Hãy nói không với cộng sản vô thần, nói không với các hành động sai trái của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam liên quan đến quyền con người – Let’s say no to communist atheism, say no to the wrong actions of the Vietnamese communist authorities relating to human rights


     SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU
Dominhtuyen
“Nói không với cộng sản vô thần”, đó chính là khẩu hiệu kiên cường đầy sức thuyết phục và sáng tạo của đồng bào giáo dân giáo xứ Bình Thuận thuộc Giáo phận Vinh trong giai đoạn hiện nay Giáo Hội Công giáo Việt Nam nói chung và các Giáo phận, giáo xứ tại Việt Nam nói riêng đã và đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ phía Nhà cầm quyền cộng sản vô thần Việt Nam liên quan đến Tôn giáo và tín ngưỡng. Đứng trước thảm trạng tệ hại của Đất nước hiện nay và trong xu hướng lòng tin của nhân dân ngày càng mất dần đối với các giới chức lãnh đạo đảng và chính quyền hiện hành, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tỏ ra lo lắng và quan ngại đối với niềm tin tôn giáo của đồng bào giáo dân tại các  cộng đồng dân cư nơi có đông đảo người dân tín ngưỡng thuộc nhiều Tôn giáo khác nhau nên tìm mọi cách và giở nhiều thủ đoạn xấu xa nhằm can thiệp vào nội bộ các Tôn giáo với mục đích gây chia rẽ và kiểm soát mọi hoạt động của các Tôn giáo trong phạm vi cả nước.
Ngoài việc cài người vào nội bộ các Tôn giáo, can thiệp trực tiếp vào công việc điều hành của nhiều Tôn giáo khác nhau, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn ban hành nhiều nghị quyết và nghị định nhằm cản trở và hạn chế tự do Tôn giáo tại Việt Nam một cách trắng trợn. Điển hình như nghị định 92 của chính phủ vừa mới được ban hành trong năm 2012 trong đó có nhiều mục và nhiều điều khoản được quy phạm một cách mập mờ với những thuật ngữ pháp lý chồng chéo lẫn nhau và đầy mâu thuẫn nhằm cản trở và hạn chế quyền Tự do Tôn giáo của người dân. Điển hình như tại điều 6 khoản 1a của nghị định này nêu rằng: “Để được đăng ký hoạt động Tôn giáo, các Tổ chức Tôn giáo cần phải có thời gian đăng ký sinh hoạt Tôn giáo hơn 20 năm và không từng bị phạt vi phạm hành chính!!!”. Đây chính là điều nghịch lý và đầy mâu thuẫn của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhằm hạn chế tối đa mọi sinh hoạt Tôn giáo và hợp pháp hóa hành vi cản trở quyền Tự do Tín Ngưỡng của người dân.
Việc ” nói không với cộng sản vô thần ” được diễn ra trong cuộc bầu cử Hội Đồng Mục Vụ tại giáo xứ Bình Thuận (Nghi Lộc, Nghi Thuận, Nghệ An) thuộc Giáo phận Vinh chính là tấm gương sáng điển hình cho các cộng đồng giáo dân, giáo xứ và các Giáo phận khác trên phạm vi cả nước noi theo. Đồng bào giáo dân nói riêng và đồng bào cả nước Việt Nam nói chung hãy phát huy tinh thần dân chủ bằng việc ban đầu là hãy nói “không” với cộng sản vô thần và kiên quyết nói “không” với những hành động sai trái của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bao gồm tiêu cực và tham nhũng lan tràn, đàn áp và cản trở các quyền Tự do căn bản hợp pháp và chính đáng của người dân bao gồm quyền Tự do Tôn giáo, Tự do Ngôn luận, Tự do Hội họp và Lập Hội…….Với tinh thần đoàn kết Tôn giáo, với truyền thống tốt đẹp ngàn đời của Tổ tiên để lại, đồng bào Công giáo Việt Nam nói riêng và đồng bào thuộc các Tôn giáo khác nhau tại Việt Nam nói chung hãy tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp vẻ vang này. HÃY chung tay đồng lòng kiên quyết ngăn chặn mọi mưu toan phá hoại gây chia rẽ tình đoàn kết Tôn giáo và các hành vi nhằm ngăn chặn và cản trở các quyền căn bản hợp pháp và chính đáng của người dân Việt Nam.
Bản Tin
NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ

GIÁO XỨ BÌNH THUẬN – GP VINH BẦU CỬ HĐMV: NÓI KHÔNG VỚI CỘNG SẢN

7/03/13 8:30 AM
Giáo xứ Bình Thuận – GP Vinh bầu cử HĐMV: Nói không với cộng sản
Ai cũng biết rằng, giữa tôn giáo và chính trị là hai lĩnh vực khác nhau. Nhưng đáng tiếc, dưới một chế độ nhà nước chủ trương vô thần lại muốn “lấn sân” tôn giáo, họ biến tôn giáo là “sân chơi chính trị”. Quả thật giáo hội Việt Nam đang bị “lấn sân” khi chính phủ vừa ban hành nghị định 92 – nghị định kìm kẹp tôn giáo. Giáo hội vẫn chưa có những phương án, để làm “khiên che thuẫn đỡ” trước thực trạng này. Người viết ghé thăm giáo xứ Bình Thuận (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An) dịp bầu cử Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ mới và trộm nghĩ có thể đây là một trong những cách làm, để rút ra bài học cho các giáo xứ khắp giáo hội Việt Nam trước chiêu bài xâm nhập tinh vi của CS.
Đúng 14h, ngày 04/3/2013, tại Thánh đường giáo xứ diễn ra cuộc đại hội bầu cử HĐMV (Hội đồng Mục vụ) giáo xứ nhiệm kỳ 2013-2016 và kết thúc trong niềm vui phấn khởi của bà con lúc 18h30. Điều hành cuộc đại hội bầu cử là linh mục quản xứ Antôn Đặng Hữu Nam. Cuộc bầu cử diễn ra trong chuẩn mực là cuộc bầu cử thực sự của người có đạo, không lẫn tạp vô thần, không một đảng viên cs tham dự. Như trong nội quy bầu cử của giáo xứ đã ghi rõ: “Những người theo Đảng Cộng Sản Vô thần không được phép tham dự đại hội và không có tư cách ứng cử hay bầu cử HĐMV” (Mời xem ảnh). Cuộc bầu cử HĐMV giáo xứ đã diễn ra trong khách quan, lấy Chúa Thánh Thần là người hướng dẫn của phiếu bầu, và kết quả bầu cử được sự nhất trí cao của bà con trong toàn giáo xứ.
Nếu khẩu hiệu bầu cử của xã hội thường là: “tinh thần cách mạng bất diệt”, “chủ nghĩa Mác-Lê bất diệt”,… thì tại khóa bầu cử HĐMV của giáo xứ Bình Thuận khẩu hiệu tiên phong là: “nói không với cộng sản”. Thiết nghĩ, đây không phải là “cầm đèn chạy trước ôtô” nhưng giáo hội Việt nam đang đứng trước nguy cơ trở thành “giáo hội hầm trú” và “giáo hội nhà nước” như Trung quốc, khi chính phủ vừa ban hành nghị định 92 và đã có hiệu lực đầu năm nay. Vì thế cũng nên xác định rõ 2 sân chơi rạch ròi và biệt lập: Tôn giáo và chính trị, trước khi mọi thứ đã quá muộn. Khi mà đảng cs đang dùng mọi thủ đoạn để trà trộn vào giáo hội thì việc trước nhất là cần có một đội ngũ HĐMV “sạch” trong giáo xứ. Khi đã có một đội ngũ HĐMV nhiệt huyết, luôn đặt lợi ích giáo hội lên trên hết. Thiết nghĩ, đó là “khiên che thuẫn đỡ” chắc chắn với xu thế thời đại mà giáo hội Việt Nam đang trải qua.
Vài hình ảnh cuộc bầu cử HĐMV giáo xứ Bình Thuận:
 
Tứ Kỳ
 

 

 

 

 

 

 

 

     THE TRUTH – JUSTICE – LOVE 

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen 

 

“Say no to godless communism,” which is the slogan resilience compelling and creative of fellow parishioners at Binh Thuan parish of the Diocese of Vinh in the current period the Catholic Church in Vietnam in general and the Diocese, parishes in Vietnam in particular has been facing serious challenges from the atheistic communist government of Vietnam relating to religion and belief. Facing the worst tragedy of the country now and in the trend of confidence people increasingly losing for the party leadership and the current government, the Vietnamese communist authorities worried and concern for the religious beliefs of lay people in the communities where the majority of people from many different religious beliefs should find ways and time of many wicked tricks to interfere in the internal affairs Religions with the purpose to divide and control all activities of other major religions in the country. 

 

In addition to installation in the internal affairs of Religion, direct intervention in the operation of many different religious, the Vietnamese communist authorities also issued a number of resolutions and recommendations to prevent and limit order Religion in Vietnam blatantly. Typically the 92 government decree recently promulgated in 2012, in which many items and normative terms are ambiguous with the legal term overlap and conflicting locking and restrict the religious freedom of the people. For example, in the sixth paragraph 1a of this decree states that: “In order to be registered religious activities, religious organizations should have their registered religious activities more than 20 years and not been fined by administrative!!! “. This is the paradox and full of contradictions of the communist government of Vietnam in order to minimize their movements and legalized religion obstructing to people’s right to freedom of belief. 

 

The “say no to godless communism” in election took place in the parish Pastoral Council in Binh Thuan (Nghi Loc, Nghi Thuan, Nghe An) of the Diocese of Vinh case is a good example for the community the laity, parishes and diocese across the country to follow. Fellow Catholics in particular and the people of Vietnam in general to promote democratic spirit by initially say “no” to the atheist communist and firmly say “no” to the wrongdoing of the Vietnamese communist authorities including negative and rampant corruption, repression and interferes with the freedom of the legal basis and legitimacy of the people, including their right to Freedom of Religion, Freedom of Speech, Meetings and Freedom of Association ……. In the spirit of unity of religion, with a good thousand tradition of ancestral, ethnic Vietnamese Catholics in particular and the people of the other Religious in Vietnam in general please continue this glorious tradition. Join hands unanimously determined to prevent any attempt to undermine divisive religious solidarity and acts to prevent and hinder the basic legal and legitimate rights of the Vietnamese people. 

 

 

 

 

 

News 

 

 

 

 

Queen JUSTICE 

 

 

Parish Binh Thuan – GP Vinh HDMV ELECTION: SAY NO TO COMMUNIST 

7/03/13 8:30 AM

 

 

Giáo xứ Bình Thuận – GP Vinh bầu cử HĐMV: Nói không với cộng sản  Everyone knows that, between religion and politics are two different fields. Unfortunately, under a regime of state policy atheists want to “invasive” religion, they change religions are “playing politics”. Indeed the Vietnamese church being “invasive” as the government has issued decrees 92 – grip of religion. The Church has no plans to “shield shield” in front of this situation. The writer visited the parish of Binh Thuan (Nghi Thuan, Nghi Loc district, Nghe An) Council Election occasion Section (HDMV) new parish and theft can think this is one way to draw lessons for Vietnamese church parishes throughout the guise of sophisticated intrusion of CS. 

 

 

Purify Parish: One way or the GX Ke Gai – GP Vinh 

 

At 14h, on 04/3/2013, in the Cathedral parish held assembly elections HDMV (Pastoral Council) 2013-2016 term parishes and end up in the joy of her excitement at 18h30. Operator assembly elections priest Anthony Dang Huu Nam. The election took place in a standard real election of religion, not adulterated atheist, not a party cs attend. As in the parish electoral rules clearly stated: “The Atheist Communist Party was not allowed to attend the meeting and without an election candidate or HDMV” (See picture). HDMV elections took place in the parish objective, the Holy Spirit is the guide of the ballots, and the election results are the consensus of the people in the parish.

 

If the election slogan of the society are: the “immortal revolutionary spirit”, “Marxism-Le immortal”, … then the parish at elections HDMV of course pioneering Binh Thuan slogan is: “say not with communism. ” Think, this is not a “holding light running before cars” but the Vietnamese church is in danger of becoming the “underground church” and “state church” such as China, the government has issued recommendations 92 and went into effect earlier this year. So also should clearly identify two discrete and separate playground: Religion and politics, before it was too late. When the Communist Party is using every trick to blend into the church, the first should have a HDMV team “clean” in the parish. Once you have an the HDMV enthusiastic team, we put the church first. Design thinking, which is “shield shield” definitely the trend of the Vietnam era, the church is going through.

 

Some pictures election HDMV parish Binh Thuan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tứ Kỳ

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: