Phản đối Dự thảo Hiến pháp do Ủy Ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp…. đang trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 5 – Opposing Constitution Draft by Drafting Committee for amending the Constitution …. Which is being handed in Session 5 of the National Assembly course XIII.


      SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Nhà nước Việt Nam hiện đang là đề tài được tranh luận sôi nổi và gay gắt, thu hút sự quan tâm sâu rộng từ mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước lẫn Quốc tế. Đặc biệt kể từ khi Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giở trò sau khi bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp Nhà nước của nhóm 72 trí thức hàng đầu của Việt Nam được đệ trình lên Quốc Hội, cũng như từ sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ từ người dân đối với thư góp ý cũng trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp Nhà nước do Hội đồng Giám Mục Công giáo Việt Nam đệ trình. Và mới đây, bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 17-05-2013 do Ủy Ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp đệ trình lên Quốc hội như giọt nước tràn ly….gây nhiều bức xúc trong dư luận….dẫn đến việc phản đối mạnh mẽ từ nhóm 72 Nhân sĩ trí thức hàng đầu của Việt Nam đối với bản Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp của Uỷ Ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp nói trên.

Giới lãnh đạo đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam bấy lâu nay vẫn luôn bất nhất giữa lời nói và hành động, do vậy ngay kể từ thời gian đầu khi phát động chiến dịch lấy ý kiến đóng góp từ nhân dân trong Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp Nhà nước…..nhiều người đã tỏ ra hoài nghi thiện chí của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam……và sau một thời gian thực hiện, thì mối hoài nghi và sự lo lắng của người dân đã trở thành hiện thực. Thật là bỉ ổi và vô liêm sỉ….cũng như trâng tráo đến thế là cùng….khi giới lãnh đạo Nhà nước cộng sản này vừa đá bóng vừa cầm còi điều khiển trận đấu…..dẫn đến việc làm trò cười cho thiên hạ…..nhất là khi diễn tiến sự việc không được như họ mong muốn…thì ngay lập tức màn kịch Dân chủ đầy giả tạo này đã nhanh chóng hạ màn….và cuối cùng thì bộ mặt thật và bản chất thật của chế độ độc tài toàn trị này đã hoàn toàn bị phơi bày ra trước công chúng…..

Giờ đây, dường như không còn gì để mất….và cũng không còn gì cần phải giữ gìn nữa…thế nên các Nhà lãnh đạo đảng và giới cầm quyền cộng sản Việt Nam đã nhanh chóng hiện nguyên hình là những con thú đội lốt người…..qua việc giữ nguyên quan điểm ban đầu của mình trong Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp Nhà nước….và trâng tráo bác bỏ hoàn toàn mọi thành ý đóng góp…cùng với ước muốn chính đáng của nhân dân, liên quan đến Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp. Điều này không những làm lãng phí, thất thoát rất lớn tiền bạc và công sức của nhân dân….mà còn tạo ra làn sóng phẩn nộ rộng lớn trong nhân dân….khi bản thân họ đang bị Nhà nước của mình, chính quyền của mình giễu cợt. Các vị lãnh đạo đảng và giới cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay phải hiểu một điều rằng: Đất nước Việt Nam là của toàn dân Việt Nam….Do vậy, mọi toan tính….mọi thủ đoạn……hay bất kỳ hành động nào gây bất lợi cho đất nước và gây thiệt hại đến người dân….Thì dù là ai….dù là thành phần nào trong xã hội….. đều bị xem là có tội với nhân dân…..có tội với đất nước.

Bản Tin

PHẢN ĐỐI DỰ THẢO HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5

6/06/13 6:39 AM
Phản đối Dự thảo Hiến pháp đang trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 5

Ngày 3/6/2013 những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã gửi cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số Đại biểu Quốc hội bản Phản đối Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 5. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Bauxite Việt Nam
Chúng tôi, những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992mang chữ ký trực tiếp của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã được trao tận tay Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp (UBDTSDHP) ngày 4-2-2013, cùng với những người đã nêu những ý kiến khác với bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội công bố để lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 2-1-2013, kiên quyết phản đối bản Dự thảo Hiến pháp ngày 17-5-2013 (DTHP) do UBDTSĐHP trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII, vì những lý do sau đây:
1- Về nội dung, trong khi nhân dân mong đợi một sự đổi mới thể chế chính trị theo hướng thật sự dân chủ, tạo sức mạnh cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, thì bản DTHP mới này hầu như không thay đổi so với Dự thảo lần đầu đưa ra lấy ý kiến nhân dân, mà còn có điểm kém hơn, thậm chí thụt lùi rõ nét so với Dự thảo đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 4-2013.
DTHP vẫn khăng khăng bám giữ thể chế toàn trị của một đảng gắn với ý thức hệ và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin, một học thuyết tuy đã có vai trò lịch sử nhất định trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc nhưng nay đã bị thực tế chứng minh rõ là không tưởng và có nhiều sai lầm được coi là nguyên lý xây dựng xã hội mới, dẫn tới sự sụp đổ chế độ chính trị-xã hội ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa cách đây hơn hai mươi năm, và vì vậy đã bị loài người tiến bộ bác bỏ.
Việc hiến định sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với xã hội và nhà nước là biểu hiện rõ nét nhất của tinh thần phản dân chủ; tự nó đã khiến cho những điều ghi trong DTHP về quyền lực của nhân dân và của các tổ chức do dân bầu cũng như các quyền cơ bản của con người và của công dân chỉ là cái vỏ, không có thực chất, như đã thể hiện rõ trong thực tế nước ta nhiều năm qua.
Duy trì sự độc quyền toàn trị của giới cầm quyền nhân danh ĐCSVN chi phối toàn bộ quyền lực nhà nước và hệ thống chính trị là nguyên nhân cơ bản khiến cho đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và đang bị thách thức trầm trọng về nhiều mặt như hiện nay. Sự độc quyền toàn trị cũng là nguyên nhân gốc hủy hoại vai trò lãnh đạo của ĐCSVN.
DTHP đi ngược lại xu thế tiến bộ của loài người về những quan điểm cơ bản của thể chế chính trị trong thời đại ngày nay như quyền lập hiến thuộc về nhân dân, nhà nước tam quyền phân lập, đa sở hữu tư liệu sản xuất kể cả đất đai… Việc giải trình DTHP nhằm phản bác những quan điểm ấy đều theo lối mòn, dựa vào những lập luận giáo điều, khoác cái áo gọi là sự đồng thuận của đông đảo nhân dân.
Trải qua nhiều thập kỷ không nề hy sinh, gian khổ đấu tranh giành độc lập, thống nhất để xây dựng xã hội tự do, dân chủ, dân tộc ta không thể chấp nhận một Hiến pháp phản khoa học, phản tiến bộ và phản dân chủ như vậy.
2- Quá trình tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, như UBDTSDHP trình bày trước Quốc hội, được đánh giá “thực sự là đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trịđã có hơn 26.091.000 lượt ý kiến góp ý của nhân dân với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức; ý kiến của nhân dân đã được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực”. Nhưng trong thực tế, ai cũng thấy cuộc sinh hoạt chính trị kiểu này mang nặng tính hình thức, áp đặt và quá tốn kém. Mọi ý kiến về những điều cốt yếu khác với quan điểm hoặc ý muốn của cơ quan lãnh đạo đều không được chấp nhận, thậm chí không được công bố và thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà chỉ bị phê phán, quy kết một chiều. Không những các ý kiến hợp lý mang tính xây dựng của các tầng lớp nhân dân, mà cả một số quan điểm sát thực tế, hợp lòng dân từ phía Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đều bị bỏ qua.
Tóm lại có thể nói rằng: Sự bảo thủ đến ngoan cố của một bộ phận trong giới lãnh đạo đang biến công việc hệ trọng về sửa đổi Hiến pháp thành một màn kịch chính trị.
Chúng tôi mong các đại biểu Quốc hội thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về những điều quan trọng của Hiến pháp đang còn ý kiến khác nhau, yêu cầu UBDTSĐHP và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với lãnh đạo ĐCSVN và Chính phủ tôn trọng các ý kiến khác với Dự thảo, thẳng thắn công bố các ý kiến ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thảo luận thật sự dân chủ, bình đẳng, công khai trên các diễn đàn, qua tranh luận mà xác định chân lý và tạo sự đồng thuận, từ bỏ cách lấy ý kiến theo kiểu áp đặt tư duy, quy kết tùy tiện.
Chúng tôi đề nghị Quốc hội làm mọi việc cần thiết tạo ra sự đồng thuận lớn nhất trong nhân dân theo tinh thần dân chủ về những vấn đề trọng đại cần phải đạt được trong Hiến pháp sửa đổi lần này và sớm quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về những vấn đề cốt lõi của Hiến pháp để có thời gian chuẩn bị và làm tốt công việc quan trọng và mới mẻ này. Đất nước đang rất cần một hiến pháp dân chủ để sớm thoát khỏi tình trạng bế tắc đầy nguy hiểm hiện nay, mở ra một thời kỳ phát triển mới vì một Việt Nam độc lập – tự do – hạnh phúc. Vì thế không nên câu thúc về thời gian, mà cần bảo đảm thật sự quyền quyết định của nhân dân đối với Hiến pháp. Nếu làm vội chỉ cốt thông qua DTHP như đã trình Quốc hội thì sẽ là tai họa cho đất nước. Nhân dân trông đợi các đại biểu Quốc hội hãy đại diện cho nguyện vọng của cử tri, nói lên tiếng nói của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp.
Chúng tôi tin tưởng đồng bào trong và ngoài nước nhận rõ việc sửa đổi Hiến pháp lần này là cơ hội thuận lợi để cải cách thể chế chính trị, đòi hỏi phải kiên trì đấu tranh để từng bước dân chủ hóa xã hội, xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Quá trình đấu tranh này cũng là quá trình hòa giải, hoà hợp dân tộc, khép lại quá khứ, vượt qua mọi định kiến, hướng tới tương lai của đất nước và dân tộc. Mỗi người chúng ta, tùy theo cương vị và hoàn cảnh của mình hãy góp sức một cách thiết thực và hiệu quả vào quá trình vận động dân chủ bằng các hình thức đấu tranh ôn hòa, công khai, minh bạch.
Chúng tôi mong đợi mọi người có lương tri trong hệ thống chính trị hiện nay nhận rõ sự thật, đứng về phía nhân dân, ủng hộ nhân dân trong sự nghiệp vinh quang và khó khăn này. 
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN
 1. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 2. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
 3. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
 4. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
 5. Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 6. Hoàng Dũng, PGS TS, Trường Đại học Sư phạm TP HCM
 7. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
 8. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
 9. Phan Hồng Giang, TSKH, nhà nghiên cứu văn hoá, Hà Nội
 10. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
 11. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 12. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 13. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
 14. Hà Thúc Huy, PGS TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
 15. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
 16. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 17. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
 18. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
 19. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TPHCM, TP HCVM
 20. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
 21. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
 22. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
 23. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
 24. Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
 25. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 26. Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
 27. Hoàng Xuân Phú, GS TS, Viện Toán học, Hà Nội
 28. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
 29. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
 30. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
 31. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
 32. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
 33. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM
 34. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 35. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
 36. Hoàng Tuỵ, GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
 37. Nguyễn Hữu Vinh (anhbasam), luật sư, doanh nhân, Hà Nội
 38. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội
 39. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TP HCM
 40. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

The draft amendment to the Constitution State Vietnam is currently the subject of heated debates, strictly and attracted extensive attention from all strata Vietnam and abroad also from the International. Especially since the Vietnam communist government to make a fuss after petition to amend the Constitution of the State from the group 72 of leading intellectuals Vietnam was submitted to the National Assembly, as well as to be care and received strong support from the people for a suggestion in the draft amendment to the Constitution of the State by the  Vietnam Catholic Bishops Council submitted. And recently, the Constitution Draft  by Drafting Committee for amending the Constitution on 17-05-2013 which is being submitted to Congress as final straw …. be urgent in the public … . leading to strong opposition from the group 72 of leading intellectuals of Vietnam for the Constitution Draft  by Drafting Committee for amending the Constitution said above.

 

Party leaders and Vietnam’s communist government remains so long inconsistency between words and actions, so soon after the first time the campaign get feedback from people in the Draft Edit Change State Constitution  to be launched….. many people have been skeptical to goodwill of the   communist government of Vietnam …… and after a period of implementation, these doubts and worries of people have become reality. It’s really shameful and despicably …. and only be able brazenly to like that …. when the communist state has just hold the whistle to control match and just play football ….. leads to act a laughing play for everyone ….. especially when things are not as they want … then immediately the fake democratic drama quickly to draw the curtains …. finally the true face and the true nature of the totalitarian regime has completely exposed to the public …..

 

Now, it seems that there is nothing to lose …. and nothing more needing to keep … so the party leaders and the communist government of Vietnam has quickly reveals that the formation of those who ….. beast disguised through holding the same views of his original in draft amend the State Constitution …. and quite brazenly denied all of the contribution along with … legitimate wishes of the people, concerning the draft Constitution Amendment. This is not only a waste, a huge loss of money and effort of the people …. but also create huge wave of outrage among the people …. when they themselves are being ridicule by their State, by their government. The leaders of the ruling party and communist Vietnam now must understand one thing: The Vietnam country is belong to entire people of Vietnam  …. Therefore, any attempt …. every trick .. …. or any action which detrimental to the country and causing damage to people …. So …. even though anyone….even though any component of society ….. shall be considered as a crime against the people …..and betray to the country.

 

 

 

 

News

 

Bản Tin

 

 

Home »Society»

 

 

OPPOSITION IS THE CONSTITUTION DRAFT which is being handed in Session 5 of the National Assembly course XIII.

6/06/13 6:39 AM

 

 

 

Phản đối Dự thảo Hiến pháp đang trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 5

On 03/06/2013 the drafting and signing the petition to amend the Constitution in 1992 bearing the signature of 72 people (often referred to as Recommendation 72) was sent to the Standing Committee of the National Assembly and a Parliament Protest the Proposed Amendment to the National Constitution Assembly XIII, 5th session. Would like to introduce you to read.

Bauxite Việt Nam

 

 

We, those who drafted and signed the petition to amend the Constitution in 1992 to bring direct signature of 72 people (often referred to as Recommendation 72) was handed Committee Draft Constitution Amendment (UBDTSDHP ) dated 4-2-2013, along with the other ideas mentioned with the draft amendment to the Constitution by the National Assembly to publish comments from people on 2-1-2013, resolutely oppose Draft Constitution dated 17-5-2013 (DTHP) by UBDTSDHP at the 5th session of the National Assembly XIII, for the following reasons:

 

 

 

1 – Regarding content, while people expect a renewal of political institutions towards true democracy, empower the development and protection of the country, then the new DTHP virtually unchanged change from the first draft to the people’s opinions, but also the poorer, even backward clearly from the Draft which was handed to National Assembly Standing Committee in May 4-2013.

 

DTHP still insist to keep totalitarian institutions of party and ideology associated with road building socialism with Marxism-Leninism, a theory has a certain historical role during game struggle for national independence, but now this has been proven by clear and there is not idea and much wrong being considered is the construction of a new society, leading to the collapse of political regimes in many countries social-communal socialist than twenty years ago, and was therefore rejected by human progress.

 

The constitutional dictatorship of the Communist Party of Vietnam (CPV) on society and the state is the most obvious manifestation of the spirit of anti-democratic; itself makes things burn in the power DTHP of people and organizations as well as elected the basic human rights of citizens and is only a shell, devoid of substance, as is evident in the fact our country for many years.

 

To maintain the exclusivity of the totalitarian ruling Communist Party on behalf of the whole dominant state power and political system is the underlying cause for the country that fall into a comprehensive crisis and are serious challenges in many ways today. The totalitarian monopoly is also the root cause destruction of the Communist Party leadership.

 

DTHP go against the trend of human progress on the basic notions of political institutions in modern times as the constitutional rights of the people and state separation of powers, majority ownership of productive assets including land … The DTHP explanations to disprove the view that all the paths, based on dogmatic arguments, jacket coat called a consensus of the majority of the people.

 

Through decades of hard not fear of sacrifice, arduous struggle for independence, agreed to build free societies and democracy, our nation can not accept a constitution unscientific, response and reaction progress Such democracy.

 

2 – The process of organizing people’s opinions, as UBDTSDHP presented to Congress, the assessment “is really the wave of political activities – legal democracy, deep in the strata and the system political system, has more than 26.091 million respectively opinions of people, more than 28,000 conferences, workshops, seminars were held, and the suggestions of the people were gathered, fully integrated and timely , objectivity and truthfulness. ” But in reality, everyone can see the political activity of this kind of superficial, and too costly to impose. All comments on the essential point or another with wishes of agency leaders are not acceptable, even if not disclosed and openly discussed in the mass media, which was only approved said, the one-way links. None of the reasonable opinion of a constructive social strata, but some realistic perspective, from the heart of the people and the Government of Vietnam Fatherland Front were also ignored.

 

In summary it can be said that the recalcitrant conservatives to the part of the leadership are making serious work on amending the Constitution as a political drama.

 

We look forward to the National Assembly frankly expressed his views about the importance of the Constitution are also to different opinions, and ask UBDTSDHP Standing Committee of the National Assembly along with government leaders and CPV should more concern to religious importance of the draft opinions, candid opinion was published in the mass media, was held to discuss democratically, equality, on public forums, debates over which determine the truth and to build consensus, to give way for comments imposing style of thinking, the arbitrary rules.

 

We urge Congress to do everything necessary to create consensus among the people in the largest democracy of the key issues to be achieved in this Constitution modifier and soon decided to hold referendum for the people of the core issues of the Constitution in order to have time to prepare and do a good job of this new and important. The country needed a democratic constitution for an early exit from the impasse in peril today, opening a new era for the development of an independent Vietnam – freedom – happiness. So do not be the end of time, but make sure it is the right decision for the people’s Constitution. If only remains to rush through the National Assembly DTHP as it would be a disaster for the country. People expect the National Assembly to be representative of the voters’ wishes, a voice of the people to amend the Constitution.

 

We believe the people at home and abroad recognize that this constitutional amendment is a good opportunity to reform political institutions, requires patience to gradually struggle to democratize society, building a true state of law of the people, by the people, for the people, ensuring sustainable development and protection of territorial sovereignty. The process of this struggle is the process of reconciliation, national reconciliation, closing past, overcome prejudices towards the future of the country and its people. Every one of us, depending on the position and the circumstances of contributions just a practical and effective way to exercise democratic process in the form of peaceful, open and transparent.

 

We expect people with common sense in the current political system recognizes the truth, standing on the side of the people, support the people in glory and difficult of this struggle.

 

 

SIGN THE LIST

 

1. Nguyen Quang A, former Director of IDS, Hanoi

 

2. Huynh Kim Bau, former Secretary General of patriot Intellectuals Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

 

3. Nguyen Hue Chi, Professor, former chairman of Sciences Institute of Literature, Hanoi

 

4. Tong Van Cong, former newspaper editor Labor, HCMC

 

5. Le Dang Doanh, former member of the Research Department of the Prime Minister Phan Van Khai, a former member of IDS, Hanoi

 

6. Hoang Dung, Prof. Dr., School of HCMC University of Pedagogy

 

7. Le Hieu Dang, former Deputy Secretary General of the Central Committee of Union forces Ethnicity, Democracy and Peace Vietnam, former Vice President of the Vietnam Fatherland Front, Ho Chi Minh City, the People’s Council Ho Chi Minh City Key 4, 5, HCMC

 

8. Nguyen Dinh First, researchers, HCMC

 

9. Phan Hong Giang, D.Sc., cultural researchers, Hanoi

 

10. Le Cong Giau, former Deputy Permanent Secretary of the Communist Youth Union of Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City, the former Deputy Director of Tourism Corporation City (Saigontourist), Ho Chi Minh City

 

11. Chu Hao, former Deputy Minister of Science, Technology and Environment, a former member of IDS, Hanoi

 

12. Pham Duy Hien, Professor, former Director of the Institute for Nuclear Research of Da Lat, a former member of IDS, Hanoi

 

13. Paul Nguyen Thai Hop, Bishop of the Diocese of Vinh

 

14. Ha Thuc Huy, Prof. Dr., University of Natural Sciences, HCMC

 

15. GS Tuong Lai, the Institute of Sociology, former member of the advisory group to the Prime Minister Vo Van Kiet, former member of IDS, HCMC

 

16. Pham Chi Lan, former member of the Research Committee Prime Minister Phan Van Khai, former Deputy Director of the Institute IDS, Hanoi

 

17. Cao Lap, Con Dao former political prisoner, former director of Binh Quoi Tourist Village, Ho Chi Minh City

 

18. Ho Uy Liem, former Vice President of Union of Science and Technology of Vietnam, Hanoi

 

19. Nguyen Van Ly (quarter-finals), former Deputy Secretary of the Party Committee of Ho Chi Minh City Department of Culture and Information, City HCVM

 

20. Huynh Tan Mam, doctors, 6 members of the National Assembly, the President of the Student Union before 1975 Saigon, Ho Chi Minh City

 

21. Huynh Cong Minh, Saigon Diocese priest, HCMC

 

22. Kha Luong Ngai, former Deputy Editor Liberation Saigon, Ho Chi Minh City

 

23. Nguyen Ngoc, a writer, a former member of IDS, Hoi An

 

24. Ha Dinh Nguyen, a former political prisoner Con Dao, the former chairman of the Action Committee of the General Assembly before 1975 students Saigon, Ho Chi Minh City

 

25. Tran Duc Nguyen, former Head of the Research Department of the Prime Minister Phan Van Khai, a former member of IDS, Hanoi

 

26. Ho Ngoc Nhuan, member of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front, Vice President of the Vietnam Fatherland Front, Ho Chi Minh City, the former political director of the morning newspaper editor, HCMC

 

27. Hoang Xuan Phu, Prof. Dr., Institute of Mathematics, Hanoi

 

28. Dao Xuan Sam, a former member of the Advisory Group Prime Minister Vo Van Kiet, former member of the Research Department of the Prime Minister Phan Van Khai, Hanoi

 

29. To Le Son, engineers, HCMC

 

30. Nguyen Quoc Thai, journalists, HCMC

 

31. Tran Quoc Thuan, lawyer, former Vice Chairman of the National Assembly Office, HCMC

 

32. Pham Toan, teachers, Hanoi

 

33. Nguyen Thi Khanh Tram, cultural researcher, HCMC

 

34. Trung Nguyen, a former assistant to the Prime Minister Vo Van Kiet, former member of IDS, Hanoi

 

35. Vu Quoc Tuan, former assistant to the Prime Minister Vo Van Kiet, former member of the Research Department of the Prime Minister Phan Van Khai, Hanoi

 

36. Hoang Tuy, Professor, Institute of Mathematics, former President of IDS, Hanoi

 

37. Nguyen Huu Vinh (anhbasam), lawyers, businessmen, Hanoi

 

38. Nguyen Trong Vinh, Major General, former member of the Party Central Committee, the former Vietnam ambassador in China, Hanoi

 

39. Luu Trong Van, journalists, HCMC

 

40. To Nhuan Vy, writer, Hue

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: