Đừng biến lòng yêu nước chống kẻ thù xâm lược của người dân Việt Nam trở thành hình thức quảng cáo hàng hóa! – Do not turn patriotism against the invading enemy of the Vietnamese people become commodity form of advertising!


Biểu tình hay quảng cáo hàng hóa?

        SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Chưa bao giờ và chưa từng có nơi nào trên thế giới mà việc thể hiện lòng yêu nước của người dân chống quân xâm lược bảo vệ Tổ Quốc lại khốn khổ và cay đắng như tại đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Nhìn những tấm băng ron, những hình nộm và những khẩu hiệu bừa bộn xen lẫn nhau chẳng khác gì hình ảnh của một hoạt động quảng cáo sản phẩm hay quảng bá một sự kiện nào đó. Như thế này mà có thể xem là một cuộc biểu tình, một cuộc phản kháng hay phương cách thể hiện lòng yêu nước sao? Chống kẻ thù xâm lược chứ đâu phải đi ăn trộm hay hoạt động phi pháp mà phải lén lút như thế? Mọi người sẽ nghĩ gì và trong mắt cộng đồng Quốc tế, những hình ảnh sống động đó sẽ phản ảnh, sẽ nói lên điều gì? Vâng, đây lá một điều sỉ nhục nặng nề nhất không những cho người dân Việt Nam mà còn là sự sỉ nhục đối với quốc gia, đối với một đất nước luôn tự hào với lịch sử bốn ngàn năm văn hiến.

Về mặt chính quyền, người dân biều tình chống kẻ thù xâm lược chứ có chống đối chính quyền đâu mà lại cấm đoán, thậm chí phải dùng đến vũ lực như tấn công những tên tội phạm? nếu nói rằng biểu tình gây rối trật tự công cộng xã hội cần phải trấn áp, cần phải dẹp bỏ thì lại càng bất hợp lý vì người dân thể hiện lòng yêu nước một cách ôn hòa và rất trật tự. Về tình, về lý, chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam đã sai hoàn toàn không thể ngụy biện bằng bất kỳ lý do gì. Về phía người dân, thì hành động lén lút nói trên cho thấy sự bất lực và thiếu lòng kiên định. Chính nghĩa luôn đứng về phía mọi người và quyền được biểu tình đã quy định rất rõ ràng trong Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam, hơn nữa việc làm này là thể hiện lòng yêu nước một cách chính đáng thì tại sao lại phải cúi đầu khuất phục trước bạo lực, trước đòi hỏi phi lý từ phía chính quyền? nếu người dân không chiến thắng được bản thân, không chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người thì đến bao giờ Nhân quyền mới được tôn trọng, công lý mới được thực thi? và đến bao giờ người dân Việt Nam mới thật sự hoàn toàn có tự do dân chủ, và quê hương Việt Nam mới thật sự không còn bị ngoại bang gây hấn và dòm ngó như ngày hôm nay?

Kính thưa đồng bào. Bảo vệ đất nước chống kẻ thù xâm lược không những là quyền của công dân trong một đất nước, mà còn là bổn phận và là trách nhiệm thiêng liêng cao cả của tất cả mọi người chúng ta, không một ai có quyền tước bỏ, không một ai có quyền chà đạp, hiểu lệch lạc hoặc biến nó trở thành như một công cụ để rồi tha hồ điều khiển, lạm dụng mọi lúc mọi nơi nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của một số cá nhân, một nhóm người, một tổ chức đảng phái hay lạm dụng để nhằm bao che, biện minh cho các hành động sai trái của họ. Không những thế, quyền được biểu tình đã quy định rất rõ ràng trong Hiến pháp Nhà nước Việt Nam, do vậy bằng mọi giá, bằng mọi cách, chúng ta nhất định phải yêu cầu chính quyền thực thi nó một cách đúng đắn,nghiêm chỉnh. Phải đấu tranh và đòi hỏi đến cùng chứ không thể lùi bước, khuất phục chỉ sau một vài cuộc trấn áp của chính quyền. Công an, quân đội cũng là con người, cũng có trái tim khối óc biết suy nghĩ, biết nhận thức đúng sai và biết lúc nào thì phải thuận theo ý Trời. Chúng ta không thể từ một người hành động công chính, danh chánh ngôn thuận trở thành một kẻ lén lén lút lút như những tên trộm cắp và nhất là không thể phó mặc vận mệnh quốc gia dân tộc vào tay những người lãnh đạo đất nước bất tài, bất tín, bất lực, vô lương tâm, và vô đạo đức.

Bản Tin

Biểu tình bất ngờ trước sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội

Cuộc biểu tình bất ngờ trước đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội ngày 16/12/2012.
Cuộc biểu tình bất ngờ trước đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội ngày 16/12/2012.

blog anhbasam

Tú Anh

Tại Việt Nam, phong trào chống Bắc Kinh gây hấn vừa có một động thái « đánh du kích » bảo vệ chủ quyền lãnh hải ngay trước cổng Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Trưa nay 16/12/2012, môt nhóm thanh niên không rõ bao nhiêu người đã giăng nhiều biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh « Hoàng Sa, Trường Sa của Việt nam » và « Trung Quốc phải chấm dứt xâm lược ».

Hình ảnh cuộc biểu tình « đột kích » này đã được loan tải trên các mạng xã hội.

Dường như không có người tham gia biểu tình nào bị bắt vì đại đa số là búp bê nhồi bông. Người thật đã nhanh tay nhanh chân biến mất sau khi dựng biểu ngữ. Trong cuộc biểu tình chủ nhật tuần trước tại Sài gòn và Hà Nội, công an đã ra tay ngăn chận, nhiều người đã bị bao vây trước khi rời nhà. Tại Hà Nội, 24 người biểu tình bị đưa lên xe cảnh sát chở về trại phục hồi nhân phẩm gái mại dâm Lộc Hà.

Tác giả tình cờ chụp các bức ảnh này cho biết là lần này công an trở tay không kịp. Do sóng điện rất xấu, RFI chỉ có thể chuyển đến thính giả bốn phương một đoạn phỏng vấn ngắn sau đây :

« Lúc trưa nay thì tôi ra vườn hoa Lênin đối diện đại sứ quán Trung Quốc để chụp ảnh thì tình cờ thấy hai bạn trẻ họ dựng các mô hình là những con thú đồ chơi trẻ con đấy…và trên tay các con thú cầm biểu ngữ phản đối Trung Quốc…tiếng Việt, tiếng Anh mà tôi nhớ không hết… các anh xem ảnh thì sẽ rõ biểu ngữ như thế nào vì tôi chụp rất rõ.. . »

TAGS: BIỂN ĐÔNG – BIỂU TÌNH – CHÂU Á – LÃNH HẢI – TRUNG QUỐC – VIỆT NAM

Demonstrations or advertise goods? 

 

 

 

 

 

 

 

      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE 

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen 

 

Never before and never had any place in the world that the patriotism of the people against the invaders safeguarding the country miserable and bitter like in Viet Nam today. Look at the banners, effigies and slogans messy mixed together just like as the image of a product or advertising activities to promote a certain event. Like this that can be seen as a protest, a protest or expression of patriotism? Against aggressor that not steal or illegal activities why are sneaky like that? What people will think and in the eyes of the international community, the vivid images that will reflect, say what? Well, this is a worst insult not only to the people of Vietnam but also an insult to the nation, for a proud country with a history of four thousand years of civilization. 

 

On the government side, people demonstrated against enemy invasion but is not against the government, which might be forbidden, even to the use of force as the criminal attack? if said protesters disrupt public order and society need to suppress, need to get rid of, the more unreasonable because people show patriotism peaceful and orderly. Think of love, think of justice, the Vietnamese communist state government was completely wrong can not quibble with any reason. On the people side, the stealth action suggest that the inability and lack of patience. Righteousness always sided with the people and the right to protest has very clearly defined in the Constitution of the State of Vietnam, further work is shown a legitimate patriotism, why must bow succumb to violence, irrational demands from the government? if people do not win themselves, overcome the fear in the heart of each person, to ever new human rights are respected, the new justice is executed? and to the Vietnamese people to ever truly touching complete freedom and democracy, and the native Vietnam truly is no longer foreign aggression and their eyes today? 

 

Dear compatriots. Defend the country against the invading enemy is not only the right of citizens in a country, but also is duty and a noble sacred responsibility of all of us, no one has the right to take away, no one has the right to trample, misleading information or making it as a tool to control and spoiled, abusive at all times to protect the rights and interests of an individual, a group of people , a political party or organization in order to cover up abuse, justify their wrong actions. Moreover, the right to demonstrate very clearly defined in the Constitution of the State of Vietnam, so by all means, by all means, we intend to ask the government to implement it properly, serious adjustment. Struggle and requires the same can not back down, subdued only a few government crackdown. Police, army man, also hearts and minds to think, know the perception of right and wrong and know when they have to follow God. We can not from an act of justice became a sneaky sneak in hiding as the thief, and especially can not consign our nation destiny into the hands of the leaders of the country incompetent, distrust, helplessness, unscrupulous, and immoral. 

 

 

 

 

News 

 

 

 

Demonstrations suddenly in front of the Chinese Embassy in Hanoi 

 

 

Cuộc biểu tình bất ngờ trước đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội ngày 16/12/2012.

 

Sudden rally in front of the Chinese embassy in Hanoi on 16/12/2012. 

blog anhbasam 

 

 

Tú Anh

 

 

In Vietnam, the anti-aggressive Beijing has made a move ‘guerilla’ protect territorial sovereignty right in front of the Chinese Embassy in Hanoi. This afternoon 16/12/2012, a group of young people do not know how many people have hung several banners in Vietnamese and English «Hoang Sa and Truong Sa of Vietnam» and «China to stop aggression».

 

 

 

Photos protests ‘raid’ was that runs social networking sites.

 

It seems that no participant protesters arrested for the vast majority of stuffed dolls. It has quick hands fast feet away after up banners. During protests last Sunday in Saigon and Hanoi, the police came to stop, many people was surrounded before leaving home. In Hanoi, 24 protesters were taken to the police car carrying the rehabilitation camp prostitutes Loc Ha.

 

The author happened to take the picture to know that this time the police have a hand up. Because electromagnetic waves are bad, RFI can only be transferred to the audience four following a short interview:

 

«At noon today, my flower garden Lenin opposite the Chinese embassy to take pictures, but happened to see their two young up models are the animal toys daughter … and on the other hand holding the beast language against China … English, English but I remember all … I see how it will clear the banner because I shoot very well .. . »

 

 

 

TAGS:   EAST SEA  –  DEMONSTRATION  –  ASIA  –  WATERS  –  CHINA – VIỆT NAM

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: