Đảng lo sợ “Tự diễn biến và sụp đổ”. Nguyên nhân thật sự dẫn đến lời tuyên bố “mang hơi hướng dân chủ” của ỦY Ban Pháp luật Quốc Hội Việt Nam liên quan đến việc Trưng cầu dân ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 ? – Party fears “Self movements and collapse.” True cause of the statement “bring democratic slightly” of the Law Committee of the National Assembly of Vietnam relating to the referendum on the draft amendment of the 1992 Constitution?


        SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Trong bối cảnh Chính trị đầy bất ổn và xáo trộn thì việc Đảng và chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam trong tư thế quan ngại và lo lắng về viễn cảnh sụp đổ hay tan rã mô hình Xã hội Chủ nghĩa theo chủ thuyết cộng sản vốn còn sót lại sau sự sụp đổ hàng loạt của khối cộng sản Đông Âu bao gồm cả Liên Bang Sô Viết cũ là điều không có gì lạ lẫm. Tuy nhiên cùng tại thời điểm này, Quốc Hội Việt Nam qua phát biểu của ông Phan Trung Lý Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp luật Quốc Hội trong việc thực hiện lấy ý kiến người dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã xác quyết rằng ” Không có điều cấm kỵ ” đối với các ý kiến đóng góp. Lời phát biểu nói trên từ viên chức cao cấp trong Quốc Hội Việt Nam đồng nghĩa với việc người dân Việt Nam trong nước nên loại trừ các mối nghi ngại hay lo sợ bản thân sẽ bị trù dập hoặc bị đàn áp khi có những ý kiến đóng góp mang tư tưởng và quan điểm khác biệt với chính kiến của tập thể lãnh đạo Đảng và bộ máy chính quyền hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những tư tưởng lạc quan từ một số người bao gồm người dân và cả nhiều quan chức chính phủ, cũng xuất hiện nhiều ý kiến không mấy lạc quan hay vẫn còn dè dặt đối với lời tuyên bố được cho là “có hơi hướng dân chủ” từ Quốc Hội, một cơ quan trên danh nghĩa vốn có thẩm quyền cao nhất Nước. Điều lo lắng và thiếu lạc quan từ người dân cũng là điều dễ hiểu, do bởi trong quá khứ, tuy trên danh nghĩa là một cơ quan có quyền lực cao nhất nhưng Quốc Hội Việt Nam chẳng khác gì một con rối của Đảng cộng sản Việt Nam và được hiểu như là một cơ quan, một Tổ chức bù nhìn khi mọi quyền lực thật sự nằm trong tay Đảng cộng sản Việt Nam, và Đảng cộng sản là Đảng phái chính trị lãnh đạo duy nhất kiểm soát và chi phối mọi mặt bao gồm cả Tư Pháp, Lập pháp và Hành pháp của Việt Nam. Quan niệm của người dân Việt Nam và Cộng đồng Quốc tế hiện nay là ngày nào điều 4 Hiến pháp vẫn còn tồn tại và Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn ngồi trên luật pháp và Hiến pháp Nhà Nước, thì ngày ấy đối với người dân Việt Nam, mọi hứa hẹn, mọi cam kết thay đổi hay phát huy dân chủ vẫn còn là điều gì đó xa rời với thực tại….

Nói như thế không phải là người dân Việt Nam sẽ mãi sống trong hoang mang lo lắng và bất an, cũng như không phải là không còn cách để các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam khôi phục lại lòng tin của họ trong lòng người dân. Tuy nhiên, tất cả mọi việc tốt hay xấu, thuận lợi hay trở ngại đều tùy thuộc vào cách nhìn nhận và cách hành xử của các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp mà việc thuận theo yêu cầu của người dân cả nước trong việc hủy bỏ điều 4 của Bản Hiến pháp và các điều khoảng đầy bất cập trong Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được xem như là một điều kiện tiên quyết. Vâng, Chế độ cộng sản hiện hành tiếp tục được tồn tại hay diễn biến theo chiều hướng “Tự diễn biến, Tự tan rã” đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn sáng suốt hay không sáng suốt của các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam. Có lẽ điều duy nhất mà mọi người đều cảm nhận và thấy được đó chính là sự chính nghĩa của một chính quyền, của một chế độ trong cách quản lý và điều hành đất nước. Quản lý và điều hành đất nước dựa trên nền tảng từ người dân chính là điều duy nhất mà các Nhà lãnh đạo Quốc gia phải cảm nhận đầu tiên trước khi lên nắm chính quyền. Không một quốc gia, một chính quyền hay một chế độ nào còn tồn tại nếu quốc gia đó, chính quyền đó và chế độ đó đi ngược lại lợi ích của người dân, của Quốc gia và dân tộc mà sự sụp đổ từ nhiều quốc gia thuộc Trung Đông và Bắc Phi trong thời gian qua là những minh chứng hùng hồn nhất.

Bản Tin

Đảng lo ‘tự diễn biến’ và sụp đổ
Cập nhật: 11:31 GMT – thứ hai, 31 tháng 12, 2012


Mọi đảng viên cộng sản đều cần ‘nâng cao sức chiến đấu’

Kết thúc năm 2012, không khí chính trị ở Việt Nam tăng độ nóng với nhiều phát biểu ở cấp cao thể hiện sự lo ngại về nguy cơ ‘tự diễn biến’ và sự tan rã của mô hình ‘xã hội chủ nghĩa’.

Mặc dù tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 trong tháng 10 vừa qua, các lãnh đạo Đảng đã cảnh báo về ‘diễn biến hòa bình’ và nạn tham nhũng, nhóm lợi ích, cho đến cuối năm vấn đề vẫn không giảm đi, thậm chí còn được bộ máy tuyên truyền dồn dập nhắc nhở.

Tại Bấmhội thảo ‘Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay’ ở Hà Nội hôm 27/12/2012, sự lo ngại bao trùm cả hệ thống này được nêu ra công khai qua lời ông Vũ Văn Phúc, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Đảng.

Các bài liên quan

Mật vụ và đồng lõa trong xã hội cộng sản

Việt Nam ‘sẽ tập trung vào cải tổ
Lãnh đạo ở đâu?

Chủ đề liên quan

Bài diễn văn cho rằng có mối liên hệ giữa cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng với đấu tranh chống ‘diễn biến hòa bình’, cụm từ được định nghĩa là tiến trình giải thể hệ thống chính trị độc Đảng ở Việt Nam không qua biện pháp bạo lực.

Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Vũ Văn Phúc cũng không chỉ ra được đối tượng đứng đằng sau các hành động mang tính chuyển hóa chế độ đó là ai mà chỉ cho rằng có ‘các thế lực thù địch’ một cách khá chung chung.

Và có vẻ như chính các thành phần nội bộ ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp đang có nguy cơ rơi vào trong tình trạng ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ về tư tưởng, lối sống, theo ông Vũ Văn Phúc.

Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị “nâng cao sức đề kháng của mỗi tổ chức đảng, từng cấp chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên”.

Rối loạn, lạc hướng?


‘Tự diễn biến’ là thế nào, tới mức nào thì
dẫn tới ‘tự chuyển hóa’? Nếu không khu
biệt rõ, rất dễ nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn thì
đi đến rất dễ nghi oan, thậm chí rất dễ quy
chụp, và dẫn tới rối loạn, lạc hướng.”

Vì không có định nghĩa ai đang làm gì, và vi phạm thế nào để trở nên kẻ ‘tự diễn biến’, thậm chí ‘tự diễn biến’ bắt đầu từ đâu, và đi tới đâu cũng không rõ nên hiện Đảng thừa nhận xử lý không tốt sẽ dẫn đến lạc hướng.

Tiến sỹ Vũ Văn Phúc tự đặt câu hỏi:

“Chẳng hạn, “tự diễn biến” là thế nào, tới mức nào thì dẫn tới “tự chuyển hóa”? Nếu không khu biệt rõ, rất dễ nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn thì đi đến rất dễ nghi oan, thậm chí rất dễ quy chụp, và dẫn tới rối loạn, lạc hướng.”

Bên cạnh một số đề nghị mang tính đạo đức và tâm lý, bài diễn văn không đề ra được giải pháp cụ thể, mới mẻ ngoài việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi tình trạng cát cứ, cục bộ và lợi ích nhóm.

Đặc biệt, ông Vũ Văn Phú đề nghị “về dựa hẳn vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước”.

Nhưng chỉ riêng việc tổ chức hội thảo của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cùng với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho thấy bên cạnh công an thì quân đội đang ngày càng được đề cao ở vị trí bảo vệ chế độ hiện hành.


Quân đội Nhân dân có nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ Đảng

Trong một bài diễn văn nhân kỷ niệm 40 năm cuộc không tập của Hoa Kỳ vào Hà Nội tháng 12/1972-2012, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng có bài đăng trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân, lên án ‘diễn biến hòa bình’.

Lần đầu tiên từ nhiều năm, Tướng Phùng Quang Thanh nhắc đến nguy cơ ‘chiến tranh xâm lược’ mà ông cho rằng chính ‘diễn biến hòa bình’ là hoạt động tạo cơ hội cho nước nào đó từ bên ngoài phát động chiến tranh chống lại Việt Nam.

Gần đây các báo chính thống ở Việt Nam cũng nói về chuyện chống ‘quốc gia hóa quân đội’ và nhấn mạnh đến sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Vào đầu năm 2013, dự kiến Trung ương Đảng sẽ họp hội nghị lần thứ 7 để bàn về nhiều chủ đề chưa hoàn tất từ hội nghị trung ương 6, cả về nhân sự và đường lối.

Lần đầu tiên, các cơ quan của Đảng cũng nói về chuyện “xác định đường lối cho cải tổ chính trị” trong không khí hỏi ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp.

Là một trong số vài ba đảng cộng sản còn cầm quyền trên thế giới kể từ sau khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã̉, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện gặp cuộc khủng hoảng mô hình.

Theo các chuyên gia quốc tế và một số nhà hoạt động trong nước, mô hình chính trị độc đoán kết hợp với kinh tế thị trường còn có tên là ‘chủ nghĩa tư bản phi tự do’ như tại Việt Nam và Trung Quốc đang gặp khủng hoảng.

Câu hỏi là liệu bộ máy hiện nay, dù đã nhận ra vấn đề, có năng lực tự cải tổ để chuyển sang một mô thức khác hay là không.

Bản Tin

“Không cấm kỵ” trong góp ý Hiến pháp

Quỳnh Chi, phóng viên RFA
2012-12-31

Chiều 29 tháng 12, trong phiên họp báo về việc triển khai thực hiện lấy ý kiến người dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH, ông Phan Trung Lý nói rằng “không có điều cấm kỵ” đối với các ý kiến đóng góp. Phát biểu này tạo sự phấn khởi lẫn dè dặt.

Photo courtesy of tienphong.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý (giữa), Trưởng Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chủ trì buổi họp báo hôm 29/12/2012.

Không cấm kỵ…

Ngày 2 tháng 1 năm 2013, bản Dự thảo Hiến pháp sẽ được công bố rộng rãi trong dân chúng. Ngoài ra, UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng sẽ đưa ra những vấn đề cần sửa đổi để người dân có thể đóng góp ý kiến. Việc đóng góp ý kiến này sẽ kéo dài khỏang 3 tháng, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm tới.

Ông Phan Trung Lý, Trưởng ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng tuyên bố nội dung góp ý bao gồm tất cả các vấn đề từ chế độ chính trị, quyền con người, bộ máy Nhà nước…

Và những người được tham gia góp ý không chỉ là người Việt Nam trong nước mà còn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Hình thức đóng góp cũng được nói rất đa dạng và phong phú, tạo điều kiện mở rộng cho người dân phát huy cơ chế dân chủ. Ông Lê Văn Cuông, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, nguyên đại biểu QH Việt Nam nhận xét đây là một điều “đáng phấn khởi”:

“Để phát huy tinh thần dân chủ trong dân thì Nhà nước kêu gọi theo khả năng và nhận thức của mình mà góp ý hiến pháp để các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Không có vấn đề gì là cấm kỵ nhằm để cho dân thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình. Đây là một điều mới và đáng phấn khởi. Tôi thấy cử tri cũng rất phấn khởi và đồng tình”.

Ủy ban dự thảo sử đổi HP năm 1992 được thành lập vào tháng 8 năm 2011 với 30 thành viên do Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch. Trước khi hoàn tất dự thảo và đưa ra cho người dân góp ý vào thời gian tới, UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã có thời gian hơn 1 năm nghiên cứu, thảo luận, chỉnh lý và lấy ý kiến từ Quốc hội.

Ông Lê Văn Cuông cho rằng, việc góp ý sửa đổi Hiến pháp lần này không loại trừ vấn đề nào và không nên quan ngại bị trù ếm hay đàn áp:

“Theo quan điểm của tôi thì không quan ngại cái này vì tình hình Việt Nam bây giờ cũng rất khác với trước đây. Bây giờ người ta muốn hòa hợp, đoàn kết dân tộc. Người dân được thể hiện quan điểm chính kiến của mình để Đảng và Nhà nước biết được mà có những quyết sách để phục vụ nhân dân tốt hơn chứ không có những phân biệt đối xử với những ý kiến bất đồng hay nhạy cảm”.

… nhưng có chọn lọc

Tuy nhiên, vị nguyên ĐBQH cũng nhấn mạnh các cơ quan có thẩm quyền sẽ cân nhắc, và chấp nhận ý kiến “có chọn lọc”. Ông Lê Văn Cuông cho rằng giữa lúc ĐCSVN và Nhà nước cần nâng cao lòng tin của người dân thì tiếp thu ý kiến người dân là một biện pháp quan trọng, kể cả việc đóng góp ý kiến liên quan đến vấn đề nhạy cảm:

“Muốn như thế thì phải lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân. Ngay cả người dân đóng góp về điều 4 HP thì cũng rất tốt chứ cũng không có cấm k về điều đó”.

Qui định “ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo” được minh định tại điều 4 Hiến pháp Việt Nam. Điều này được hiểu như một dấu chấm hết cho chế độ đa đảng tại Việt Nam và minh định sự lãnh đạo tuyệt đối của ĐCSVN đối với tất cả các vấn đề của đất nước trong mọi thời kỳ.

Điều 4 Hiến pháp và việc thiếu cơ chế tam quyền phân lập từ lâu bị chỉ trích với lý do đi ngược lại cơ chế dân chủ. Đây được cho là những vấn đề nhạy cảm, tạo sự dè dặt trong dân chúng khi nói về nó. Nhưng cũng trong buổi họp báo vừa qua, ông Phan Trung Lý mạnh dạn tuyên bố người dân có thể góp ý về điều 4 HP “như các nội dung khác”.

Mặc dù sự cởi mở này phần nào làm nhiều người phấn khởi nhưng cũng không ít ý kiến tỏ ra quan ngại. Một bình luận của độc giả trên tờ Dân trí online cho rằng cần “tránh trường hợp lấy ý kiến qua loa, hình thức hoặc quá ít thời gian”. Còn một ý kiến khác cũng trên Dân trí quan ngại liệu ý kiến đóng góp của dân có đến được những người lãnh đạo và yêu cầu công khai những ý kiến đóng góp.

Một bài viết trên trang Boxitvn – trang web được cho là tiếng nói phản biện của trí thức; đăng hôm 30 tháng 12 cho rằng có nhiều điều cần được giải thích từ phát biểu của ông Phan Trung Lý. Tác giả đặt câu hỏi rằng nếu đa số yêu cầu thay đổi những nguyên tắc được cho là cơ bản thì sẽ theo ý kiến số đông hay theo những nguyên tắc đã minh định.

Còn trang tin Basàm cũng lập tức mở ra một cuộc điều tra trưng cầu ý kiến duy trì hay bỏ điều 4 Hiến pháp, như một phép thử cho điều “không cấm kỵ” mà ông Phan Trung Lý đưa ra.

Đây là lần sửa đổi HP thứ 4 kể từ khi HP đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời vào năm 1946. Tất cả các hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 đều không được người dân phúc quyết.

Theo dòng thời sự:

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

 

 

 

 

 

 

 

        THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

In the context of volatile and turbulent politics, the Communist Party and the State government of Vietnam in position concerned and worried about the prospect of collapse or disintegration socialist model under communism capital remaining after the collapse of a series of Eastern European communist bloc, including the former Soviet Union is nothing strange. However, at this time, the National Assembly of Vietnam through Mr. Phan Trung Ly speech Chairperson of the Legal Committee of the National Assembly in the implementation of people comment on the draft amendment of the 1992 Constitution has asserted that “no taboo” for comments. Above statements from a senior official in the National Assembly of Vietnam meant that the Vietnamese people in the country should eliminate misgivings or fear itself will be suppressed or repressed upon ideas contribution of ideas and different views with the opinions of the collective leadership of the Party and current government apparatus.

 

However, in addition to optimistic thoughts from several people, including the people and government officials, also appeared not so optimistic opinions or still reserved for claims to be ” have slightly democracy “from Congress, an agency on behalf of which the highest competent of State. Anxiety and lack of optimism from the people is understandable, because in the past, on behalf of an agency with the highest power, but the National Assembly of Vietnam nothing more than a puppet of the Communist Party Vietnam and is understood as an agency, a puppet organization when all the real power in the hands of the Communist Party of Vietnam, and the Communist Party is the only political party leaders to control and dominate every including Judiciary, Legislative and Executive of Vietnam. The concept of the Vietnamese people and the International Community today is as long as the 4 article of the Constitution still exists and the Communist Party of Vietnam was still sitting on the law and the Constitution of the State, that day for the people Vietnam, every promise and commitment to change or to promote democracy is still something far removed from reality ….

 

Say like that is not the people of Vietnam will forever live in panic anxiety and insecurity, as well as is not no way to the leaders of the Communist Party and the State government of Vietnam to restore confidence of them in the hearts of the people. However, all good or bad, favorable or obstacles quite depends on the perceptions and behavior of the leaders of the Party and government at all levels that upon the request of the people in whole country for the cancellation of Article 4 of the Constitution and the complete range of inadequacies in the Criminal Procedure Code of the Socialist Republic of Vietnam is seen as a prerequisite. Well, the current communist regime still continues to exist or changes in the direction of “Self-development, Self-disintegration” are completely dependent on the wise or unwise choice of party leader and Vietnamese communist state government. Perhaps the only thing that people feel and see that is the justice of a government, of a regime in the management and administration of the country. Manage and run the country based on the platform from the people is the only thing that National leaders must first felt before they came to power. No nation, a government or a regime exists if that country, that government and that regime which is against the interests of the people, of the country and its  that the collapse from many countries of the Middle East and North Africa in recent years is the most powerful demonstration.

 

 

 

 

News

 

 

 

 

The party concerned ‘self-happenings’ and collapse

Update: 11:31 GMT, Monday, December 31, 2012

 

 

 

Every Communist Party member should ‘improve the fight’

 

 

 

The end of 2012, the political climate in Vietnam grew hot with many high-level statement expressed concern about the risk of ‘self-evolution’ model and the disintegration of the ‘socialist’.

 

Though at the 6th Conference of the Party Central Committee in October last, the party leader has warned of ‘peaceful evolution’ and corruption, interest groups, to the end of the problem is still not reduced , even frantic propaganda machine prompts.

 

At seminar ‘Prevention “happenings”, “self-transformation” of cadres and party members are now’ in Hanoi on 27/12/2012, concerns encompassing the public system yet said Vu Van Phuc, Chief Editor of the Journal of Communist, the Party’s theoretical.

 

 

Related articles

 

Secret Service and accomplice in the communist society

Vietnam ‘will focus on reform

Leadership?

 

 

Related Topics

 

Communist Party

 

 

Speech that the relationship between the struggle against bureaucracy, corruption, the fight against ‘peaceful evolution’, the phrase is defined as the process of dissolution of the one-party political system in Vietnam is not through violent measures.

 

However, his speech Vu Van Phuc also not to show out who is the object behind the action metabolic regime that shows that ‘hostile forces’ in a quite general .

And it seems that the internal components in any place, any time, all levels are at risk of falling into the state of ‘self-evolution’, ‘self-transformation’ of ideas, lifestyles, according to Vu Van Phuc.

 

Therefore, the Vietnamese Communist Party proposal to “improve the resistance of each party organizations, each level of government, unions, of each staff members.”

 

Disorder, distract?

 

 

‘Free movement’ is how, to what extent

lead to ‘self-transformation’? If not the

clearly distinct, it is easy to confuse. That confusion is

go to easy comfort injustice, even very

capture, and lead to confusion, misleading. “

 

 

 

Since there is no definition of who is doing what, and how to become violations guys ‘self-evolution’, even ‘self-evolution’ where to start, and go to where it is not clear so currently recognized treatment good reasons not lead to misleading.

 

Dr Vu Van Phuc ask the question:

 

“For example,” self-evolution “is how, to what extent will lead to a” self-transformation “? If you do not discriminate, it’s easy to confuse. That confusion is to go to very comfort injustice, even very easy to shoot, and lead to confusion, misleading. ”

 

Besides some suggested moral and psychological, speech does not set out specific measures, the new addition to strengthening Party building, anti-corruption, waste, reverse the sand themselves, and local interest groups.

In particular, Mr. Vu Van Phuc proposal “based completely on the people to build the Party, the State building.”

 

But only the workshop of the party committees of central agencies with the General Political Department of the Vietnam People’s Army shows next to the police, the military is increasingly featured in protected mode position current.

 

 

 

People’s Army is the first task is to protect the Party

 

 

In a speech to the 40-year anniversary of the U.S. air raids on Hanoi months 12/1972-2012, General Phung Quang Thanh, the Vietnamese Defence Ministry also published national defense, condemns ‘peaceful evolution’.

 

The first time for many years, General Phung Quang Thanh mention the risk of ‘aggressive war’ which he said that the ‘peaceful evolution’ activities provide opportunities for certain countries from outside to wage war against Vietnam.

Recently the mainstream press in Vietnam to talk about anti-‘national army’ and emphasizes the overall leadership of the Communist Party of Vietnam People’s Army.

 

In early 2013, the Party Central Committee is expected to meet the 7th conference to discuss a range of topics not completed plenum 6, both human and guidelines.

 

For the first time, the agency also talking about the Party “determine the way for political reform” in the air to ask people’s opinions on constitutional amendments.

 

Is one of the few ruling communist party in the world since the Soviet Union and the socialist system in Eastern Europe disintegrated, the Communist Party of Vietnam is facing the crisis model.

 

According to international experts and a number of domestic activities, authoritarian political model combined with market economy also known as ‘illiberal capitalism’ as in Vietnam and China are experiencing crisis.

 

The question is whether the current apparatus, despite problems, capable of self-reform to move on to another model or not.

 

 

 

 

News

 

 

 

 

“No taboo” in the comments of the Constitution

Quynh Chi, RFA reporter

2012-12-31

 

 

December 29 afternoon, in a session on the implementation of people comment on draft amendments to the Constitution in 1992, Chairman of the Legal Committee of the National Assembly, Mr. Phan Trung Ly said “no prohibitions rider “to the comments. This statement create excitement and conservative.

 

 

 

Photo courtesy of tienphong.vn

Chairman of the Law Committee Phan Trung Ly (center), 

Chief Editor of the draft amendment of the Constitution 

in 1992 presided over the press conference on 29/12/2012.

 

 

No taboo …

 

January 2, 2013, the Draft Constitution will be published widely in the general population. In addition, the Committee revised draft of the 1992 Constitution will give these issues need to be amended so that people can comment. The comments will last approximately 3 months, ending on March 31 next year.

Mr. Phan Trung Ly, Chief Editor of the draft amendment of the Constitution also states contributed content including all the issues from political, human rights, the State apparatus …

 

And those who are contributing not only to the Vietnamese people in the country but also the Vietnamese people residing abroad. Contribution form also said very diverse and rich, facilitate open to people to promote democratic institutions. Mr. Le Van Cuong, deputy head of the full-Union MPs Thanh Hoa, former deputies of the National Assembly of Viet Nam said this is an “exciting”:

“To promote the spirit of democracy among the people, the State called according to his cognitive ability and that suggestions to the constitutional authority to consider. No matter what is taboo to let people express their aspirations. This is something new and exciting. I see voters excited and agreed. ”

 

Committee Draft Modified HP 1992 was established in August 2011 with the 30-member National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung as chairman. Before completing the draft and give people feedback on the future, UB draft amendments to the 1992 Constitution was longer than 1 year to research, discuss, revise and comment from Congress .

 

Mr. Le Van Cuong said that the suggestion to amend the Constitution this time does not rule out any problems and should not be afraid to aggressively occupy or oppression:

 

“In my view, this concern because the Vietnamese situation now is very different from before. Now people want harmony and national unity. People are able to express their political views to the State Party and know that there are decisions to better serve the people, not the discrimination with the dissenting or sensitive. ”

 

… but selectively

 

 

However, the former MPs also stressed the competent authority will consider, and accept comments “selectively”. Mr. Le Van Cuong said that in the midst of the CPV and the State to enhance the confidence of the people, to collect opinions of the people is an important measures, including comments related to sensitive issues:

 

“For such, they must listen to the opinion of the voters, the people. Even people contributed about 4 Article of HP also very good, but there is no taboo about it. ”

 

Regulations “CPV is the leading force” is shown in Article 4 of the Constitution of Vietnam. It is understood as an end to the multi-party regime in Vietnam and proving the absolute leadership of the Communist Party for all the problems of the country in every period.

 

Article 4 of the Constitution and the lack of separation of powers has long been criticized on the grounds that go against democratic institutions. This is said to be a sensitive issue, make reservations in people to talk about it. But in the last press conference, Mr. Phan Trung Ly boldly declared that people can comment on article 4 HP “as other content.”

 

Although this openness does make many people happy, but also many ideas are concerned. A reader’s comment in the AP Online that need to “avoid cursory consultation form or too little time.” There is another opinion on AP also concerned whether the opinions of the people to be leaders and requested public comments.

 

An article on page Boxitvn – the site is critical to the voice of the intellectuals; Posted on December 30 that there are many things that need to be explained from his speech Phan Trung Ly. Authors ask the question that if the majority required to change the basic principle is thought, will the majority opinion or the principles illustrated.

 

Website Basam immediately opened an investigation referendum to maintain or abolish Article 4 of the Constitution, as a litmus test for “taboo” which he Phan Trung Ly launched.

 

This is the 4th amendment HP since HP first Vietnam Democratic Republic was born in 1946. All the constitutions of 1946, 1959, 1980, 1992 people are not being addressed.

 

 

 

 

According to the time line:

 

. Whether Vietnam will change in Burma?

. Burmese democratic commitment of the country

. Investors prepare to Burma

. Prime Minister Nguyen Tan Dung ordered to handle multiple blogs

. 5 U.S. congressmen called on the authorities release political prisoners

. Anti-Chinese or anti-State?

. The fight to keep the land of the petitioners

. Ms. Ho Thi Bich Khuong beaten “council” in prison?

. Many Presbyterian Protestant church group meeting VN banned

Vietnam does not have religious and political prisoners?

. Families of young Catholics call for public concern

. Vietnam prison sentences of three bloggers

. Historical tour of the President of the United States

 

 

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: