Dừng ngay việc tiếp tục triễn khai dự án khai thác Bauxite Tây nguyên là một quyết định đúng đắn và hết sức cần thiết phù hợp với nguyện vọng của người dân Việt Nam trong và ngoài nước – Stop further developing the bauxite mining project Highlands is a good decision and very necessary in accordance with the aspirations of the Vietnamese people at home and abroad


       SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Trong lúc nhiều chuyên gia kinh tế và khoa học nổi tiếng nhiều kinh nghiệm cả trong lẫn ngoài nước đồng lên tiếng khuyên ngăn nên dừng ngay lập tức các dự án khai thác Bauxite tại Tây nguyên thuộc trung phần Việt Nam, một dự án đã được đánh giá là không đạt hiệu quả tiềm năng kinh tế mà còn hủy hoại mội trường lẫn đe dọa nghiêm trọng tính mạng và tài sản của người dân hiện đang sinh sống gần khu vực dự án triễn khai và các vùng phụ cận thì Bộ trưởng Công thương của Việt Nam, ông Vũ Huy Hoàng lại lớn tiếng khẳng định rằng việc tiếp tục triễn khai các dự án đầy bất cập nói trên là một việc hết sức cần thiết!!!. Bên cạnh đó, ông còn khẳng định thêm rằng, dự án khai thác bauxite nói trên đã được Nhà nước xem xét thận trọng trước khi giao cho các cơ quan đơn vị liên quan triễn khai.

Điều gì đã khiến cho cả Thủ tướng chính phủ cho đến ngài Bộ trưởng bỏ ngoài tai các lời khuyên ngăn của các Nhà khoa học, các chuyên gia nổi tiếng đầy kinh nghiệm lẫn cả một số cán bộ cao cấp của Nhà nước trong đó bao gồm cả ý kiến phản đối của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình…..cùng nhiều cựu lãnh đạo Nhà nước và các Nhân sĩ khác của Việt Nam?. Bên cạnh đó, qua một thời gian dài triễn khai dự án và đi vào hoạt động sản xuất, dự án này đã thật sự không đem lại hiệu quả kinh tế, cùng với những tác động hệ lụy của nó hủy hoại môi trường, đe dọa cuộc sống của người dân, đe dọa an ninh quốc phòng……..và còn kéo theo nhiều hệ lụy khác nữa. Việc dư luận trong và ngoài nước lên tiếng yêu cầu chính phủ cho dừng ngay lập tức các dự án không khả thi và đầy bất cập nói trên là điều tối cần thiết, đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng của người dân.

Xin xem: Dự án khai thác Bauxite Tây nguyên và sự phản đối của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam

Nếu tiếp tục triễn khai một dự án không những đã không mang lại hiệu quả kinh tế mà còn gây bất lợi về nhiều mặt thì hậu quả và mức thiệt hại gây ra cho đất nước, cho người dân sẽ vô cùng nặng nề và đến lúc đó ai sẽ là người gánh trách nhiệm? Bộ chính trị? Quốc Hội hay bản thân ngài Thủ tướng hoặc Bộ trưởng sẽ gánh lấy trách nhiệm về phần mình…..hay chỉ có người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam hoàn toàn gánh chịu thiệt hại và hậu quả nặng nề do các dự án đầy bất cập đó gây ra???. Thiết nghĩ đã đến lúc Nhà nước nên có các quy định pháp luật rõ ràng và cụ thể cho từng cá nhân và Tổ chức nào đưa ra những quyết định sai trái gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng của người dân và đối với đất nước chứ không thể nói một cách chung chung và sau đó lại đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau một cách vô tội vạ như đã từng xảy ra hiện nay và trong quá khứ. Hãy dừng ngay mọi việc trước khi quá muộn và việc chấp nhận sửa sai những quyết định sai trái của chính bản thân ngài Thủ tướng hay bất kỳ ai trong bộ máy chính quyền chính là thể hiện trách nhiệm của mình đối với người dân Và Đất nước.

Bản Tin

‘Triển khai dự án bauxite là cần thiết’

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói dừng dự án 
cảng Kê Gà không gây thiệt hại lớn
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng vẫn khẳng định triển khai các dự án bauxite Tây Nguyên là ‘hết sức cần thiết” trong khi có kêu gọi đình chỉ các dự án này.
Ông bộ trưởng đã có phát biểu trên chương trình Dân hỏi, Bộ trưởng Trả lời của Truyền hình Nhà nước Việt Nam hôm Chủ nhật 10/3.

Các bài liên quan

Theo ông Hoàng, mỗi năm Việt Nam phải chi trên 1 tỷ đôla để nhập khẩu khoảng nửa triệu tấn nhôm, bởi vậy cần triển khai các dự án khai thác bauxite và chế biến alumin, tiền chất của nhôm.
“Trữ lượng bauxite ở Việt Nam là 10-11 tỷ tấn,” ông nói – “Bauxite là nguồn tài nguyên lớn, là cơ sở để hình thành ngành công nghiệp luyện nhôm phát triển lâu dài, là một nguồn lực quan trọng góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Ông khẳng định: “Việc phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến Bauxite là chủ trương đúng đắn, cần thiết và phù hợp, đã được Đảng, Nhà nước xem xét thận trọng, giao cho Vinacomin tổ chức triển khai”.

LĨNH VỰC MỚI MẺ

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng vì “đây là một lĩnh vực công nghiệp mới mẻ, chúng ta chưa có kinh nghiệm”, nên quan điểm chỉ đạo của chính phủ là làm tốt quy hoạch và điều chỉnh bổ sung khi có “phát sinh bất cập”.
Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ngừng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà, được cho là “lối ra” của bauxite Tây Nguyên.
Ông Hoàng nói điều chỉnh như vậy là phù hợp, vì “trong thực tế hầu như chưa có sự đầu tư đáng kể nào cho dự án này”.
Giới chức chính phủ và chủ đầu tư Vinacomin nhiều lần nói dự án Kê Gà mới chỉ đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng nên dừng là “hợp lý”.
Về tiến độ hai dự án bauxite ở Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đăk Nông), ông Vũ Huy Hoàng cho hay Vinacomin đã hoàn thành cơ bản việc đầu tư dự án tại Tân Rai, cuối tháng 12/2012 đã sản xuất thử thành công sản phẩm alumin đầu tiên.
“Đối với dự án Nhân Cơ, do rút được kinh nghiệm từ Dự án Tân Rai, tiến độ có được cải thiện hơn, hiện đã thực hiện được hơn 50% khối lượng xây lắp và dự kiến nửa đầu năm 2014 sẽ đưa vào vận hành.”
Ông thừa nhận giá alumin hiện nay thấp hơn giá tính toán tại thời điểm phê duyệt các dự án khoảng 10%.
Tuy nhiên ông Vũ Huy Hoàng nói: “Không ai bảo đảm rằng mức giá này sẽ cố định như thế trong vòng năm hoặc mười năm tới”.
“Hãy để dự án vận hành một thời gian rồi sẽ có cơ sở hơn trong xem xét và đánh giá hiệu quả của dự án.”
Trong khi đó, đang có ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi ngừng hai dự án bauxite mà một số chuyên gia cho là không hiệu quả về kinh tế và gây tác hại cho môi trường.
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói: “Chấp nhận loại bỏ dự án bauxite ra khỏi Tây Nguyên là việc cần làm và càng sớm càng tốt”.
Tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Thành Sơn được báo Pháp luật TPHCM dẫn lời nói: “Hiệu quả kinh tế của dự án bauxite rất thấp, hiệu quả sử dụng tài nguyên không cao”.
“Nguy cơ thua lỗ tài chính nặng nề ở các dự án này đang hiện hữu và sẽ là gánh nặng lớn cho ngân sách quốc gia về sau này.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

While many economists and scientists famous with much experiences both inside and outside the country to speak on dissuading should stop immediately the Bauxite mining project in the central Highlands of Vietnam, a project was assessment is not effective economic potential but also environmental damage and serious threat to the lives and property of the people living near the project area developed and the vicinity is the Minister of Industry Trade of Vietnam, Vu Huy Hoang loudly asserted that the continued implementation of the shortcomings project above is an essential!!!. In addition, he further asserts that, said the shortcomings bauxite mining project has been carefully considered by State before giving the relevant units to deploy.

 

What led to both of the Prime Minister to the Minister ignored the advice compartment of the scientist, the experienced well-known experts and a number of senior officials of the State in which the shell including the objections of General Vo Nguyen Giap, the former Vice President Nguyen Thi Binh ….. and the former head of the State and the other artists of Viet Nam?. In addition, over a long period of time to implement the project and production activities, this project was really not economic efficiency, along with its implications impact environmental destruction, to threatened the lives of the people, threatening national security …….. and also involves several other implications. The public opinion at home and abroad to speak asked the government to immediately stop the project is not feasible and full of shortcomings mentioned above is essential, proper and in accordance with the aspirations of the people.

 

Please see: Bauxite Mining Project of the Central Highlands and the opposition of all classes of people in Vietnam

 

If continue to implement a project that not only did not bring economic efficiency but also detrimental in many ways, the consequences and the damage caused to the country, to people will be extremely heavy, who will bear the responsibility? Politburo? Congress or themselves Prime Minister or the Minister will take responsibility for his part ….. or only the people of Vietnam and the Vietnamese country entirely suffer damage and severe consequences due to the project full of inadequacies it caused???. Think it’s time the State should have clear laws and regulations specific to each individual and organization who makes the wrong decision causes serious damage to property and lives of the people and for the country, can not say in general terms and then push mutual responsibility a bluff like what has ever happened now and in the past. Let stop everything before it is too late and the acceptance to correct of wrong decisions of the Prime Minister himself or anyone else in the government apparatus is making their responsibility to the people and country.

 

 

 

 

 

News

 

 

 

 

 

‘Bauxite project deployment is necessary’

 

 

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng

 

Minister Vu Huy Hoang said to stop the project

Ke Ga Port does not cause major damage

 

 

Minister of Industry and Trade Vu Huy Hoang has confirmed the deployment of the Central Highlands bauxite project is’ very necessary “while calling for the suspension of the project.

 

The minister has told the program to be resilient, the Minister’s Reply Vietnamese state television on Sunday 10/3.

 

 

Related articles

 

 

 

‘Will bring bauxite to Congress

 

Ke Ga and ‘mess’ in Binh Thuan

 

‘Is too late to stop bauxite project in Vietnam?’

 

 

 

 

According to Hoang, each year Vietnam to spend over 1 billion dollars to import about half a million tonnes of aluminum, so you need to deploy projects bauxite mining and alumina processing, aluminum precursor.

 

“Vietnam bauxite reserves of 10-11 billion tonnes,” he said – “Bauxite is the major resources, is the basis for the formation of the aluminum smelting industry long-term development, is an important resource contributing in the process of industrialization and modernization of the country “.

 

He said: “The development of the mining and processing industry Bauxite is the right policy, it is necessary and appropriate, the State Party has been carefully considered, given Vinacomin implementing.”

 

NEW FIELD

 

 

Minister Vu Huy Hoang said that because “this is a new industry, we have not experienced,” should the government’s viewpoints as well as the planning and additional adjustments “arise inadequate “.

 

Recently, Prime Minister Nguyen Tan Dung has decided to stop construction of the port of Ke Ga, is said to be “way out” of the Central Highlands bauxite.

Mr. Hoang said such adjustment is appropriate because “in fact almost no significant investment for this project.”

 

Government officials and investors Ke Ga Vinacomin repeatedly said the project only in the stage of clearance should stop is “reasonable”.

 

On the progress of two projects at the Tan Rai bauxite (Lam Dong) and Nhan Co (Dak Nong), Vu Huy Hoang or Vinacomin completed basic investment in Tan Rai project, the end of the month 12/2012 successful test of the first alumina products.

 

“For the Nhan Co project, due to withdraw from the project experience Tan Rai, progress has been improved, made more than 50% of the volume of construction and the first half of 2014 is expected to be commissioned out. ”

 

He acknowledged the current alumina price lower than the price calculated at the time of approval of the project is about 10%.

 

However, Vu Huy Hoang said: “No one is sure that this price will be fixed like in the next five or ten years.”

 

“Let the project run a more time and will be the basis for review and evaluate the effectiveness of the project.”

 

Meanwhile, are more and more voices calling for stop two bauxite project that some experts are economically inefficient and harmful to the environment.

 

Dr Le Dang Business said: “Accept the removal of the bauxite project from Highlands is needed and as soon as possible.”

 

Dr. Nguyen Thanh Son Economics Ho Chi Minh City Law newspaper quoted saying: “Economic efficiency of bauxite projects very low resource use efficiency is not high.”

 

“The risk of heavy financial losses in these projects are being and will be a big burden for the national budget in the future.”

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: