NEWS , THE POOR


VRNs ( 01/19/2014 ) – Saigon – PM Date 01/16/2014 Ms Nguyen Thi Kim Thu at Minh Thanh commune – Dau Tieng District – Binh Duong Province to the office of Justice of Peace , said on Jan 15, 2014 Ms. Thu along with ​​2 friends ( same as petitioners ) go to the people’s Committee of Binh Duong Province to meet Vice chairman is Mr. Tran Van Nam province to require to solve the wrongfully case that she convicted her cry during past 12 years but the police group more than 40 people at the headquarters of the People’s Committees of province and cracking control , clamp the neck , acupressure and catch up the truck thrown away .
Ms. Thu said details : When police not allow to enter the committee, because was too urgent she sounded ” Ask Mr. Tran Van Nam vice president let answers about my dialogue in February 2012 , I have waited him two years , why he did not make decision to settle for me , I asked him to please answer in writing ” is immediately more than 40 police in clashes , reflexology and neck clamp that for paralyzed right arm and bruises , police action is to use power to suppress people , not by the people for the people , police protects corruption rather than protection of the petitioners , after controlling Ms. Thu police took up the car and transported to the reception room and make a record which said that Ms. Thu did not go to right place , at that time Ms. Thu required police to obtain guidance to any agencies that is right place that could settle wrongfully case for her and she displayed the documents to which Mr. Tran Van Nam has ever worked with her ​​in March 2012 ,  deem the police made inaccurately records should Ms. Thu has not signed .
Ms. Thu adds ,in the group of repression police that no one wear the name plate and she just knew two police officers is Mr. Thông deputy of reception room and Mr. Thong , when has been suppressed she cried but they all ignored .
 
140119-Dan oan BD-2
Regarding the wrongfully convicted case of Ms. Thu , she said government and police connived together to make blank records to arrest her son away , and she since there has claimed during 12 years without resolved . Because of the poor family , for honor and justice so she had to sell her land to make a fee to claim innocence for her son . Ms. Thu wishes Binh Duong provincial government to resolve the case , and if not , they must reply in writing is not settlement
140119-Dan oan BD-3
Ms. Nguyen Thi Kim Thu , along with two friends along the petitioners in Binh Duong
AL, vp. CLHB

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: