Chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm nghiêm trọng quyền con người và thách thức Cộng đồng Quốc tế – Communist government of Vietnam continued serious violations of human rights and challenge the International Community


      SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊUDominhtuyen

“Tuyên truyền chống Nhà nước” và “Âm mưu lật đổ chính quyền” là một những điều khoảng đầy bất cập trong Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và được chính quyền diễn giải một cách mơ hồ đến phi lý nhằm bỏ tù các tiếng nói phản kháng bất đồng trong nước. trong thời gian qua. Việc mang ra xét xử 22 thành viên của một giáo phái mang tên “Hội đồng Công luật Công án Bia sơn” cũng với tội danh cáo buộc theo điều 79 Bộ luật Hình sự “Âm mưu lật đổ chính quyền” cho thấy Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách đàn áp quyền Tự do bày tỏ chính kiến ôn hòa và hợp pháp của người dân.

Trước tình trạng gia tăng sự bất mãn trong lòng người dân về các chính sách và hành động đầy bất cập liên quan đến đất đai, liên quan đến các quyền tự do cơ bản con người bao gồm: quyền Tự do Tôn giáo, Tự do Ngôn luận, Tự do Hội họp và Lập hội……Chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam ráo riết tìm mọi cách đối phó bao gồm cả việc xử dụng bạo lực để trấn áp, răn đe và phổ biến nhất là bỏ tù ngay lập tức bất cứ ai dám có tư tưởng hay hành vi đối kháng, bất đồng quan điểm với chính quyền Nhà nước. Bên cạnh đó còn thường xuyên xử dụng các phương tiện truyền thông và báo chí trong nước thông tin sai lạc các vụ án, vu khống và bóp méo sự thật nhằm bôi nhọ giảm uy tín đối với các Nhà đấu tranh Dân chủ để tranh thủ sự đồng thuận từ phía dư luận người dân và ngụy biện, che đậy và bảo vệ hành vi sai trái của chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam.

Thay vì lắng nghe tiếng nói tâm tư nguyện vọng của người dân để giải quyết các sự việc một cách thấu tình đạt lý thì chính quyền cộng sản Việt Nam lại lựa chọn phương cách đối đầu với người dân mà hàng loạt các vụ việc đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ và giam cầm trái phép đối với các tiếng nói bất đồng trong nước trong thời gian qua và đối với 22 thành viên của “Hội đồng Công án Công luật Bia sơn” ngày hôm nay là những minh chứng cụ thể và rõ ràng nhất. Chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam cho thấy đang ngày càng vi phạm nghiêm trọng hơn đến quyền các quyền cơ bản hợp pháp của người dân và thách thức cả Cộng đồng Quốc tế. Chúng tôi kêu gọi sự hổ trợ mạnh mẽ từ phía Cộng đồng Quốc tế, từ các cường quốc có các mối liên quan sâu sắc với Việt Nam như Hoa Kỳ và các quốc gia khối Cộng đồng Châu Âu nhằm tạo áp lực nhiều hơn nữa trong việc buộc chính phủ Việt Nam phải tôn trọng các cam kết của họ đối với Quốc tế về quyền con người. Và thiết thực nhất là sự trỗi dậy ngay chính từ người dân Việt Nam trong nước, những người đã và đang chịu đựng sự đọa đày khắc nghiệt từ phía chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam.

Bản Tin

 

VIỆT NAM – NHÂN QUYỀN –
Bài đăng : Thứ hai 28 Tháng Giêng 2013 – Sửa đổi lần cuối Thứ hai 28 Tháng Giêng 2013

 

Việt Nam : Xử 22 người bị buộc tội « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền »

Núi đá bia - Phú Yên Hôm nay 28/01/2013, tại tỉnh Phú Yên, miền Trung Việt Nam, bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử 22 thành viên một giáo phái mang tên « Hội đồng Công luật công án Bia Sơn », bị buộc tội « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ». Các nhà bảo vệ nhân quyền lo ngại, việc bắt bớ và truy tố các bị cáo với tội danh kể trên là một nỗ lực của chính quyền nhằm gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến và ngăn cản quyền tự do hội họp của người dân.
Phiên tòa xét xử người đứng đầu của tổ chức « Hội đồng Công luật công án Bia Sơn », cùng với 21 thành viên của nhóm, dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày. Các bị cáo bị cáo buộc có các « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân » thông qua một chiến lược « bất bạo động ». Tư pháp Việt Nam cũng cáo buộc tổ chức kể trên « vu khống, nói xấu chế độ hiện tại, ca ngợi chủ thuyết công bản để tuyên truyền mê hoặc một bộ phận quần chúng nhân dân (…) làm phai nhạt niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước… ».
Cách đây gần một năm, đầu tháng 2/2012, công an tỉnh Phú Yên đã bất ngờ bắt giữ 18 thành viên của nhóm « Hội đồng Công luật công án Bia Sơn » tại Khu du lịch sinh thái Đá Bia, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau vụ bắt bớ này, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Right Watch, trong khuyến nghị « Đối thoại Úc – Việt Nam về nhân quyền », đã kêu gọi chính quyền Việt Nam « ngay lập tức cho phép tất cả các thành viên của nhóm được tiếp xúc các nguồn hỗ trợ pháp lý và cho phép thân nhân của họ được thăm gặp ». Theo truyền thông chính thức trong nước, phiên tòa vừa khai mạc không hề nhắc đến sự tham gia của luật sư.
Cũng theo báo chí trong nước, « Hội đồng Công luật công án Bia Sơn » hoạt động từ năm 2003 đến 2012 dưới sự lãnh đạo của ông Phan Văn Thu (tên thật là Trần Công), 65 tuổi. Ông Trần Công là người sáng lập giáo phái « Ân đàn đại đạo » trước năm 1975 và từng bị tù cải tạo nhiều năm sau ngày Việt Nam Thống nhất. Tổ chức « Hội đồng Công luật công án Bia Sơn » có khoảng 300 thành viên, cư trú tại nhiều tỉnh và thành phố miền Trung và miền Nam Việt Nam, và sinh hoạt theo nhiều nhóm nhỏ. Giáo thuyết chủ yếu của nhóm này được phổ biến công khai trên mạng.
Vụ án xét xử nhóm « Hội đồng Công luật công án Bia Sơn » lại là một dịp khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến. Trong năm vừa qua, hàng chục nhà ly khai và bất đồng chính kiến đã bị chính quyền kết án tù. Chỉ riêng đầu tháng 1/2013, 14 người Thiên chúa giáo, đại đa số là thanh niên, đã phải nhận những án tù rất nặng, vì bị buộc tội tham dự các khóa học về « đấu tranh bất bạo động » do đảng Việt Tân tổ chức.

TAGS: NHÂN QUYỀN – PHÁP LUẬT – VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

“Propaganda against the State” and “conspiracy to overthrow the government” is one of the things about filled gaps in the Criminal Procedure Code of the Socialist Republic of Vietnam and the power to interpret an ambiguous to absurd to imprison the voice protest domestic dispute. in the past. Bringing to trial 22 members of a sect called the “Law Council Bia Son case” also accused of accused under Article 79 of the Penal Code “conspiracy to overthrow the government” that the government Vietnamese communists continued persecution the right to peaceful freedom of expression and the legitimacy of the people.

 

Before rising discontent in the hearts of the people of the policies and actions full of shortcomings related to land, relating to basic human freedoms are: Freedom of Religion, Freedom of speech, freedom of assembly and association …. Vietnamese Communist State Government urgently find ways to cope, including the use of violence to suppress, intimidate and most commonly immediate imprisonment anyone who has thoughts or acts of dissent, disagreement with the State government. Besides, regular use of the media and the press in the case of misinformation, slander and distort the truth in order to smear reduced credibility for the struggle Democrats to enlist consensus opinion from the people and sophistry, to cover and protect the misconduct of the communist government of Vietnam.

 

Rather than listen to people’s aspirations to resolve things one way through to reach the Vietnamese communist government chose how to confront the person, but a series of suppression harassment, illegal arrest and detention to voice disagreement in the country in recent years, and to 22 members of the “Law Council Bia Son case” today is the concrete evidence and most obvious. Vietnamese Communist State governments that are increasingly more serious violations to the fundamental rights of citizens and legal challenges both the International Community. We call on the strong support from the International Community, the powers have a deep relationship with Vietnam as the U.S. and the bloc countries of Europe in order to create more pressure in forcing the Vietnamese government to respect their commitments to international on human rights. And the most practical and righteous is the rise from the Vietnamese people in the country who has been suffered the harsh fall banished from the communist state government of Vietnam.

 

 

 

News

 

 

 

 

VIETNAM – HUMAN RIGHTS – Last post: Monday 28 January 2013 – last modified Monday 28 January 2013

Vietnam: Treatment of 22 people accused of ‘activities aimed at overthrowing the government »

 

 

 

Trong Thanh

 

 

Núi đá bia - Phú Yên Today 28/01/2013, in Phu Yen province, central Vietnam, began the preliminary hearing and trial 22 members of a religious sect called the «Code Council koan Bia Son», accused of «active to overthrow the government ». The protection of human rights concerns, the arrest and prosecution of the defendants for crimes mentioned above is an attempt by the government to increase the repression of dissent and prevent the freedom of assembly of people.

 

The trial head of the organization «Code Council koan Bia Son», along with 21 members of the group, is expected to take place within 5 days. The defendants allegedly the «activities aimed at overthrowing the people’s administration» through a strategy of ‘non-violence’. Vietnamese Justice also accused the organizations mentioned above «slander, defamation current regime, praised the ideology to propagate enchanting part masses (…) fade the confidence of the people we the people in the leadership of the Party and the State … ».

 

Nearly a year ago, in February / 2012, Phu Yen provincial police suddenly arrested 18 members of the group «Council of Public Law Project Bia Son» in ecotourism Stone Park Beer, Hoa Xuan Nam , Dong Hoa district, Phu Yen province. After arrests, protection of human rights organizations Human Rights Watch, in recommendations «dialogue Australia – Viet Nam on human rights», called on the Vietnamese government to ‘immediately allow all members of the group exposed the legal assistance and allow their relatives to be visited to see ». According to official media in the country, opening court has not referred to the involvement of the lawyer.

 

According to local press, «Council Project Bia Son law in effect from 2003 to 2012 under the leadership of Mr. Phan Van Thu (real name Tran Cong), 65. Mr. Tran Cong is the founder of the sect `An Dan Dai Dao religion before 1975 and had concentration camps for many years after Unification Vietnam. Organization «Bia Son law koan Council ‘has about 300 members, residing in many provinces and cities in central and southern Vietnam, and living in several small groups. Main doctrines of this group are common public network.

 

Cases heard group «the Bia Son law koan Council» is an occasion prompted human rights defenders fear the Vietnamese authorities increased repression of dissidents. In recent years, dozens of dissidents and dissidents have been sentenced to prison authorities. Only the first 1/2013, 14 Christians, the vast majority of youth, had received heavy prison sentences, because the accused attended courses on `non-violent struggle by the Viet Tan party organization.

 

 

TAGS: HUMAN RIGHTS LAW – VIETNAM

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: