Đe dọa ép buộc nhận tội đối với các Nhà hoạt động Dân chủ và Nhân quyền ngay cả sau khi họ đã bị kết án. Điều lạ lùng duy nhất chỉ xảy ra tại Việt Nam – Threatening to force a confession for Democrats and Human Rights activist even after they have been sentenced. The strange thing that only happened in Vietnam


          SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Trong quá trình đấu tranh đòi quyền làm người, đòi Tự do dân chủ cho người dân, cho quốc gia dân tộc, các Nhà hoạt động Dân Chủ, các Nhà hoạt động Nhân quyền đã phải trải qua những ngày tháng đắng cay và sóng gió nhất trong cuộc đời. Trước hết là phải đối mặt với hàng loạt sự sách nhiễu gay gắt từ phía an ninh Nhà nước cộng sản, kế đến là phải đón nhận sự bắt bớ và giam cầm một cách tùy tiện sai trái, bị hành hung tra tấn vì cơn khát máu đồng bào từ những tên đồ tể công an mặt người dạ thú, chỉ biết xử dụng bạo lực và những thủ đoạn xấu xa, những phương cách hèn hạ với mong muốn ép buộc người dân từ người vô tội trở thành kẻ có tội, từ người dân yêu nước trở thành kẻ phạm tội chống lại Nhà nước…..nhưng như thế dã đủ cho họ sao? sau khi phải gánh chịu những nhục hình, những đòn roi tra tấn tàn bạo, thì những người dân hào hùng, những Nhà Dân chủ bất khuất lại phải tiếp tục gánh chịu những bản án đầy bất công và man rợ nhất trong lịch sử nhân loại mà chỉ có riêng tại Việt Nam.

Cuộc hành trình đòi Công lý, đòi Tự do Dân chủ và đòi lại quyền làm người cho người dân Việt Nam, cho đất nước Việt nam và cho Tổ quốc Việt Nam của những Nhà Dân chủ, những Nhà hoạt động cho Nhân quyền đầy thử thách, đầy cam go và khổ ải. Thế nhưng ngay cả sau khi bị kết án một cách ngang ngược và phi lý, số phận của những con người đầy cao quý này nào đã được yên. Một quá trình dài đăng đẳng đầy khắc nghiệt trong chốn lao tù mà họ phải tiếp tục gánh chịu đó là liên tục phải hứng chịu những áp lực nặng nề cả tinh thần lẫn thể xác, và những biện pháp dã man nhất từ tay những viên công an lòng lang dạ sói với sự tiếp tay vô đạo đức, không tính người từ các cán bộ trại giam nhằm tìm cách tiếp tục buộc các Nhà Dân chủ, các Nhà hoạt động Nhân quyền phải thừa nhận hành vi phạm pháp của mình làm cơ sở bao che cho hành động xem thường pháp luật, xem thường công lý và chà đạp lên lương tâm đạo đức con người của họ. Cũng như qua đó chứng minh với thế giới rằng đây là những kẻ vi phạm pháp luật tại Việt Nam và đã bị chính phủ Việt Nam trừng trị đúng người, đúng tội và phù hợp với luật pháp của Việt Nam…!!!

Hành động ép cung bằng bạo lực, bằng sự tra tấn dã man để ép buộc bị cáo, bị can nhận tội là điều không còn xa lạ gì đối với các quốc gia cộng sản hoặc tại những quốc gia theo đuổi chính sách cai trị độc tài độc đoán hiện nay. Tuy nhiên, việc xử dụng mọi thủ đoạn xấu xa và tàn ác nhất để buộc họ nhận tội ngay cả sau khi họ đã bị kết án là điều không thể tưởng tượng được và có lẽ chỉ duy nhất xảy ra tại Việt Nam. Điều gì đã khiến cho chính quyền Nhà nước cộng sản này phải có những thái độ và hành vi kỳ quặc khó hiểu như vậy? vâng, xin thưa rằng, đó là do tham vọng cao độ của cái gọi là thời kỳ quá độ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam! Một mặt, họ muốn thẳng tay trừng trị bất cứ ai không có cùng quan điểm hoặc có quan điểm tư tưởng đối lập với chính quyền nên họ đã vận dụng mọi điều cần thiết không từ bất kỳ thủ đoạn gian manh xấu xa nào. Mặt khác, dù rằng chính chính quyền là kẻ vi phạm pháp luật, là người có hành vi sai trái, nhưng trước công luận trong và ngoài nước, trước sự giám sát của Cộng đồng Quốc tế, thì các nhà lãnh đạo cộng sản Việt nam đầy mưu mô gian xảo này vẫn muốn thể hiện mình là người ngay thẳng, là người liêm minh chính trực. Do vậy việc tiếp tục dở mọi thủ đoạn xấu xa và hèn hạ để ép buộc những người mà họ đã kết án một cách bất công và sai trái phải cuối đầu thừa nhận tội lỗi của mình là điều hết sức quan trọng và tối cần thiết.

Bản Tin

Nhà hoạt động cho công nhân Đoàn Huy Chương bị đe dọa ngay trong nhà tù

Đăng bởi pleikly lúc 7:50 Sáng 15/11/12

VRNs (15.11.2012) – Đồng nai – Mấy ngày vừa qua, từ hôm chúa nhật 10.11.2012, thông tin từ những người tù vừa hết án tại trại Xuân lộc cho chúng tôi biết là tiếng kêu cứu của tù nhân đấu tranh cho công nhân Đoàn huy Chương từ K4 thuộc trại giam Z30A Xuân Lộc đang bị đe doạ.

Hiện nay anh Đoàn huy Chương bị cán bộ trại giam buộc phải nhận tội. Nếu không, sẽ cho anh Chương đi biệt giam tại nhà kỷ luật và cùm chân cho đến khi nào Chương chấp nhận làm bản nhận tội.

Mới tháng trước anh Dương Âu thành viên của đảng Vì Dân cũng bị khủng bố và biệt giam.

Tại trại giam K2 Xuân Lộc, việc ép nhận tội là điều kiện mà những tù nhân đấu tranh nào cũng gặp phải, nếu muốndễ thở. Bởi nhà cầm quyền CSVN luôn tìm cách đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế, để chứngminh việc họ làm là đúng. Họ đã dùng thủ đoạn rất đê hèn để họ có trong tay những bản gọi là “nhận tội”.

 Những kẻ chỉ đạo vẫn biết rằng những thủ đoạn của họ trái với luật pháp,vi phạm luật tố tụng hình sự của chính nhà cầm quyền csvn đặt ra, khi những tù nhân đang bị cưởng bức để nhận tội với những bản án phi lý .

Tôi cũng từng bị kết án 5 năm tù, bị đưa về K2, K4 trại giam Xuân Lộc.

Trong thời gian bị giam ấy, tôi cũng bị họ luôn khủng bố tinh thần và đe doạ đánh đập, đầu độc, cắt thăm nuôi, nếu tôi không nhận tội. Nay tôi thông báo đến các kênh truyền thông và các tổ chức nhân quyền yêu cầu nhà cầm quyền CSVN chấm dứt sách nhiểu, đe doạ, khủng bố những người trong tù vì đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam.

 Trương Minh Đức

 

 

 

 

 

 

       THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

In the process of fighting for human rights, democratic freedom for the people, for the nation, the Democratic activist, human rights activist went through the bitter days and stormy in life. First of all faced with a series of severe harassment from the communist state security, followed by the welcome the arrest and detention arbitrarily wrong, beaten tortured by blood thirst to fellow people from the Butchers police face who tried, only the use of violence and evil tricks, despicable ways with the desire to force innocent people from becoming sinners, patriotic people from becoming criminals against the State ….. but that was enough for them? after suffering torture, the lash of the whip of torture, the heroic people, the indomitable Democrats must continue to suffer the judgment full of injustice and barbarism in human history the kind that only happen privately in Vietnam.

 

Journey for justice, asking for Freedom and Democracy and human rights for the people of Vietnam, the country of Vietnam and Vietnam Fatherland of the Democrats, the Human Rights Activist is challenging, tough and suffering. But even after being convicted in an unruly and unreasonable, the fate of these noble people have nerver been free from hardship. A long process Posted brutal class in prison that they have to continue to suffer repeatedly suffered heavy pressure both mentally and physically, and the most brutal measures from the hands of those who barbarous people and with lending a hand immorally , without conscience from the prison staff to find ways to continue forcing the Democrats, the Human Rights Activist to admit their crime as basis to hide their illegal action despised, despised and trampled upon justice of their human moral conscience. And thereby prove to the world that it is those who violate the law in Vietnam and the Vietnamese government has been punishing the right people, the right offense and in accordance with the laws of Vietnam …!!!

 

Act force supply with violence, in the brutal torture to force the accused, the accused pleaded guilty is no stranger to communist countries or in countries pursue the policy rule current arbitrary. However, the use of every trick most evil and cruel to force them to plead guilty even after they have been convicted can not imagine and probably the only place in Vietnam. What led to this communist state government to have strange attitudes and behavior so difficult to understand? Yes, please, that it is due to the high ambitions of the so-called transition period of the Socialist Republic of Vietnam! On the one hand, they want to crackdown anyone who does not have the same ideological views or opinions opposed to the government, they have employed all essential not from any wicked deceptive tricks. On the other hand, even though it was the authorities who violate the law, the acts of wrongdoing, but before public opinion at home and abroad, before the supervision of the International Community, the Communist leaders who with full of intrigue this cunning want to express themselves as straight, the integrity integrity. Therefore, they continued progress of all wicked and despicable tactics to force people to which they were convicted unjustly and wrong end first to admit their sin is very important and essential .

 

 

 

 

News

 

 

 

 

Activist for workers, Doan Huy Chuong threatened in the prison

Posted by pleikly lúc 7:50 Sáng 15/11/12

 

 

  VRNs (15/11/2012) – Dong Nai – the last few days, from Sunday 10.11.2012, information from the prisoners who just finished their prison sentence in camp Xuan Loc let us know that the cries of the prisoners who struggle for workers, Doan Huy Chuong from K4 of Z30A prison Xuan Loc is threatened.

 

Currently he Doan Huy Chuong was prison officials forced to plead guilty. If not, will he Chapter disciplinary solitary confinement at home and leg shackles until Mr. Chuong accepted a plea.

 

Just last month Mr. Duong Au, Populist party members tortured and held incommunicado.

 

Xuan Loc prison in K2, the forced confession is a condition where the prisoners struggle always encountered, if want to be easy breathing. Because communist authorities sought to mislead public opinion in the country, to chungminh they do is right. They are despicable tricks so that they are in the hands of those called “confessions”.

 

The leader has to know that their tactics are contrary to law, criminal law violations by the communist authorities in place, when prisoners are forced to plead guilty with irrational sentences .

 

I was also sentenced to five years in prison, was taken to K2, K4 Xuan Loc prison.

 

During detention, I too was got their spiritual terrorism, threatened and beaten, poisoned, cut to visit, if I did not plead guilty. Now I notice to the media and human rights organizations requested the communist authorities end harassment, threats, terrorism, people in prison for fighting for human rights in Vietnam.

 

Truong Minh Duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: