Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 165 (15-02-2013) – Semi-monthly magazine on freedom of speech issue No. 165 release dated 15 -02-2013


 

 

      SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

 

 

Bản Tin

Kính gởi tới Quý Ân nhân, Quý Ủng hộ viên, Quý Độc giả
– Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 165 phát hành ngày 15-02-2013,
– Bài xã luận của bán nguyệt san.
Xin cảm ơn Quý vị đã đón nhận và tiếp tay phổ biến, nhất là phổ biến ngược về trong nước cho Đồng bào thân yêu.
Ban biên tập báo TDNL
Độc quyền lãnh đạo, độc hữu tài nguyên, độc dụng công lực !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 165 (15-02-2013)
 
            Hiến pháp đúng nghĩa của mọi nước dân chủ văn minh là một «khế ước xã hội » (nguyên từ của triết gia Jean-Jacques Rousseau) xác định các quyền của nhân dân và nghĩa vụ của nhà nước qua các điều khoản kết thành một thể thống nhất, chặt chẽ. Trong các nước độc tài lạc hậu thì trái ngược, cái được gọi là «Hiến pháp» lại xác định các quyền của nhà nước và nghĩa vụ của nhân dân, cũng qua nhiều điều khoản kết thành một thể chặt chẽ, thống nhất. Thật ra đó chỉ là cương lĩnh của chính đảng độc tôn đang nắm trọn quyền thống trị quốc gia dân tộc.
            Cái mà thường dân ngây thơ và trí thức lầm lẫn gọi là «Hiến pháp» của Việt Nam dân chủ cộng hòa (1959) rồi của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1980 và 1992), nơi đảng Cộng sản mặc sức tung hoành, làm mưa làm gió suốt gần 60 năm qua, cũng chỉ là cương lĩnh của đảng không hơn không kém. Nó càng lúc càng củng cố quyền lực mạnh mẽ cho nhà nước (tức cho đảng) và gia tăng các nghĩa vụ ngặt nghèo cho nhân dân. Điều này nay thấy rõ hơn nữa trong «Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013» đang được gởi ra công luận để gọi là «lấy ý kiến» nhân dân (chứ không phải để được nhân dân phúc quyết).
            Dự thảo 124 điều này, được biên soạn do các thành viên Quốc hội kiêm thành viên của đảng CS, mà đa phần thông thạo luật rừng hơn luật pháp, tựu trung có lẽ chỉ quy về 3 điểm : độc quyền lãnh đạo, độc hữu tài nguyên và độc dụng công lực. Ba điểm này liên hệ chặt chẽ với nhau.
            1- Độc quyền lãnh đạo của đảng thì đã quá rõ qua điều 4. Trong đó các đồ đệ của Hồ Chí Minh vừa vỗ ngực tự khen: «Đảng CSVN, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc», vừa mù quáng ảo tưởng: «lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng», vừa nghênh ngang lộng quyền: «là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội», vừa mỵ dân lường gạt: «Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình», vừa khiêm tốn đểu giả: «Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật».
            Người ta biết rằng đây chẳng phải là sáng kiến gì mới của đảng CSVN. Điều 4 đó đã cảm hứng từ Điều 6 Hiến pháp năm 1977 của Liên bang Xô viết: «Đảng CS Liên Xô là lực lượng lãnh đạo và hướng dẫn xã hội Xô viết, là trọng tâm của hệ thống chính trị, mọi tổ chức nhà nước và tổ chức quần chúng. Đảng CSLX hiện hữu vì dân và phục vụ nhân dân. Đảng CSLX trang bị bởi chủ thuyết Mác-Lê, quyết định tổng quát đường hướng phát triển xã hội cho các chính sách đối nội và đối ngoại của LB Xô viết, lãnh đạo công tác xây dựng vĩ đại của nhân dân Xô viết… Mọi cơ cấu của đảng hoạt động trong phạm vi hiến pháp LB Xô viết » Và điều 6 này cũng đã cảm hứng từ bộ luật ngày 14-7-1933 của chế độ phát xít Hitler, quy định «Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa [gọi tắt là Đảng Quốc Xã] là đảng chính trị duy nhất ở Đức. Bất kỳ người nào duy trì cơ cấu tổ chức của một đảng chính trị khác hoặc thành lập một đảng chính trị mới sẽ bị phạt với mức án đến ba năm khổ sai hoặc với án tù giam từ sáu tháng đến ba năm, nếu hành động không chịu hình phạt cao hơn chiếu theo quy định khác».
 
            Gần đây, tuyên giáo trung ương đảng bắt đầu tung ra nhiều luận điệu biện hộ cho điều 4 này. To miệng nhất là ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH kiêm Trưởng ban biên tập «Dự thảo sửa đổi HP». Trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC, tay chủ nhiệm này đã ngoác mồm biện minh cho điều 4 hiến pháp bằng bốn luận điểm. Thứ nhất là vì công trạng : đảng đương nhiên độc quyền vì đã được “lịch sử cách mạng chứng minh”. Đây là kiểu “ăn mày dĩ vãng” khi hiện tại đã quá bệ rạc. Thứ hai là vì đảng khẳng định như thế : «đảng phải tiếp tục cai trị, phải giữ vai trò lãnh đạo”. Đây là lối ngụy biện ngang ngược khi nhân dân bắt đầu chống đối. Thứ ba là vì thực tế cuộc sống «cũng yêu cầu liên tục khẳng định và duy trì điều 4”. Đây là sự khỏa lấp hiện tình bi đát và ảm đạm của xã hội. Thứ tư là vì «muốn nhấn mạnh trách nhiệm của đảng». Đây là kiểu cố đấm ăn xôi, tham quyền cố vị sau khi đã hoàn toàn vô trách nhiệm trước nhân dân và đất nước.
            Dĩ nhiên trước sự độc quyền lãnh đạo muôn niên này thì nhân dân chỉ có một nghĩa vụ là vâng lời và các chính đảng khác chỉ có một số phận là bị tiêu diệt.
            2- Độc hữu tài nguyên : Muốn giữ quyền thì đương nhiên đảng phải có tiền. Tiền ở đâu ra? Chính là ở tài nguyên đất nước. Do đó, bất chấp phản đối của toàn dân, đảng tiếp tục khẳng định qua Điều 57 (sửa đổi, bổ sung Điều 17, Điều 18): «Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật». Chỉ cần phất một câu trong bộ luật tối cao này, đảng đã thu tóm ngon ơ mọi đất đai mà các cá nhân đã làm chủ từ bao đời và mọi công điền công thổ do tổ tiên để lại mà nhà nước chỉ có bổn phận quản lý.
            Ở đây cần nói thêm về tài nguyên đất nước. Đó là tài sản của toàn dân, vì chính hàng triệu người qua bao thế hệ đã chiến đấu, đã sống gian khổ, thậm chí đã chết thảm thương để gìn giữ, bảo vệ và phát triển nó. Ngày nay việc khai thác tài nguyên này là độc quyền của nhà nước, trong khi nhà nước ấy do đảng lãnh đạo. Lãnh đạo các tập đoàn khai khoáng lại là người của đảng. Chưa hết, truyền thông về chuyện này đảng nắm, luật lệ về chuyện này đảng ra… trên dưới một giuộc, thì dễ hiểu hiểu tài sản chung này bị thất thoát, bị ăn chia đến mức nào. Và thực tế chứng tỏ đã bi thảm như vậy qua các tin tức như «Tập đoàn dầu khí để ngoài sổ sách hơn 10 ngàn tỷ», «Biếu không cho nước ngoài mỏ than tốt nhất Việt Nam»… Đang khi đó thì cái nhà nước tự gọi là «đầy tớ nhân dân» này -qua bao năm tháng- đã chẳng hề công khai và tự nguyện cho nhân dân biết đã khai thác những gì, bán cho ai, thu về bao nhiêu tiền bạc và tiền bạc ấy đã chi dùng vào việc gì.
            Quyền độc hữu tài nguyên còn bày tỏ qua Điều 58 : «2- Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích…». Tất cả đều là ân huệ của nhà nước (của đảng) còn nhân dân, kẻ thuê mướn đất, thì chỉ có nghĩa vụ và nghĩa vụ. Chưa hết, «3- Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng… trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế xã hội ». Không có trong Điều 18 HP 1992,  điểm mới này một đàng hợp thức hóa những dự án đã làm đổ máu và nước mắt của nhân dân tại Văn Giang, Thủ Thiêm, Tiên Lãng, Vụ Bản, Dương Nội… và mở đường cho các đảng viên cao cấp kiêm đại gia tư bản tiếp tục tước ngay cả quyền sử dụng còn sót lại của nhân dân.
            3- Độc dụng công lực. Đã có quyền (ngai vàng) và tiền (túi bạc), mà có một cách bất chính, thì đảng phải bảo vệ cả hai cho tới cùng. Do đó mà có Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45) : «Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế». Đây là điều hết sức mới mẻ, mới mẻ một cách quái đản, vì HP 1946 không có điều khoản riêng về Lực lượng vũ trang này. HP 1959, Điều 8 chỉ nói «Lực lượng vũ trang là của nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn và an ninh của Tổ quốc, bảo vệ tự do, hạnh phúc và sự nghiệp lao động hòa bình của nhân dân». HP 1980, Điều 51 và HP 1992, Điều 45 chỉ xác định «các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước». Nghĩa là ngay trong các HP 1980 và 1992, khi đang ở đỉnh cao của quyền lực, đảng CS cũng chưa dám khẳng định là lực lượng vũ trang phải trung thành với đảng. Hôm nay, khi chủ nghĩa và chế độ CS quốc tế đã hoàn toàn tan rã vì bị nhân loại phỉ nhổ, khi đảng CSVN không hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ biên cương hải đảo của Tổ quốc, khi việc đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc bị phơi trần bộ mặt, khi nhân dân ngày càng coi đảng như kẻ thù (và ngược lại) thì đảng lại ma giáo đòi hỏi mọi lực lượng vũ trang (quân đội, công an, dân phòng…) phải tuyệt đối trung thành với đảng và phải bảo vệ đảng trước cả nhân dân đất nước. Luận điệu này đã được những tên tướng tá đê hèn như Phạm Tuấn Quang, Võ Tiến Trung, Nguyễn Tiến Bình bênh vực một cách trơ trẽn và ngu xuẩn. Quân đội được nhân dân sinh ra và tốn công  nuôi nấng thì phải phục vụ nhân dân, bảo vệ giang sơn đất nước chứ đâu phải tuyệt đối trung thành với đảng để rồi phải tuyệt đối xả thân bảo vệ cái nền tảng tư tưởng Mác-Lênin chết tiệt. Tệ hại hơn nữa, vì cái nền tảng tư tưởng quái dị ấy mà phải dấn thân làm đồ đệ cho một “mẫu quốc” nào đó như lập trường của Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh trước Tàu cộng hiện nay.
            Kết : Rõ ràng cái gọi là «Dự thảo HP» với 3 mục tiêu (độc quyền lãnh đạo, độc hữu tài nguyên và độc dụng công lực) chỉ là một mệnh lệnh ngang ngược của «chủ đảng» với «tớ dân» không hơn không kém. Theo lẽ thường, trước việc lấy ý kiến mang tính chất lường gạt công luận, khinh rẻ quốc dân và đầy mưu mô thâm độc như thế, toàn dân phải đồng loạt xuống đường đả đảo, thậm chí hỏi tội những tên đã ngang ngược viết ra nó. Nhưng với sự cố chấp và ngạo mạn của các lãnh đạo Cộng sản, sự mù quáng và tàn bạo của các lực lượng vũ trang sẵn sàng đàn áp dân lành, phải chăng toàn dân nên dùng một hình thức biểu tình khác là gởi thư đến Quốc hội Cộng sản Việt Nam để bày tỏ lập trường, thẳng thừng phản đối điều 4 và các điều liên hệ?
            BAN BIÊN TẬP
Tu do ngon luan so 165 (15-02-2013).doc
854K   View   Download

      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE 

News 

Dear you, our Supporters, Our Readers

 

 – Semi-monthly magazine on freedom of speech issue No. 165 release dated 15 -02-2013,

 – The editorial of the semi-monthly magazine.

Thank you received and abetting common, especially popular back in the country for dear compatriots.

 

The editorial board of the newspaper TDNL

Exclusive rights leadership, Exclusive ownership resources, Exclusive using power force!!!

 

Semi-monthly magazine on freedom of speech issue No. 165 release dated 15 -02-2013

Proper constitution of any civilized democratic country is a ‘social contract’ (originally from the philosopher Jean-Jacques Rousseau) determine the rights of the people and the state’s obligations over the terms form a unified and coherent. In totalitarian countries backward, in contrast, so-called ‘Constitution’ to define the rights and obligations of the state’s people, and many terms can form a tight and uniform. In fact it is just the unique platform of political parties are embracing dominion nationalism.

Which innocent civilians and intellectuals mistakenly called `Constitution of the Democratic Republic of Vietnam (1959) and of the Socialist Republic of Vietnam (1980 and 1992), where the Communist party wear launch diaphragm, storm nearly 60 years, is also the program of the party no less. It grew more strongly consolidated power state (ie the party) and increase the strict obligation to the people. This is far more evident in the ‘Draft Constitution as amended in 2013 »is being sent out to the public to call the` opinion’ people (not to be decided by people).

Draft of this 124 articles, compiled by members of the National Assembly and member of the Communist Party, which is most proficient in the law of the jungle than the law, boiled probably only about 3 points: Exclusive right leadership, exclusive ownership resources and exclusive using power force. Three points close contact with each other.

 1 – Proprietary leaders of the party, it was too evident through Article 4. In which the disciples of Ho Chi Minh has chest clapping praising: «Communist Party, the vanguard of the working class, at the same time as the vanguard of the working people and of the people of Vietnam, the faithful representative of the interests interests of the working class, the working people and the whole nation », just blindly illusion:« take Marxism-Leninism and Ho Chi Minh City as the foundation of thought », just swagger catching the right:« is force leading the State and society ‘, just be demagogic, just cheat people: «Party closely connected with the people, serve the people, under the supervision of the people, the people responsible for such decisions your », king humble author:« The Party organizations and Party members operating within the framework of the Constitution and the law ».

It is known that this is not anything new initiative of the Communist Party. Article 4, which was inspired by Article 6 of the 1977 Constitution of the USSR: «Communist Party of the Soviet Union’s leadership and guiding force of Soviet society, the focus of the political system, all organizations State and public organizations. Party existing CSLX because people and serve the people. Party CSLX powered by Marxist-Leninist ideology, decided the general direction of social development for the domestic and foreign policy of the Soviet LB, building great leaders of the Soviet people .. . All active party structure in the Soviet constitution LB range »And the 6 has also been inspired by the law dated 14-7-1933 of Hitler’s Nazi regime, regulations« German Workers’ Party National Social socialist [hereinafter referred to as the Nazi Party] is the only political party in Germany. Any person who maintains the organizational structure of a political party or form a new political party will be sentenced to three years of hard labor or prison sentence of between six months and three years, if the action no higher penalty under other provisions ».

Recently, the party’s central propaganda begin launching several arguments justify this Article 4. Big mouth is Phan Trung Ly, Chairman of the Law Commission QH Editor-in-chief of `Proposed Amendment HP. In an interview with the BBC’s, homeroom hand has brackets mouth constitutional justification for Article 4 with four points. First, because state: exclusive party, of course, because have been “revolutionary history to prove.” This is a “bum of the past” when the current was too discrete pad. Second, because such party said: «the party to continue to rule, must play a leadership role”. This is the fallacy of unruly when people started protesting. Third, because real life «also asked repeatedly confirmed and maintaining Article 4″. Here’s the round the bleak and tragic society. Wednesday is because «would like to emphasize the responsibility of the party». This is a dare to eat away, competent after completely unaccountable to the people and the country.

Of course, before this leading dictatorship of thousand year, is People  only has a duty to obey and the other political parties have only one fate is doomed.

 2 – Exclusive ownership Resources: Want to keep right, of course, the party must be paid. Money come from? Resource is in the country. Therefore, despite the opposition of the people, the party further confirmed by Article 57 (as amended, supplemented, Article 17, Article 18): «Land, water, minerals and other natural resources, sources interests in the territorial waters, continental shelf, airspace and other assets invested by the State, the management of public assets owned by the people represented by the State unified ownership and management in accordance with the law ». Just waving a sentence in the supreme law, the party has gained good summary of all the land which the individual has mastered generations and all public land territory by ancestral state that only management duties management.

Here to talk more about the natural resources of the country. It is the property of the whole people, because millions of people for generations have fought, lived hard, even tragic death to preserve, protect and develop it. Today, the exploitation of this resource is the monopoly of the state, while the state was due to the party leadership. Leaders of the mining corporation is the party. And yet, about this party in communication, rules about this party … on the Hau commune, it is easy to understand to understand this common property is lost, how-sharing. And reality shows have such tragic news such as «Petroleum Corporation to spent out more than 10 trillion», «Offer for best foreign coal mines Vietnam» … then the house countries calling themselves ‘people’s servants’ this-over the years-has never publicly and voluntarily exploited people know what, to whom, how much earned money and money was spent on anything.

Exclusive resource ownership is expressed through Article 58: «2 – Organizations and individuals are assigned or leased land, the land use right to use long-term stability or duration. Land users have the responsibility to protect, nourish, rational exploitation and use of savings, for the right purpose … ». All is the gift of the state (of the party) also people who rent land, only duties and obligations. And yet, «3 – State land acquisition by organizations and individuals use … in case it is necessary for reasons of national defense or security or the national interest, public interest and social-economic development projects ». Not in Article 18 HP 1992, this new one properly validated project has shed the blood and tears of the people in Van Giang, Thu Thiem, Tien Lang, Vu Ban, Duong Noi … and pave the way for the senior party cum capitalist giants continue even deprived of the right to use the remnant of the people.

  3 – Exclusive use power force. (The throne) and money (purse), but there is a real way, then the party must protect both the same. So that Article 70 (as amended and supplemented Article 45): «People’s Armed Forces must be absolutely loyal to the party, the country and the people, is responsible for protecting the independence, sovereignty, the most territorial integrity of the country, national security and public order and social safety; protect the Party, State and people, the socialist regime, and all of the country’s construction and implementation international obligations ». This is very new, new in a weird way, because the HP 1946 does not have separate terms for the armed forces. HP 1959, Article 8 just said ‘armed forces’ of the people, have the task of protecting the achievements of the revolution, protect the independence, sovereignty, territorial integrity and security of the country, to protect themselves so, happy and peaceful labor careers of the people ». HP 1980, Articles 51 and HP 1992, and 45 identified only «the people’s armed forces must be absolutely loyal to the country and the people responsible are willing to fight for the independence, sovereignty, the most territorial integrity of the country, national security and public order, social security, protection of the socialist regime and the achievements of the revolution, and all the people building the country ». That is right in the HP 1980 and 1992, when at the height of power, the Communist Party had not dared to assert that the armed forces loyal to the party. Today, when the mean and the international communist regime has completely disintegrated because of human spit, when the Communist Party does not complete the task to preserve the frontier islands of the country, while putting the interests of the party on ethnic national interest is exposed face, when people increasingly see the party as enemies (and vice versa), the party that education requires all armed forces (army, police, civil defense. etc.) must be absolutely loyal to the party and to protect people’s party before country. This allegation was the name generals despicable as Pham Tuan Quang, Vo Tien Trung Nguyen Tien Binh defended a shameless and foolish. People’s Army was born and cost-raise, they must serve the people, Jiangshan protect the country but where absolute loyalty to the party and then the absolute dedication to protect the foundation from Damn Marxist- Lenin. Worse, because of the ideological foundation monstrous thing which must go make disciples for any “metropolitan” as the previous position of Phung Quang Thanh and Nguyen Chi Vinh before the Communist of China today.

 The final: Obviously so-called «draft HP» with three goals (dictatorship, exclusive ownership of natural resources and exclusive power force) only is a brazen orders of ‘the party’ with ‘ the people’ more and no less. According to common sense, before the opinions nature of the deception of public opinion, the national scorn and full of intrigue sinister like, the entire people must simultaneously down the street to oppose, even asked who has unruly written it. But with bigotry and arrogance of the Communist leaders, the blind and brutal of armed forces ready suppressed people, affordable whole people should use another form of protest is to send a letter to Vietnamese Communist Congress to express stance, flatly rejects the Article 4 and the contact Articles?

            EDITORIAL BOARD 

 

 

Freedom of speech than 165 (15-02-2013). Doc

854K View Download

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: