Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền : Tuyên bố về Nghị định 72 vi hiến vô luật của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam – Father Nguyen Kim Dien Group : Declaration on Decree 72 which’s lawless unconstitutional of the ruling Communist Vietnam


 

 

     SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Kính gởi toàn thể Đồng bào Việt Nam và Thân hữu quốc tế. Xin vui lòng giúp phổ biến rộng rãi.
Chúng tôi chân thành cảm ơn.
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, Việt Nam.
Tuyên bố về Nghị định 72 vi hiến vô luật
của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
29-08-2013
 
            Kính gởi:
– Quý Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
– Quý Chính phủ các Quốc gia tự do dân chủ.
– Quý Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
– Quý Tổ chức Nhân quyền hoàn vũ.
– Quý Cơ quan truyền thông quốc tế và quốc nội.
            Chúng tôi, Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, những công dân nước Việt Nam, đồng thời là những chức sắc Công giáo, đang sử dụng Internet như một phương tiện thu thập và chia sẻ mọi điều hữu ích tốt đẹp có trên xa lộ thông tin toàn cầu, để hoàn thành vai trò lãnh đạo tinh thần của mình là công bố sự thật, bênh vực lẽ phải, cổ vũ tình thương.
            I- Chúng tôi nhận thấy Nghị định do nhà cầm quyền Việt Nam ban hành ngày 15-07-2013, hiệu lực ngày 01-09-2013, mang số 72/2013/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 72)  nhằm “quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” có nhiều nội dung trái ngược hoặc tạo cớ áp dụng trái ngược với Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, với Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam.
            1- Trước hết, Điều 5 Nghị định trình bày các hành vi bị cấm gồm “chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo” cũng như “đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân“. Như trong nhiều văn kiện pháp luật khác của CHXHCN Việt Nam, đây là những quy kết hết sức mơ hồ, giúp nhà cầm quyền có thể tùy nghi giải thích và dễ dàng trừng phạt các công dân mạng bị cho là nguy hại tới chế độ Cộng sản.
            2- Điều 20 Nghị định -khởi từ kiểu phân loại không giống ai: trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử ứng dụng- đã định nghĩa “Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp”. Đây là một định nghĩa hết sức vô lý, tùy tiện và hàm hồ nhằm cấm cản các blogger và những người sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Twitter… (hiện tới hàng chục triệu tại Việt Nam) không được trích dẫn, bình luận, phổ biến các thông tin từ Nhà nước hay từ bất cứ của ai, nơi đâu.
            3- Điều 25 Nghị định đòi buộc các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội phải “loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5…; Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước…; Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin…; Đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội…; Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền…” Đây là một biện pháp cưỡng bức các công ty Internet trên toàn cầu và tại Việt Nam phải hợp tác với chính sách tăng cường đàn áp tự do ngôn luận và tự do Internet của nhà cầm quyền CS.
            4- Tất cả những điều trên đây đi ngược lại:
            a- Điều 19 Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc 1948 (mà Việt Nam chấp nhận khi trở nên thành viên của Tổ chức Quốc tế này năm 1977): “Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia”.
            b- Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị 1966 (mà Việt Nam tham gia năm 1982): “Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia.
 
            c- Điều 69 Hiến pháp 1992 (mà nhà cầm quyền đang kêu mời toàn dân góp ý sửa đổi để hoàn thiện vào năm 2013): “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình…
            Đó là chưa kể Nghị định còn trái với Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006.
            II- Chúng tôi tuyên bố:
 
            1- Phản đối Nghị định 72, vì nó cấm cản và giới hạn quyền tự do ngôn luận lẫn tự do internet, khôi phục bức tường bưng bít thông tin, củng cố cây kéo kiểm duyệt của chế độ độc tài, nhằm thực hiện chính sách “ngu dân để dễ trị” của nhà cầm quyền Cộng sản.
            Nghị định cũng có mưu đồ ngăn chận sự hình thành (trên mạng rồi trong xã hội) các tổ chứcdân sự, các chính đảng, khối nhóm, đoàn thể hiện rất cần thiết để liên kết đấu tranh chống lại vô thần áp bức, độc đảng toàn trị, chống lại việc đảng hóa Tân Hiến pháp.
            Nguy hiểm hơn hết, Nghị định nhắm đánh sụt dân trí, tiêu diệt dân khí và tàn hại dân sinh, vì khiến người dân hoàn toàn mù mờ và bất động trước những sai trái và tội ác của nhà cầm quyền cũng như trước những lộng hành và xâm lấn của lân bang Bắc phương, đồng thời khiến cho nền kinh tế quốc dân -dựa trên sự trao đổi thông tin tự do- không thể phát triển.
            2- Yêu cầu Quốc hội -theo nguyên tắc là quyền lực tối cao- đòi buộc Chính phủ phải lập tức hủy bỏ các điều trong Nghị định vi phạm các Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế Nhân quyền cũng như vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.
            3- Đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do lập tức và vô điều kiện cho những tù nhân lương tâm cũng như phải chấm dứt áp bức sách nhiễu những công dân yêu nước đã và đang hành xử quyền tự do ngôn luận và tự do internet.
            4- Kêu mời mọi công dân Việt Nam và mọi tín hữu tôn giáo hãy mạnh mẽ thực thi quyền tự do ngôn luận và quyền tự do internet, trở thành những nhà báo độc lập trên mạng, để truyền bá những tư tưởng dân chủ, những giáo lý xây đời, để hình thành những tổ chức/xã hội dân sự rất cần thiết cho đất nước hiện nay.
            5- Kêu mời Liên hiệp quốc hãy ngăn cản Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền năm tới, chính phủ Hoa Kỳ hãy tiếp tục đặt nhân quyền như điều kiện để Việt Nam gia nhập Hiệp ước Đối tác xuyênThái Bình Dương, các Cơ quan Nhân quyền quốc tế hãy tiếp tục chất vấn và áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội.
            Làm tại Việt Nam, ngày 29 tháng 08 năm 2013, lễ Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết vì lên tiếng cho công lý, đạo đức và sự thật.
            Đại diện Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền:
            – Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải
            – Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi
            – với sự hiệp thông của Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý đang ở trong lao tù Cộng sản.
Nhom Lm Nguyen Kim Dien-Tuyen bo ve Nghi dinh 72 cua nha cam quyen CSVN.doc
70K   View   Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

Dear all fellow Vietnam and International Friendship . Please help spread .

We sincerely thank you .

Group Father Nguyen Kim Dien , Vietnam .

 

 

Declaration of Decree 72 which’s  lawless unconstitutional of the ruling Communist Vietnam

 

           Father Nguyen Kim Dien Group

                         29-08-2013

 

                      

 

 

 

 

Respectfully   To:

– The fellow Vietnam and abroad .

– The freedom democratic Governments .

– The Human Rights Council of the United Nations .

– The Universal Human Rights Organization .

– The Agencies international media and domestic .

 

We , The Father Nguyen Kim Dien Group , the citizens of Vietnam , at the same time as the Catholic hierarchy , are using the Internet as a means of collecting and sharing good things with useful information highway global information , to fulfill the role of spiritual leaders to proclaim the truth , advocate justice , promote love .

 

  I – We have found the decree issued on 15-07-2013 by the government of Vietnam ,effected dated 01-09-2013  , bringing the number 72/2013/ND-CP (  referred to as Decree 72 ) to ” management , provision and use of Internet services and online information ” have opposite content or application pretext opposed to the Bill of Rights of the United Nations , the International Covenant on Civil rights politics , the Constitution and the laws of Vietnam .

 

1 – First of all , Article 5 of Decree presents the prohibited conduct includes ” against the State of the Socialist Republic of Vietnam , which are detrimental to national security , social order and safety ; mass destruction national unity ; propaganda war , terrorism , causing hatred , conflict between ethnic , racial , religious ” as well as ” make information distortion , slander , insult the prestige of the organization the honor and dignity of the individual ” . As in many other legal documents of the Socialist Republic of Vietnam , these are very vague attribution , help the authorities have discretion to interpret and easily punish netizens who’s been seen as offensive to the regime Communist .

 

2 – Article 20 of Decree – boot style like none other classifications : site integrated electronic information , website internal electronics , electronic information and personal information page electronic application – defined means ” page electronic information is personal information by e-mail or set individual settings through the use of social networking services to offer , the exchange of personal information that is not representative for other organizations or individuals and not provide general information . ” This is a preposterous definition , arbitrary and ambiguous order banning bloggers and users of social networking sites such as Facebook , Twitter … ( out tens of millions in Vietnam ) not cited , per discussion and dissemination of information from the State or from any of anyone , anywhere.

 

3 – Article 25 of Decree requires that organizations establish enterprise social network to ” eliminate or prevent information content violates the provisions of Article 5 … ; provide personal information and private information user as required by state agencies … ; least 01 server system located in Vietnam to meet the inspection , testing , storage , supply … information , registration , storage and management of the personal information page set personal electronic information and other information on social network … ; report in accordance with and subject to the inspection and examination by the authorities state authority … ” This is a forced measure of global Internet company and in Vietnam to cooperate with strengthen repressive policies to freedom of expression and freedom of the Internet of the Vietnam communist government .

 

4 – All of the issues above is contrary to :

 

a- Article 19 Universal Declaration of Human Rights of the United Nations 1948 ( that Vietnam accepted when’s becoming as a member of the International Organization in 1977 ) : ” Everyone has the right to freedom of opinion and freedom of expression ; this right includes freedom from interference because of its conception , and the right to seek , receive and impart information and ideas through any media regardless of national borders . ”

 

b – Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights 1966 ( that Vietnam participated in 1982 ) : ” Everyone has the right to freedom of expression , this right includes freedom to seek, receive, and disseminate all information and ideas through word of mouth , orally, in writing or in print , in the form of art , or through any other media , regardless of national borders . ”

 

c – Article 69 of the 1992 Constitution ( which the government is inviting the people comments to finalize revised in 2013 ) : “Citizens have freedom of speech , freedom of the press, the right to information ; the right to assemble , form associations , demonstration … ”

 

That is not yet mention to the decree is contrary to the Law of Information Technology June 29, 2006 .

 

 II – We claim :

 

1 – Oppose Decree 72 , as it limits and restrictions on freedom of speech and internet freedom , restore walls conceal information , consolidation of censor scissors dictatorship , in order to implement the policy “obscurantism for easy to rule” of the Communist authorities .

 

Decree also scheming to prevent the formation ( on network and in the social  )  the civilian groups , political parties , block groups and organizations is essential to link the struggle against oppression of atheist  , malicious totalitarian party , against the party to legalize the new Constitution.

 

Most dangerous , the Decree targeted to collapse intellectual , killing people’s spirit and devastating welfare of the people, because it leads people be totally obscure and immovable before the wrong and the crimes of the government as well as before the excessive action and the invasion of the North neighboring , while making the national economy – is based on the free exchange of information – not develop .

 

2 – Requires Congress – on the principle that the supreme power – mandated government to immediately repeal the decree violates the Universal Declaration and the International Covenant on Human Rights , as well as violations of the Constitution and the law Vietnam law .

 

3 – Requires Vietnam government to release immediately and unconditionally release prisoners of conscience and to cease harassment of oppression patriotic citizen has the right to exercise freedom of speech and internet freedom .

 

4 –  Invited calling all Vietnam citizens and all religious believers take strong enforcement action to free speech and internet freedom , become independent journalists on the network , to spread democratic ideals , built his teachings , to form organizations / civil society is essential for the country today.

 

5 –  Invited calling the United Nations to prevent Vietnam joining in Human Rights Council next year , the U.S. government let continue to put human rights as conditions for Vietnam to join the Agreement Trans-Pacific Partnership , the International Human Rights agencies continue to question and keep pressure on the Hanoi communist government.

 

Made in Vietnam , 29 August 2013 , the feast of St. John the Baptist was decapitated because of speaking up for justice , morality and truth .

 

            Group Representation Father Nguyen Kim Dien :

            – Father Pierre Nguyen Huu Giai

            – Rev. Peter Phan Van Loi

            – With the communion of the Father Tadeo Nguyen Van Ly is in Communist prisons .

 

 

 Father Nguyen Kim Dien – Group Statement on Decree 72 of the government CSVN.doc 

70K   View   Download

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: