Bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo Nhà nước, một trò hề dân chủ giả tạo tại Việt Nam…! – State leadership vote of confidence, a travesty, sham democracy in Vietnam …!


          SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Công bố của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội về việc thông qua nghị quyết ” bỏ phiếu tín nhiệm” đối với 49 quan chức lãnh đạo cao cấp Nhà nước bao gồm: Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội, Thủ tướng và các cấp phó cùng với Bộ trưởng các Bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao…..và Tổng Kiểm toán Nhà nước….hôm thứ ba 11-12-2012 tại Hà Nội không những không mang lại nguồn cảm hứng phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân, trái lại còn khiến cho mọi người thêm hoài nghi về tính xác thực đằng sau động thái nói trên, nhất là trong giai đoạn hiện nay đất nước đang trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng do nạn tham nhũng hoành hành, và người dân đã không còn lòng tin vào giới lãnh đạo cầm quyền hiện nay. Ai cũng biết, trong nội bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay đang bị phân hóa tư tưởng và bè phái, chia rẽ trầm trọng trong nội bộ Đảng và chính quyền cũng như trong các nhóm lợi ích lẫn nhau. Điều này khiến mọi người thật sự đã mất hoàn toàn niềm tin vào các lời hứa hẹn từ các vị lãnh đạo cao cấp Nhà nước nào là sẽ thay đổi tốt đẹp, sẽ trấn áp tham nhũng và vực dậy nền kinh tế vốn đang ngày càng trở nên u ám hơn hiện nay…..

Không chỉ trong suy nghĩ và cảm nhận từ người dân, mà ngay cả trong tư tưởng của nhiều người, nhiều thành phần hiện đang phục vụ trong bộ máy chính quyền hiện nay hoặc đã nghỉ hưu trí, cũng như những người đã từng có thời gian gắn bó lâu dài với chế độ, cống hiến nhiều công sức và ngay cả xương máu của mình cho chế độ bao gồm cả những đảng viên kỳ cựu lâu năm nhiều tuổi đảng, đều hoài nghi về thiện chí sửa đổi thật sự từ các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước chính quyền cộng sản hiện nay, cũng như có chung nhận định về hành động mang tính dân chủ hình thức, dân chủ giả tạo nhằm đối phó với những điều mà giới cầm quyền hiện nay cho rằng đang thật sư là mối đe dọa gây ảnh hưởng trực tiếp và sâu rộng đến quyền lực và vị trí lãnh đạo của họ hiện nay. Về mặt hình thức, thì việc ” bỏ phiếu tín nhiệm ” đối với các vị lãnh đạo chủ chốt Nhà nước là một tín hiệu đáng lạc quan. Tuy nhiên, trong nội bộ Đảng và chính quyền ai sẽ là người có đủ dũng khí bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với các vị lãnh đạo thoái hóa biến chất hoặc có hành vi tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội và cho đất nước? trong quá khứ, ngay chính bản thân Chủ tịch nước và các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và chính quyền mặc dù xác định rõ đối tượng vi phạm gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho nền kinh tế nước nhà nhưng vẫn không dám nêu đích danh quan chức lãnh đạo vi phạm đó mà được thay bằng cách gọi là “đồng chí X”…!!!

Và rồi cuối cùng thì mọi việc đều hòa cả làng và tất cả mọi người xum xuê với nhau bằng những lời nói tán tụng vô cùng khó nghe như là: cuộc phê bình và tự phê bình đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các vị lãnh đạo các cấp đã chân thành kiểm điểm bản thân và mọi người đều vì đại cuộc chung, cũng như để tránh cho các thế lực phản động lợi dụng tình hình nói trên gây thêm xáo trộn, gây chia rẽ nên Ban Chấp Hành Trung ương Đảng đã quyết định không kỹ luật bất cứ ai ngay cả đối với đồng X trong Bộ Chính Trị, người mà ngay trước buổi khai mạc hội nghị đã được mọi người xác định là đối tượng vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế đất nước. Chính vì lẽ đó, mà ngày hôm nay khi nghe Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam thông báo thông qua Nghị quyết “bỏ phiếu tín nhiệm” đối với 49 lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước, thì hầu như mọi người đều hoài nghi về tính khả thi của nó và cùng có chung nhận định rằng hành động bỏ phiếu nói trên chỉ là một hành động dân chủ giả tạo, mang tính hình thức đối phó. Nếu các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam thật sự nghĩ đến lợi ích quốc gia, lợi ích của đồng bào dân tộc và có thiện chí sửa sai để vực dậy nền kinh tế đất nước và quyết tâm bài trừ tham nhũng, kiến tạo một xã hội ổn định, công bằng và dân chủ thì không cần phải bày trò “bỏ phiếu tín nhiệm hay bất tín nhiệm” mà chỉ cần duy nhất một điều rằng: khi xảy ra vấn đề sai sót nghiêm trọng gây hậu quả nặng nề cho đất nước, cho xã hội thì người đứng đầu Nhà nước, đứng đầu chính quyền, đứng đầu các Bộ có trách nhiệm liên quan đến sự việc nói trên phải nghiêm túc nhận lỗi và tự mình chịu trách nhiệm bằng cách “Xin từ chức”. Nếu các vị lãnh đạo sai phạm đó vẫn không tự nhận trách nhiệm thì phải được mang ra xử lý một cách nghiêm minh trước pháp luật.

Bản Tin

Bỏ phiếu tín nhiệm với 49 lãnh đạo

Cập nhật: 05:18 GMT – thứ tư, 12 tháng 12, 2012

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Quốc hội VN đã thông qua nghị quyết về bỏ phiếu tín nhiệm

Băt đầu từ kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII, vào tháng 5/2013, sẽ có bỏ phiếu tín nhiệm cho 49 vị trí lãnh đạo cao nhất Việt Nam.

Nội dung này đã được chính thức thông qua và công bố trong kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ 13, vừa khai mạc sáng thứ Ba 11/12 tại Hà Nội.

Trong các vị lãnh đạo được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, có Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, các cấp phó của các vị trên, các bộ trưởng, chánh án Tòa ́an Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tổng kiểm toán nhà nước.

Kết quả bỏ phiếu sẽ được công khai ngay sau đó tại Quốc hội.

Các bài liên quan

Thủ tướng hết nắm chống tham nhũng
VN sẽ ‘bỏ phiếu tín nhiệm’ lãnh đạo
Bỏ phiếu tín nhiệm ở VN có khả thi?

Chủ đề liên quan

 

Thực ra quyết định lấy phiếu tín nhiệm các lãnh đạo cao cấp đã được toàn thể Quốc hội thông qua trong một nghị quyết hồi tháng 11 vừa qua.

Nghị quyết này cũng đề ra quy trình tự xin từ chức hoặc bị bãi nhiệm cho các quan chức, lãnh đạo cao cấp, tùy vào mức độ tín nhiệm họ đạt được tại Quốc hội.

Theo đó, người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức.

Người có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp hoặc hai năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm để bãi nhiệm.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm, tuy chưa ghi vào Hiến pháp mà chỉ quy định trong một nghị quyết của Quốc hội, cũng được đánh giá là bước tiến gần hơn tới thể chế pháp quyền.

Thế nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về tính thực chất của việc bỏ phiếu tín nhiệm.

Kỳ họp thứ 13 Thường vụ Quốc hội sẽ kéo dài tới 14/12.

  

 

 

 

 

 

 

       THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

Announcement of the National Assembly Standing Committee on the adoption of the resolution “vote of confidence” for 49 senior officials of the State include: the National President, President of the National Assembly, the Prime Minister and the deputy along with ministers, chief judges of the Supreme People’s Court, Director of the Institute of the Supreme People’s Procuracy ….. and the State Auditor General …. on Tuesday 11-12-2012 in Ha Noi not only not bring inspiration excited in all strata, on the other hand also makes people more skeptical about the authenticity behind the aforementioned dynamics, especially in the current stage of the country is in serious recession due to rampant corruption, and the people have no confidence in the leadership of the current government. Everyone knows, in internal leaders of the Communist Party and Vietnam communist government now was ideological sectarian and serious divisions within the party and government as well as in the interests groups. This makes people really have completely lost faith in the promises from senior leaders state that will change the nice, would crack down on corruption and revive the economy which is increasingly become more overcast today …..

 

Not only in thought and feeling from the people, but even in the minds of many people, many components currently serving in the current administration or retiring, as well as those who have had their their loyalty to the regime, devoted much effort and even their blood for the regime, including the longtime older party members are skeptical about the true willingness to modify from the Party and State leaders the current communist government, as well as having general comments on sham democratic form of action,  to deal with what the current rulers are seeing as a true threat to cause directly and profoundly impact on power and their current leadership position. In terms of form, the “vote of confidence” for the state key leaders is a positive signal. However, within the party and government who will have the courage to vote no confidence to leaders who metamorphic degeneration or corrupt acts causing serious consequences for society and for country? in the past, even the National President himself and the most senior leaders of the party and government despite identify offenders that causing very serious consequences for the country’s economy but still did not dare mentioned the names of officials that violations leadership is replaced by called “Comrade. X” …!!!

 

And finally, all of them is passed over and everyone luxuriant together with words of praise very difficult to hear as: criticism and self-criticism has ended successfully. Leaders at all levels have sincerely criticize yourself and everyone because of the general benefits, as well as to avoid the reactionary forces taking advantage of the situation said above to cause disorder more and to sow division so the Executive Board Party Central Committee has decided not to discipline anyone even for the “corade X” in the Politburo, who just before the opening of the conference were all identified as violators of serious consequences for the background the country’s economy. Therefore, today when listening to the Standing Committee of the National Assembly of Viet Nam announced through Resolution “vote of confidence” for the 49 most senior leaders of the state, almost everyone all the time doubts about the feasibility of it and share the same action that the said vote is an act of false democracy, formalistic deal. If the leaders of the Communist Party and the State government Vietnam really think about national interests, the interests of ethnic and corrective willing to revive the economy of the country and determined to eliminate corruption, to create a stable society, justice and democracy do not need to put on a show “vote of confidence or no confidence” that the only just one thing: when serious problems occur errors severe consequences for the country, the society, the head of State, head of government, head of the Ministry is responsible for relating to the above must strictly and solely responsible for the error by how to “Please resign”. If the leaders of violations that still does not accept responsibility must be brought to strict and lear treatment before the law.

 

 

 

 

News

 

 

 

 

The vote of confidence with 49 leaders

 

Update: 05:18 GMT, Wednesday, December 12, 2012

 

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

 

National Assembly of Vietnam has passed 

a resolution for vote of confidence

 

 

 

Start with meeting 5th, XIII National Assembly, in May / 2013, will be put to the vote of confidence for the 49 highest leadership position in Vietnam.

 

This content has been formally adopted and published in the Standing Committee meeting of the 13th National Assembly, recently opened Tuesday morning 11/12 in Hanoi.

 

In other leaders held the vote of confidence, the President, Chairman of the National Assembly, the Prime Minister, the deputy ministers, the Supreme People’s Court Chief Justice, Director of the Institute The Supreme People’s Procuracy and the State Auditor General.

 

Voting results will be made public shortly after the Congress.

 

 

 

Related articles

 

 

Prime Minister of the end of anti-corruption  

 

VN will ‘vote of confidence’ leadership

 

Vote of confidence in VN is feasible?

 

 

 

Related Topics

 

Vietnamese political

 

 

 

 

Actually decided the vote of confidence the senior leadership was all Congress passed a resolution this past November.

 

This Resolution also set a process of self-resignation or dismissal of officials, senior leaders, depending on their level of trust achieved in Congress.

 

Accordingly, more than half of the total number of deputies low credit rating, you can resign.

 

More than two thirds of the total number of deputies low credit rating or two consecutive years over half of the total number of deputies low credit rating, the National Assembly Standing Committee of the National Assembly vote of confidence to dismiss.

 

The vote of confidence, but not yet recorded in the Constitution that only specified in a resolution of the National Assembly, and is considered a step forward closer to the rule of law.

 

But there are still many questions about the nature of the vote of confidence.

13th session of the National Assembly Standing will last up to 14/12.

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: