Dân oan từ nhiều nơi tiếp tục tập trung khiếu kiện…yêu cầu Nhà cầm quyền CSVN giải quyết các oan sai của họ – Petitioners from many places grievances continue to focus … request the communist authorities resolve their wrongfully


 

     SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Việc dân oan từ nhiều nơi rộng khắp trong phạm vi cả nước bao gồm các tỉnh thành… quận huyện…thị xã…. tại các thành phố lớn như Sài Gòn và ngay cả ở Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…tiếp tục tập trung khiếu kiện, phản đối hành động sai trái của chính quyền các cấp…và mạnh mẽ yêu cầu Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hãy xem xét và giải quyết thỏa đáng các chính sách đầy bất cập hiện nay…liên quan đến việc cưỡng chế và thu hồi đất đai đối với người dân…và nhanh chóng trả lại…hoặc bồi thường thỏa đáng toàn bộ đất đai và tài sản…vốn thuộc chủ quyền hợp pháp của nhân dân….đã bị chính quyền các cấp toa rập nhau chiếm đoạt một cách trái phép bằng nhiều hình thức khác nhau.

Nghiêm trọng nhất vẫn là khối lượng to lớn về đất đai và tài sản của các Tôn giáo…bao gồm các nơi dùng để thờ tự như: Nhà thờ, Chùa chiền, Đền Miễu, Tu viện..v..v.. hoặc ngay cả đối với các cơ sở từ thiện thuộc quyền sở hữu của các Tôn giáo như: Trường học, Bệnh viện, và các phòng khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo….đã bị Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chiếm đoạt trái phép…dưới hình thức “Vay mượn”…và sau đó chuyển đổi hình thức xử dụng….xử dụng sai mục đích. Và cuối cùng là trở mặt chiếm đoạt luôn một cách ngang ngược và trắng trợn. Kể từ lúc cộng sản lên nắm chính quyền toàn bộ cả hai miền Nam-Bắc Việt Nam cho đến nay….hình ảnh người dân oan tập trung xuống đường khiếu kiện, phản đối chính quyền….từ một vài người…một nhóm nhỏ dưới hình thức sơ sài…dần chuyển sang đông đúc….với hình thức quy mô rộng lớn…và xảy ra thường xuyên…rộng khắp trên phạm vi cả nước…là những hình ảnh đau lòng….phản ảnh một cách trung thực về đường lối chính sách sai trái…cũng như cách cai trị tàn bạo đầy bất công của chế độ….mà có nhiều người đã phải thốt lên một cách ngỡ ngàng và ví chế độ cộng sản Việt Nam…. như những tên cướp lên nắm chính quyền.

Vâng, những điều ta thán từ người dân cả nước hiện nay và bấy lâu nay…hoàn toàn có cơ sở và phù hợp với diễn biến ngày một trở nên gay gắt hơn trong xã hội Việt Nam hiện nay…trước tình trạng tham nhũng lan tràn và kéo dài…trong bộ máy chính quyền các cấp…từ Trung ương đến địa phương….từ nông thôn đến Thị Thành…đâu đâu cũng ngập tràn tham nhũng và tiêu cực….nhất là trong lĩnh vực đất đai…với những lợi ích to lớn….dẫn đến hầu hết các cán bộ có chức, có quyền, trở nên suy thoái đạo đức…biến chất….và ngang nhiên hưởng thụ những cuộc sống xa hoa…trên mồ hôi nước mắt…và xương máu của đồng bào….bất chấp sự ta thán của người dân…bất chấp lương tâm đạo đức con người….góp phần tô vẽ thêm bộ mặt vốn đã xấu xa của chế độ cộng sản độc tài toàn trị Việt Nam. Và điều đó đã được minh chứng hết sức rõ ràng…khi ngay trong giai đoạn Hiến pháp Nhà nước được đề nghị góp ý và sửa đổi….nhưng lãnh đạo đảng và Nhà nước vẫn tiếp tục lưu giữ các chính sách và luật lệ đầy bất cập liên quan đến đất đai hiện nay…phớt lờ mọi sự đóng góp chân thành của mọi tầng lớp nhân dân…và ngay cả bất chấp mọi tiếng kêu ai oán và thống thiết của người dân…khi họ bị dồn đến đường cùng…vì toàn bộ tài sản đất đai của họ đã bị chính quyền chiếm đoạt sai trái…đẩy người dân đến chỗ nghèo nàn…không nơi cư ngụ….không nghề nghiệp ổn định….và con cái thì trở thành kẻ thất học một cách đáng tiếc. Đó cũng chính là nguyên nhân đẩy người dân đến chỗ phải chống đối chính quyền…đối lập với chế độ…như tiếng súng Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng trước đây…và cuộc tập trung khiếu kiện của đông đảo bà con dân oan từ nhiều nơi kéo về trước văn phòng Chính phủ tại 210 Võ thị Sáu-Sài Gòn ngày hôm nay.

Bản Tin

Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

Gần 60 dân oan các tỉnh kéo về 210 Võ Thị Sáu-Sài Gòn

Đăng bởi lúc 10:21 Sáng 25/07/13
  VRNs (25.07.2013) – Sài Gòn – Ngày 24/7/2013 gần 60 dân oan thuộc các tỉnh, thành phố như Tiền Giang, An Giang, Sài Gòn và Bến Tre đã tập trung về 210 Võ Thị Sáu để yêu cầu nhà cầm quyền giải quyết các oan sai của họ. Họ tập trung từ 10 giờ sáng hôm qua. Những dân oan này cũng hô to khẩu hiệu: “Yêu cầu trả tự do cho anh Điếu Cày”, bởi họ ý thức blogger Điếu Cày cũng là một dân oan đặc biệt, người đã bước vào cùng hàng ngũ với họ.
Những dân oan này đã đi khiếu kiện nhiều năm và không có một văn phòng giải quyết khiếu kiện nào mà họ chưa đặt chân đến. Tuy nhiên, nỗi oan khiên của họ vẫn còn nguyên đó.
Dưới sự lãnh đạo của các quan chức Việt Nam càng ngày càng tạo ra số lượng dân oan đông đảo. Những người này tìm được sự đồng cảm với nhau rất nhanh và họ liên kết với nhau thành các nhóm dân oan đi khắp nơi để gióng lên tiếng trống đòi công lý.
PV. VRNs
 

 

 

 

 

 

 

     THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

The petitioners from many places throughout the country including the provinces … district town …. … in major cities such as Saigon and even in Hanoi, the capital of the Socialist Republic of Vietnam … continue to focus complaints, objections wrongdoing of governments at all levels .. .,and strongly urge the  government of communist Vietnam consider satisfactory resolution policies than the current gaps … involves coercion and land acquisition for the people … and quick returns … or fair compensation all the land and property … which belong to the people …. legal authorities were colluding together appropriating a left permitted in many different forms.

 

The most serious is tremendous amount of land and property of the religion … including where to worship such as Churches, Temples, temples, .. v. .. v Abbey. . or even for charitable institutions owned by religious, such as schools, hospitals, and clinics for poor patients …. that the communist government of Vietnam  was accounted illegally taken … in the form of “borrowing” … and then use transformation …. misuse purpose. And finally becomes a way of appropriating always brazen and blatant. Since the communists came to power entire South and North Vietnam so far …. images petitioners focus to the complaint, against the government …. from a few people small groups … a sketchy form … busy …. moving to form large-scale and frequent … … spread across the country .. . was heartbreaking images …. honestly reflect on the policies wrong … and how full of brutal and unjust rule of the regime …. that there are many people who have exclaimed a surprised manner and made comparison Vietnam’s communist regime …. as the robbers came to power.

 

Well, the murmur of the people and the country for so long and now … is based entirely and consistent with evolution becomes increasingly more acute in Vietnam society today … before the rampant corruption and extend … in the machinery of government at all levels … from the central to local levels …. from rural to urban … everywhere filled with corruption and negative especially in the field of land … with great benefits …. leading to most of the staff who has positions of power, becoming moral degradation … metamorphism .. blatantly .. and enjoy the life of luxury on the sweat … tears … and blood of the people …. despite the lamentation of the people … despite the conscience and human moral …. more contribution paint on face that inherently ugly of the regime of totalitarian communist Vietnam. And it has proven very clear … even during the period when the State Constitution proposed suggestions and modifications …. but the party and state leaders continued retention policies full of gaps and rules related to the current land … ignored the sincere contribution of all classes of people … and even despite all the plaintive and pathetic cries of the people . .. when they were put in the end of living way… because all of their land assets were seized by the authorities wrong … pushing people to poor cases …  homeless …. no stable job …. and then the children became learn in a sorry loss. It also the cause to push people against the government … in opposition to the regime … as gunfire Doan Van Vuon at Tien Lang District, Haiphong city ago … and the focus numerous of people from many parts of the petitioners pulling together complaints before the government offices at 210 Vo Thi Sau-Saigon today.

 

 

 

 

News

 

 

Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 

Nearly 60 petitioners from many provinces pull on 210 Vo Thi Sau-Saigon

Posted by at 10:21AM 25/07/13

VRNs (25/07/2013) – Sai Gon – On 7/24/2013 nearly 60 petitioners in the provinces such as Tien Giang, An Giang, Ben Tre and Saigon focused on 210 Vo Thi Sau to demand authorities address their wrongfully convicted. They focus on at 10:00 am yesterday. The petitioners also shouted slogans: “Ask to release Dieu Cay”, because they are aware of blogger Dieu Cay is a particularly petitioners, who had entered the ranks with them.

The petitioners have been petitioning for years and does not have any office grievance that they have not arrived. However, their shields so unjust that remain.

 

Under the leadership of Vietnam officials increasingly creating a large number of landless farmers. These people find empathy with each other very quickly and they are linked together into groups of landless farmers everywhere to sound the drum for justice.

PV. VRNs

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: