Sài Gòn: Nhà cầm quyền đang ép dân ký đồng ý bản dự thảo Hiến Pháp 1992 – Saigon: People are forced to sign by authorities to agree with the draft Constitution of 1992


     SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Màn kịch Dân chủ vụng về trong việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp Nhà nước được dàn dựng một cách tinh vi tại Việt Nam và sau đó nhanh chóng được chính bàn tay những người đạo diễn nó khép lại một cách sượng sùng ngoài ý muốn sau những lời phát biểu trâng tráo của các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam bao gồm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng. Tưởng rằng sau màn kịch Dân chủ giả tạo vụng về nói trên bị chính nhân dân mình lật tẩy, các Nhà lãnh đạo Nhà nước cộng sản Việt Nam sẽ phần nào ý thức được sự việc và cảm thấy hổ thẹn. Tuy nhiên, với bản chất gian manh, và thói quen lừa lọc xảo trá vốn sẵn có, chính quyền cộng sản Việt Nam lại tiếp tục giở trò một cách hèn hạ, vô liêm sỉ như cho soạn sẵn bản hiến pháp mới và bản hiến pháp 1992, kèm với bảng danh sách đã được đánh máy sẵn và sau đó cử các cán bộ chính quyền địa phương tiếp xúc với người dân tại các khu dân cư để yêu cầu ký tên vào…bao gồm cả lấy chữ ký của cả những trẻ em nhỏ khi cha mẹ họ vắng nhà…!!!

Thật là vô liêm sỉ và không còn điều gì đáng hổ thẹn hơn nữa. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân nhằm xây dựng bản Hiến pháp cho một Nhà nước vậy mà nhìn cách tiến hành của các giới chức chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay không khác gì một trò đùa vô cảm. Điều này cho thấy các vị lãnh đạo Đảng và Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn bảo lưu quan điểm sai trái của mình đã không từ bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào và tìm mọi cách hợp thức hóa quan điểm và hành động sai trái đó của họ nhằm tiếp tục duy trì quyền hành và vị trí lãnh đạo độc tôn của họ bất chấp tình trạng kinh tế nước nhà đang suy thoái và Xã hội chính trị đầy bất ổn, cũng như bất chấp cả vận mệnh sống còn của đất nước và của quốc gia dân tộc. Ngay cả khi trong tay họ nắm giữ chữ ký đồng thuận của hàng triệu người dân đi nữa thì bản Hiến pháp Nhà nước được ra đời trong thời gian tới cũng sẽ trở thành vô nghĩa chẳng khác gì những mảnh giấy lộn, bởi vì bản hiến pháp đó không thật sự nhận được sự đồng thuận từ tuyệt đại đa số người dân trong và ngoài nước.

Cho dù xuất phát từ bất kỳ suy nghĩ nào và cho dù thuộc bất kỳ thành phần nào trong xã hội, thì điều mong muốn của hầu hết mọi người dân Việt Nam hiện nay chính là thấy được và có được một bản Hiến pháp Nhà nước đúng nghĩa và hợp pháp. Bản Hiến pháp ra đời trong tương lai trước hết phải nhằm phục vụ cho lợi ích của quốc gia và dân tộc, sau đó phải đáp ứng được các nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của người dân, cũng như phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc tế liên quan đến các quyền căn bản con người. Bản Hiến pháp Nhà nước mới phải được hình thành từ sự đóng góp ý kiến và quyền quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của nhân dân chứ không phải như hành động mâu thuẫn mang tính bắt buộc và vô đạo đức như hành động hiện nay của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Các vị lãnh đạo Đảng và chính phủ Nhà nước Việt Nam hãy hiểu rằng việc hủy bỏ điều 4 trong Hiến pháp và sửa đổi những điều khác liên quan trong bản Hiến pháp 1992 hoặc xây dựng hoàn toàn một bản Hiến pháp Nhà nước mới theo đúng như tinh thần kiến nghị từ nhóm 72 trí thức hàng đầu của Việt Nam trong thời gian qua đều phụ thuộc vào nhận thức và hành động sau cùng của các Nhà lãnh đạo Đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam.

Bản Tin

Sài Gòn: Nhà cầm quyền đang ép dân ký đồng ý bản dự thảo Hiến Pháp 1992

Đăng bởi lúc 10:29 Sáng 9/03/13

VRNs (09.03.2013) – Sài Gòn – Tại quận 12 và huyện Hóc Môn, Sài Gòn, các bộ phường xã đang đổ về các khu dân cư, đến từng nhà trao cho mỗi nhà một bản dự thảo HP và bản HP 1992, kèm theo là bảng danh sách đã được đánh máy sẵn, và yêu cầu đọc rồi ký ngay vào.
Anh Tùng ở Hốc Môn cho VRNs biết như sau: “Hôm qua [08.03.2013] tại huyện Hóc Môn, chỗ tôi ở, ủy ban đến phát mỗi nhà một cuốn tài liệu bản góp ý sửa đổi hiến pháp, lúc đó tôi không có ở nhà. Khi về, con gái tôi nói lại: Họ đưa cuốn sách in đối chiếu hai bản hiến pháp cũ và mới (dầy 79 trang), rồi thêm một danh sách in sẵn đề nghị con bé xem rồi ký tên đồng ý vào, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 phút. Danh sách ký xong, họ mang đi luôn chỉ để lại cuốn sách in”.
Anh Tùng cho biết thêm: “Người thuê nhà của tôi ở quận 12 cũng vừa cho biết, nhà nước cũng đến bảo họ ký vào bản đồng ý, mà họ chẳng biết đồng ý thì như thế nào, mà không đồng ý thì như thế nào, vì họ có giờ đọc nó đâu”.
Bạn Quang ở Bình Hòa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn cũng gởi thư xin VRNs tư vấn như sau: “Kính thưa Ban biên tập, người ta đưa bản dự thảo sửa đổi hiến pháp đến từng nhà. Bây giờ con ghi là “không ý kiến” được không? Vì ghi đồng ý hay không đồng ý cũng không có tác dụng gì”.
Như vậy sau khi cho các chuyên “da” xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh và báo đảng để khenbản dự thảo sửa đổi HP 1992, cũng như tìm mọi lý lẽ để biện minh cho việc áp đặt đảng CS có quyền cai trị đất nước, và có quyền buộc quân đội phải bảo vệ đảng CS trước cả tổ quốc và nhân dân, thì đảng CSVN vẫn không đủ tin rằng đã thuyết phục dân, nên quyết định thực hiến chính sách áp đặt tại nhà. Nghĩa là đến nhà bắt ký ủng hộ cho bằng được.
Đảng cs đang dung tiền thuế của dân cách bất hợp pháp, khi trả lương từ ngân sách nhà nước cho hoạt động vận đồng nhân dân ủng hộ mình. Nhất là sự vận động này mang tính đe dọa, và bắt buộc.

 

 

 

 

 

 

 

 

     THE TRUTH – JUSTICE – LOVE 

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen 

 

Democratic drama awkward to get people to contribute comments on the draft amendments to the Constitution State staged a sophisticated in Vietnam and then quickly right hand the ones who directed it closed unwanted cult following statements handing of the leaders of the Communist Party and the State government Vietnam including General Secretary Nguyen Phu Trong and National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung. Thought that after the democratic drama above clumsy fake his own people betray, the leader of the Vietnamese communist government will partly conscious and ashamed. However, the deceptive nature, cunning and predatory habits of available, the communist government of Vietnam continues acting in a despicable, shameless as drafted a new constitution and a constitutional of 1992, together with the list already typed and then sent to the local government officials in contact with people in the neighborhood to sign … requirements including signature of even small children when their parents are not at home …!!! 

 

It is shameless and not anything more shameful. The taking of people’s opinions to build a constitution so that considers how to conduct the Vietnamese communist government officials are now nothing short of a joke without emotion. This shows that the leaders of the Party and the communist government of Vietnam has reserved his opinion wrong not from any evil tricks and find ways to legitimize their views and wrongdoing that in order to maintain their power and their unique leadership position despite the country’s economic situation is the recession and volatile political society, as well as regardless of the fate and survival of the Nation and Ethnic. Even though in the hands they hold the signed consent of the millions of people, the State Constitution was also launched in the near future will become meaningless just like the piece of paper, because that constitutional do not really get a consensus from the vast majority of people at home and abroad. 

 

Whether derived from any thoughts and whether in any part of society, it is the desire of most people in Vietnam today is to see and get a copy of the State Constitution proper and lawful. Born in the future constitution must first serve the interests of nation and Ethnic, then to meet the legal and legitimate aspirations of the people, as well as in accordance with the standards International related to basic human rights. The new State Constitution must be formed from the comments and decide completely depends on the final decision of the people, not as contradictory mandatory actions and immoral as current activity of the communist government of Vietnam. The leaders of the Party and State of Vietnam government to understand that the cancellation of Article 4 of the Constitution and amend the other things involved in the 1992 Constitution or complete construction of a new State Constitution in accordance with as the spirit of the recommendations from the group of 72 leading intellectuals of Vietnam in the past quite depends on the awareness and the final act of the House leadership and the Communist Party of Vietnam. 

 

 

 

 

 

News 

 

 

 

 

 

Saigon: People are forced to sign by authorities to agree to the draft Constitution of 1992 

 

Posted by at 10:29 AM 9/03/13 

 

 

 

  VRNs (09/03/2013) – Saigon – At the District 12 and Hoc Mon District, Saigon, the wards are down on residential areas, house to house to give every home a draft HP and the HP 1992, accompanied by a typed list was available, and asked to read and sign now.

 

Tung in Hoc Mon let VRNs know back: “Yesterday [08/03/2013] at the Hoc Mon district, where I was staying, to each committee a booklet comments constitutional amendment, then I do not at home. When on, my daughter said: They put the book in the compare two old constitution and the new (contains 79 pages), and then add a pre-printed list of suggested she read, sign agreement on all In just 5 minutes. List up to me, they carried always just leave the printed book. ”

 

Mr Tung said: “The person who rented my house in District 12 has just said, the state also asked them to sign the agreement, which they do not agree, how, without such consent, because they have no time to read it anywhere “.

 

Mr. Quang at Binh Hoa Binh Thanh District, Saigon also sent letters VRNs advice as follows: “Dear Editors, they put the draft constitutional amendment to each home. Now I write in the record is “no opinion”? because to write ” agree” or ” disagree”  is not no effective “.

 

So after the “experts” appears on television, radio and newspapers the party to praise the draft of modify HP 1992, as well as find any reason to justify the imposition of communist party rule country, and has the authority to order the military to defend the communist party before the country and the people, the Communist Party did not believe that was enough to convince people, and decided to implement policies imposed at home. Means that to any support for it.

 

Party colleagues are using taxpayer money illegally, when paid from the state budget for activities and mobilize people to support. Especially this movement threatening, and compulsory.

 

 

 

Cover of the book commune officials in Saigon gives each house and sign the agreement, but did not give them time to read and study.

 

 

 

 

1 inside page booklet. With this, the Communist Party is showing its true discredit to engage, should be used to force this.

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: