THƯ CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỞI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA…VỀ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM VÀ CÔNG CUỘC TÂN PHÚC ÂM – HÓA – GENERAL LETTER OF THE VIETNAM EPISCOPAL COUNCIL…SENT TO COMMUNITIES OF GOD’S CHILDREN…ABOUT THE CATHOLIC CHURCH IN VIETNAM AND THE NEW GOSPEL – MISSION


 

 
      SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU
Do Minh Tuyen
Chúng tôi trân trọng gởi đến đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước…đặc biệt là đến các Tín hữu Công giáo Việt Nam Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gởi đến Cộng đồng dân Chúa…liên quan đến ý chỉ của Giáo Hội trong công cuộc Tân Phúc Âm – Hóa. Điểm quan trọng được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhấn mạnh trong Thư chung nói trên…khi đề cập đến việc Phúc Âm Hóa chính là sứ vụ mang tính toàn diện …vì Ánh sáng Đức tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội Thánh, hoặc chỉ để xây dựng thành đô vĩnh cửu trong thế giới mai sau…mà còn giúp chúng ta xây dựng xã hội hiện nay, nhằm hướng tới một tương lai hy vọng…theo lời dạy của Chúa Giêsu …đứng về phía nạn nhân của thảm họa và sự bất công…liên đới với những ai bị xã hội ruồng bỏ…liên đới và chia sẻ với những ai bị gạt ra bên lề xã hội…và cuối cùng, Hội đồng Giám Mục Việt Nam qua Thư chung muốn nhắc nhở mọi người chúng ta hãy mạnh mẽ và can đảm dấn thân trong công cuộc Tân Phúc Âm – Hóa…hướng về các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những tấm gương sáng ngời trong sứ mệnh Phúc Âm – Hóa. Nguyện xin cho tất cả mọi người Tín hữu Công giáo chúng ta biết trân trọng di sản Đức tin mà các Ngài đã truyền lại cho chúng ta bằng máu và nước mắt…đặc biệt là đối với những thách thức Đức tin nghiêm trọng mà mọi người Tín hữu Việt Nam chúng ta hiện nay đã và đang phải đối mặt…trong xã hội đầy bất công áp bức…dưới ách cai trị dã man và tàn bạo của những người cộng sản vô thần tại Việt Nam ngày hôm nay.
Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa: Hội Thánh tại Việt Nam và công cuộc Tân Phúc-Âm-hoá

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
*
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM
VÀ CÔNG CUỘC TÂN PHÚC-ÂM-HÓA
Anh chị em thân mến,
“Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cả anh chị em” (x. 2Cr 13,13). Chúng tôi, các giám mục từ 26 giáo phận Việt Nam, quy tụ tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn để tham dự Đại hội lần thứ XII của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện nhiều cho chúng tôi để Đại hội diễn ra cách tốt đẹp và bình an. Nay Đại hội đã kết thúc, qua Thư Chung này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em những công việc đã làm trong Đại hội, cách riêng về sứ vụ Tân Phúc-Âm-hoá.
1. Bước vào Đại hội trong khung cảnh Năm Đức Tin, chúng tôi vui mừng được nghe biết về những hoa trái thiêng liêng nơi các tín hữu cũng như các cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, dòng tu, đã tích cực học hỏi và nỗ lực canh tân đời sống đức tin. Các cuộc cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ đã giúp cho đức tin của mỗi người được thanh luyện, củng cố và đổi mới. Đồng thời, khi nghe biết về những khó khăn và thử thách mà một số cộng đoàn phải đối diện, chúng tôi hiểu rằng sống đức tin luôn luôn là một thách đố, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, người môn đệ Chúa Giêsu vẫn được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng yêu thương của Chúa, trở thành chất xúc tác cho việc xây dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống.
Ngoài ra, chúng tôi cũng lắng nghe và góp ý cho nhau về nhiều sinh hoạt và công việc của Hội Thánh tại Việt Nam, cách riêng là công trình xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang. Đại hội cũng dành nhiều thời giờ cho việc bầu chọn Ban Thường vụ của Hội Đồng Giám Mục cũng như các chủ tịch của các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục trong nhiệm kỳ mới.
2. Giờ đây chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em về định hướng và chương trình mục vụ trong những năm tới. Trong ba năm qua (2010-2013), tất cả chúng ta đã cùng nhau học hỏi và sống ý nghĩa Giáo Hội: mầu nhiệm – hiệp thông – sứ vụ. Định hướng đó và tinh thần của Năm Đức Tin cần được tiếp nối bằng nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo”, cũng là chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XIII, diễn ra tại Rôma, từ ngày 7 – 28 tháng 10 năm 2012. Thật vậy, ánh sáng Đức Kitô chiếu tỏa trên khuôn mặt các Kitô hữu và ánh sáng ấy phải lan đến những người khác, giống như từ ngọn nến phục sinh, vô vàn những ngọn nến khác được thắp lên trong Đêm Vọng Phục Sinh.[1] Ngoài ra, chúng ta còn được nhắc nhở cách riêng về sứ mệnh đó trong năm nay, khi Hội Thánh tại Việt Nam kỷ niệm 25 năm tuyên phong 117 chứng nhân đức tin (19.06.1988 – 19.06.2013), là những hoa trái thánh thiện của công cuộc Phúc-Âm-hóa.
3. Mục tiêu của Phúc-Âm-hóa là dẫn mọi người vào cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu Kitô, trong Thánh Thần, nhờ đó gặp gỡ Thiên Chúa Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta, và để đời sống mình được biến đổi theo tinh thần Phúc Âm. Như thế, trước hết chính bản thân chúng ta phải được Phúc-Âm-hóa, phải củng cố và làm mới lại đức tin của mình, rồi mới có thể giúp những anh chị em đã xa rời đức tin tái khám phá vẻ đẹp và ánh sáng đức tin. Ngày nay, khi một số người chỉ còn là Kitô hữu trên danh nghĩa, chúng ta hãy sống cho đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình trong niềm vui, hãy chiếu tỏa sức hấp dẫn của Tin Mừng cho những người chung quanh.
Phúc-Âm-hóa là sứ vụ mang tính toàn diện, vì “ánh sáng đức tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội Thánh hoặc chỉ để xây dựng thành đô vĩnh cửu trong thế giới mai sau, mà còn giúp chúng ta xây dựng xã hội hiện nay nhằm hướng tới một tương lai hi vọng”.[2] Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta hướng đi này. Người đứng về phía những nạn nhân của các thảm họa và bất công. Người liên đới với những ai bị xã hội loại bỏ. Liên đới và xót thương những nạn nhân và những người bị gạt ra bên lề xã hội phải trở thành đòi hỏi thiết yếu trong sứ vụ Phúc-Âm-hóa.[3]
4. “Tân Phúc-Âm-hóa” không phải là rao giảng một Phúc Âm mới vì “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8), nhưng là “mới về lòng nhiệt thành, mới trong phương pháp, và mới trong cách diễn tả”.[4] Mới về lòng nhiệt thành là làm mới lại tương quan giữa bản thân chúng ta với Đức Giêsu Kitô, để mối tương quan ấy hướng dẫn toàn bộ đời sống chúng ta. Mới trong phương pháp là biết vận dụng những phương pháp thích hợp để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thời đại về nhiều mặt, văn hóa, xã hội cũng như kỹ thuật. Mới trong cách diễn tả là cố gắng nghiên cứu và sử dụng những cách diễn tả phù hợp, để con người hôm nay có thể hiểu và lĩnh hội được sứ điệp Phúc Âm.
Công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa đòi duyệt lại toàn bộ các sinh hoạt mục vụ ở tất cả mọi bình diện, nghĩa là phải thực hiện cuộc hoán cải từ trong tâm thức đến định hướng và phương pháp khi làm mục vụ. Từ kinh nghiệm của các nước đã có nhiều Kitô hữu bỏ đạo, nếu chúng ta không nhanh chóng thực hiện cuộc hoán cải mục vụ này, thì trong tương lai không xa, Hội Thánh tại Việt Nam cũng có thể rơi vào tình trạng băng giá của mùa đông đức tin như một số nơi trên thế giới.
Chương trình canh tân đời sống đức tin cần được lồng vào trong tổng thể của kế hoạch mục vụ mà Hội Đồng Giám Mục trình bày trong Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010: “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống”. Thư Chung ấy là chương trình hành động của Hội Thánh tại Việt Nam trong nhiều năm. Dựa trên định hướng căn bản này, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy cùng với chúng tôi thực hiện kế hoạch mục vụ kéo dài 3 năm (2014-2016):
– Năm 2014: Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình;
– Năm 2015: Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn;
– Năm 2016: Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội.
5. Trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hội Thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình. Cách cụ thể, mới đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa ngoại lệ vào tháng 10 năm 2014 về “Những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh Phúc-Âm-hoá”. Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010 cũng nhấn mạnh: “Trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, Hội Thánh nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận”.[5]
6. Để thực hiện những mục tiêu trên, xin anh chị em hãy xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin Mừng.
– Gia đình là cộng đoàn cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa, đền thờ tại gia. Hiệp thông trong kinh nguyện vừa là hoa trái vừa là đòi hỏi của sự hiệp thông bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội và Hôn Phối. Chúa Giêsu hiện diện trong gia đình khi vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng cầu nguyện, và khi đó, chính cuộc sống gia đình trở thành lời kinh sống động. Hoàn cảnh sống hiện nay gây nhiều khó khăn trở ngại cho việc gia đình cùng sum họp cầu nguyện. Tuy nhiên đây là đòi hỏi quan trọng trong đời sống gia đình công giáo. Vì thế, cùng với việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các bí tích, chúng tôi tha thiết xin anh chị em duy trì giờ kinh chung trong gia đình, và cố gắng đưa Lời Chúa vào giờ kinh này.
– Gia đình là cộng đoàn yêu thương bằng tình yêu hợp nhất thủy chung, xuất phát từ Thiên Chúa Tình Yêu. Mối tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng như giữa anh chị em với nhau, phải là dấu chỉ sống động của Tình Yêu Thiên Chúa. Vì thế, các gia đình công giáo phải loại bỏ mọi thứ bạo hành, “hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau” (Cl  3,12-13).
– Gia đình là cộng đoàn phục vụ sự sống, được khơi nguồn từ chính Thiên Chúa Hằng Sống. Vợ chồng Kitô hữu yêu thương nhau bằng một tình yêu mở ra với sự sống, tôn trọng sự sống ngay từ lúc thụ thai, cộng tác với Thiên Chúa Tạo Hóa qua việc sinh con có trách nhiệm, giáo dục con cái nên người tốt và nên con cái Chúa. Gia đình phải là ngôi trường đầu tiên dạy các đức tính nhân bản và đức tin, là thành trì bảo vệ sự sống thể lý cũng như tinh thần của con cái trước sự tấn công của cái ác và cái xấu trong cuộc sống. Vì thế, các bậc cha mẹ phải ý thức trách nhiệm của mình là những nhà giáo dục đầu tiên và không thể thay thế, bằng chính gương sáng của mình.
– Gia đình là cộng đoàn tham gia vào sứ vụ Phúc-âm-hóa, bằng lời cầu nguyện cũng như bằng hành động cụ thể. Chính đời sống yêu thương hiệp nhất trong gia đình công giáo, ngay giữa những khó khăn và thử thách của cuộc đời, tự nó đã là lời chứng âm thầm nhưng có sức thuyết phục của Tin Mừng. Ngoài ra, theo truyền thống tốt đẹp, gia đình công giáo còn là nơi vun trồng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đồng thời, khi có thể, xin anh chị em hãy mạnh dạn chia sẻ và giới thiệu Đức Kitô cho người khác.
7. Để đồng hành với các gia đình trong sứ mệnh cao cả nói trên, chúng tôi đề nghị một số việc mục vụ sau:
Việc chuẩn bị cho giới trẻ bước vào đời sống hôn nhân và gia đình là đòi hỏi khẩn thiết hơn bao giờ hết. Các bạn trẻ cần ý thức và sống đời hôn nhân như một ơn gọi và sứ mệnh cao quý, được chọn lựa với ý thức, tự do và trách nhiệm. Đôi bạn Kitô hữu còn được mời gọi sống bí tích Hôn Phối như dấu chỉ hữu hình và hữu hiệu của tình yêu Đức Kitô dành cho Hội Thánh, một tình yêu phong nhiêu, duy nhất và bất khả phân ly. Để được như thế, cần có sự chuẩn bị xa, chuẩn bị gần, và chuẩn bị trực tiếp cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân.
Trong bối cảnh có nhiều biến động về văn hóa-xã hội ngày nay, chúng tôi thiết nghĩ cần phải nhắc lại chân lý này: định chế gia đình đặt nền tảng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Định chế này dựa trên bản tính con người, do chính Thiên Chúa thiết lập, hướng đến thiện ích của chính gia đình và xã hội; vì thế, mọi cá nhân và tập thể xã hội cần nhìn nhận và tôn trọng định chế này.
Đồng hành với các gia đình trẻ ngày nay là yêu cầu mục vụ quan trọng, để giúp họ sống tình yêu vợ chồng với tinh thần trách nhiệm, phục vụ sự sống, biết hòa hợp tình thương trong tổ ấm gia đình với trách nhiệm xây dựng Hội Thánh, xã hội và đất nước.
Với những anh chị em đang gặp khó khăn vì hôn nhân đổ vỡ và gia đình ly tán, một đàng chúng ta vẫn phải nêu cao lý tưởng đời sống hôn nhân công giáo, đàng khác phải đồng hành và nâng đỡ họ, thay vì bày tỏ thái độ lên án và loại trừ.
Hiện nay, có nhiều nhóm, hiệp hội, phong trào tu đức và tông đồ đang dấn thân chăm lo mục vụ gia đình theo những cách thế và mức độ khác nhau. Những phong trào này cần được các mục tử đồng hành và hướng dẫn, nâng đỡ và khích lệ, để họ góp phần cách cụ thể và hài hòa với chương trình mục vụ chung trong mỗi giáo xứ, giáo phận.
Các giáo phận nên quan tâm đến việc đào tạo giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân chuyên trách mục vụ gia đình. Những người này sẽ cộng tác với các giám mục giáo phận trong việc xây dựng và triển khai những chương trình mục vụ gia đình trong giáo phận cũng như giáo xứ. Chúng tôi cũng muốn gửi lời kêu gọi đặc biệt đến anh chị em văn nghệ sĩ và giới truyền thông công giáo. Ước mong anh chị em vận dụng tài năng Thiên Chúa ban, để tôn vinh vẻ đẹp đích thực của tình yêu hôn nhân và gia đình. Các linh mục tương lai cũng cần được chuẩn bị chu đáo hơn về mục vụ gia đình, để có thể đồng hành với các gia đình cách hữu hiệu.
 Anh chị em thân mến,
Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em những thao thức mục vụ cũng như những đề nghị cụ thể, nhằm góp phần vào nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo”. Ước mong những đề nghị này được anh chị em – cách riêng, các linh mục là những cộng tác viên gần gũi của hàng giám mục – đón nhận để cầu nguyện, suy nghĩ, khai triển và thực hiện ở nhiều cấp độ: gia đình, giáo xứ, giáo phận. Hướng về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những tấm gương sáng ngời trong sứ mệnh Phúc-Âm-hóa, chúng ta hãy thân thưa với các ngài:
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh, xin giúp chúng con biết trân trọng di sản đức tin mà các ngài đã truyền lại cho chúng con bằng máu và nước mắt. Xin cho chúng con mạnh dạn sống đức tin trong gia đình cũng như xã hội, theo tấm gương xán lạn của Thánh Gia Thất, để chiếu tỏa ánh sáng đức tin khắp nơi nơi; nhờ đó chúng con có thể tích cực góp phần thi hành sứ mệnh truyền giáo, đem lại hoa quả dồi dào trên quê hương Việt Nam thân yêu.
Làm tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn, ngày 10 tháng 10 năm 2013
                      + Cosma Hoàng Văn Đạt                         + Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
                                      (đã ký)                                                          (đã ký)
                          Giám mục Bắc Ninh                                Tổng giám mục Hà Nội
                       Tổng thư ký HĐGM.VN                               Chủ tịch HĐGM.VN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1] Đức giáo hoàng Phanxicô, Lumen fidei, số 37.
[2] Nt., số 51.
[3] Sứ điệp FABC X.
[4] Đức Chân phước Gioan Phaolô II, Diễn văn tại Đại hội XIX của CELAM, Port-au-Prince.
[5] HĐGMVN, Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010, số 43.
Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

 

 

 

      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

Do Minh Tuyen

 

We would like to send to people in Vietnam and abroad … especially to the Catholic faithful Vietnam the General Letter of Vietnam Bishops’ Conference sent Communities of Lord… relating visible sign of Church to New Gospel – Mission . The important point is the Vietnam Bishops’ Letter highlighted above … when referring to the evangelization mission is comprehensive … because light of faith not only  illumined life of internal church , or just to build a permanent capital in the world later… that also helped us to build this society , towards a future of hope … according to the teachings of Jesus … standing on the side of victims of disaster and injustice … in solidarity with those who are social outcasts … and share solidarity with those who are marginalized by society .. . and finally , the Council of Bishops Vietnam through joint letter to remind us all be strong and courageous commitment in the New Gospel – Mission … toward on the Martyrs of Vietnam is the shining example of Evangelical Mission . Pray for all faithful Catholics to appreciate heritage of faith which they have passed on to us by the blood and tears … especially with the serious challenges of faith that our believers in Vietnam are now facing …in social where’s full of injustice oppression …under the savage and brutal rule of the godless communists in Vietnam on today.

 

 

 

 

News

The XII Congress of the Vietnam Episcopal Council : General Letter sent Communities of God’s children : The Church in Vietnam and the NEW GOSPEL – MISSION

 

THE VIETNAM EPISCOPAL COUNCIL
GENERAL LETTER TO COMMUNITY OF GOD’S CHILDREN 
*
CATHOLIC CHURCH IN VIETNAM
AND THE NEW GOSPEL – MISSION
Dear Brothers and Sisters ,
” The grace of Jesus Christ , our Lord , the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all ” ( cf. 2 Cor 13.13 ) . We, the bishops from 26 dioceses in Vietnam, gathered at the Pastoral Center Saigon to attend the XII Congress of the Vietnam Bishops’ Conference , thank you prayed much for us let the Conference how nice and peaceful . The conference ended today , through this pastoral letter , we want to share with you the work already done in Conference , particularly on New Gospel – Mission.
1 . Entering the Conference in the context of faith year , we are glad to hear that the spiritual fruits of the faithful as well as parish communities , dioceses , congregations , and learning has positive effort renewal of the life of faith . The liturgy and pastoral life of faith helped each purified , strengthened and innovation . At the same time , to hear about the difficulties and challenges that some communities face , we understand that faith is always a challenge , but in any circumstance , the disciple whom Jesus was are called to witness to the Gospel of God ‘s love , became a catalyst for building the civilization of love and life culture .
In addition, we also listen to many different suggestions for activities and work of the Church in Vietnam , particularly the construction Pilgrimage Center Our Lady of La Vang . The conference also spend a lot of time for the election of the Standing Committee of the Episcopal Conference , as well as the chairman of the Committee under the Conference of Bishops of the new term .
2 . Now we want to share with you the direction and pastoral programs in the coming years . In the past three years (2010-2013) , we all have to live together and learn the meaning of the Church: the mystery – communion – mission . Orientation and spirit of the Year of Faith should be followed by efforts to ” New Gospel – Mission to communicate the Christian faith ” , as well as the theme of the Synod of Bishops XIII , held at Rome , from 7 to 28 October 2012. Indeed , Christ’s light shines on the faces of Christians and to spread that light to others , like from Easter candle , countless other candles are lit during the Easter Vigil . [ 1 ] in addition, we are also reminded that particular mission this year , when the Church in Vietnam declared the 25th anniversary of 117 witnesses of faith ( 19/06/1988 – 06/19/2013 ) , is the fruits of the New Gospel – Mission .
3 . The goal of the Gospel – Mission is leading people into a personal encounter with Jesus Christ , in the Holy Spirit , so that encounter with God his Father , and the Father of us, and for our lives to be change in the spirit of the Gospel . So , first of all, we ourselves must be the gospel – mission , to strengthen and renew their faith , and can help you get away from the faith and rediscover the beauty the light of faith . Today, while some people are Christians only in name , for our right to live their Christian vocation in joy , let’s shine the attractiveness of the Gospel to those around us .
The gospel – mission of a comprehensive , because ” light illumined by faith, not only the internal life of the Church , or just to build a permanent capital in the world later , but also help us current building society towards a future of hope ” . [ 2 ] the Lord Jesus taught us this direction . Toward on the victims of disaster and injustice . The solidarity with those who were eliminated by society . Solidarity and compassion for the victims and those who are marginalized societies have become essential requirements of New Gospel – Mission . [ 3 ]
4 . ” New Gospel – Mission ” is not preaching a new gospel of ” Jesus Christ is still , yesterday and today, and forever so forever ” ( Heb 13.8 ) , but is ” new zeal , new methods , and new ways to express ” . [ 4 ] this is for your devotion to renew the relationship between ourselves with Jesus Christ , to the relationship that direction lead whole our lives  . This method is that the use of appropriate methods to meet the rapid changes in many aspects of age , culture , society and technology . New in trying to describe the study and use the appropriate expression , for people today can understand and comprehend the Gospel message .
The New gospel – Mission review of the whole pastoral life in all dimensions , that is, to make the conversion from the mind to the direction and methods during doing pastoral. From the experience of many countries where many Christians’ apostate  , if we do not quickly make this pastoral conversion , then in the not too distant future , the Church in Vietnam also fell into the icy condition winter of faith as some parts of the world .
The renewal of the life of faith should be integrated into the overall pastoral plan which the bishops presented in General Letters to People of God conference 2010 : ” Together accretion civilization of love and life ” . That general Letters is program of action of the Church in Vietnam for many years . Based on this fundamental orientation , we invite you to let us perform pastoral plan lasts 3 years ( 2014-2016 ) :
– 2014 : the gospel – Mission to family life ;
– 2015 : the gospel – Mission to life of the parish and the community ;
– 2016 : the gospel – Mission to social life .
5 . In  2014 upcoming , we together take the gospel – Mission to family life and promoting family participation in the mission of evangelization . The Church is called the family of God and every Christian family called the church home . The renewal of the Church is to start a family , so the Church particularly interested in the family . In particular , the Holy Father Francis recently announced convened the Synod of Bishops on the exceptional course in October 2014 on ” Challenges for family ministry in the context of the gospel – ” . General Letters to People of God conference 2010 also emphasized , ” Prior to the current family crisis , the Church recognized the need to strengthen and renew pastoral families , pastoral families to see the important activities , linking plans and programs of the parish pastoral and diocesan ” . [ 5 ]
6 . To accomplish these goals , would you build your family to become a community of prayer, living most of faithful love , life and serve zealous evangelization .
– The family is the community of prayer, worship God in the temple at . Communion in prayer is both a fruit is a requirement of communion rooted in Baptism and Matrimony . Jesus is present in the home when spouses , parents , children pray together , and then , the family life becomes prayer life . Current life situation caused many difficulties for the family reunion prayer . But here is the important demands of family life catholic . So , along with diligent attend Mass and receive the sacraments , we earnestly ask you in maintenance of general prayer time of the family now , and try to put word of Lord in to this prayer time .
– The family is loving congregation merged with faithful love , comes from God-Love . The relationship between husband and wife , parents and children and between siblings together , is living sign of God’s love . Thus , the Catholic family to remove everything violence , ” let’s have compassion , kindness , humility , gentleness , patience, endurance and forgiveness for one another ” ( Colossians 3.12 to 13 ) .
– The family is the community service to life , awakened from the living God . Christian husband and wife love each other with an open love for life, respect for life from the moment of conception , collaboration with God the Creator, through the responsible to have a baby , children’s education become good person the sons of God . The family is the first school to teach the virtues and faith , a stronghold protecting the physical life and spirit of the children before the attack of the evil and the ugly in life . Therefore, parents must be aware of their responsibilities as educators first and irreplaceable , by his own mirror .
– The family is the community to participate in the mission of the Gospel – Mission , with prayer and with concrete action . The love life of unity in the Catholic family , in the middle of the difficulties and challenges of life , the testimony itself is quiet but convincing the Gospel. In addition, the fine tradition , Catholic family is a place to cultivate vocations to the priesthood and religious . Also, when possible , would you go ahead and introduce shared Christ to others .
7 . To accompany the family said in the lofty mission , we recommend some of the following services :
Preparing young people entering marriage and family is demanding urgent than ever . Young people need to be aware and to marriage as a vocation and noble mission , with a sense of choice , freedom and responsibility . Christians couple are called to live the sacrament of marriage as a visible sign and efficacy of Christ’s love for the church , a style much love , unique and indissoluble . In order to do so, should be prepared far , almost prepared , and prepare the young directly into marriage .
In the context of many cultural movements in today’s society , I think we need to remind us of this truth : the institution of the family founded on marriage between a man and a woman . The mechanism is based on human nature , established by God himself , directed to the good of the family and society, thus , all individuals and social groups need to recognize and respect this institution .
Travel with young families today is important pastoral requirements , to help them live conjugal love with the sense of responsibility , serving life , said love harmony in the family nest with responsibility for building the Church , building society and country .
With siblings struggling for marriage breakdown and dissolution of families , on the one hand we must uphold the ideals of Catholic marriage , on the other hand to accompany and support them , rather than present express condemnation and exclusion .
Currently, there are many groups , associations , movements are apostolic spirituality and pastoral care engage families in ways and to varying degrees . The movement should be the shepherd companion and guide , support and encouragement , so that they contribute concretely and in harmony with the overall pastoral program of each parish , diocese .
The diocese should pay attention to the training of clergy , religious , lay pastoral ministry in charge of the family. These people will work with the diocesan bishop in the development and implementation of family pastoral programs of the diocese and parish . We also want to send a special appeal to writers, artists siblings and Catholic media . Yearn siblings wield talents God , to honor the true beauty of married love and family . The future priests should be groomed more pastoral family , to be able to partner with families effectively .
 Dear Brothers and Sisters ,
At above , we have shared with you the pastoral desire as well as specific proposals , in order to contribute to efforts to ” New Gospel – Mission to communicate the Christian faith .” Yearn proposals are brothers and sisters – in particular , the priests are close collaborators of the episcopate – welcome to pray , think , developed and implemented at different levels : family , parish , diocese . Towards the Martyrs of Vietnam is the shining example of New Gospel – Mission , let’s say to them :
To pray to Martyrs of Vietnam, is the gentle children of the heavenly Father , the courageous witnesses of Christ , as a faithful part of the Church ,please help us to appreciate the heritage of faith which you have passed back to us by blood and tears . Give us faith boldly in the family and society , follow the example of the Holy Family bright , to shine the light of faith all over the place , so that we can actively contribute to the implementation of mission , bringing abundant fruits in Vietnam beloved homeland .

 

Done in Saigon Pastoral Center , October 10, 2013

 

               + Cosma Hoang Van Dat                         Peter Nguyen Van Nhon
                                      (signed                                                         (signed)
                          Bac Ninh Bishop                                Archbishop of Hanoi
                       Secretary HDGM                               Chairman .VN HDGM.VN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 ] Francis Pope , Lumen fidei , 37 .
[ 2 ] Nt . , No. 51 .
[ 3 ] X. FABC message
[ 4 ] German Blessed John Paul II , Address to the General Assembly of the XIX CELAM , Port – au – Prince .
[ 5 ] CBCV , General Letter to People of God conference 2010 , No. 43 
Vietnam Episcopal Council

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: