VIỆT NAM NÊN THỂ HIỆN ĐÚNG ĐẮN TRỌNG TRÁCH CỦA MÌNH TRONG VIỆC CỔ SÚY VÀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI … DƯỚI VAI TRÒ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC… – VIETNAM SHOULD proper representation IN DUTY OF ADVOCATING AND PROTECTION ON HUMAN RIGHTS … UNDER THE ROLE OF MEMBERS OF THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL …


 

                           SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

Cổ súy, tôn trọng và bảo vệ quyền con người tại Việt Nam… không chỉ là điều mong muốn của hàng chục triệu người dân Việt Nam hiện nay… mà còn là kỳ vọng chung của Cộng đồng Quốc tế… sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Với tư cách thành viên của một Tổ chức Nhân quyền Quốc tế… và với trọng trách hiển nhiên trong việc cổ súy, giám sát và bảo vệ quyền con người trên thế giới… Việt Nam không thể tiếp tục tồn tại những hệ lụy liên quan đến quyền con người… và càng không thể tiếp tục duy trì thành tích nhân quyền tệ hại cố hữu bấy lâu nay của Việt Nam trong mắt Cộng đồng Quốc tế.

Lẽ ra không cần phải đợi Quốc tế lên tiếng… mà các vị lãnh đạo Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tự nhận thức và ý thức được điều này… sau khi khoác lên mình chiếc áo nhân quyền Quốc tế như mong muốn. Không chỉ là mở rộng quyền tự do tư tưởng cho người dân Việt Nam như yêu cầu của bà Shaheed, chuyên gia nhân quyền, và cũng là Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các Quyền văn hóa… mà hầu hết các quyền tự do căn bản của người dân vốn đã được quy định trong bản Hiến chương Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bao gồm các quyền : Tự do Ngôn luận, Tự do Tôn giáo, Tự do Hội họp và Lập hội…v…v… cũng đều phải được triệt để tôn trọng và bảo vệ.

Nói cách khác, đã là chính quyền thì không thể là kẻ cướp… là người thực thi pháp luật thì không thể vi phạm chà đạp lên pháp luật… hay nói nôm na rằng, một khi đã trở thành nhân tố tích cực trong việc cổ súy, giám sát và bảo vệ nhân quyền trên thế giới… thì giới lãnh đạo cộng sản cầm quyền tại Việt Nam không thể tiếp tục hành vi chà đạp quyền con người như đã từng… và hiện đang xảy ra tại Việt Nam. Mọi lý do biện minh cho các hành vi đi ngược lại các quy định liên quan đến quyền con người tại Việt Nam … đều không có giá trị và không thể chấp nhận. Đã đến lúc các Nhà lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt Nam cần phải thay đổi quan điểm, thái độ, lập trường và cung cách hành xử của mình đối với người dân… để phù hợp và xứng đáng với vai trò là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Bản Tin

Thứ hai, 02/12/2013

TIN TỨC / VIỆT NAM

Chuyên gia LHQ kêu gọi VN mở rộng quyền tự do tư tưởng cho người dân

Bà Shaheed nói nhà cầm quyền Hà Nội nên mở rộng không gian cho người dân bộc lộ quan điểm.

Bà Shaheed nói nhà cầm quyền Hà Nội nên mở rộng không gian cho người dân bộc lộ quan điểm.

CỠ CHỮ
02.12.2013
Một chuyên gia về nhân quyền của Liên hiệp quốc tuyên bố đã đến lúc chính phủ Việt Nam phải bảo đảm quyền tự do bày tỏ tư tưởng của công dân, nhằm ngăn chặn tình trạng các nghệ sĩ bị trừng phạt, sách nhiễu hay bị giam giữ tùy tiện.

Lời kêu gọi được Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các Quyền văn hóa, bà Farida Shaheed, đưa ra sau chuyến đi thực tế đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 18 đến 29/11 nhằm nghiên cứu những biện pháp được chính quyền thực hiện để người dân có thể thụ hưởng đầy đủ các quyền văn hóa trong nước.

Bà Shaheed nói nhà cầm quyền Hà Nội nên mở rộng không gian cho người dân bộc lộ quan điểm kể cả quyền tự do biểu đạt nghệ thuật và tự do học thuật, đồng thời phải đảm bảo cho dân có thể đóng góp tri thức vào sự phát triển của đất nước.

Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các Quyền văn hóa, bà Farida ShaheedBáo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các Quyền văn hóa, bà Farida Shaheed

Bà Shaheed cũng bày tỏ quan ngại vì Việt Nam thiếu vắng các nhà xuất bản tư nhân làm giới hạn phạm vi để những tiếng nói độc lập được nghe thấy và chỉ cho sử dụng một bộ sách giáo khoa lịch sử duy nhất trong học đường.

Thông cáo báo chí của Liên hiệp quốc tại Việt Nam dẫn lời bà Shaheed nhấn mạnh việc dạy lịch sử cần khuyến khích tư duy phê phán-phân tích-tranh luận, như khuyến nghị bà đã nêu trong báo cáo gần đây nhất trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc hồi tháng 8 năm nay.

Dẫn ra các trường hợp nghệ sỹ bị kết tội theo điều 88 Bộ Luật Hình sự vì “tuyên truyền chống nhà nước”, chuyên gia nhân quyền Liên hiệp quốc nói bà thật tâm hy vọng Việt Nam xem lại các chính sách trong việc đảm bảo quyền tự do biểu đạt nghệ thuật và sáng tạo của công dân, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Vẫn theo lời bà Shaheed, đã đến lúc những tiến bộ về xoá đói giảm nghèo và kinh tế của Việt Nam cần được bổ sung bằng việc tăng cường không gian cho dân tranh luận công khai và biểu đạt các tiếng nói đa dạng trên con đường phát triển đất nước.

Trong chuyến thăm 12 ngày, Báo cáo viên Đặc biệt Shaheed đã đặt chân tới Hà Nội, Sài Gòn, Hội An, Sa Pa, Đà Nẵng, Quảng Nam, và Lào Cai, gặp gỡ các thành phần trong xã hội dân sự và các giới chức nhà nước.

Bà Shaheed sẽ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc báo cáo đầy đủ về chuyến đi và những khuyến nghị đối với Hà Nội trong năm 2014.

Chuyến đi của bà Shaheed diễn ra 1 tuần sau khi Việt Nam trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc hôm 12/11 giữa những chỉ trích mạnh mẽ của giới bảo vệ nhân quyền quốc tế về hồ sơ nhân quyền xuống dốc của Hà Nội.

Trong số các nghệ sĩ đang bị Việt Nam cầm tù về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ có trường hợp của hai nhạc sĩ được cộng đồng quốc tế lưu ý, Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình.

                             THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

Do Minh Tuyen

Advocating, respect and protect human rights in Vietnam … not only is the desire of tens of millions people in Vietnam today … but also the common expectation of the International community … after Vietnam officially became a member of the UN Human Rights Council . As a member of the International Human Rights Organisation … and with the obvious responsibility in advocating , monitoring and protection of human rights in the world … Vietnam can not continue to exist bad implications related to human rights … and increasingly unable to maintain human rights record worse so long entrenched of Vietnam in the eye of the International Community .

Need not have waited speaking up from the International … that the leaders of Vietnam communist government should self- aware and conscious of this … after putting on  shirt International human rights as desired . Not only is the expansion of freedom of thought for the people of Vietnam as Ms.  Shaheed’s request , human rights expert , and also the Special Rapporteur of the UN on Cultural Rights … that most of the fundamental Rights of the people which had been stipulated in the Charter of the United Nations Human Rights , including the rights as : Freedom of Speech , Freedom of Religion, Freedom of assembly and association. .. v … v … also must be thoroughly respected and protected .

In other words , be a government is not be able to act as a bandit … Be a person who’s law enforcement can not violate and trample the laws … or like saying , once  becoming a positive factor in advocating , monitoring and protection of human rights around the world … the leaders of ruling communist Vietnam can not continue to act as human rights abuses which has been … and is currently happening in Vietnam . Any justification for acts contrary to the provisions relating to human rights in Vietnam … are not valid and can not accept . It is time for the leaders of Vietnam Communist state needs to change the perspective , attitude , stance and behavior towards people … to fit and worthy to serve as a member of the UN Human Rights Council .

News

Thứ hai, 02/12/2013

NEWS / VIETNAM

UN experts call for expanded ideas freedoms for VN people

Bà Shaheed nói nhà cầm quyền Hà Nội nên mở rộng không gian cho người dân bộc lộ quan điểm.

Ms. Shaheed said the Hanoi government should expand the space for people to express views .

CỠ CHỮ
02.12.2013
An expert on the UN human rights declaration was time for the government of Vietnam to ensure the freedom of expression of citizens , in order to prevent artists punished , detained or harassed arbitrarily .

Call was given out by the Special Rapporteur of the UN on Cultural Rights , Ms. Farida Shaheed , after giving the first real trip to Vietnam from May 18 to 29/11 in order to study the main measures done right so that people can fully benefit from the cultural rights in the country .

Ms. Shaheed said the Hanoi government should expand the space for people to express opinion , including freedom of artistic expression and academic freedom , and to ensure that people can contribute to the knowledge development of the country .

Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các Quyền văn hóa, bà Farida ShaheedSpecial Rapporteur of the UN Cultural Rights , Ms. Farida Shaheed

Ms. Shaheed also expressed concern for Vietnam absence of private publishers limit the scope for independent voices to be heard and only use a single history textbook in school .

Press Release of the United Nations in Vietnam quoted Ms. Shaheed stressed teaching history should encourage critical thinking – debate analysis , as outlined her recommendations in the most recent report to the General Assembly UN in August this year .

Leading out the cases of artists was convicted under article 88 of the Penal Code for “propaganda against the state ” , experts of the UN human rights said she sincerely hope Vietnam to review the policy to ensure freedom of artistic expression and creativity of the people , adhere to international standards .

Still according to Ms. Shaheed, it’s time to progress on poverty reduction and economic Vietnam should be complemented by strengthening civil space for public debate and expressive diversity of voices on the road development of the country .

In a 12-day visit , Special Rapporteur Shaheed has arrived in Hanoi, Saigon , Hoi An , Sapa , Danang , Quang Nam , and Lao Cai , meet the components of civil society and the state officials .

Ms. Shaheed will submitted to the Human Rights Council of the United Nations full report on the trip and recommendations for Hanoi in 2014.

Ms. Shaheed’s journey took place 1 week after Vietnam elected to become a member of the UN Human Rights Council on 12/11 between the strong criticism of the international protection of human rights in international human rights documents about step backward of Hanoi .

Among the artists are imprisoned in Vietnam on charges of ” propaganda against the state ‘ there’s case of two musicians who has been noted by the international community , Viet Khang and Tran Vu Anh Binh .

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: