Phim tài liệu nói về hoạt động, tội ác và cuộc đời thật của lãnh tụ cộng sản Việt Nam, ông Hồ Chí Minh nhân kỹ niệm 123 năm ngày sinh của ông (19/5/1980 – 19/5/2013) – Documentary film about activities, crime and real life of Vietnam communist leader, Ho Chi Minh on the occasion of 123 year anniversary of his birth (05/19/1980 – 05/19/2013)


Chiến dịch “Cải cách ruộng đất” thực chất là cuộc đấu tố đẫm máu (1953-1956) tại miền Bắc Việt Nam
cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người.

     SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

“Lịch sử” bao gồm lịch sử Nhân loại, lịch sử thế giới và lịch sử của mỗi quốc gia, mỗi con người, mỗi quê hương đất nước….khi đề cập đến hai từ “Lịch sử” mỗi người chúng ta ai cũng hình dung về một sự kiện của một dân tộc…cụ thể, rõ ràng và trung thực. Thế nhưng ngày nay, khi đề cập đến lịch sử của Việt Nam thì hầu như người ta chỉ biết đến hai từ Bác và Đảng….nào là Bác Hồ vĩ đại…sống mãi trong sự nghiệp quần chúng….nào là chiến công hiển hách của bộ đội cụ Hồ….mà không còn nghe hay được nhắc đến những chiến công hiển hách của một Hưng Đạo Vương năm xưa….Đinh Bộ Lĩnh, Bà Triệu, Bà Trưng…v..v….Và một điều thật khó hiểu và khiến mọi người không khỏi ray rức đó là sự nhàm chán với môn học lịch sử trong nhà trường hiện nay? Lý do tại sao….điều này người dân biết, các em học sinh và các bậc Phụ huynh đều biết…nhưng dường như các vị lãnh đạo đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn chưa biết…!!!

Còn điều gì đáng sỉ nhục hơn nữa khi học sinh sinh viên tỏ ra ngẩn ngơ khi được hỏi về lịch sử nước nhà….nhưng lại tỏ ra nhanh nhẹn và tháo vát khi được đề cập đến lịch sử Trung Hoa….kẻ thù xâm lược truyền thống ngàn đời của Việt Nam??? một điều thật nực cười không thể lý giải được….đó chính là kết quả duy nhất đạt được của ngành giáo dục Việt Nam, là điều duy nhất mà Bác Hồ và đảng cộng sản Việt Nam quang vinh đã làm cho người dân Việt Nam…đáng được ghi chép lại trong sử sách và lưu truyền cho đời con cháu mai sau. Tổ tiên ông bà chúng ta ngày trước thường có câu;”Chết là hết”. Vâng, đối với những người bình thường như chúng ta khi nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới…đồng nghĩa với việc chấm hết tất cả. Tuy nhiên, có những nhân vật huyền thoại, tài ba lỗi lạc….sau khi từ giả cuộc đời hàng chục năm, hàng trăm năm sau….mà mọi thứ vẫn chưa thực sự chấm hết…..cũng như vẫn luôn được người đời nhắc đến…..

Trong số họ, có những nhân vật luôn được mọi người tưởng nhớ và nhắc đến với sự hân hoan xen lẫn kính trọng vì công lao không nhỏ của những nhân vật nói trên….điển hình như: các khoa học gia, các thiên tài lỗi lạc….các vị vua đức độ….và các danh tướng oai hùng với các chiến công lừng lẫy….bên cạnh đó, trong số họ, có những nhân vật cũng luôn được tưởng nhớ và được nhắc đến với sự khinh miệt và lòng căm thù, vì những hậu quả thảm khốc do tội ác của họ để lại…..ví dụ như: Hittle của phát xít Đức trong thời kỳ chiến tranh lạnh, với tội ác diệt chủng đã cướp đi mạng sống của hàng triệu sinh linh vô tội….và Pol Pot của chế độ Khmer Đỏ trong thời gian cầm quyền tại Campuchia, cũng với tội ác diệt chủng chính tay giết chết gần hai triệu đồng bào của mình….hoặc như dưới thời Mao Trạch Đông của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, với việc phát động cuộc “Cách mạng Văn hóa Vô sản” đã trực tiếp và gián tiếp gây ra cái chết cho hàng chục triệu người, chưa nói đến sự kiện đẫm máu kinh hoàng tại Quãng trường Thiên An Môn đã giết chết hàng chục ngàn người, đa phần là giới sinh viên học sinh…..và nhân vật cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của đảng cộng sản Việt Nam, trong thời kỳ cách mạng kháng chiến, với mục đích xóa bỏ văn hóa “Phong kiến” tại miền Bắc Việt Nam thông qua chiến dịch “Cải cách ruộng đất” thực chất là một cuộc “Đấu tố đẫm máu” cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người.

Nhân dịp kỹ niệm123 năm ngày sinh của nhân vật “Bác Hồ vĩ đại” tàn ác nói trên (19/5/1890 – 19/5/2013), chúng tôi trân trọng gởi đến đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại, những thước phim tài liệu quý hiếm và giá trị nói về các hoạt động, tội ác và cuộc đời thật của vị lãnh tụ cộng sản Việt Nam vĩ đại “Hồ Chí Minh”. Phim tài liệu dưới đây được dàn dựng và thực hiện một cách công phu từ các Sử gia nổi tiếng và dày dạn kinh nghiệm trong và ngoài nước lẫn Quốc tế. Bộ phim được thực hiện dựa trên những chứng cứ cụ thể, trung thực và hết sức khách quan. Mong rằng, những sự kiện và các tình tiết trung thực trong bộ phim sẽ giúp cho mọi người, đặc biệt là đối với giới sinh viên học sinh và thanh thiếu niên trẻ, những người sinh ra và lớn lên sau năm 1975 dưới mái trường “Xã hội Chủ nghĩa” sẽ hiểu rõ hơn và đúng hơn về những sự kiện lịch sử…về huyền thoại và cuộc đời thật của “Hồ Chí Minh” Nhà lãnh tụ vĩ đại của cộng sản Việt Nam.

 

Campaign “Land reform” is actually a bloody denounce publicly (1953-1956) in Northern Vietnam

claimed the lives of hundreds of thousands of people.

 

 

 

 

 

 

     THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

“History” includes human history, world history and the history of each nation and everyone, every homeland …. the mention of two words “history” each one of us anyone also imagine an event of a national … specific, clear and honest. But today, when referring to the history of Vietnam, people almost only known two words as Uncle and Party …. What is Great Uncle Ho … live forever in the public  … . to the glorious victories of Uncle Ho’s Soldiers …. but never heard or mentioned the glorious victories of the past year …. Hung Dao Vuong Dinh Bo Linh, Ba Trieu, Ba Trung. .. v. .. v …. And one thing is confusing and makes people from the torment that is boring with history course in school today? The reason why? this …. people know, the students and both parents know … but it seems that the leaders of the Communist Party and the State Vietnam is still not known .. .!!!

 

What could be more shameful when students showed stupor when asked about the country’s history …. but proved nimble and resourceful when referring to Chinese history … . Enemy aggressor eternal traditions of Vietnam??? a ridiculous thing can not explain …. it was the only result achieved by the education sector in Vietnam, the only thing that Uncle Ho and the Communist Party glorious of Vietnam has made for people of Vietnam … should be recorded and handed down in the history books for future generations to come. Our ancestors usually said so long, “Death is the end.” Well, for normal people like us when be died is quite quit at all … means the end all. However, the legendary character, brilliant talent …. leaving from life after decades, hundreds of years later …. that everything is not really an end ….. as well as the world has always been reminded to …..

 

Among them, the characters always remind people to remember with joy mixed with respect because of non-small services from characters above …. typical: the scientist, the genius …. brilliant …. virtuous kings and famous generals epic  with the illustrious battle …. besides that, among them, the characters are always remembered and is referred to with contempt and hatred, because the dire consequences of their crimes due to back ….. eg Nazi Hittle during the Cold War, with crime genocide that claimed the lives of millions of innocent beings …. and Pol Pot’s Khmer Rouge regime, which ruled during the Cambodian genocide and to hand kills nearly two million people of her …. or as under Mao Zedong’s People’s Republic of China, with the launch of the “Proletarian Cultural Revolution” has directly and indirectly caused the death of tens of millions of people, not to mention the horrific bloody event at Tiananmen Square that killed tens of thousands of people, most of the students ….. and last character that we want to mention is late President Ho Chi Minh, the great leader of the Communist Party of Vietnam, during the revolutionary war, to remove cultural purposes “Feudal” in northern Vietnam through the campaign “reform land “is actually a” bloody denounce publicly campaign “killed hundreds of thousands of people.

 

On the occasion of 123 year of the birth of the character “Uncle Ho’s great,”  cruelty said above (19/05/1890 – 19/05/2013), we would like to send to people in Vietnam and abroad, documentary footage precious and valuable that talks about the work, crimes and the real-life of the Vietnam Communist leaders great “Ho Chi Minh”. Documentary following staged and made meticulously from the famous historian and experienced in both country and abroad also International. The film is based on concrete evidence, honest and very objective. Hopefully, the facts and circumstances honesty in the film will help people, especially for the students and young adolescents, those who was born after the 1975 and grew up under the school roof “Socialist” to understand more and more about the true historical event … the myths and facts of life of “Ho Chi Minh”, The great leader of communist Vietnam.

 

 

 

 

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: