Cộng đoàn Công giáo Việt Nam dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình trong giai đoạn hiện nay Quyền con người tiếp tục bị Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chà đạp một cách thô bạo và trắng trợn – Vietnamese Catholic community Mass to pray for Justice and Peace in the current period human rights continue to be Vietnam’s communist authorities rudely abuses and flagrant


                  

SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Bài giảng xúc tích đầy ý nghĩa và đi đúng vào trọng tâm về hiện tình đất nước Việt Nam ngày hôm nay của Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh Dòng Thánh Phanxico trong Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa Bình tại Nhà Thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn vào lúc 20 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2012 không những đã phơi bày một cách sống động toàn cảnh bức tranh Nhân quyền nghèo nàn và tồi tệ của Việt Nam hiện nay mà còn là ngọn lửa tinh thần tiếp sức và nung nấu bầu nhiệt huyết của mọi người trong công cuộc đấu tranh đòi lại quyền con người và Tự do Dân chủ cho người dân Việt Nam, cho Quốc gia và Dân tộc vốn bị những con người cộng sản vô thần cướp mất kể từ khi lên nắm chính quyền cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua.

Đất nước phải đối mặt với các loại nguy cơ từ việc tham nhũng lan tràn trong Bộ máy Chính quyền, phát triễn và tồn tại lâu dài dẫn đất nước ngày đến gần bên bờ vực thẳm, tạo nên Xã hội đầy bất ổn và rối loạn trong lúc quyền con người bị Chính quyền chà đạp một cách trắng trợn và thô bạo đó là những vấn đề mấu chốt được cha Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh truyền đạt lại một cách sống động và chân tình không một chút đắn đo, không một chút sợ hãi mặc dù Cha luôn biết rằng hằng chục hằng trăm con mắt giám sát của các nhân viên an ninh và mật vụ Việt Nam vốn được phân công trà trộn vào tham dự Thánh lễ. Bên cạnh đó, Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh còn mạnh mẽ đề cập đến nguy cơ nghiêm trọng nhất mà đất nước Việt Nam đang phải đối mặt đó là hiểm họa mất nước khi Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra hung hãn hơn với hàng loạt động thái gây hấn một cách ngang ngược và dã tâm xâm lược Việt Nam ngày càng được phơi bày lộ liễu hơn bất chấp cả việc khom lưng cuối đầu của đàn em cộng sản Việt Nam bấy lâu nay qua việc luôn đội lên đầu bằng 16 chữ vàng và 4 tốt.

Điều đau lòng nhất được cha Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh đề cập trong bài giảng ngày hôm nay đó là lòng yêu nước cao quý của người dân Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã bị chính ngay chính quyền của mình, và lãnh đạo Nhà nước của mình khinh miệt, giễu cợt và chà đạp một cách không thương tiếc. những hình ảnh người dân yêu nước bị sách nhiễu, bị bắt bớ và ngay cả bị nhân viên an ninh đạp thẳng vào mặt chẳng khác gì đạp vào mặt kẻ thù. Tuy nhiên, trên tinh thần yêu thương theo lời dạy của Thiên Chúa Toàn năng và Nhân từ, cha Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh chỉ kêu gọi và cầu nguyện cho sự đoàn kết và thương yêu lẫn nhau để xây dựng và bảo vệ đất nước, kiến tạo một xã hội công bằng và văn minh trong đó quyền con người được chính quyền tôn trọng, Sự Thật và Công lý được hiển trị mọi lúc mọi nơi. Và điều khiến mọi người chúng ta xúc động và cảm thấy tự hào đó là tâm tình yêu thương của một vị chủ chăn, người không những cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình, cho sự an bình và thịnh vượng của đất nước, cho hạnh phúc và no ấm của người dân mà còn dâng lời cầu nguyện cho chính cả các vị lãnh đạo chính quyền, những người đang lầm đường lạc lối khi xem cả dân tộc và Tổ quốc như chiếc cầu dẫn họ đến vinh quang và hạnh phúc cho riêng cá nhân, gia đình và người thân của họ.

Bản Tin

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình

Đăng bởi lúc 2:00 Sáng 31/12/12

 ( Xin nghe ) Bài giảng của Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh trong Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình

VRNs (31.12.2012) – Sàigòn – “Những người đang tuổi trung niên chấp nhận hy sinh sự nghiệp, hy sinh hạnh phúc gia đình, những bạn trẻ đang tràn trề sức sống, hy sinh tương lai, hy sinh tất cả để tranh đấu cho tự do dân chủ, cho nền độc lập quốc gia, cho toàn vẹn lãnh thổ. Đó chính là niềm hy vọng của dân tộc, của tổ quốc trong hoàn cảnh bi đát hôm nay”. Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, dòng Phanxicô đã nói như trên khi giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình tại nhà thờ Gx Đức Mẹ HCG Sàigòn, lúc 20 giờ ngày 30.12.2012. bai giang thanh le 

Thánh lễ do cha Antôn Lê Ngọc Thanh chủ tế. Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, dòng Phanxicô giảng. Đồng tế còn có cha Anrê Đỗ Xuân Quế thuộc dòng Đaminh, 4 cha trong tu viện DCCT Sàigòn, hơn 1000 giáo dân. Ngoài ra cũng có một số người không phải là tín hữu Công giáo tham dự.

Trước thánh lễ, cha Giuse Đinh Hữu Thoại thông báo cho cộng đoàn những ý cầu nguyện trong thánh lễ, cụ thể: Cầu nguyện cho các blogger ở Sàigòn vừa tiếp tục bị xét xử bất công. Cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo và Tin lành sắp bị đưa ra xét xử tại Nghệ An vào đầu tháng 01.2013. Cầu nguyện cho gia đình luật sư Giuse Lê Quốc Quân. Cầu nguyện cho những nạn nhân của công an, những người bị chết oan. Và ngài cũng nhắc cầu nguyện cho chính những người có quyền lực trong tay đang gây ra những đau khổ cho người khác.

 

 

 

 

       THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

Lecture concise, meaningful  and come in to the heart of the Vietnamese nation today of Father Pascal Nguyen Ngoc Tinh of St. Francis Monastery in the Mass to pray for Justice and Peace at the  Church of Lady Saigon Parish Perpetual Help at 20.00 o’clock December 30, 2012 not only expose a vivid panorama picture of poor and so bad human rights in Vietnam but also flame spirit relay and burning enthusiasm of the people in the struggle for human rights and freedom Democracy for people in Vietnam, for country and Ethnicity which was the atheistic communists robbed since they have controled power in both North and South Vietnam during the past decades.

 

The country faces the risk from the widespread corruption in the government apparatus which development and long-term survival of the country over to the edge, creating Social unrest and panic while human rights are continue trampled by government blatantly violent and that is the key issue is the father Pascal Nguyen Ngoc Tinh convey a lively and sincere without the slightest hesitation, not a bit afraid fear though always know that tens of hundreds of monitoring eyes of security personnel and Vietnamese secret police assigned to mix into the Mass. Besides, Father Pascal Nguyen Ngoc Tinh also strong  mentioned to the most serious risk that Viet Nam is facing that’s the danger of dehydration when the Chinese communist government increasingly aggressive proved with a series of provocative actions unruly and aggressive malice to Vietnam is increasingly being exposed more openly despite bow down, humble themselves of the junior communist Vietnam for so long by always team up 16 gold letters and 4 good.

 

The most sorrow that father Pascal Nguyen Ngoc Tinh mentioned in the lecture today is the noble patriotism of the Vietnamese people in the construction and defense country which was right their government, their State leaders who ridicule and trampled mercilessly. The images of patriotic people being harassed, persecuted and even security members kick straight to the face just like the enemy. However, in the spirit of love according to the teachings of God Almighty and merciful father Pascal Nguyen Ngoc Tinh just called and prayed for unity and love for each other to build and defend the country, reviews create a fair and civilized society in which human rights will be always respected by authorities, the Truth and Justice will be reigned whenever and wherever. And what makes all of us touched and feel proud that is the love of a shepherd, who not only pray for Justice and Peace, for the peace and prosperity of the country, for the well- welfare and prosperity of the people but also pray for government leaders, who are misled when viewing the whole nation and the country as a bridge to lead them to glory and happiness of their own, their families and their  relatives.

 

 

 

 

News

 

 

 

 

Mass to pray for justice and peace

Posted by 2:00 Sáng 31/12/12

 

 

 

    (Please listen to) Sermon of Father Pascal Nguyen Ngoc Tinh Mass to pray for justice and peace

 

 

VRNs (12/31/2012) – Saigon – “Those who are middle-aged acceptable sacrifice workers sacrificed happy family, young people are full of vitality, the future sacrifice, sacrifice all in order to Fighting for freedom and democracy, national independence and territorial integrity. It is the hope of the nation, of the country in the context of today’s tragic. ” Father Pascal Nguyen Ngoc Province, Franciscan say on when explaining the Mass to pray for justice, peace in GX church of Our Lady HCG Saigon, at 20.00 o’clock on 30.12.2012. Lecture of Mass

 

Mass by Father Anthony Le Ngoc Thanh priest. Father Pascal Nguyen Ngoc Province, Franciscan instructor. Concelebrated with Father Andrew Do Xuan Que Dominican, 4 father in Saigon Redemptorist monastery, more than 1,000 parishioners. There are also some non-Catholics to attend.

 

Before Mass, Father Joseph Dinh Huu Thoai inform the community that the prayer in the Mass, specifically: Pray for bloggers in Saigon just continue to be judged unfairly. Pray for the young Catholics and Protestants was about to be brought to trial in Nghe An province in early May 01.2013. Pray for the family lawyer Joseph Le Quoc Quan. Pray for the victims of the police, who died unfairly. And he also reminded to pray for those who have power in the hands that are causing suffering to others.

 

 

 

Mass to pray for justice and peace always attracted many siblings attend

 

 

 

 

Mass by Father Anthony Le Ngoc Thanh priest and father Pascal Nguyen Ngoc Province, OFM homily

 

 

 

Homily of the Father Nguyen Ngoc province in the Mass was “beyond the small family of each of us to speak to a wider family, which is the hometown, country, national, ethnic . ”

 

People look to countries such as Britain, the United States, father Nguyen Ngoc Tinh said: “The rights of the parties to make room for the spiritual interests of the nation.”

 

After referring to a number of characters such as Ngo Quyen Tran Hung Dao  father Tinh repeat some of the feelings of the writer Tran Manh Hao, poet Do Trung Quan … talk about patriotism, about the “pain” when beaten by the people themselves in the time they took to the streets to express patriotism against the Chinese invasion.

 

Referring to the model of sacrifice for the homeland ethnic, Father Nguyen Ngoc Tinh prompted directly to some of the characters with the young and old generations are been threatened, persecuted, imprisoned. He also mentions two bishops as an example of patriotism: Cardinal Francis X. Nguyen Van Thuan and Bishop vinhson Nguyen Van Long of Australia.

 

Before blessing the end of the ceremony, the priests concelebrated and communities towards the Christmas crib prayer for the Vietnamese government to be fair and free by three Hail Mary, Our Queen, the first prayer Our Lady of Perpetual Giupva one prayer to Archangel Micaen.

 

Before blessing the end of the ceremony, the priests concelebrated and communities towards the Christmas crib prayer for the Vietnamese government to be fair and free by three Hail Mary, Our Queen, the first prayer Our Lady of Perpetual Help, and one prayer to Archangel Micaen.

 

 

 

Community prayer candle light on the hand-held after the lecture

 

 

Some of you are not Catholic and regularly attended Mass to pray for justice and peace on the last Sunday each month

 

 

 

PV.VRNs

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: