Thông báo của TGM Kontum về việc góp ý sửa Hiến pháp năm 1992 – Notified of Kontum Archbishop of the suggestions fix the 1992 Constitution


     SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Thông báo số 30/VT/13/Tgmkt của Tổng Giám Mục Giáo phận Kon Tum, Đức Ch Micae Hoàng Đức Oanh cùng Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung gởi đến hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo Việt Nam trên toàn Giáo phận về góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp Nhà nước một lần nữa khẳng định và xác quyết tính đúng đắn, khả thi và hợp pháp của bản kiến nghị dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 mà Ủy Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Công giáo Việt Nam gởi cho Ủy Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp thuộc Quốc Hội Nhà nước Việt Nam vào đầu tháng ba vừa qua.

Chúng ta, những người KiTô hữu của Giáo Hội Công giáo Việt Nam, công dân hợp pháp và yêu nước của đất nước Việt Nam không những quyết tâm thực hiện tốt việc sửa đổi hoặc xây dựng một bản Hiến pháp mới đích thực, đúng đắn, hợp pháp và ý nghĩa qua việc nổ lực vận động, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi Bản góp ý của Ủy Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Công giáo Việt Nam mà còn nhiệt thành cổ vũ ủng hộ văn bản mang tính lịch sử, khả thi và phù hợp với nguyện vọng của đại đa số người dân Việt Nam nói trên của Hội Đồng Giám Mục Công giáo Việt Nam.

Dù thuộc bất kỳ thành phần nào trong xã hội, cũng như bất kỳ Tôn giáo, đảng phái chính trị hay thuộc tầng lớp nào của người dân đi nữa thì mọi người dân Việt Nam chúng ta đều cũng đều thấu hiểu rõ ràng rằng: “Bản Hiến pháp hợp pháp, đích thực và đúng nghĩa” chính là bản Hiến pháp phù hợp và đáp ứng được mọi nguyện vọng chính đáng của người dân, phục vụ cho lợi ích của quốc gia và dân tộc, trong đó thể hiện rõ ràng và đầy đủ mọi quyền căn bản của con người mà bất kỳ ai được sinh ra trên cuộc đời này đều nghiễm nhiên được thừa hưởng. Hiến pháp chính là văn bản pháp lý Nhà nước cao nhất và là nền tảng pháp luật của một đất nước, do đó không một ai, hoặc không một cá nhân nào hoặc Tổ chức đảng phái nào có quyền ngồi lên nó, chi phối nó hoặc tự ý diễn giải một cách lệch lạc sai trái dù cố tình hay vô ý dưới mọi hình thức.

Bản Tin

130318tgmVRNs (18.03.2013) – Kontum – Sau Thư mục vụ mùa Chay 2013 của giáo phận Kontum, ngày 15/03/2013 Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh và Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung đã gửi Thông báo số 30/VT/’13/Tgmkt cho gần 250 ngàn giáo dân

THÔNG BÁO CỦA TGM KONTUM VỀ VIỆC GÓP Ý SỬA HIẾN PHÁP NĂM 1992

CategoriesTin Công Giáo

 

2

VRNs (18.03.2013) – Kontum – Sau Thư mục vụ mùa Chay 2013 của giáo phận Kontum, ngày 15/03/2013 Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh và Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung đã gửi Thông báo số 30/VT/’13/Tgmkt cho gần 250 ngàn giáo dân trong giáo phận về việc góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong Thông báo có viết: “Chúng ta cần ý thức tầm quan trọng của lần sửa đổi Hiến Pháp này và tích cực góp ý cách chân thành. Đừng ngây thơ, đừng lừa phỉnh ai mà cũng không để ai phỉnh lừa mình! Anh chị em hãy học tập, nắm vững và phổ biến rộng rãi Bản góp ý của Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đây là một văn bản lịch sử, nói lên được những điểm căn bản của một Hiến Pháp do dân, cho dân và vì dân.”
VRNs xin giới thiệu toàn văn thộng báo này:

     THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

Dominhtuyen

 

Notify 30/VT/13/Tgmkt number of Archbishop of the Diocese of Kon Tum, Bishop Michael Hoang Duc Oanh and Bishop Peter Tran Thanh Chung sent to hundreds of thousands of Vietnamese Catholics throughout the Diocese of comments draft amendments to the State Constitution again to confirm and affirm the correctness, feasibility and validity of the proposed draft amendment of the 1992 Constitution that the Standing Committee of the Catholic Bishops’ Conference of Vietnam posts to the Commission a draft amendment to the Constitution of the State Congress of Vietnam in early March.

 

We, the Christians of the Catholic Church in Vietnam, legal and patriotic citizens of the country of Vietnam is not only determined to make good the modification or construction of a new constitution true and correct , legal and meaning through advocacy efforts, and widespread propaganda written comments of the Standing Committee of the Catholic Bishops’ Conference of Vietnam but also enthusiastic cheering supporters historical documents feasible and consistent with the aspirations of the vast majority of Vietnamese people said of the Catholic Bishops’ Conference of Vietnam.

 

Whether in any part of society, as well as any religion, political party or any class of people, all the Vietnamese people we have is a clear understanding that: ” Constitution legitimate, authentic and true “is the appropriate constitution and meet all the legitimate aspirations of the people, serve the interests of nations and peoples, which is clearly and complete all basic human rights that anyone born in this life are automatically inherited. The Constitution is the highest legal State and is the fundamental law of a country, so that no one, or no personal or partisan organization has the right to sit on it, dominated it or arbitrarily interpreted the wrong way misleading, whether intentionally or unintentionally in any form.

 

 

News

130318tgm

VRNs (18/03/2013) – Kontum – After Directories Lent 2013 of Kontum on 15/03/2013 diocese Bishop Michael Hoang Duc Oanh and German Peter Tran Thanh Chung has sent Notice of 30/VT / ‘ 13/Tgmkt for nearly 250-thousand parishioners

NOTICE OF Archbishop Kontum ON EDIT COMMENTS 1992 Constitution

CategoriesCatholic Categories

 

2

VRNs (18/03/2013) – Kontum – After Directories Lent 2013 of Kontum on 15/03/2013 diocese Bishop Michael Hoang Duc Oanh and German Peter Tran Thanh Chung has sent Notice of 30/VT / ‘ 13/Tgmkt for nearly 250 thousand Catholics in the diocese of suggestions to amend the Constitution in 1992. In the notice says: “We need to be aware of the importance of the amendments to the Constitution and positive comments sincerely. Do not be naive, do not fool anyone and did not let anyone fool you! Let study, understand and spread the suggestions of The Standing Episcopal Conference of Vietnam. This is a historical document, said to be the fundamental point of a Constitution by the people, for the people and because of the people. ”

VRNs xin giới thiệu toàn văn thộng báo này:
Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: