Bỏ phiếu “bất tín nhiệm” , khởi đầu tốt đẹp cho quá trình mở rộng Dân chủ thật sự hay chỉ là hành động mang tính hình thức…….. đối phó? – Vote “no confidence” good start to the process of expanding real democracy or just a formal action …….. deal?


          SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Chính phủ Việt Nam vừa thông qua nghị quyết sẽ bỏ phiếu “tín nhiệm” các thành phần lãnh đạo Nhà nước bao gồm các chức vụ quan trọng trong guồng máy chính phủ như: Chủ tịch và phó chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng và phó thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng và các thành viên khác trong nội các chính phủ chắc hẳn là một tin đáng buồn cho họ nhưng vẫn chưa phải là tin vui cho người dân Việt Nam, ngay cả khi điều này chính thức được quy định và ban hành trong Hiến pháp quốc gia đi chăng nữa. Lý do tại sao nghị quyết nói trên vẫn chưa phải là tin vui đối với người dân Việt Nam, do bởi việc làm nói trên chỉ xuất phát từ tư tưởng đấu đá lẫn nhau trong nội bộ Đảng và chính quyền nhằm hạn chế quyền lực lẫn nhau chứ không dựa trên sự quan tâm thật sự đến người dân, đến Xã hội và quê hương đất nước và điều tin chắc rằng quyền con người sẽ được chính quyền triệt để tôn trọng vẫn còn là điều rất xa vời với hiện thực.

Tuy nhiên, giống như một số nhận định từ công luận cho rằng dẫu sao có vẫn còn hơn không. Và điều có thể thấy được chính là nạn tham nhũng sẽ mất đi cơ hội hoành hành nếu nghị quyết về việc “bãi nhiệm” vừa mới thông qua được thực thi một cách nghiêm chỉnh. Điều mà người dân vẫn luôn quan ngại và lo lắng đó chính là hiện tượng thông đồng và bao che các sai phạm lẫn nhau trong nội bộ chính quyền. Do đó, việc các viên chức chính phủ sẽ bị mang ra bỏ phiếu bất tín nhiệm vẫn có khả năng chỉ là một động thái mang tính hình thức, và đối phó trong bối cảnh trật tự an toàn xã hội và chính trị đầy rối ren và bất ổn do thamh nhũng lan tràn gây ra. Nói chung, tình trạng kinh tế đất nước và trật tự an toàn xã hội có được vãn hồi hay không, có được cứu vãn hay không hay sẽ vẫn tiếp tục tình trạng suy thoái trượt dài trên con đường hội nhập với các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới đều hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí và cách nhìn đúng đắn của các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam.

Mong rằng đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp của việc vực dậy niềm tin trong lòng người dân đối với các Nhà lãnh đạo đất nước. Và hy vọng rằng khi nền kinh tế đất nước thay đổi theo chiều hướng tích cực sẽ giúp các Nhà lãnh đạo Đảng và khối chính quyền nhanh chóng thay đổi cách nhìn và cách hành xử của họ đối với người dân, nhất là đối với những người bấy lâu nay không có cùng quan điểm hay có quan điểm khác biệt với chính quyền. Mở rộng và tiếp cận dân chủ, là con đường duy nhất mà các Nhà lãnh đạo Đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam cần phải sáng suốt lựa chọn để tiếp tục tồn tại hoặc tránh những xung đột ngoài ý muốn với người dân, những người đã và đang khát khao được thừa hưởng một nền dân chủ và sự tự do đúng nghĩa nhất là trong xu hướng Dân chủ hóa toàn cầu hiện nay. Sự thay đổi toàn diện hiện nay từ quốc gia Miến Điện, một đất nước từng bị cai trị bởi nhóm lãnh đạo độc tài quân phiệt, chính là tấm gương sáng cho các quốc gia độc tài và các nước cộng sản khác noi theo.

Bản Tin

VN sẽ ‘bỏ phiếu tín nhiệm’ lãnh đạo
Cập nhật: 16:56 GMT – thứ tư, 21 tháng 11, 2012


Từ giữa 2013 lãnh đạo có thể phải đi nếu bị ‘tín nhiệm thấp’

Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết để từ giữa năm tới sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các chức từ chủ tịch nước tới thủ tướng và nhiều chức vụ quan trọng.


Trong diễn biến được truyền thông Việt Nam đăng tải ngày 21/11/2012, nghị quyết “lấy phiếu tín nhiệm” được thông qua nhằm nâng cao chức năng giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Nghị quyết cũng đề ra quy trình tự xin từ chức hoặc bị bãi nhiệm cho các quan chức, lãnh đạo cao cấp, tùy vào mức độ tín nhiệm họ đạt được tại Quốc hội.

Các bài liên qua

 

VN cần cải cách thể chế để tiến lên

Xe chính chủ nhìn từ nước Anh

Thủ tướng ‘nên tự kỷ luật’

Chủ đề liên quan

Theo báo Tuổi Trẻ bản điện tử trong ngày, “Người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá ‘tín nhiệm thấp’ thì có thể xin từ chức”.

Thấp thì bãi nhiệm


“Người có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá ‘tín nhiệm thấp’ hoặc hai năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá ‘tín nhiệm thấp’ thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm để bãi nhiệm.”

Các chức vụ sẽ được bỏ phiếu tín nhiệm gồm chủ tịch nước, phó chủ tịch nước; chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thủ tướng Chính phủ, phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ.

 

Ngoài ra, Quốc hội cũng có thể bỏ phiếu tín nhiệm các chức vụ của bên tư pháp như chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cả một cơ quan khác là Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Với cấp lập pháp dưới Quốc hội là các hội đồng nhân dân, nghị quyết quy định rằng “thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cũng được tiến hành tương tự”.

Theo đó, người giữ các chức vụ: chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, trưởng ban của Hội đồng nhân dân; chủ tịch Ủy ban nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân là đối tượng của bỏ phiếu tín nhiệm.

Nghị quyết này đưa Việt Nam gần lại hơn với tiêu chuẩn của nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới theo chế độ dân chủ đại nghị dù tại Việt Nam thể chế vẫn là một đảng lãnh đạo cả nhà nước và xã hội.

Các chức vụ sẽ được bỏ phiếu tín nhiệm gồm chủ tịch nước, phó chủ tịch nước; chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội”

Tuy nhiên, có điều đáng chú ý trong cách dùng ngôn từ vì các bài báo không nêu ra khái niệm ‘bỏ phiếu bất tín nhiệm’ (vote of no-confidence, hay motion de censure) như ở nhiều nước Phương Tây.

Điểm khác biệt nữa là cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm hoặc bất tín nhiệm với các vị trí cao cấp được nhiều nước đưa vào hiến pháp, còn tại Việt Nam chỉ ghi trong một nghị quyết của Quốc hội khóa này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

The Government of Vietnam has passed a resolution will vote “credibility” State leaders including important positions in the government machinery such as: Chairman and State Vice President, Prime Minister and Vice Prime Minister, President of the National Assembly, Ministers and other members of the Cabinet must be a sad news for them but still not good news for the people of Viet Nam, even if this be specified and published in the national Constitution matter. The reason why the above resolution is not good news for the people of Vietnam, because by works mentioned above only comes from the idea of ​​mutual struggle within the party and the government aims to limit the power each other that not based on real interest to people, society and the homeland and guarantee that, human rights will be fully respected authorities is still very far away from reality.

 

However, like some of the comments from the public that there’s somehow is still better than nothing . And it can be seen that corruption will lose the opportunity raging if a resolution on the “removal” of the recently passed strictly enforced. Things that people are always concerned and worried that it is the phenomenon of collusion and cover each other irregularities in local government. Therefore, the government officials will be brought to the vote of no confidence is likely just a superficial move, and coping in the context of social order and safety and political turmoil and instability due to overflow corruption causing. In general, the state of the country’s economic and social order and safety has been restored or not, can be saved or not or will continue to recession slipping on the path of integration with other countries in the region and around the world are completely dependent on the goodwill and correct view of the leaders of the Communist Party and the State government of Vietnam.

 

We hope that this will be a good start to shore up confidence in the hearts of people to the country’s leader. And hope that when the economy of the country changed in a positive way will help the leaders of the Party and the government sector quickly changed their outlook and behavior to people, especially for those who for so long did not have the same views or have different views with the authorities. Expansion and democratic approach, which is the only way that the leader of the Vietnamese Communist Party and government must wisely choose to continue to exist or to avoid unwanted conflicts with people who have ever been longing inherited a democracy and true freedom most of in global democratization trend today. The current comprehensive change from Burma, a nation that had been ruled by the military dictator group, is a good example for the dictatorship and the other communist countries to follow.

 

 

 

 

 

News

 

 

 

 

 

 

VN will ‘vote of confidence’ leadership

Update: 16:56 GMT, Wednesday, November 21, 2012

 

 

 

 

From mid-2013 leaders may have to go if they are ‘low confidence’

 

 

 

Vietnamese National Assembly passed a resolution to mid next year will take vote of confidence from the president to the prime minister and many important positions.

 

In the Vietnamese media events are posted on 21/11/2012 resolutions “the vote of confidence” be adopted to improve the oversight function of the National Assembly and People’s Councils at all levels.

 

 

Resolution is the process of self-resignation or dismissal of officials, senior leaders, depending on their level of trust achieved in Congress.

 

 

 

 

Contact News

 

 

Vietnam needs institutional reform to advance  

 

Primary owner of vehicle seen from the UK 

 

Prime Minister ‘ self- discipline’

 

 

 

Related Topics

 

 

 

Vietnam Political 

 

 

 

 

According to Tuoi Tre newspaper publishing day, “more than half of the total number of deputies rated ‘low trust’ you can resign.”

 

Low removal

 

“The more than two-thirds of the National Assembly rated ‘low trust’ or two years in a row with more than half of Congress rated ‘low trust’, the Standing Committee of the National Congress the vote of confidence to dismiss. ”

 

The positions will be votes of confidence, including the president, vice-president; President of the National Assembly, National Assembly vice president, chairman of the National Council, the Committee of the National Assembly, the members of National Assembly Standing Committee; Prime Minister, Deputy Prime Minister, Ministers and other members of the Government.

 

In addition, Congress could vote of confidence the position of the judiciary as a judge of the Supreme People’s Court, Head of the Supreme People’s Procuracy and another agency is the State Auditor General .

 

With the legislative level under the National Assembly of the People’s Assembly, the resolution provides that “the vote of confidence procedure, the vote of confidence was also conducted similar”.

 

Accordingly, holders of positions: chairman of the People’s Council, vice president of the People’s Council, the People’s Council permanent members, the head of the People’s Council; People’s Committee Chairman, vice People’s Committee, the other members of the People’s Committee is the object of the vote of confidence.

 

Resolution bring Vietnam closer to the standard of more advanced nations in the world according to a parliamentary democracy even in Vietnam is still an institutional party leaders of both state and society.

 

 

 

 

The positions will be votes of confidence, including the president, vice-president; President of the National Assembly, National Assembly vice president, chairman of the National Council, the Committee of the National Assembly “

 

 

However, it is noticeable in the use of language because the article is not yet the concept of ‘no confidence vote’ (vote of no-confidence, or motion de censure) as in many Western countries.

 

The difference is that the mechanism of vote of confidence or no confidence to senior positions in many countries included in the constitution, while in Vietnam stated in a resolution of the National Assembly.

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: