NHÀ CẦM QUYỀN HÀ NỘI XÓA DẤU VẾT TU VIỆN DÒNG CHÚA CỨU THẾ THÁI HÀ… BẢN CHẤT KẺ CƯỚP CỦA TÂN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC…!!! – HANOI authorities remove tracks MONASTERY REDEMPTORIST THAI HA… BANDITS NATURE OF NEW MEMBERS UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL … !


 

                        SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

Hiến pháp Nhà nước Việt Nam 2013… được cho là đã sửa đổi và tập trung được đầy đủ tinh hoa trí tuệ của người dân… được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 28-11-2013 vừa qua với 486 phiếu thuận trên tổng số 488 lá phiếu… một tỷ lệ đồng thuận đáng ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vâng, không biết việc sửa đổi và thông qua Hiến pháp Nhà nước lần này theo tiến trình dân chủ như thế nào… và thật sự đã phù hợp với ước nguyện của người dân hay chưa… hay có thật sự đáp ứng được lợi ích chung của quốc gia dân tộc hay không… nhưng một điều chắc chắn rằng, tương lai của đất nước và số phận hẩm hiu của người dân sẽ chẳng bao giờ được thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp… nếu không nói rằng ngay cả nó sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai… khi ngày nào các nhóm lợi ích và giới cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn chưa từ bỏ bản chất tham quyền cố vị của mình để có thể đặt lợi ích của người dân và quyền lợi của quốc gia dân tộc lên trên lợi ích riêng tư của bản thân mình.

Luật đất đai được sửa đổi ra sao… và các quy định mới của bản Hiến pháp 2013 vừa được Quốc hội Nhà nước Việt Nam thông qua tốt đẹp như thế nào… nhưng hình ảnh thật sự khó coi về cách hành xử của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong lúc này đối với Giáo Hội Công giáo Việt Nam nói chung và đối với Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà nội nói riêng là một hành vi vi phạm pháp luật và chà đạp lên Công lý… không thể chấp nhận. Trong loạt bài viết đăng tải trước khi đề cập đến việc sửa đổi và thông qua Hiến pháp mới của Nhà nước, chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng… đã là một chính quyền thì không thể hành xử như một kẻ cướp… là một người đại diện cho Nhà nước thực thi pháp luật… thì không thể xem thường và chà đạp lên luật pháp… chưa kể Việt Nam hiện nay đã khoác lên mình chiếc áo thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc… vốn được xem là nhân tố tích cực cổ súy, giám sát và bảo vệ quyền con người khắp mọi nơi trên thế giới… thì lại cần phải thể hiện trách nhiệm đúng đắn trong vai trò của mình hiện nay… chứ không thể hành xử một cách tùy tiện bất chấp luật pháp, Hiến pháp… và bất kể lương tâm đạo đức con người như hiện nay.

Việc Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam “mượn” đất đai tài sản của Giáo Hội Công giáo Việt Nam suốt mấy chục năm qua mà không chịu trả lại đã là hành vi sai trái không thể chấp nhận… nay lại còn cố tình tìm mọi cách xóa đi dấu vết của chủ sở hữu như đang diễn ra tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà nội hiện nay… thì lại càng không thể chấp nhận được… không chỉ là hành động phạm pháp, trái với các quy định pháp luật, trái với lương tâm đạo đức con người… mà còn là hành vi của một kẻ cướp… thì các Nhà lãnh đạo đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam làm sao giải thích và trả lời trước công luận Quốc tế, lẫn đồng bào Việt nam trong và ngoài nước…? Chúng tôi kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa từ Cộng đồng Quốc tế… từ các cơ quan Nhân quyền, các cơ quan thông tấn báo chí và giới Truyền thông Quốc tế… cùng với các Tổ chức Chính phủ khắp mọi nơi trên thế giới… hãy tiếp tay ngăn chặn và lên án hành vi phi pháp, xem thường pháp luật và Công pháp Quốc tế của các Nhà lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả đồng bào Việt nam, đặc biệt là các KiTô hữu Công giáo trên cả nước… hãy cùng quan tâm chia sẻ… và cùng nhau ra sức bảo vệ đất đai Tài sản của Giáo Hội Công giáo Việt Nam nói chung… và đối với Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà, Hà nội ngày hôm nay nói riêng.

Bản Tin

 

Nhà cầm quyền Hà Nội xóa dấu vết Tu viện DCCT Thái Hà

ĐĂNG NGÀY: 04.12.2013 , MỤC: – TIN NỔI BẬTTIN VIỆT NAM


VRNs (04.12.2013) – Sáng nay, ngày 4/12/2013, rất nhiều công an, dân phòng và an ninh chìm với các phương tiện chuyên dụng đã kéo đến bảo kê cho ban giám đốc bệnh viện Đống Đa (chiếm Tu viện DCCT Hà Nội để làm bệnh viện) xóa bỏ dấu vết Tu viện DCCT Hà Nội để “hợp thức hóa” dần dần làm mất dấu tích của một Tu viện.
Phía bệnh viện đã lén lút xây dựng 1 toà nhà sát bờ tường phía khu đất nay bị cướp làm vườn hoa 1/6 và sáng nay đã đập bỏ tường bao để làm cho tòa nhà này lộ ranh ra ngoài. Tất cả những người ra vào bệnh viện phải đi bằng cổng phía sau chứ không được vào cổng chính. Mặc dù chỉ là vấn đề xây dựng nhưng nhà cầm quyền lại trang bị xe “cảnh sát” và rất đông công an ra canh.
Phải chăng nhà cầm quyền sợ giáo dân nổi giận vì cơ sở của Giáo hội bị xúc phạm trước mặt họ nên phải xua quân ra bảo vệ?
Tất cả diện tích gần 60.000 m2 khu vực Thái Hà ấp thuộc về quyền sở hữu của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam từ thượng bán thế kỷ trước nay chỉ còn vỏn vẹn hơn 2.500 m2. Ba khu vực quan trọng bị nhà cầm quyền cộng sản chiếm dụng hiện nay là Tu viện DCCT Hà Nội (làm bệnh viện Đống Đa), khu đất Hồ Ba Giang và khu Vườn hoa 1/6.
Dưới đây là một số hình ảnh mà giáo dân Thái Hà ghi nhận được sáng nay.

Xe chuyên dụng phá bỏ tường bao

Sáng nay mọi người phải ra vào bằng cổng sau

Công an bảo kê cho việc đập phá cơ sở tôn giáo

Tòa nhà xây lén lút đang lộ dần ra

5

Chiếm dụng và phá hoại cơ sở tôn giáo lại do chính công quyền thực hiện

Cổng chính bị chặn...

8
PV. VRNs

 

 

 

                             THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

Do Minh Tuyen

Constitution of the State of Vietnam 2013 … is said to have been revised and fully be concentrated intellectual elite from the people … was Vietnam National Assembly adopted on 28-11-2013 past with 486 accepted votes out of 488 ballots … an agreed rate which’s surprisingly imaginative from people . Well , not knowing the amendment and the Constitution of the State through this time under democratic processes like how… and really fit people’s wishes or not … or really meet the common interests of the ethnic nation or not … but one thing is sure that , the unfortunate destiny of people  and country’s future will never be changed in the direction of good … if not say that it will become even worse in the future … when any days that the interest groups and the Vietnam Communist Ruling is still not abandon the nature of their entrenchment in order to put the people’s interests and the interests of the ethnic nation above the interests privacy of themselves.

 Land Law was amended is like … and new provisions of the Constitution  2013 was adopted by the Vietnam State National Assembly how is good … but really unsightly picture on behavior of the Vietnam communist government at this time for the Catholic Church in Vietnam in general and for the Redemptorist Monastery Thai Ha , Hanoi in particular is a violations of law and trampled upon justice … unacceptable . In a series of articles published before referring to the amendment and adoption of the new Constitution of the State , we also emphasize that … was a government can not behave like a robber … is a state representative for law enforcement … can not disregard and trample the law … not yet mention to Vietnam now wear the shirt of member of the Human Rights Council of the United Nations … which is considered as a positive factor in advocating , monitoring and protection of human rights everywhere over the world  then it needs to show proper responsibility in his current role …  that could not arbitrarily defying the law , the Constitution … and regardless even to the human moral conscience today.

The communist authorities in Vietnam ” borrow ” land assets of the Catholic Church in Vietnam during the last tens of years that has refused to return is the misconduct is unacceptable … now, even deliberately sought to erase traces of the owner as is happening at the Redemptorist Monastery Thai Ha , Hanoi today … it is  the more not acceptable … not only is the illegal act , contrary to the law , contrary to the ethics of human conscience … but also the behavior of a robber … The leaders of the party and the communist state Vietnam is how to explain and how to answer before international public opinion , and the Vietnamese people at home and abroad … ? We call for more attention , more strongly from the International Community … from human rights organizations , the media agency and the International Telecommunication … along with government organizations all over the world … let abetting, help to stop and condemn to illegal behavior , despised law and international law of the State Leadership communist Vietnam today. Besides, we earnestly invite all the people of Vietnam , especially Catholic Christians across the country … let’s share the same interest … and work together to defend the land assets of the Catholic Church in Vietnam in general … and for the Redemptorist Monastery Thai Ha , Hanoi in particular today.

 

 

News

 

 

 

Authorities remove traces of Monastery Redemptorist Thai Ha, Hanoi

 
PUBLISH DATE : 12/04/2013 , SECTION : – BREAKING NEWS , NEWS VIETNAM
 
VRNs  ( 04/12/2013 ) – This morning , on 04/12/2013 , many police , civil defense and security with dedicated media flocked to the board of directors and gatekeepers Dong Da Hospital ( accounting for Hanoi Redemptorist hospital to hospital ) remove traces of Hanoi Redemptorist Monastery to ” legalize ” gradually lost trace remains of a Monastery .
The hospital has stealthily build one building wall adjoining the land which’s robbed flower gardening 1/6 and this morning demolished the walls to expose the building’s line route  out. All those who want to go in-out of the hospital have to go by the back gate is not the main entrance . Although only a matter of bulding but the government  equipped with ” police ” car and a large of police to guard .
Does the government fear angry parishioners because the church facility was insulted right in front of them so sending the police to come there for protection ?
All area of ​​nearly 60,000 m2 of area Thai Ha hamlet is ownership of the Vietnam Redemptorist Province  from upstream half- century previously now with just remain over 2,500 m2 . These three important areas that the communist government now occupied is the Hanoi Redemptorist Monastery ( to make as Dong Da Hospital ) , Lake Ba Giang area and gardens 1/6 .
 
Here are some pictures that parishioners noted this morning .
 

Xe chuyên dụng phá bỏ tường bao

Sáng nay mọi người phải ra vào bằng cổng sau

Công an bảo kê cho việc đập phá cơ sở tôn giáo

Tòa nhà xây lén lút đang lộ dần ra

5

Chiếm dụng và phá hoại cơ sở tôn giáo lại do chính công quyền thực hiện

Cổng chính bị chặn...

 
8
PV. VRNs
 
 

 

 

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: