Nổ lực của đồng bào giáo dân Việt Nam trong việc ủng hộ và phổ biến rộng rãi Thư góp ý của Hội Đồng Giám Mục Công giáo Việt Nam về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 – Efforts of fellow Vietnamese Catholics in favor and widely Mail comments of the Catholic Episcopacy of Vietnam on draft amendments to the 1992 Constitution


     SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Cộng đoàn giáo dân tại nhiều giáo xứ, Giáo phận và nhiều nơi khác trong phạm vi cả nước đã và đang nổ lực và nô nức chuyền tay nhau văn bản góp ý kiến nghị của Hội Đồng Giám Mục Công giáo Việt Nam về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Sự quan tâm sâu sắc trên diện rộng của đồng bào giáo dân ngày hôm nay về hiện tình đất nước, về vận mệnh sống còn của quốc gia dân tộc được thể hiện qua việc góp ý, kiến nghị sửa đổi và xây dựng nên một bản Hiến pháp Nhà nước đích thực và đúng nghĩa ngày hôm nay là một khích lệ to lớn và thắp nên những ngọn lửa hy vọng mới trong lòng người dân mặc dù đang phải đối mặt với những trò lươn lẹo, giả dối, mang tính dân chủ hình thức giả tạo của các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam.

Mặc dù không có thiện chí thật sự sửa đổi, hoàn thiện hoặc xây dựng một bản Hiến pháp mới đáp ứng được mọi nguyện vọng chính đáng của người dân, đáp ứng được các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực nhân quyền, cũng như đáp ứng được lợi ích của quốc gia dân tộc, nhưng qua chiến dịch lấy ý kiến đóng góp trong nhân dân để kiến tạo nên một bản Hiến pháp mới nhằm đáp ứng và ứng phó với tình hình tồi tệ của đất nước Việt Nam ngày hôm nay, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam đã vô tình thổi bùng lên ngọn lửa khát khao dân chủ bấy lâu nay trong lòng người dân Việt Nam tại khắp mọi miền của đất nước. Đặc biệt là đối với đồng bào giáo dân Việt Nam trước sự tiên phong đầy quả cảm của Hội Đồng Giám Mục Công giáo Việt Nam trong việc kiến nghị dự thảo sửa đổi hiến pháp Nhà nước Việt Nam.

Chuyền tay nhau bản kiến nghị dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đồng nghĩa với việc giúp xây dựng hoàn thiện một bản hiến pháp mới trong đó mọi quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân, của chính quyền và của những người lãnh đạo đất nước được thể hiện một cách rõ ràng, minh bạch và nhất là phù hợp với tiêu chí cải thiện tình trạng tồi tệ của đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Người Công giáo Việt Nam chúng ta hãy đi tiên phong trong mọi lĩnh vực để thực hiện đúng với phương châm của Giáo Hội Công giáo Việt Nam là “sống tốt đời đẹp đạo”. Mong rằng không chỉ Giáo phận Kon Tum, Giáo phận Vinh, và các giáo xứ có tinh thần trách nhiệm với Xã hội, với đất nước như những gì giáo xứ Tân Mai, thuộc Giáo phận Xuân Lộc Đồng Nai đã và đang làm ngày hôm nay mà toàn thể giáo xứ và các Giáo phận trên phạm vi cả nước sẽ chung tay giúp sức biến “giấc mơ dân chủ” niềm hy vọng to lớn và duy nhất của toàn dân Việt Nam sớm trở thành hiện thực.

Bản Tin

GẦN 15.000 GIÁO DÂN TÂN MAI- BIÊN HÒA NHẬN ĐƯỢC KIẾN NGHỊ CỦA HĐGMVN

CategoriesTin Công Giáo

4

VRNs- (19.03.2013) – Đồng Nai- Sau khi nhận được thư mời gọi phổ biến nội dung thư Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của HĐGM Việt Nam của Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh- Giám mục giáo phận Xuân Lộc ngày 11.03.2013(link), Cha chánh xứ, cha phó xứ Tân Mai, huy động quý ông trong Ban hành giáo nhanh chóng thực hiện khẩn cấp.
Giáo xứ đã photocopy  nội dung lá thư Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và thư mời gọi các cha phổ biến nội dung lá thư này của Đức cha Đaminh. Sau đó các vị trong Ban hành giáo, các giáo khu đã nhanh chóng khẩn trương chuyển đến tận tay từng gia đình trong giáo xứ.
Được biết Tân Mai là một trong những giáo xứ lớn của Giáo phận Xuân Lộc với gần 15.000 Giáo dân. Giai đoạn gần đây, dưới quản trị và điều hành của cha chánh xứ Giuse Vũ Đức Hiệp, cha phó Đaminh Đặng Công Khanh, cùng với sự cộng tác đắc lực của các ban ngành đoàn thể, giáo xứ thăng tiến về mọi phương diện.
Sau khi HĐGM công bố nội dung Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp ngày 01.03.2013(link), các trạng mạng Công giáo trong và ngoài nước đã tích cực đưa tin, phổ biến nội dung bức thư. Không chỉ có giáo phận Sài Gòn, các dòng tu phát động mà các giáo phận khác cũng tiến hành tích cực. Đặc biệt giáo phận Xuân Lộc, Giáo phận có số dân Công giáo lớn nhất cả nước cũng hưởng ứng mạnh mẽ. Đây là tín hiệu đáng mừng khi Giáo dân đã bắt đầu ý thức, lưu tâm cách sâu xa hơn về hiện trạng tự do tôn giáo, các quyền cơ bản của con người nagy trên đất nước mà họ đang sống. Lên tiếng không chỉ vì quyền lợi cá nhân mà  vì lợi ích của cả dân tộc.
Hy vọng các giáo xứ còn lại trong giáo phận Xuân Lộc theo gương Giáo xứ Tân Mai và một số giáo xứ khác trong cả nước, vâng lời Đấng bản quyền Địa phận sớm triển khai và tìm cách phổ biến nội dung thư kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của HĐGM Việt Nam, góp phần xây dựng một đất nước thật sự tự do, công bằng, dân chủ và văn minh như bao người ước vọng.
Pv VRNs

 

 

 

 

 

 

 

     THE TRUTH – JUSTICE – LOVE 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen 

 

Lay community in many parishes, diocese and elsewhere in the country have been efforts and tingle circulating written comments to the Catholic Bishops’ Conference of Vietnam draft edit change the 1992 Constitution. The deep concern across the board of lay people today about the current situation of the country, the fate and survival of the nation is expressed through the suggestions and proposals to modify and build a State Constitution authentic and true today is a great encouragement and lit up the flame of hope in the hearts of the people even though faced with the crooked games, deceit, democratic artificial forms of the leaders of the Vietnamese Communist Party and government. 

 

Although there is no true willingness to modify, improve or build a new Constitution to meet all the legitimate aspirations of the people, meet the criteria related to the field of human rights, as well as meeting the benefit of the nation, but through consultation campaign contributions among the people to shape a new constitution to meet and cope with the bad situation of the country of Vietnam today , the leader of the Vietnamese Communist Party and the State have inadvertently fueled the fire desire democracy for so long in the hearts of the Vietnamese people in all parts of the country. Especially for with fellow parishioners Vietnam before the heroic pioneer full of the Catholic Bishops’ Conference of Vietnam in the proposed draft amendments to the constitution the State of Vietnam. 

 

Circulating the petition draft amendment of the 1992 constitution of the Episcopal Conference of Vietnam meant that help build a complete new constitution in which all the rights, responsibilities and obligations of the people, of government and leadership of the country are presented in a clear, transparent way and is consistent with the criteria to improve the bad condition of the country of Vietnam today. Vietnamese Catholics let a pioneer in all areas to comply with the motto of the Catholic Church in Vietnam is the “good life beautiful religion.” We hope that not only the Diocese Kon Tum, Diocese of Vinh, and the parish has a sense of responsibility to society, to the country as what Tan Mai parish, the Diocese of Xuan Loc, Dong Nai have been doing today now that all parishes and dioceses nationwide will jointly help of variable “democratic dreams” great and only hope of the people of Vietnam soon become a reality. 

 

 

 

News 

 

 

 

 

 

 

 

Near 15,000 parishioners of TAN MAI – BIEN HOA RECEIVED PETITION OF HDGMVN 

 

 

Catholic Categories News

4

VRNs – (03/19/2013) – Dong Nai – After receiving a letter inviting popular content directory propose amendments to the Constitution of the Vietnamese bishops’ conference of Bishop Dominic Nguyen Chu Trinh-Bishop Xuan Loc 11:03. 2013 (link), main-Father and vice-Father of parish Tan Mai, to mobilize men in the Church quickly implement an emergency.

 

 

Parish content photocopy letter propose to amend the Constitution and a letter calling for the contents of this letter common father of Bishop Dominic. Then the board of the school, the parish quickly urgently transferred to the hands of each family in the parish.

 

Tan Mai is known as one of the large parish of the Diocese of Xuan Loc, with nearly 15,000 parishioners. Recent period, under the management and administration of the parish priest Joseph Vu Duc Hiep, vice Dominic Deng Cong Khanh, along with the invaluable collaboration of all unions, parishes progress in all aspects.

 

 

 

 

After the bishops’ conference announced propose to modify content Constitution dated 3.1.2013 (link), the state network of Catholic and abroad actively reporting and dissemination of contents of the letter. Not only the diocese of Saigon, the congregation launched that other dioceses also actively conducted. Especially Xuan Loc diocese, the Diocese has the largest Catholic population of the country is also a strong response. This is a good sign when the parishioners have started awareness, concern more deeply on the state of religious freedom, human rights on the country in which they are living. Speaking not only for personal benefit but for the benefit of whole people.

 

Hopefully the remaining parishes in the diocese of Xuan Loc Parish imitate Tan Mai and some other parishes in the country, obedience of Diocese leaders early deployment and look how popular the content of messages and propose amendments Constitution of the Vietnamese bishops’ conference, to contribute to building a truly free country, equitable, democratic and civilized as many people desire.

 

 

Pv VRNs

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: