Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 172 (01-06-2013) và Nhận định của Linh Mục Nguyễn Hữu Giải về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. – Semi-monthly magazine on freedom of speech issue No 172 (01-06-2013) and commentary of Father Nguyen Huu Giai on the draft amendment of the 1992 Constitution.


     SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Bản Tin

Kính gởi tới Quý Ân nhân, Quý Ủng hộ viên, Quý Độc giả
– Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 172 phát hành ngày 01-06-2013,
– Bài xã luận của bán nguyệt san.
– Nhận định của Linh mục Nguyễn Hữu Giải về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Xin cảm ơn Quý vị đã đón nhận và tiếp tay phổ biến, nhất là phổ biến ngược về trong nước cho Đồng bào thân yêu.
Ban biên tập báo TDNL
Dân vận của Cộng và Cộng vận của Dân !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 172 (01-06-2013)
 
            Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Cộng đảng, trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 sáng ngày 11-05-2013, đã đề cập đến một vấn đề quan trọng mang tính sống còn đối với đảng: đó là vấn đề tuyên truyền, núp dưới mỹ từ “dân vận”: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận là rất cần thiết trong tình hình hiện nay”. Lý do là: “Trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, có rất nhiều vấn đề mới đặt ra tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những hiện tượng phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng là thách thức đối với mối liên hệ giữa dân với Đảng”. Nói cho đúng, đảng nhận ra rằng dân càng ngày càng thấy rõ: với việc hành xử độc quyền, xây dựng một nhà nước công an trị, phát triển nền kinh tế chỉ có lợi cho đảng, tạo ra hiện tượng chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, củng cố và bành trướng tệ quan liêu tham nhũng, xâm phạm không những quyền làm chủ của nhân dân mà cả quyền tự quyết của dân tộc, đảng đã trở thành kẻ thù của đất nước.
            Điều đó khiến đảng hoảng hốt: “Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì Đảng mới có sức mạnh, mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thật ra, trong lịch sử, mối liên hệ giữa dân với đảng chưa bao giờ là liên hệ máu thịt mà là liên hệ sắt máu, và đảng đã lợi dụng niềm tin của dân để đảng có sức mạnh mà thống trị và xây dựng một chế độ độc tài tàn hại cả Tổ quốc.
            Tiếp đó Ng. Phú Trọng chỉ ra “tinh thần của việc dân vận”: “Phải tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; hết lòng, hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng đến lợi ích trực tiếp của người dân; luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền trong sạch, vững mạnh; mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước phải vì dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tận tuỵ với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo”. Rõ ràng là kiểu hô hào rỗng tuếch và mỵ dân đểu giả (41 từ “dân” trong đoạn về dân vận). Vì thực tế gần 60 năm thống trị của đảng, dân chỉ là bung xung che chắn, khiên mộc đỡ đòn, động vật thí nghiệm. Đảng đã luôn coi dân như con cái để dạy dỗ, như con ở để sai bảo, như con tin để mặc cả. Và nay dân vẫn là bầy nô lệ.
            Cuối cùng, Nguyễn Phú Trọng nêu phương thức hành động:
 (1) “Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận”, nghĩa là tiếp tục xem tuyên truyền lừa gạt như một trong ba chân của cái kiềng vững chãi (hai chân kia là bạo lực và bưng bít);
 (2) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước đến với nhân dânnhững chủ trương đường lối, luật pháp chính sách tựu trung củng cố quyền lực, thâu tóm quyền lợi cho đảng. Cụ thể là qua việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi HP, đảng muốn bắt nhân dân phải chấp nhận sự thống trị vĩnh viễn của đảng, bắt quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng, bắt toàn dân phải trao quyền sở hữu đất đai vào tay đảng;
(3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin, truyền thông, định hướng dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các thông tin xấu, độc hại, nhất là qua mạng InternetĐảng đang tích cực làm điều này qua việc nắm chặt hàng ngàn báo viết, báo hình, báo điện tử công cụ với hàng chục ngàn phóng viên vô liêm sỉ, qua việc ngày càng củng cố lực lượng trí thức gia nô, ký sinh ăn bám vô tư cách trong các trường đảng, đại học, học viện công an quân đội, viện nghiên cứu các ngành, qua việc chiêu mộ thêm lực lượng (nay lên tới cả 100.000) dư luận viên chuyên viết những bình luận bênh đảng cách ngu xuẩn ngang ngược, thậm chí thô tục mất dạy, qua việc đào tạo thêm hàng ngàn tên tin tặc ngày đêm lùng sục để phá hoại hoặc chỉ điểm những trang mạng, dân mạng dám nói sự thật và bênh vực lẽ phải;
 (4) Kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với ĐảngThật ra thì đảng ngày càng trở nên một bầy sâu lúc nhúc, chẳng đảng viên nào trị được đảng viên nào (nhất là ở thượng tầng lãnh đạo), vì anh nào cũng có tì vết, cũng bị đối thủ (thậm chí Tàu cộng) nắm đầy đủ hồ sơ, tố nhau là chết cả lũ. Trong đảng cũng đang hình thành các phe phái chỉ biết tranh chấp quyền lực và giành giật quyền lợi, bỏ mặc dân tình khốn khổ, xã hội hỗn loạn, đạo đức suy đồi và an ninh Tổ quốc lâm nguy;
(5) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhất là về đời sống, công ăn việc làm, giải tỏa, đền bù đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân, cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng tiêu cực, phiền hà; ách tắc và tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội…” Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước từ trung ương đến cơ sở chỉ là hiệu lực đàn áp bóc lột, hiệu quả tham nhũng phá hoại. Quốc hội vẫn tiếp tục mù quáng nghe lệnh Bộ chính trị để cương quyết không trao quyền tư hữu đất đai cho nhân dân. Dân oan vẫn hàng ngàn đoàn người khiếu kiện trong tuyệt vọng, trong huyết lệ, và kết thúc lộ trình khổ ải bằng thương tật nơi bệnh viện vì bị đánh đấm, bằng cái chết bên đường vì đói và bệnh, hay bằng những cuốn lịch trong nhà tù vì đã dám “chống người thi hành công vụ”, “phá hoại chính sách phát triển của nhà nước”. Dân lành vẫn hàng triệu triệu điêu đứng trên đường vì nạn công an giao thông đòi hối lộ, nạn côn đồ lộng hành cướp giật như chỗ không người, vẫn hàng triệu người vong mạng mỗi năm vì tai nạn xe cộ, vì bằng lái bán tràn lan, vì công trình đường sá cầu cống bị rút ruột. An sinh xã hội thì bị bỏ mặc với các công ty bảo hiểm hoạnh họe đủ điều, khắt khe xét đoán, với các bệnh viện thu phí trên trời, bán cả thuốc dổm, với các bác sĩ coi khinh bệnh nhân, tắc trách bổn phận, đòi hối lộ công khai, gây tử vong còn thoái thác trách nhiệm…
 (6) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng. Kiện toàn, nâng cao năng lực dân vận của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cán bộ thường xuyên có quan hệ, tiếp xúc trực tiếp với dân. Đổi mới mạnh tác phong công tác, thật sự gần dân, trọng dân, học dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Phong trào thi đua yêu nước này dĩ nhiên không phải là biểu tình chống Trung cộng xâm lược (đáng bị dẹp bỏ), không phải là dã ngoại để thảo luận về nhân quyền (đáng bị cấm cản), không phải là đòi công lý cho dân oan (đáng bị phê bình) và càng không phải là sáng tác ca khúc về đất nước, tham gia các đảng phái dân chủ, viết bài tẩy chay bầu cử giả hiệu, rải truyền đơn bảo Tàu khựa cút khỏi Biển đông, viết khẩu hiệu máu nguyền rủa đảng Cộng sản (đáng bị tống ngục nhiều năm dài). Công tác dân vận, gần dân, trọng dân, học dân chính là công an, mặt trận, dân phòng, đoàn viên, côn đồ… theo dõi nhân dân ngày đêm để nghe ngóng tiếng nói, rình rập bước đi, dò xét hành động; để đứng chặn cửa cổng, ngăn cản sinh kế, tước đoạt máy móc, cướp giật tài liệu; để cưỡng bức về đồn, lột trần y phục, đánh cho tả tơi, buộc phải nhận tội. Và một khi dân không may vào tù vì công lý, thì dân vận chính là dùng biện pháp cắt thăm nuôi, cấm gởi thuốc, không chữa bệnh để bẻ gẫy ý chí, buộc tù nhân hối lỗi và xin khoan hồng….
            Đấy mới là thực chất cuộc dân vận của Cộng sản, cái đảng ngày càng lộ nguyên hình là mafia quốc gia, nòi vong bản bán nước, ông chủ ác với dân và tôi tớ hèn với giặc, nhưng vẫn mù quáng tin vào sự dối trá ngụy biện, sự đàn áp thẳng tay, sự dồi dào phương tiện (sẵn sàng chi 200 triệu đô để dựng lên trang mạng cho đoàn Thanh niên CS), để tiếp tục chính sách ngu dân, đầu độc giới trẻ và lèo lái dư luận xã hội, ngõ hầu thống trị lâu dài.
            · Nó không ngờ rằng với những kỹ thuật thông tin hiện đại của thế giới như phương tiện, với những màn lừa gạt và bạo hành của nhà cầm quyền như kháng nguyên, với những tấm gương anh hùng của các nhà đấu tranh đủ mọi hạng tuổi như chất xúc tác, nhân dân đang có một hành động trả đũa xứng hợp là Cộng vận.
            Hàng trăm trang web, hàng ngàn trang blog, hàng vạn trang twitter, facebook đang là lực lượng truyền thông của những công dân thương nước thương nòi, yêu tự do dân chủ. Để cộng vận, họ quyết vạch trần sự giả trá của các thần tượng như Lê Văn Tám, Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi…, những sai lầm của chủ thuyết Mác-Lê và tội ác của chế độ, kể từ lãnh tụ họ Hồ, các Tổng bí thư đến các Bộ chính trị, các ủy viên trung ương đảng, kể từ cán bộ to đến cán bộ nhỏ, kể từ cuộc chiến Đông Dương I vô ích, cuộc chiến Đông Dương II vô nghĩa, đến cuộc chiến chống nông dân trong Cải cách ruộng đất, chống trí thức trong Nhân văn Giai phẩm, chống dân lành trong Thảm sát Mậu Thân…. Như Cửu Bình đã gây nên phong trào thoái đảng mạnh mẽ bên Tàu cộng, những tác phẩm của họ đang khai sáng tâm trí cho những đảng viên mù quáng hay bị bưng bít đầu độc. Họ quyết thực hiện cuộc “góp ý nhận định chân thực về Hiến pháp” dù bị mạ lỵ, cuộc “bỏ phiếu cùng Quốc hội” về các thành viên chính phủ dù bị bắt tù, quyết thực việc “lên tiếng như những công dân tự do” dù bị sách nhiễu,  việc “kêu gọi những kẻ lầm đường lạc lối hãy bỏ đảng” dù bị trù dập tứ bề.
            Nhưng với ánh sáng của sự thật, sức mạnh của lẽ phải, sự tỉnh táo trong đầu óc, sự kiên trì trong ý chí và lòng nhân ái trong con tim, cuộc cộng vận của Dân cuối cùng sẽ thành tựu.
            BAN BIÊN TẬP
 
Linh mục Nguyễn Hữu Giải
nhận định về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
(Phỏng vấn và trả lời 28-05-2013)
 
 
            1- Nhà nước công bố bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để lấy ý kiến nhân dân, Linh mục nghĩ sao về việc này?
 
            · Đây là việc làm chính đáng và cần thiết. Vấn đề là Hiến pháp phục vụ ai, xây dựng dân quyền hay đảng quyền? Nghĩa là những dân quyền (và nhân quyền) trong Hiến pháp phải làm sao được hiểu đúng, được tôn trọng, được bảo đảm trên lý thuyết lẫn trong thực hành. Không thể hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng, toàn là bánh vẽ như lâu nay!
            2- Nhiều nơi nhà nước gởi tới từng nhà dân văn kiện Hiến pháp 1992 và bản Dự thảo sửa đổi để xin góp ý rộng rãi. Tại địa bàn hoạt động của Linh mục (giáo xứ), có như vậy không?
 
            · Có như vậy! Ngoài 2 văn bản trên (đối chiếu nhau), người dân nhận được một tờ xác nhận đã được trao 2 văn bản, phải ký liền tại chỗ, và một tờ góp ý với nội dung: 1- Ý kiến chung về Dự thảo (không nói rõ là có quyền bất đồng ý); 2- Ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung điều khoản nào đó… Tờ góp ý này cán bộ địa phương sẽ thu hồi một hai ngày sau.
            3- Người dân phản ứng ra sao?
 
            · Nhà thì nhận lấy, nhà không. Nơi thì cán bộ đi thu hồi, nơi lại bỏ mặc. Chẳng rõ vì sao?
            Riêng các gia đình Công giáo, được các linh mục hướng dẫn thực tế, đã đón nhận và ghi vào tờ góp ý rằng: Chúng tôi không đồng ý với Dự thảo HP mà chỉ đồng ý với những nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 01-03-2013. Có người còn gửi kèm theo (bản trả lời) Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam nữa.
            4- Linh mục nghĩ thế nào về những nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam?
 
            · HĐGMVN khẳng định những điểm căn bản về Hiến pháp: các quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, việc thi hành quyền bính chính trị, và xác định rõ nội dung các quyền này. Chúng gắn liền với phẩm giá con người, mang tính phổ quát, bất khả xâm phạm và bất khả nhượng.
            HĐGMVN đã nêu lên những nhận định thực tế, phong phú. Phân tích những mâu thuẫn và tính bất hợp lý ngay trong nội dung Hiến pháp hiện hành, những bất hợp lý trong thực tế cuộc sống, nguồn gốc của vô số bất công hiện nay.
            HĐGMVN đưa ra những đề nghị tuyệt vời, tràn trề hy vọng cho toàn dân Việt Nam.
            5- Linh mục có nhận được tờ xin góp ý của Nhà nước không?
 
            · Ngày 04-05-2013, cán bộ Ủy ban nhân dân xã Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế có đến trao cho tôi bảng so sánh Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gồm 60 trang khổ lớn và tờ góp ý.
            Trước hai cán bộ xã, tôi ghi ngay vào tờ góp ý như sau: Chúng tôi nhất trí với 12 đề nghị của HĐGM VN trong các mục của thư góp ý ký ngày 01-03-2013. Chúng tôi yêu cầu Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hết sức coi trọng, thực tình lắng nghe các ý kiến ấy, và can đảm quyết định cho hợp lý và nhất là hợp lòng dân. Rồi tôi đính kèm văn thư nhận định và góp ý của HĐGMVN.
            6-  Hiện giờ Nhà nước đang áp dụng Nghị định số 92 đối với các tôn giáo. Linh mục nghĩ gì về Nghị định này?
 
            · Tháng 3 vừa rồi, ở Huế, một số linh mục và chức sắc các tôn giáo khác được mời học tập Nghị định này để “nghiêm túc chấp hành”!?!
            Theo tôi, có hai điểm phải nêu lên cho quyền tự do tôn giáo: Một là mọi văn bản pháp luật nằm dưới Hiến pháp không được đặt ra những điều khoản hạn chế quyền tự do tôn giáo của người dân, trái lại phải tạo điều kiện thuận lợi cho quyền đó. Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 (còn hiệu lực) thực chất là sợi xích sắt 5 vòng, và Nghị định 92 hiện áp dụng nó là một cái rọ nhốt các Giáo hội.
            Hai là thực ra không cần và không được có luật gì dưới Hiến pháp lấy các tôn giáo, các Giáo hội làm đối tượng. Pháp lệnh tôn giáo hiện hành, theo ý nghĩ và mục đích của nhà cầm quyền, là để quản lý tôn giáo cách đặc biệt mà họ luôn nghi ngờ và thù ghét. Nhưng tự bản chất, các tôn giáo (các Giáo hội) chỉ là những xã hội dân sự bên cạnh những xã hội dân sự khác, và mọi thành viên trong các Giáo hội cũng là những công dân trong xã hội. Dù là tín đồ, nhưng trước hết là công dân, họ có các nhân quyền và dân quyền cơ bản vốn đã được xác định trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và hai Công ước quốc tế về các quyền Dân sự, Chính trị, Kinh tế, Văn hóa và xã hội.
            Các luật dưới Hiến pháp có bổn phận làm rõ lẫn bảo vệ những quyền ấy, và mọi người, kể cả tín đồ, chỉ cần chấp hành các luật lệ liên quan đến các quyền đó là đủ. (còn cộng đoàn tôn giáo của họ thì chấp hành các luật chung và chính đáng về xã hội dân sự). Thành thử không có vấn đề cần đặt ra luật riêng cho các tôn giáo dưới tên gọi Pháp lệnh, Nghị định…
            7- Linh mục hy vọng gì ở Hiến pháp tương lai?
 
            · HĐGMVN đã có những phân tích, nhận định sâu sắc, thực tế về một số mục cũng như về toàn bộ tinh thần và nội dung của Dự thảo. Các tôn giáo, các nhà trí thức, các phong trào và nhiều công dân cũng đã có những đóng góp tâm huyết hầu tìm ra một HP đúng đắn, đích thực cho dân cho nước. Nhưng vì HP ấy chỉ có thể hình thành từ một Quốc hội của dân, do dân, vì dân chứ không phải của đảng, vì đảng như hiện thời, nên vấn đề tiên quyết vẫn là phải có một Quốc hội đúng nghĩa, thay vì một “đảng hội gia nô” đang ngồi ở Hà Nội.
            Hiện giờ, về việc góp ý cho HP, Nhà nước có những cách thức đưa tin sai trái, những thủ đoạn cưỡng bức hù dọa rộng khắp, xin góp ý mà cứ bắt theo “lề phải”. Nếu cứ như thế, chắc chắn người dân Việt Nam sẽ mãi mãi bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vô thần, độc tài toàn trị thay vì được hưởng chân lý, tự do, công bình và tình thương trong một xã hội tự do dân chủ.
            Chúng ta vì vậy càng phải sáng suốt, tích cực, hiệp nhất, kiên trì đấu tranh bằng mọi cách phi bạo lực, cho mau có một Quốc hội chân chính, từ đó đẻ ra một Hiến pháp đúng nghĩa, để xây dựng một Xã hội dân chủ và phồn thịnh.
            Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho dự tính tốt đẹp này của tất cả chúng ta./.
Tu do ngon luan so 172 (01-06-2013).doc
909K   View   Download

 

 

 

 

 

 

 

 

     THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

News

 

 

 

 

 

Thank you received and abetting common, especially popular back in the country for dear compatriots.

 

The editorial board of the newspaper TDNL

 

 Dear to Benefactors, our Supporters, and our Readers

– Semi-monthly magazine on freedom of speech issue No. 172 release dated 01 -06 -2013,

– The editorial of the semi-monthly magazine.

– Commentary of Father Nguyen Huu Giai on the draft amendment of the 1992 Constitution

Thank You Abetting received and popular, especially popular back in the country for dear compatriots.

TDNL editorial board

 

 

 

Public relations of the Communist and Community relations of the people!

– Semi-monthly magazine on freedom of speech issue No. 172 release dated 01 -06 -2013,

 

 

Nguyen Phu Trong, General Secretary of the Communist Party, in his closing speech Plenum 7 on morning 11-05-2013, mentioned an important issue vital to the party: that’s the problem propaganda in the guise rhetoric “agitation”: “Strengthening the leadership and innovation of the Party for public relations work is needed in the current situation.” The reason is: “In terms of the ruling party, building the rule of law, market economy development, international integration, there are many new problems posed affect thoughts, feelings, life officials, party members and the people. These phenomena between the rich and poor, social stratification, along with bureaucracy, corruption, distance to people, invasive of people’s sovereignty, undermine people’s confidence in the Party’s challenge relationship between the people and the Party. ” Properly speaking, the party realized that people increasingly clear: the monopoly behavior, building a police state politics, economy development that would benefit the party, generating the wealth gap widening, strengthening and expansion of bureaucratic corruption, not only violate the sovereignty of the people but also to the right to self-determination of people, the party became the country’s enemies.

 

That caused panic party: “Only innovation and good public relations work, solidify people’s trust in the Party, strengthening the relationship between the party to the people of flesh and blood, as well as united bloc the entire population, the new party has the power, to promote the new great power of the people to serve the cause of building and defending the country. ” In fact, in the history of the relationship between the party and people never contact contact flesh that is bloody, and the party took advantage of the trust of the people to the party that has the power to dominate and build a ruinous dictatorship the country.

 

Then Ng. Phu Trong pointed out “the spirit of the civil campaign”: “To respect and promote the full sovereignty of the people, with all heart and with all strength care for physical life and spirit of the people, focus direct benefit of the people; always important people, close to people, understand people, local news, what’s the best benefit to the people, what is bad for people then refrain. Constantly correcting and building the Party, State, government in a clean, strong, all views and policies of the Party, the laws and policies of the State to the people, derived from the interests and aspirations people’s legitimate. Staff, members, officers and employees must be exemplary, dedicated to work, the acts must be same with speech that people’s trust to follow. ” Obviously exhorted style and demagogic are hollow imitation (41 words “people” in the  paragraph Public relations). For nearly 60 years the actual domination of the party, people just figurehead shield, shield support beam, experimental animals. Party has always regarded the people as children to teach, as children to give orders, as hostages to bargain. And now people are still slaves flock.

 

Finally, Nguyen Phu Trong specified action method:

 

(1) “Continuing to raise awareness of cadres, party members and the strata of the position and role of the civil campaign”, ie continue to watch as a propaganda trick in three the tripod legs firmly (the other two are hushed and violence);

 

(2) “Enhancing the propagation and dissemination of timely way, the Party’s policies, laws and policies of the State to the people”, the policy guidelines, laws and policies of the improved achievement for power, the party acquiring the rights. Specifically, through the people’s opinion on the draft amendments HP, the Party forced People to accept the permanent domination of the party, forced the army to absolute loyalty to the party, forced the people to empower land ownership in the hands of the party;

 

(3) “Improving the effectiveness and efficiency of state management of activities information, media, opinion-oriented society, timely prevent, fight with the bad news, toxic, especially through the Internet “. Party is actively do this by holding thousands of newspapers, radio and television, electronic media tools with tens of thousands of unscrupulous reporters, through increasingly consolidating force in intellectual slavery, parasites feed cling carefree way of party schools, universities, military police academy and research institutes of the industry, through recruiting additional forces (now up to the 100,000) opinion writers who defend the party to comment defiantly stupid, vulgar even took training, additional training through thousands hacker hunt day and night to sabotage or just point the website, the network people dare to tell the truth and advocate for justice;

 

(4) “Determined, persistent good performance Resolution of the Central 4 course XI about building Party, making the Party really clean, strong, reinforcing the close relationship between the people and the Party.” In fact, the party becoming a teeming swarm worm, not any members of the public members (especially in upper management), because he is always spotless, also rivals (or even Chinese community ) hold full profile, each element is both floods death. In party also formed factions known only dispute vied for power and profit, leaving the poor people, social chaos, moral decadence and national security at risk;

 

(5) “Improving the effectiveness and efficiency of the state apparatus from the central to grassroots levels. Focusing effectively solve the pressing problems of the people, especially the lives, jobs, clearance, land compensation, settlement of complaints and denunciations of citizens, reform administrative procedures Key; overcome negative troublesome; congestion and traffic accidents, social evils, social security … “Effective and efficient operation of the state from the central to grassroots levels only the suppression effect of exploitation, corruption undermining effectiveness. Congress continues to blindly take orders Politburo determined not to give land ownership to people. Petitioners Group has thousands of desperate petitioners, the blood rule, and ends with roadmap injury misery where the hospital is fighting, death by starvation and disease roadside, or in the calendar in prison for daring “against the duty,” “destructive development policies of the state.” Millions of innocent people are still standing on the way because police traffic claim bribe, hooliganism is robbing as where are not people, still millions of people each year for fatal car accident, because license sales widespread, because of the roads and bridges have been taken. Social Security shall be left with the insurance company found fault with everything, rigorous judging, with hospitals sky-high charging, sell even false drugs, with patients doctors despise, neglect duty department, demanding bribes openly, even fatal shirk responsibility …

 

(6) “To promote patriotic emulation movements in the strata. Innovation organization and operation of the Fatherland Front and mass political and social, of the masses. To strengthen and improve the capacity of local transportation agencies, units and staff working in public relations in the political system, especially in the state administration, the staff often relations, direct contact with people. Renovation work up style, really close to people, most people, learning from people. Implementation of the Regulation on the basis of democracy. ” Patriotic emulation movement is, of course, is not anti-China protests invasion (should be suppressed), is not a picnic to discuss human rights (should be forbidden), not ask justice for the petitioners (should be criticism) and even not  writing songs about the country, participating in democratic parties, writing to boycott phony election , drop leaflets to ask China to get out of East Sea, writing slogans blood curse Communist Party (deserved long years imprisonment). Public relations work, close to people, most people, learning from people’s police, fronts, civil, union members thugs … tracking people day and night to listen for the voice, walk stalking, spying out action, to block the gate, to prevent the livelihoods, deprived of machinery, robbery documents, to force to the police station, stripped clothes, beat ragged, forced confessions. And unfortunately, when people go to jail for justice, public relations  is then used visitation-cutting measures, prohibition of sending drug, no treatment to break the will, forcing prisoners repent and ask for mercy ….

 

That was the essence of the Communist agitation, the party increasingly expose the mafia of the country, the traitors sell country, the bosses evil with people and servants, be cowardly with the enemy, but still blindly believe the lie sophistry disguised, the crackdown, the abundant media (willing to spend $ 200 million to set up websites for Youth CS), in order to continue the policy stupid people, poisoned young people and driven social discourse, so as long domination.

 

    · It is no surprise that with modern techniques of information such as media, to monitor fraud and abuse of authority, such as antigens, with the example of the heroic struggle of all class of ages as a catalyst, people are having a proper retaliatory action is Community relations.

 

Hundreds of web sites, thousands of blogs, thousands of twitter, facebook is a media force of the citizens who love country, love freedom and democracy. For Community relations, they decided to expose the falsehood of idols such as Le Van Tam, Kim Dong, Vo Thi Sau, Nguyen Van Troi …, all the mistakes of the Marxist-Le and crimes of the regime, since the leader with family name Hu, general secretary of the Politburo, the party’s central committee members from the staff to the small staff, since Indochina War I in vain, Indochina War II nonsense to war against farmers in land reform, anti-intellectual period in the Humanities, massacres against civilians in Mau Than …. As Cuu Binh that has caused strong movement to quit the party in Chinese community, the work they are enlightened mind for the blind members of party or be siled, poisoned. They decided to make a “realistic assessment comments on the Constitution” despite the insult, the “vote with Congress” about the government members whether they were imprisoned, addressed to the “speaking as citizens freedom “despite to be harassed, the” call those who go astray to quit the party “despite to be bullied all sides.

But with the light of truth, may have power, alertness of mind, perseverance and willpower compassion in the heart, the Community relations of people at last will ultimately achieve.

 

            EDITORIAL BOARD

 

 

 

 

Father Nguyen Huu Giai

comments on the revised draft of the 1992 Constitution

(28-05-2013 Interview and answer)

 

 

 

  1 – The Government published draft amendment to the Constitution to consult the people, priest how think about this?

 

    · This job is legitimate and necessary. The problem is Constitution serves to whom, civil rights or party right? This means that the civil rights (and human rights) of the Constitution shall be construed to do right, to be respected, to be sure, in theory and in practice. Could not be in name only, there’s renown without pads,be only the drawing cake as so long!

 

   2 – Many places, the state send to people  documents to each of the 1992 Constitution and the draft amendment to apply generous comments. In the area of ​​operation of the priest (parish), is like that?

 

   · There are so! Also 2 text (collated together), people receive a confirmation has been given two documents, must be signed immediately on the spot, and a newspaper with content suggestions: 1 – General Comments on the Draft ( there is no say clear having right to disagree), 2 – Recommendations for amendment and supplement certain terms … This report the local officials will recover after a day or two.

 

    3 – How the people react?

 

      · Some of families received, other families did not. This place the officers to withdraw, that place was disregard. Not sure why?

 

Particularly the Catholic family, the priest practical guidance, and received written comments on the paper that: We do not agree with the draft agreement with HP that only judgments and suggestions of the Council Vietnam Bishops on 01-03-2013. Someone attached (reply) Letter from Vietnam Episcopal Council again.

 

      4 – How about Rev. remarks and suggestions of the Vietnam Bishops’ Conference?

 

          · CBCV confirmed the basics of the Constitution: human rights, sovereignty of the people and the implementation of political authority, and specify the content of this right. They are associated with human dignity, is universal, inviolable and inalienable.

 

CBCV raised practical judgments, rich. Analysis of the contradictions and irrationality within existing content Constitution, the irrational in real life, the source of countless injustices today.

 

CBCV offer excellent suggestions, full of hope for the people of Vietnam.

 

     5 – The priest received the comments sheets of the State or not?

 

     · On 04-05-2013, the Commission staff Vinh An commune, Phu Vang, Thua Thien Hue have to give me a comparison of the 1992 Constitution with the draft amendments of the 1992 Constitution, including 60 large format pages and comment sheets.

 

Before the two social workers, I immediately write comments on papers as follows:  We agree with 12 the proposal of the Bishops’ Conference of the VN in the comment letter dated 01-03-2013. We ask the Commission revised draft of the 1992 Constitution very seriously, listen to the opinion that, and courageous decisions for the most affordable and popular. Then I received the attached letter and comments CBCV.

 

       6 – Now the State is applying for the Decree of 92 religions. What Rev. think of this decree?

 

   · Last March, in Hue, a number of priests and other religious dignitaries are invited to study this Decree to “strictly abide”!?!

 

In my opinion, there are two points to set up for religious freedom: One is that all laws under the Constitution does not set forth the terms of limiting religious freedom of the people, on the contrary to make it facilitate that right. Ordinance on religious beliefs in 2004 (in force) is actually 5 ring iron chains, and Decree 92 has adopted it as a muzzle lock the church.

 

The two are actually not needed and do not have a law under the Constitution to take the religion, the Church of the object. Ordinance religious current, the thoughts and purposes of government, is to manage the particular religion that they always suspect and hate. But the very nature of religion (the Church) is the only civil society alongside other civil society, and all members of the Church as well as citizens in society. Whether believers, but first and foremost citizens, they have the human rights and basic civil rights which have been identified in the Universal Declaration of Human Rights and the two International Conventions on Civil Rights, Politics, Economics health, culture and society.

 

These laws have a duty under the Constitution to clarify and protect those rights, and everyone, including Christians, just observe the laws relating to such rights is enough. (Also their religious community, the observance of the law on general and legitimate civil society). Consequently there is no problem to set its own rules for the name of religion under the Ordinance, Decree …

 

      7 – Rev. hope in the future Constitution?

 

     · Have CBCV analysis, insights, facts about some of the items as well as the whole spirit and content of the draft. The religious intellectuals, movements and many citizens have also contributed much enthusiasm to find a proper HP, authentic people for water. But because of that HP was only formed from a Congress of the People, by the people, for the people, not of the party, for the party as at present, so the problem is a prerequisite to have a proper Parliament, rather than a “House servant party group” is sitting in Hanoi.

 

Now, in the comments to HP, the state reported is wrong, the forced scare tactics wide, ask for comment but always force follow “right side”. If  like that, be sure that the people of Vietnam will forever imprisoned in prison atheist communist, totalitarian instead receive truth, freedom, justice and love in a free society democracy.

 

We have therefore increasingly clear, positive, united, persistent struggle by all means non-violence, soon to have a true Parliament, which lays out a proper constitution, to build a socially democracy and prosperity.

 

May God bless this good intention of all of us. /.

 

 

 Freedom of speech than 172 (01-06-2013). Doc

909K View Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: