Ngày Quốc tế Nhân quyền hàng năm 10 tháng 12 nhắc nhở mọi người giá trị đích thực về quyền con người mà mỗi người khi sinh ra đều nghiễm nhiên được thừa hưởng – Annual International Human Rights Day December 10th remind everyone the true value attached to human rights that every human is born has been automatically inherited


       SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Trong lúc mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới cùng hướng về ngày thế giới Nhân quyền 10-12-2012 để nghiêm túc đánh giá và nhìn nhận thành tích Nhân quyền của riêng đất nước mình thì Việt nam, một thành viên của Liên Hiệp Quốc, và đã từng tham gia vào Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như từng ký vào bản Tuyên Ngôn Nhân quyền Quốc tế lại tiếp tục trở thành quốc gia đứng đầu các nước trong khu vực về thành tích vi phạm quyền con người. Như tuyên bố đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua cách đây 64 năm thì mỗi người khi sinh ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới đều được hưởng chung giá trị đích thực về quyền con người. Đặc biệt là quyền được đối xử bình đẳng trước pháp luật, quyền được tham gia vào sinh hoạt cộng đồng xã hội và tiếng nói của mọi người bất kể thành phần không phân biệt sắc tộc, Tôn giáo, vị trí xã hội…..đều được lắng nghe trong các vấn đề liên quan đến cộng đồng xã hội, đất nước và tương lai mọi thế hệ.

Trên danh nghĩa là thế, nhưng tại Việt Nam, một đất nước luôn tự hào với lịch sử 4 ngàn năm văn hiến, với một xã hội công bằng, văn minh và thịnh vượng cũng như từng được những con người cộng sản vô thần rêu rao là Thiên đường xã hội chủ nghĩa, theo chủ thuyết cộng sản tốt đẹp và tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh lại dẫn đầu về thành tích chà đạp lên Nhân quyền, chà đạp lên công lý và phẩm giá con người một cách trắng trợn và thô bạo. Như các diễn biến ngày hôm nay tại hai cuộc biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội cho thấy, quyền được biểu tình của người dân vốn đã được quy định rõ ràng tại điều 69 trong bản Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đã và đang bị Đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam tước đoạt một cách trái phép. Xét cả về mặt tình và lý, thì việc xuống đường biểu tình thể hiện lòng yêu nước của người dân phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc trong trật tự và ôn hòa là một hành động hợp pháp, hợp lý và hợp tình người.

Thế nhưng tại sao lại không được sự đồng thuận từ phía chính quyền? Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dựa vào điều gì để ngăn chặn, đàn áp và bắt bớ người dân trong cuộc xuống đường sáng nay và trong các cuộc xuống đường phản kháng trong quá khứ? Bên cạnh đó, rất nhiều quyền cơ bản khác của người dân cũng bị Đảng và chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam chà đạp một cách không thương tiếc như các quyền: Tự do Tôn giáo, Tự do Ngôn luận, Tự do Báo chí, Tự do lập hội và hội họp….đều được quy định rõ ràng và đầy đủ cả trong bản Hiến Pháp của Việt Nam cũng như trong bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Quyền con người đã được Quốc tế minh định rõ ràng và đầy đủ. Tuy nhiên, để bảo vệ hành vi sai trái của mình, Đảng và Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn ngụy biện rằng, do khác biệt về lịch sử, văn hóa và con người nên Nhân quyền được định nghĩa tại mỗi quốc gia đều có khác biệt…!!! 

Nói tóm lại, tất cả mọi việc phải trái đúng sai người dân biết, chính quyền cũng biết và Quốc tế đều biết. Do vậy, kỹ niệm ngày Nhân quyền Quốc tế hằng năm không những nhắc nhở mọi người, mọi dân tộc và mọi quốc gia hãy xác định và ý thức rõ giá trị tuyệt đối về quyền con người mà còn nhắc nhở, cảnh báo các vị lãnh đạo của tất cả các nước trên thế giới phải nghiêm chỉnh thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của họ đối với người dân về quyền con người, cũng như triệt để tôn trọng các cam kết Quốc tế về Nhân quyền mà các vị lãnh đạo các nước đã tự nguyện tham gia ký kết tại Liên Hiệp Quốc. Không những thế, Ngày Nhân quyền Quốc tế hàng năm còn nhắc nhở các cường quốc lãnh đạo Như Hoa kỳ, các quốc gia trong khối Cộng đồng Châu Âu….phải có nghĩa vụ giám sát và giúp đỡ các nước có thành tích Nhân quyền ưu việt qua việc áp dụng các chính sách hổ trợ kinh tế lâu dài, các khoản viện trợ nhân đạo to lớn giúp phát triễn bền vững, song song đó các biện pháp chế tài, hay trừng phạt cũng cần phải được tiến hành cùng lúc để trói buộc các nước liên tục có hành vi vi phạm nghiêm trọng Nhân quyền trong việc cải thiện thành tích nhân quyền tệ hại của đất nước mình. 

Bản Tin

Tin tức / Ðời sống

Ngày Nhân Quyền Quốc Tế 2012

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton.

Cách nay đúng 64 năm, Đại hội đồng LHQ thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền, tuyên bố với thế giới rằng tất cả con người được sinh ra trên cõi đời đều có tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền hạn. Để vinh danh dấu mốc đặc biệt đó trong lịch sử nhân loại, thế giới đã định ngày 10 tháng 12 là Ngày Nhân Quyền Quốc Tế.

Tất cả mọi người có quyền quyết định làm thế nào để sống cuộc sống của mình, quyền được bày tỏ ý kiến, tôn thờ một thượng đế do mình lựa chọn hoặc không tôn thờ một thượng đế nào, quyền được đối xử bình đẳng giống như những người khác trước tòa án, quyền tham gia vào đời sống công cộng, và tiếng nói của mình được nghe trong các vấn đề liên quan đến cộng đồng, đất nước, tương lai chung.

Nhưng vẫn còn trường hợp  nhiều người đã bị tước đoạt một số hoặc thậm chí tất cả các quyền vừa nêu, bởi vì họ thuộc về phe thiểu số sắc tộc hoặc chủng tộc hoặc tôn giáo, bởi vì họ là phái nữ, hoặc có khuyết tật, hoặc là người đồng tính, hoặc đơn giản chỉ vì cách thể hiện ý kiến của họ có thể bị xem là đe dọa quyền lực của giai cấp thống trị ưu tú.

Tin liên hệ

Trung Quốc bác bỏ quan điểm của Hoa Kỳ về nhân quyền

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Mỹ về nhân quyền ở Tây Tạng

Phe đối lập Ai Cập bác bỏ đề nghị đối thoại với Tổng thống Morsi

Trong cuộc đấu tranh cho quyền của phụ nữ, sự yểm trợ của phái nam là điều rất quan trọng. Cuộc đấu tranh cho bình đẳng chủng tộc cần sự đóng góp của tất cả các chủng tộc. Muốn chống những tư tưởng lo sợ về Hồi giáo hoặc muốn chống chủ nghĩa bài Do Thái, cần có sự hợp tác của mọi người thuộc tất cả các tôn giáo.”

​​Không phải bao giờ cũng dễ dàng khi đứng dậy và nói thay cho người bị truy bức, tranh đấu để khôi phục lại các quyền của những người bị gạt ra bên lề xã hội.


Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay.

Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền, chúng ta hãy vinh danh những người đã đứng dậy để bênh vực cho quyền của những người đồng loại.

Như lời Ngoại trưởng Clinton đã nói “Những người chủ trương mở rộng phạm vi các quyền con người là những người đã và đang đứng trên lề phải của lịch sử, và lịch sử tôn vinh họ. Những người định giới hạn các quyền của con người là những người sai trái, và lịch sử nhất định sẽ phản ánh chuyện đó.”

Ngoại trưởng Clinton nói “Tất cả chúng ta nên đứng bên lề phải của lịch sử, vì lợi ích của nhân dân chúng ta, đất nước của chúng ta và vì lợi ích của các thế hệ tương lai.”

 

       THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

Dominhtuyen

 

While every nation, every country in the world towards the world on Human Rights day 10-12-2012 to seriously evaluate and recognize their own human rights record of the country, Vietnam, a member of the the United Nations, and has been involved in the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as each sign the International Declaration of Human Rights continues to become the head of the countries in the region on achievement of human rights violations. As declared by the General Assembly of the United Nations 64 years ago, every person born in any place in the world are entitled to general real values ​​of human rights. Especially the right to be treated equally before the law, the right to participate in the social community and the voice of the people regardless of component, regardless of race, religion, social status … .. are to be heard in matters related to the social community, the country and the future of every generation.

 

Nominally is like that, but in Vietnam, a country proud history of four thousand years of culture, society, civilization and prosperity as well as individual human beings atheist communist moss Classified as a socialist paradise, the good communist ideology and ideology of Ho Chi Minh but is ahead achievement trample human rights, trample justice and human dignity blatantly and rough. As the events today in two protests against acts of aggression by the Chinese communist government in Saigon and Hanoi showed that people’s right to protest which had been clearly defined in Article 69 of the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, has been the Vietnamese Communist Party and government deprived illegally. At both of love and justice, the street demonstrations show the patriotism of the people against China’s aggressive behavior in the orderly and peaceful action is a lawful, reasonable and moral suitable.

 

But why not get a consensus from the government? Vietnam’s communist government based on anything to prevent, suppress and persecute the people in the street this morning and in the protest rallies in the past? Besides, many other fundamental rights of the people was the Communist Party and the State government Vietnam mercilessly trampled, the rights such as: Freedom of Religion, Freedom of Speech, Freedom of the Press , Freedom of association and assembly, etc. are clearly defined and fully in the Constitution of Vietnam as well as in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and politics of the United Nations. International human rights has been to articulate a clear and comprehensive. However, in order to protect his misconduct, the Party and the communist government of Vietnam always quibble that, due to differences in history, culture and people so the Human Rights should be defined in each country difference …!!!

 

In short, everything is right or wrong the people know, the government also knows and the world knows. Therefore, commemorating the annual International Human Rights not only remind people, all peoples and all nations define and absolute sense of the value of human rights, but also to remind, warn leaders of all the countries in the world have to strictly implement their responsibilities and obligations to the people about human rights, as well as strictly respect the international commitments on human rights that countries’ leaders have voluntarily signed at the United Nations. Moreover, the annual International Human Rights Day also reminds the leadership powers such as the United States, countries in the European Community ….  shall be obliged to monitor and support the countries where achievements preeminent human rights through the adoption of policies to support long-term economic, humanitarian aid tremendous help sustainable development, parallel sanctions, or punishment must also be carried out at the same time to bind the countries ongoing serious violations of human rights in improving its so bad record on human rights

 

 

News

News / Living 

International Human Rights Day 2012

U.S. Secretary of State Hillary Clinton.

Exactly 64 years ago, the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights, announced to the world that all humans are born in the world born free and equal in dignity and rights. In honor of this special milestone in the history of mankind, the world December 10th is International Human Rights Day.

Everyone has the right to decide how to live your life, the right to express opinions, to worship a god of their choice or not worship a god, the right to be treated equally like like others before the courts, the right to participate in public life, and his voice is heard on issues related to community, country, shared future.

But there are still many cases people have been deprived of some or even all of the aforementioned rights, because they belong to ethnic minority faction or race or religion, because they are women, or defective disabilities, or gay, or simply because their opinions may be seen as threatening the power of the elite ruling class.

Contact

China rejected the views of the United States on human rights  

 

China rejects U.S. criticism of human rights in Tibet

 

Egyptian opposition rejected dialogue with President Morsi

In the struggle for women’s rights, the support of men is very important. The struggle for racial equality needs the contribution of all the races. Want to fight the fear of Islamic thought or want to anti-Semitism, it is necessary to have the cooperation of people of all religions. “

Not always easy to stand up and speak for the people with coercion, fighting to restore the rights of those who are marginalized society.

United Nations High Commissioner for Human Rights 

Navi Pillay.

On International Human Rights Day, let us honor those who stood up to defend the rights of fellow human beings.

As Clinton has said, “Those who advocate expanding the scope of human rights who has been standing on the right side of history, and history honors them. Those who limit the rights of people were wrong, and history will reflect that. “

Secretary Clinton said, “All of us should stand on the right side of history, for the benefit of our people, our country and for the benefit of future generations.”

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: