“Đa đảng”…để thực hiện Dân chủ…và là lối thoát duy nhất cho quốc gia dân tộc Việt Nam. – “Plural Party” … to implement democracy … and is the only exit for the ethnic country of Vietnam.


     SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do minh tuyen

“Độc đảng vẫn tốt”…đó là lối suy nghĩ gàn bướng và ích kỹ từ  những người đã và đang ra sức níu kéo…ra sức bảo vệ cho một chế độ cộng sản độc tài toàn trị thối nát và tàn bạo…vốn đã bị người dân Việt Nam trong và ngoài nước lẫn Cộng đồng Quốc tế khinh bỉ và chán ghét. Cũng theo lời nhận định của tác giả Trọng Đức qua bài xã luận được được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân mới đây…thì quyền lực cao nhất không thuộc về đảng mà hoàn toàn thuộc về nhân dân thông qua cơ quan đại diện là Quốc hội…!!!…và rằng, Quốc hội do toàn thể nhân dân bầu ra để thay mình thực hiện quyền lực Nhà nước…!!!. Một lời ngụy biện đến trâng tráo và đáng xấu hổ…trong khi Hiến pháp Việt Nam tại điều 4 chương 1 lại quy định rằng đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội…chứ không thấy bất kỳ điều khoảng nào nói đến quyền lực cao nhất nước thuộc về Quốc hội…ngoại trừ tại điều 6 chương 1 có nhắc đến việc nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội…!!!

Mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước đều biết…và Cộng đồng Quốc tế cũng biết…không những thế còn biết rất rõ ràng về tính chất “Bù nhìn” của “Quốc hội Việt Nam” vốn được cho là cơ quan có quyền lực cao nhất nước….chưa nói đến việc các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội đều do một tay Bộ chính trị của đảng quyết định. Trên thực tế, mọi sinh hoạt và quy định luật pháp cũng như Hiến pháp tại Việt Nam đều chỉ mang tính hình thức và dân chủ giả tạo…vì mọi quyền lực thật sự đều bị thâu tóm trong tay nhóm lãnh đạo đảng cộng sản cầm quyền. Thực tế đã chứng minh rất rõ ràng…qua việc đảng cộng sản Việt Nam chi phối hoàn toàn mọi cơ quan đầu não quan trọng thuộc ngành Tư pháp,Lập pháp và Hành pháp tại Việt Nam…bao gồm các lực lượng như: Quân đội, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Hội đồng nhân dân các cấp…v..v….và thậm chí ngay cả trong mọi cuộc bầu cử từ địa phương đến Trung ương…đều có bàn tay sắp đặt và chỉ định từ Bộ chính trị…Ban chấp hành Trung ương đảng…cơ quan đầu não của đảng cộng sản Việt Nam.

Nhìn ra thế giới, chưa có một dân tộc nào… quốc gia nào giống như Việt Nam khi người dân mang tiếng là có quyền lực cao nhất…và ngay cả có thẩm quyền sử dụng quyền lực Nhà nước…như quy định tại điều 6 chương 1 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại luôn bị người cán bộ đầy tớ trung thành (công an và quan chức chính quyền) đè đầu cưỡi cổ một cách thảm hại như vậy. Đó là điều tốt của một Nhà nước độc đảng sao…!!!??? Nếu đúng như thế thì quả thật khái niệm về dân chủ và nhân quyền giữa Việt Nam và Cộng đồng Quốc tế thật sự còn quá nhiều khác biệt…như các vị lãnh đạo đảng và giới cầm quyền tại Việt Nam hiện nay vẫn thường rêu rao và ngụy biện nhằm khỏa lấp mọi hành động sai trái của họ liên quan đến quyền con người. Tuy nhiên chỉ có điều sự khác biệt được diễn giải nói trên không xuất phát do bởi khác biệt về văn hóa, nguồn gốc lịch sử…như luận điệu của các Nhà lãnh đạo cộng sản…mà thật sự do bởi sự ích kỹ…lòng tham lam vô độ trước quyền lực và lợi ích cá nhân…đã khiến cho những con người này đã trở nên tàn ác, dã man…bất chấp mọi nguyện vọng chính đáng của người dân…bất chấp quyền lợi quốc gia dân tộc…và ngay cả bất chấp lương tâm đạo đức con người…Và đó là lý do mà khát vọng Tự do Dân chủ và nhân quyền đã luôn cháy bỏng trong lòng mọi người dân Việt Nam.

Bản Tin

BBC.CO.UK NAVIGATION

‘Độc đảng vẫn tốt’

Cập nhật: 09:17 GMT – thứ hai, 19 tháng 8, 2013
Bộ tứ quyền lực tối cao ở Việt Nam

Quyền quyết định các vấn đề tối cao ở Việt Nam nằm trong tay Quốc hội hay Bộ Chính trị?
Một trong những cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ đòi hỏi đa đảng – đáp lại cuộc vận động mới nhất để thành lập một đảng đối lập ở Việt Nam trong những ngày vừa qua.
Tuy nhiên, chưa thẩy báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận số một của Đảng, lên tiếng gì về chuyện này.
Trước đó, ông Lê Hiếu Đằng, một cựu cán bộ của Đảng từng làm lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc ở thành phố Hồ Chí Minh, đã kêu gọi thành lập một đảng mới ở Việt Nam với tên gọi Đảng Dân chủ-Xã hội.
Ông Đằng đưa ra đề xuất này sau những ngày suy nghĩ trên giường bệnh – khi ông đang tĩnh dưỡng sau cơn trọng bệnh.

QUỐC HỘI Ở TRÊN ĐẢNG?

Chỉ hai ngày sau, báo Quân đội nhân dân đã có phản hồi với bài xã luận ‘Đôi điều với tác giả ‘Viết trên giường bệnh’’ của tác giả ký tên là Trọng Đức.
Bài xã luận được đăng trong chuyên mục ‘Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình’ hôm Chủ nhật ngày 18/8.
“Quốc hội Việt Nam do toàn thể nhân dân Việt Nam bầu ra để thay mình thực hiện quyền lực Nhà nước. Do vậy, quyết định của Quốc hội thể hiện tâm tư, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân.”
Báo Quân đội nhân dân
Tác giả giãi bày cả thảy 4 điều muốn nói với ông Đằng, trong đó điều quan trọng nhất là điều thứ hai: bác bỏ đòi hỏi đa nguyên đa đảng của ông Đằng.
Lập luận chủ yếu của tác giả Trọng Đức để bảo quyền thống trị tuyệt đối của Đảng là quyền lực cao nhất ở Việt Nam là không phải của Đảng mà ‘thuộc về nhân dân thông qua cơ quan đại diện là Quốc hội’.
“Quốc hội Việt Nam do toàn thể nhân dân Việt Nam bầu ra để thay mình thực hiện quyền lực Nhà nước,” bài xã luận viết, “Do vậy, quyết định của Quốc hội thể hiện tâm tư, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân.”
Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng lâu nay Quốc hội Việt Nam chỉ thực hiện theo mệnh lệnh của Đảng và mặc dù Quốc hội trên danh nghĩa là do dân bầu nhưng những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội đều do Bộ Chính trị của Đảng quyết định.
Mặt khác, mặc dù Dự thảo Hiến pháp sửa đổi vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến người dân và vẫn chưa được Quốc hội thông qua nhưng tác giả bài xã luận đã khẳng định rằng ‘việc duy trì Điều 4 Hiến pháp năm 1992 theo quyết định của Quốc hội, do vậy, cũng thể hiện đúng nguyện vọng của nhân dân’.
Nông dân Việt Nam biểu tình

Mặc dù chính quyền nói ‘phục vụ nhân dân’ nhưng nông dân Việt Nam thường xuyên biểu tình đòi quyền lợi
Không rõ có phải tác giả dự đoán trước rằng Điều 4 quy định về sự lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam chắc chắn sẽ được thông qua hay không.

‘DÂN CHỦ ĐỘC ĐẢNG’

Một lập luận nữa mà bài xã luận đưa ra là ‘độc đảng vẫn dân chủ’ miễn là bản chất đảng cầm quyền phục vụ giai cấp nào.
Từ đó tác giả khẳng định bản chất chế độ độc đảng ở Việt Nam là ‘phục vụ nhân dân’.
“Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đem lại những quyền lợi cơ bản cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động,” bài xã luận viết.
Tuy nhiên, những người bất đồng với chế độ cũng đã chỉ ra rằng chế độ độc đảng hiện nay ở Việt Nam, do nhân dân không có quyền kiểm soát thật sự, chỉ phục vụ cho lợi ích có tầng lớp thống trị nắm quyền hành trong tay.
“Đâu có phải cứ đa nguyên, đa đảng là tự nó đã có dân chủ? Đa đảng đối lập ở Việt Nam lúc này, có đúng như các ‘nhà dân chủ’ đã vẽ ra, là sẽ làm cho đất nước dân chủ hơn, phát triển hơn, đời sống nhân dân tốt đẹp hơn?”
Báo Quân đội nhân dân
Mặc khác, trong xã hội Việt Nam hiện nay đang có sự chia rẽ giữa đa số người dân lao động có đời sống khó khăn với những cán bộ giàu có và nhiều đặc quyền đặc lợi.
“Đâu có phải cứ đa nguyên, đa đảng là tự nó đã có dân chủ? Đa đảng đối lập ở Việt Nam lúc này, có đúng như các “nhà dân chủ” đã vẽ ra, là sẽ làm cho đất nước dân chủ hơn, phát triển hơn, đời sống nhân dân tốt đẹp hơn?,” bài xã luận phản bác.
Ngoài ra tác giả Trọng Đức cũng nêu ra một số luận điểm rằng ‘Đảng Cộng sản Việt Nam không hề có hành động gì gọi là ‘bức tử’ những đảng khác’ và ‘nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản là người lãnh đạo duy nhất của mình’ mà không hề đưa ra dẫn chứng chứng minh.
Bài xã luận chỉ đề cập đến ông Đằng là ‘tác giả Lê Hiếu Đằng’ mà không cho biết ông Đằng là ai. Bài báo cũng không hề một lần nhắc đến ông Đằng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có 45 năm tuổi Đảng.
Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: