Người dân Việt Nam cả nước cần nổ lực nhiều hơn nữa trong việc phơi bày các hành vi chà đạp quyền con người của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ra trước Quốc tế – Vietnamese people throughout the country need more efforts in exposing acts of human rights abuses of the Vietnamese communist government before the International


      SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Việt Nam, được đánh giá là một trong 5 quốc gia trên thế giới bị liệt vào thành phần “Kẻ thù của Internet” theo báo cáo của Tổ chức Phóng Viên Không Biên giới (RSF) nhân ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet hôm 12-03-2013 vừa qua. Các diễn tiến trong thời gian qua tại Việt Nam cho thấy rằng chẳng bao lâu nữa, Việt Nam sẽ nhanh chóng vượt lên dẫn đầu bảng với thành tích “Kẻ thù số 1 của Internet” trong thời gian tới. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều quan điểm và tư tưởng bất đồng với chính phủ, chỉ trích gay gắt hành động sai trái của chính quyền các cấp tại Việt Nam từ địa phương đến Trung ương….từ những thành phần đảng viên cộng sản cấp thấp đến những đảng viên cao cấp, những người hiện đang nắm giữ vị trí lãnh đạo cao trong Đảng và Nhà nước.

Cuộc chiến Internet được Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phát động một cách rầm rộ dưới nhiều hình thức bao gồm Kiểm soát mạng và các dịch vụ Internet, kiểm duyệt, theo dõi và giám sát chặt chẽ các trang Blog, các website nào mang tư tưởng đối lập với chế độ và Nhà nước cũng như thường xuyên phê phán chỉ trích chính phủ để ra tay tấn công……..và mục tiêu cuối cùng là dập tắt hoàn toàn những thành phần mà theo họ là mang tư tưởng “phản động, chống phá Nhà nước cách mạng, chống đảng và chống chính quyền nhân dân”, là mối đe dọa tiềm năng, tiềm ẩn và trực diện đối với quyền lực và lợi ích riêng của nhóm cầm quyền hiện nay tại Việt Nam. Thông thường thì những thành phần đối kháng với Nhà nước nói trên sẽ bị cáo buộc với tội danh theo các điều khoảng trong Bộ luật Hình sự như: Điều 79 (Âm mưu lật đổ chính quyền) hoặc điều 258 (Lợi dụng quyền Tự do Dân chủ có hành vi xâm hại lợi ích Nhà nước) phổ biến nhất vẫn là Điều 88 (Tuyên truyền chống chế độ) và cuối cùng thì người dân có thể bị quy chụp với tội danh “Khủng bố” nếu xét thấy hành vi của đối tượng đó là mối đe dọa nghiêm trọng thực thụ đối với Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Qua đó, việc đánh giá, xếp hạng và tố cáo các hành vi sai trái của chính quyền cộng sản Việt Nam ra trước Cộng đồng Quốc tế như Tổ chức Phóng viên Không Biên giới và nhiều Tổ chức Nhân quyền Quốc tế khác trên thế giới đang làm hiện nay là một việc làm đúng đắn và hết sức cần thiết. Bên cạnh những nổ lực của Quốc tế, người dân Việt Nam trong nước cũng cần phải lên tiếng nhiều hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa đối với các hành vi chà đạp quyền con người, vi phạm pháp luật và luật pháp Quốc tế của tập đoàn lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp tại Việt Nam nhằm tạo thêm nền tảng cơ sở pháp lý trong việc vận động Quốc tế tạo áp lực buộc Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải triệt để tôn trọng và thực thi đầy đủ, đúng đắn các cam kết của Việt Nam đối với Quốc tế liên quan đến quyền con người.

Bản Tin

RSF xếp Việt Nam vào nhóm 5 Nhà nước kẻ thù của internet

 

Logo ngày Quốc tế chống kiểm duyệt mạng, do RSF - Phóng viên không biên giới tổ chức, 12/03/2013.

Logo ngày Quốc tế chống kiểm duyệt mạng,
do RSF – Phóng viên không biên giới tổ chức, 12/03/2013.

Ảnh RSF
HÔM NAY, 12/03/2013, NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CHỐNG KIỂM DUYỆT INTERNET, TỔ CHỨC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI – RSF – ĐÃ CÔNG BỐ MỘT BẢN BÁO CÁO ĐẶC BIỆT VỀ TÌNH TRẠNG THEO DÕI, KIỂM DUYỆT INTERNET TRÊN THẾ GIỚI. VỚI NHAN ĐỀ : « KỶ NGUYÊN CỦA NHỮNG TÊN LÍNH ĐÁNH THUÊ TRONG LĨNH VỰC TIN HỌC », BẢN BÁO CÁO TẬP TRUNG TỐ CÁO 5 QUỐC GIA, TRONG ĐÓ CÓ VIỆT NAM, ĐƯỢC COI LÀ KẺ THÙ CỦA INTENET VÀ 5 DOANH NGHIỆP BỊ CÁO BUỘC NHƯ NHỮNG TÊN LÍNH ĐÁNH THUÊ TRONG VIỆC THEO DÕI VÀ KIỂM DUYỆT MẠNG.
Theo tổ chức Phóng viên không biên giới, tính đến hôm nay, trên thế giới, có gần 180 công dân mạng bị giam giữ chỉ vì họ có các hoạt động thông tin, viết bài trên mạng.

Năm nay, 2013, Phóng viên không biên giới lập danh sách cụ thể 5 Nhà nước được coi là kẻ thù của internet. Đó là Syria, Trung Quốc, Iran, Bahrain và Việt Nam. Các Nhà nước này đã tiến hành một chính sách theo dõi trên mạng một cách có hệ thống, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Có thể coi đó là những Nhà nước « gián điệp », huy động nhiều nỗ lực để theo dõi các tiếng nói bất đồng chính kiến. Mặt khác, nhiều vụ tấn công tin học, đột nhập vào các website, blog, cài đặt virus tin học đã liên tiếp diễn ra trong thời gian qua.

Tuy nhiên, nếu không có công nghệ tin học tiên tiến, các Nhà nước chuyên chế nói trên không thể kiểm soát được internet, theo dõi công dân của mình. Do vậy, năm nay, lần đầu tiên, Phóng viên không biên giới công bố danh sách 5 công ty tin học được coi là kẻ thù của internet, «những tên lính đánh thuê trong kỷ nguyên tin học » : Đó là Gamma (Anh Quốc), Trovicor (Đức), Hacking Team (Ý), Amesys (Pháp) và Blue Coat (Hoa Kỳ). Các sản phẩm của những công ty này – trên danh nghĩa được coi là những công cụ « tối ưu hóa mạng hoặc chống tội phạm » – trên thực tế, đã và đang được chính quyền các nước chuyên chế sử dụng để đàn áp, vi phạm nhân quyền và tự do thông tin.

Ông Christophe Deloire, tổng thư ký tổ chức Phóng viên không biên giới nhấn mạnh : « Việc theo dõi trên mạng trở thành một mối nguy hiểm ngày càng lớn đối với các nhà báo, nhà báo công dân, blogger và những người tranh đấu bảo vệ nhân quyền ». Các chế độ tìm cách kiểm soát thông tin chủ trương hành động một cách kín đáo hơn, với những kiểm duyệt tinh tế và bí mật theo dõi, thay vì tiến hành ngăn chặn thông tin, kém hiệu quả và dễ bị lên án.

Theo lãnh đạo tổ chức Phóng viên không biên giới, các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đã có thể xẩy ra nhờ việc sử dụng các thiết bị hoặc công nghệ theo dõi, do các doanh nghiệp đặt tại các nước dân chủ cung cấp, và đã đến lúc, lãnh đạo các nước dân chủ này cần phải lên án một cách chính thức những vụ vi phạm quyền tự do ngôn luận trên internet, đề ra các biện pháp mạnh mẽ, đặc biệt là thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các vũ khí tin học này sang các nước đang chà đạp lên các quyền cơ bản của công dân.

Các cuộc đàm phán giữa các chính phủ về chủ đề này đã được tiến hành từ nhiều năm qua. Tháng 7/1996, thỏa thuận Wassenaar đã được ký kết, nhằm thúc đẩy việc minh bạch hóa và trách nhiệm trong các chuyển giao vũ khí và sản phẩm lưỡng dụng. Đến nay, đã có 40 nước tham gia thỏa thuận này trong đó có Pháp, Anh, Mỹ.

Để giúp những người sử dụng internet tiếp cận, cung cấp thông tin, tránh được sự kiểm soát và tin tặc tấn công, tổ chức Phóng viên không biên giới có những hướng dẫn cụ thể, tại địa chỉ WeFightCensorship.org.

Cũng nhân Ngày Thế giới chống kiểm duyệt tin học, vào lúc 18 giờ, hôm nay, tổ chức Phóng viên không biên giới và tập đoàn Google trao giải thưởng Công dân mạng 21013 cho blogger Việt Nam Huỳnh Ngọc Chênh, tại trụ sở chi nhánh Google France, ở số 8 phố Londres, quận 9 Paris.

 

 

 

 

 

 

 

      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

Vietnam, is considered one of the five countries in the world listed in the “Enemies of the Internet” report by Reporters Without Borders (RSF) on the World Day against Internet censorship 12 -03-2013. The progress in recent years in Vietnam suggests that soon, Vietnam will quickly rise up the table with the achievement “The number one enemy of the Internet” in the near future. Especially in this period increasingly appear multiple perspectives and ideological disagreements with the government, criticized the administration’s wrongdoing in Vietnam levels from local to central … from the low-level components communist party members to the senior party members who currently hold leadership positions in the Party and the State.

 

Internet war by the communist government of Vietnam launched a big way in various forms including control network and Internet services, censorship, monitoring and surveillance of the blog, the website offers ideological opposition to the regime and the State as well as frequently critical of government critics to hand attack …….. and the ultimate goal is to completely extinguish the components who are considered as having ideas “reactionary, anti-revolutionary state, anti-Party and anti-government people”, is a potential threat, and direct potential for power and benefits of the current ruling group in Vietnam. Typically, these elements opposed to the said State shall be charged with offenses under the range of the Criminal Code: Article 79 (Conspiracy to overthrow the government) or 258 (Taking advantage of freedom the infringer to benefit Democratic State) is still the most popular, Article 88 (propaganda against the regime) and eventually people may be taken with charges of “terrorism” if it deems the behavior of object that is real serious threat to the communist government of Vietnam.

 

Thereby, the reviews, ratings and denounce the misconduct of the Vietnamese Communist government before the International Community as Reporters Without Borders and other international human rights organizations around the world are doing right now is quite correct and absolutely necessary. In addition to international efforts, the Vietnamese people in the country need to speak up more, even stronger for acts of human rights abuses, violations of international law and the law of practice leadership of the Party and government at all levels in Vietnam in order to create the legal foundation in mobilizing international pressure forced the Vietnamese communist authorities to fully respect and implement fully Vietnam’s commitments to the International related on human rights.

 

 

 

 

 

News

 

 

 

 

 

RSF ranked Vietnam in Group 5 state enemies of the internet

 

 

 

Logo International day against censorship, by RSF – 

Reporters Without Borders organization, 12/03/2013.

Photo RSF

 

 

DUC TAM

 

 

Today, 12/03/2013, HUMAN WORLD DAY AGAINST Internet censorship, Reporters Without Borders – RSF has published a SPECIAL REPORT ON STATUS MONITORING, Internet censorship WORLD. Entitled: «era of mercenary IN INFORMATICS», report focus DENUNCIATIONS 5 countries, including Viet Nam, was considered an enemy of Intenet and 5 NOW DEFENDANT REQUIRED as mercenary in the monitoring and censorship.

 

According to Reporters Without Borders, as of today, in the world, with nearly 180 netizens imprisoned just because they have the information activities, writing articles on the net.

 

This year, 2013, Reporters Without Borders lists five specific State is considered to be the enemy of the internet. It was Syria, China, Iran, Bahrain and Vietnam. The State has carried out a policy on a network monitoring system, serious violations of human rights. State may see it as ‘spies’, raising a lot of effort to keep track of dissident voices. On the other hand, many computer attacks, break into their website, blog, computer virus installation has repeatedly held in the past.

 

However, if there is no advanced information technology, the aforementioned totalitarian state can not control the internet, monitor its citizens. So, this year, for the first time, Reporters Without Borders released a list of five information technology companies are considered enemies of the internet, «mercenary in the era of information technology»: It is Gamma (UK Korea), Trovicor (Germany), Hacking Team (Italy), Amesys (France) and Blue Coat (USA). The products of these companies – nominally considered the tools «network optimization or Crime» – in fact, have been totalitarian governments used to suppress, human rights violation and freedom of information.

 

Mr. Christophe Deloire, general secretary of the organization Reporters Without Borders said: «The monitoring network becomes a growing danger for journalists, citizen journalists, bloggers, and those who fought for human rights ». The regime sought to control information policy actions in a more discreet way, with subtle censorship and the secret track, instead of conducting prevention information, inefficient and prone to condemn.

 

According leadership organization Reporters Without Borders, the serious human rights violations have occurred through the use of tracking device or technology, by businesses located in democratic countries provide, and it was time, the leaders of democratic countries have officially condemned the violations of the right to freedom of expression on the internet, proposing strong measures, especially the establishment of controlled the export of weapons to countries trample the fundamental rights of citizens.

 

Negotiations between the government on this subject have been carried out for many years. July / 1996, Wassenaar agreement was signed, in order to promote transparency and accountability in the delivery of weapons and dual products. To date, there are 40 countries participating in the agreement, including France, UK, USA.

 

To help those who use the internet to access and provide information, to avoid the control and hackers, the organization Reporters Without Borders has specific guidelines, at WeFightCensorship.org.

 

Also on World against censorship informatics, at 18 o’clock, today, Reporters Without Borders and the Google Group Network Citizen Award 21013 for blogger Vietnam Huynh Ngoc Chenh, at the branch office Google in France, at 8 street Londres, Paris 9th district.

 

 

TAGS: INTERNET – HUMAN RIGHTS – INTERNATIONAL – CHINA – VIETNAM

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: