Sửa đổi Hiến Pháp – Quan điểm của một nghiên cứu sinh Luật nói riêng và là điều mong đợi từ người dân Việt Nam cả nước nói chung – Constitutional Amendment – The view of a graduate student of the Law in particular and what to expect from the people of Vietnam the country in general


 

 

SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

 

 

Dominhtuyen

Nhu cầu sửa đổi các điều khoản trong bản Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong bối cảnh đất nước hiện nay là điều vô cùng cấp thiết và là sự mong muốn duy nhất của người dân Việt Nam trong nước hiện nay. Đặc biệt là yêu cầu hủy bỏ ngay lập tức với điều 4 của bản Hiến Pháp, một điều khoản gây nên nhiều tranh cãi trong giới làm luật vì tính bất hợp lý của nó. Điều 4 của bản Hiến Pháp không những chứa đầy sự mâu thuẫn với các tuyên bố lâu nay của chính quyền cộng sản Việt Nam khi luôn nhấn mạnh trước dư luận trong và ngoài nước rằng: Việt Nam là một nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên theo quy định trong điều 4 của bản Hiến Pháp thì quyền hành và vị trí lãnh đạo độc tôn của Đảng cộng sản Việt Nam (bao gồm 14 ủy viên trong Bộ chính trị) được thừa nhận và như thế thì thật sự mâu thuẫn với tuyên bố của Đảng bấy lâu nay rằng, quyền làm chủ luôn thuộc về người dân, cũng như hoàn toàn trái ngược lại với các chuẩn mực nhất định của một Nhà nước pháp quyền khi Đảng cộng sản Việt Nam vẫn luôn ngồi lên trên luật pháp và điều này khiến cho Việt Nam thật sự trở thành một Nhà nước Đảng trị hơn là một Nhà nước pháp trị đúng như nhận xét hiện nay của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Lan và cũng là người đang bảo vệ luận án Tiến sĩ thuộc Trung tâm Dân chủ Lập hiến Đại học Indiana nói riêng và đồng bào Việt Nam cả nước nói chung.

Nói là thế, nhưng trong thực tế thì việc Đảng và chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam chấp nhận việc yêu cầu sửa đổi các điều khoản trong bản Hiến Pháp của Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là đối với điều 4 của bản Hiến Pháp thì vẫn còn là một khoảng cách xa vời khó mà vươn tới được, bởi vì nếu chấp nhận tính bất hợp lý của điều 4 bản Hiến Pháp và hủy bỏ nó ngay lập tức, thì đồng nghĩa với việc các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền đã tự tay cắt bỏ quyền lực và vị trí lãnh đạo độc nhất vô nhị của mình từ bấy lâu nay, và như vậy thì làm sao họ còn cơ hội tiếp tục tham nhũng, tiếp tục vun quén lợi ích cho bản thân và gia đình của họ được nữa. Không những thế, nỗi lo sợ cho sự an nguy cá nhân và cái giá phải trả của họ là rất lớn một khi quyền lực và vị trí lãnh đạo độc tôn của Đảng không còn nữa, do bởi các tội ác, tai ương và nỗi thống khổ mà họ đã reo giắc cho đồng bào, cho người dân lương thiện cả nước từ trước đến nay quá nhiều và quá lớn không có điều gì có thể bù đắp được. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc tập đoàn lãnh đạo Đảng và chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam vẫn ra sức duy trì quyền lực và vị trí lãnh đạo tuyệt đối của họ ngay cả bằng bạo lực và ngay cả khi họ nhận thức được những bất lợi nghiêm trọng, và những hệ lụy tất nhiên mà họ gây ra đẩy nền kinh tế đất nước đến bờ vực thẵm và tạo cho Xã hội bất ổn như hiện nay.

Chúng ta chưa vội đề cập ngay đến việc sửa đổi hay bổ sung các điều khoản bất hợp lý của bản Hiến Pháp Nhà nước Việt Nam hiện nay nữa bởi vì tính bất khả thi của nó. Điều mà người dân cần nhất trong lúc này là chỉ cần các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam tôn trọng và thực thi đúng đắn một số các điều khoản mà chính họ đã quy định và ban hành trong bản Hiến pháp Nhà nước Việt Nam hiện nay như tại một số các điều sau:

–  Điều 69

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

–   Điều 70

Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Điều 71

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.

Trên đây là một số điều khoản cơ bản nhất và thiết thực nhất mà người dân Việt Nam cả nước bấy lâu nay vẫn luôn mong đợi sự tôn trọng và thực thi đúng đằn từ phía Đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam. Rất tiếc, ngay cả việc thực hiện nghiêm chỉnh và đúng đắn các điều khoản mà chính họ quy định và ban hành trong bản Hiến Pháp nói trên còn chưa đáp ứng được thì nói chi đến việc sửa đổi hay hủy bỏ các điều khoàn bất hợp lý của bản Hiến pháp nhất là các điều khoản đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lực, lợi ích và vị trí lãnh đạo độc tôn của các vị lãnh đạo Đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam. Trong điều 79 của bản Hiến Pháp, có quy định rỏ rằng, công dân có nghĩa vụ phải tuân thủ Hiến pháp và luật pháp quốc gia……như vậy đồng nghĩa rằng nếu vi phạm Hiến pháp, luật pháp quốc gia sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Nhưng chúng ta không thấy bản Hiến Pháp quy định rằng nếu cán bộ chính quyền (mọi cấp) vi phạm Hiến pháp và luật pháp quốc gia thì có bị pháp luật nghiêm trị hay không? Có lẽ chính sự thiếu sót này đã khích lệ cán bộ lãnh đạo chính quyền các cấp trở nên xem thường luật pháp, Hiến pháp quốc gia và thoải mái làm bất cứ điều gì họ muốn mà không phải lo sợ bị luật pháp chế tài hay trừng phạt.

Bản Tin

Thứ bảy, 27/10/2012

Tin tức / Việt Nam

Sửa đổi Hiến Pháp – Quan điểm của một nghiên cứu sinh Luật


Nguyễn Hoàng Lan, một nghiên cứu sinh làm việc tại Trung tâm Dân chủ Lập hiến Đại học Indiana.

Hoài Hương-VOA

26.10.2012

Hiện trạng Việt Nam sau Đại Hội lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản, sau khi lãnh đạo cao nhất nước công khai thừa nhận đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhưng không bị kỷ luật, đã nêu bật nhu cầu phải thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực và sửa đổi Hiến Pháp.

Tin liên hệ

 Cử tri Mỹ gốc Việt nghĩ gì sau các cuộc tranh luận tổng thống?Các nhà hoạt động phản đối Việt Nam dời một khu nuôi gấu

Thủ tướng Việt Nam ‘nhận lỗi’ về các tổn thất kinh tế nghiêm trọng

Một số phản ứng sau hội nghị 6 của đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận thất bại chống tham nhũng

Theo Nguyễn Hoàng Lan, một nghiên cứu sinh làm việc tại Trung tâm Dân chủ Lập hiến Đại học Indiana, thì nhu cầu đó một mặt, xuất phát từ thực tế cuộc sống, từ việc Việt Nam gia nhập cộng đồng quốc tế và cần tuân thủ các nguyên tắc pháp lý quốc tế, và mặt khác, xuất phát từ tình trạng các cơ quan công quyền, các quan chức địa phương và trung ương “lợi dụng luật pháp để hành xử tùy tiện, gây bất công xã hội, như thu hồi đất đai hay tham nhũng lạm quyền,” dẫn tới nhu cầu phải sửa đổi Hiến Pháp về quyền sở hữu đất đai cũng như cơ chế kiểm soát quyền lực của nhà nước.

Sửa đổi Hiến pháp

Cô Hoàng Lan nói: “Nhu cầu sửa đổi hiến pháp tại thời điểm này nó là nhu cầu xây dựng một nhà nước pháp quyền, trong đó không có ai có quyền đứng trên Hiến Pháp và pháp luật. Nhưng theo Lan thì nhu cầu sửa đổi Hiến Pháp lần này nó còn xuất phát từ một nguyên nhân sâu xa hơn về chính trị. Cụ thể là bản Hiến Pháp hiện hành nó gây cản trở cho các cải cách cấp thiết. Đó là bởi vì cái nhãn quan chính trị làm nền tảng cho bản Hiến Pháp hiện nay nó không phù hợp và thậm chí, đi ngược lại nguyện vọng và nhu cầu của xã hội. Cụ thể là bản Hiến Pháp hiện nay chủ yếu vẫn dựa trên mô hình dân chủ tập trung và tư tưởng chuyên chính vô sản kiểu Xô-viết Nga, trong khi đó thì xã hội Việt Nam trong thế kỷ 21 cần tự do và cần có một nền kinh tế thị trường mở, cần một hệ thống chính trị có cạnh tranh để mà có người tài lên lãnh đạo đất nước, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực để mà tránh tham nhũng.”

Cô Hoàng Lan lưu ý rằng Hiến Pháp năm 1959 áp đặt mô hình theo kiểu Xô-viết Nga, và các bản Hiến Pháp sau này của Việt Nam tiếp tục theo mô hình đó, trong khi người dân chưa bao giờ được quyền phúc quyết bản hiến pháp, vẫn được coi như “một khế ước qua đó nhân dân thỏa thuận trao quyền cho nhà nước, và cùng lúc hạn chế quyền lực nhà nước bằng cách thiết lập các cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực, quy định các quyền cơ bản của nhân dân”. Cô Hoàng Lan nói chính vì lý do đó mà sửa đổi Hiến Pháp tại thời điểm này vô cùng quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định tính chính danh của chế độ.

Cô nói tiếp: “Nếu bản Hiến Pháp đó chưa bao giờ được nhân dân phúc quyết thì cũng có nghĩa là quyền lực của nhà nước hiện nay chưa bao giờ được sự chuẩn thuận của nhân dân. Thì nói lần sửa đổi Hiến Pháp lần này sẽ sửa những gì, sửa như thế nào, và có được nhân dân phúc quyết hay không, thì nó sẽ quyết định cái tính chính danh.”

Vậy đâu là những vấn đề gây nhiều bức xúc, cần phải sửa đổi cấp bách nhất? Trả lời câu hỏi này, cô Lan cho biết:

“Theo suy nghĩ của Lan cũng như là qua sự quan sát các cuộc thảo luận ở trong nước thì cần phải thiết lập cơ chế tam quyền phân lập giữa 3 ngành lập pháp, hành pháp và tòa án, cần phân định quyền lực rõ ràng giữa trung ương và địa phương, cần có một hệ thống tòa án độc lập để đảng cầm quyền không thể can thiệp vào ngành tòa án. Ngoài ra thì người ta cũng đang nói đến khả năng Đảng Cộng Sản phải tách ra khỏi nhà nước để trở thành một thành phần bình đẳng với các thành phần khác trong đời sống chính trị xã hội, chứ Đảng Cộng Sản không thể tiếp tục là một cái bộ máy chuyên quyền, đứng trên pháp luật, đứng trên cả nhân dân.”

Nhưng làm thế nào để thực hiện tam quyền phân lập trong khi quyền lực tập trung trong tay một đảng, hay một nhúm người trong Bộ Chính Trị?

“Câu hỏi của chị chính là cái câu trả lời… Không thể có tam quyền phân lập trong chế độ một đảng. Không thể nào có kiểm soát quyền lực khi chỉ có một đảng độc quyền chính trị. Như Lan đã nói thì vấn đề sửa đổi Hiến Pháp nó không chỉ là một vấn đề về pháp lý mà nó còn là vấn đề bản chất của chế độ chính trị, và cái nhãn quan về chính trị của đất nước. Đảng Cộng Sản thì vẫn giữ cái não trạng dân chủ tập trung, vẫn giữ chế độ độc đảng để bảo vệ cái quyền lợi kinh tế cũng như quyền lợi về chính trị của họ, nhưng mà nhân dân bây giờ người ta đang nghĩ về dân chủ rất là khác. Họ đang đòi hỏi một chế độ dân chủ với một nhà nước có quyền lực hạn chế, có cạnh tranh chính trị, không thể chỉ có một đảng. Chính cái đòi hỏi về tam quyền phân lập nó thể hiện cái đòi hỏi về kiểm soát và hạn chế quyền lực, mà hạn chế và kiểm soát quyền lực không thể thực hiện được trong một chế độ độc đảng.”

Một số sự kiện xảy trong quá khứ, như vụ Đoàn Văn Vươn, đã gây phẫn nộ cao độ trong dân chúng, đưa đến nhu cầu sửa đổi Hiến Pháp về quyền sở hữu đất đai, đi kèm theo là vấn đề bình đẳng giữa kinh tế quốc doanh và tư nhân và vấn đề bảo vệ môi trường, Ngoài ra, Hoàng Lan cũng điểm qua một nhu cầu đặc biệt quan trọng khác:

“Cần có một cơ chế thi hành hiến pháp, một tòa án Hiến Pháp hoặc là một cơ chế để mà trao quyền tài phán Hiến Pháp cho Tòa án Tối cao thay vì đặt những quyền này vào tay Quốc hội hay là Ban Thường vụ quốc hội như hiện nay.”

Một quyền khác đang được thảo luận sôi nổi cả trong nước lẫn ngoài nước là quyền được biểu tình, để người dân có thể nói lên nguyện vọng của họ về một vấn đề cá biệt nào đó. Hoàng Lan cho biết ý kiến của cô về quyền này:

“Đó dứt khoát là một quyền quan trọng cần phải nêu bật rõ ràng hơn, và đặc biệt là cần phải có một cơ chế thi hành để mà bảo vệ những cái quyền đó.”

Trong Hiến Pháp hiện hành, có những mâu thuẫn giữa lời lẽ trong văn bản tối cao của quốc gia với những thực tế chính trị hay thực tế pháp lý thực sự xảy ra. Một trong những mâu thuẫn này có liên quan tới Điều 4 Hiến Pháp, quy định quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hay nói cách khác, của 14 ủy viên trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam, trong khi đảng trước sau vẫn tuyên bố rằng quyền làm chủ là thuộc về người dân. Hoàng Lan cho biết ý kiến về điều 4 Hiến Pháp, điều đang gây tranh luận gay gắt:

“Lan cho rằng một điều khoản như vậy nó rất là mâu thuẫn, nó đi ngược lại cái bản chất của nhà nước cộng hòa bởi vì ai cũng biết là trong một nhà nước cộng hòa thì cái chủ quyền tối cao thuộc về nhân dân, và người dân bầu các lãnh đạo qua các kỳ bầu cử tự do và công bằng. Cũng chính cái điều 4 này nó sẽ làm cho cái mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền ở trong Điều 2 Hiến Pháp nó sẽ khó thực hành, không trở thanøh hiện thực được tại vì chính Điều 4 Hiến Pháp nó khiến Việt Nam trở thành một nhà nước Đảng trị thay vì một nhà nước pháp trị.”

Hiến Pháp là văn kiện tối cao, chi phối toàn bộ xã hội về mọi phương diện, văn kiện này cam kết bảo vệ các quyền công dân và nhân quyền, nhưng trên thực tế nhiều người đã và đang bị sách nhiễu, đàn áp chỉ vì hành xử các quyền đã được ghi trong Hiến Pháp, thế thì dựa vào thực tế đó, nên rút tỉa bài học nào khi soạn thảo Hiến Pháp mới? Cô Hoàng Lan nói Hiến Pháp là một điều kiện cần, nhưng bên cạnh đó, còn phải có một điều kiện đủ:

“Nói Hiến Pháp là một điều kiện cần bởi vì là nếu chỉ có một đảng nắm quyền như Việt Nam hiện nay thì chẳng có cái gì ngăn chận họ chà đạp lên Hiến Pháp hay vi phạm quyền của nhân dân. Chính thực tế ở Việt Nam như ngày nay, cái thực tế mà chị vừa nói đó, nó chính là cái bằng chứng sống cho cái tình trạng đó. Thì bên cạnh cái Hiến Pháp là điều kiện cần, thì cần có một điều kiện đủ. Cái điều kiện đủ đó chính là một cơ chế chính trị mở, tự do và có cạnh tranh. Không có cách nào khác để bảo vệ Hiến Pháp, bảo vệ cái nguyện vọng của nhân dân ngoại trừ cơ chế chính trị đó. Phải có một số nguyên tắc căn bản không thể nào bị vi phạm, ví dụ như thứ nhất, phải có bầu cử tự do và công bằng để người dân có thể truất phế lãnh đạo chính trị, những người mà coi thường nhân dân và vi phạm quyền của nhân dân. Điều thứ hai là cần phải có một xã hội dân sự lành mạnh, không bị kiểm duyệt, không bị theo dõi, không bị đàn áp. Điều thứ 3 là để có hai điều mà Lan vừa nói, bầu cử tự do và một xã hội dân sự lành mạnh, thì nhất thiết là một số quyền dân sự căn bản như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền tự do báo chí, nhất thiết cần được bảo đảm.”

Thưa quý thính giả, vừa rồi là ý kiến của Hoàng Lan, một nghiên cứu sinh đang bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật tại Đại học Indiana. Cô Hoàng Lan tốt nghiệp Cử nhân Luật, Đại học Rennes bên Pháp, có 2 bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Panthéon-Assas và Đại học Paris, hiện đang bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật chuyên về Hiến Pháp Dân chủ Lập hiến tại Đại học Indiana. Cô cũng là thành viên của Ban nghiên cứu pháp luật của Đảng Dân Chủ Việt Nam.

         

 

 

 

 

 

      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

Dominhtuyen

 

Needs to modify the terms of the Constitution of the Socialist Republic of Viet Nam in the context of the current country is extremely urgent and is the sole desire of the Vietnamese people in the country today. Especially cancelation request immediately with Article 4 of the Constitution, a clause causes much debate among lawmakers because of its unreasonableness. Article 4 of the Constitution not only filled this long conflict with the claims of the Vietnamese communist government who always emphasizes to domestic and international public opinion that: Vietnam is a jurisdiction state. However, as stipulated in Article 4 of the Constitution, the executive power and the unique position of leadership of the Communist Party of Vietnam (including 14 members of the Politburo) and recognized as true then conflict with the statement of the Party for so long that ownership always belong to the people, and in stark contrast to certain standards of a jurisdiction state when the Communist Party of Vietnam has always sat up on the law Vietnamese and this makes really become a totalitarian state than a state of law as the current review of the graduate student Nguyen Hoang Lan who is protecting PhD thesis under the Central Constitutional Democracy Center Indiana University in particular and Vietnamese people in general.

 

Say is so, but in fact, the Party and the Vietnamese communist totalitarian government accepts the request to modify the terms of the Constitution of the State of Vietnam, especially with Article 4 of the Constitution France is still a far distance is difficult to reach, because if they accept the unreasonableness of Article 4 of the Constitution and cancel it immediately, it means that the leaders of the Party and authorities have to manually cut off the power and position their unique leadership for so long, and so how can they have the opportunity to continue corruption, continue to cultivate the benefits for themselves and their families. Moreover, fear for personal safety and the cost that they must pay is very large when the power and the unique position of leadership of the Party is no longer available, due to crime, and the anguish they have scattered for  honest people is too much and too big that nothing can compensate. That is the cause that the Party Leadership Group and the Vietnamese communist totalitarian government still tries to maintain power and their absolute leadership position even with violence and even when they are aware serious disadvantage, and Implications of course they caused the country that push the economy to the brink of the abyss and created Social unrest today.

 

We not to rush mention the amendment or supplement to the terms unreasonable of the current Constitution of the State of Vietnam anymore because its impossible. What people need most at this time is just the leader of the Vietnamese Communist Party and the government is to respect and enforce  correctly some of the terms which they themselves prescribed and issued in the  Constitution of Vietnam State is now at some of the following as:

 

– Article 69

Citizens have the right to freedom of speech, freedom of the press; any right to be informed; rights of assembly, association, demonstration according to the law.

 

 

– Article 70

 

Citizens have the right to freedom of belief, religion, or not practice a religion. All religions are equal before the law.

 

The places of worship of all faiths and religions are protected by law.

 

No one can violate freedom of belief, religion or misuse beliefs and religions to contravene the law and State policies.

 

Article 71

 

Citizens have the right to inviolability of the body, are protected by the law of life, health, honor and dignity.

 

No one was arrested, if there is no decision of the People’s Court, decision or approval of the People’s Procuracy, except for the case of flagrant offenses. The arrest and detention must be lawful.

 

Prohibit all forms of coercion, torture, honor and dignity of citizens.

 

 

 

Above are some of the most basic and most practical terms that Vietnamese people throughout the country for so long has always expect the respect and implement it properly from the Vietnamese Communist Party and government. Unfortunately, even the strict implementation and correct their own terms and regulations promulgated in the Constitution mentioned above is not met, let alone to amend or cancel the terms of unlawful of the Constitution is the provision to a direct impact on power, interests and unique leadership position of the leaders of the Vietnamese Communist Party and government. In Article 79 of the Constitution, which specifies that citizens have the obligation to comply with the Constitution and laws of State …… so means that if the people violate the Constitution, national laws will be severely punished by law. But we do not see the Constitution provides that if government officials (all levels) in violation of the Constitution and national laws, the law severely punished or not? Perhaps this lack has encouraged government leaders at all levels become despised the law, the National Constitution and free to do whatever they want without fear of legal sanctions or punishment.

 

 

 

 

News

Saturday, 27/10/2012

News / Vietnam

Constitutional Amendment – The view of a graduate student in the Law

 

 

Nguyen Hoang Lan, a graduate student working at the Center for Constitutional Democracy Indiana University.

26/10/2012

Current status of Vietnam after the 6th Congress of the Communist Party Central Committee, after the highest leaders publicly acknowledged serious mistakes but do not be disciplined, have highlighted the need to set power control mechanism and amending the Constitution.

Contact

Vietnamese American voters think what after the presidential debate?

Vietnamese activists protest  moved a bear zone 

Prime Minister of Vietnam ‘accept error’ on the serious economic losses 

Some reactions after the 6th conference of the Communist Party of Vietnam 

Vietnamese Communist Party admitted defeat against corruption 

According to Nguyen Hoang Lan, a graduate student working at the Center for Constitutional Democracy University of Indiana, the demand on the one hand, comes from real life, from Vietnam to join the international community and the need to comply international legal principles, and on the other hand, comes from the state government agencies, local authorities and central “abusing the law to behave arbitrarily, causing social injustice, as land acquisition corruption or abuse of power, “leading to the need to amend the Constitution on the right to own land as well as the mechanism of control of state power.

Amendment modification

Hoang Lan said: “The need for a constitutional amendment at this time it is the need to build a rule of law, in which no one has the right to stand on the Constitution and the law. But in Vietnam, the need to amend the Constitution this time it comes from a deeper cause politically. Specifically, the current Constitution it hinders the urgent reform. That’s because the political perspective as the basis for the Constitution at present it does not fit and even, contrary to the aspirations and needs of society. Specifically, the Constitution now mostly based on centralized democratic model and ideology of the proletariat-style Soviet Russia, while the Vietnamese society in the 21st century need to be free and have an open market economy, need a political system that compete for that talent to lead the country, should have the power control mechanism in order to avoid corruption. ”

Hoang Lan noted that the Constitution of 1959 imposed the Russian Soviet-style model, and the Constitution of Vietnam continue to follow that model, while the people never be determined constitution, is still regarded as “a contract by which people deal empower the state, and at the same time limiting state power by establishing mechanisms to control and balance of power, the provisions of fundamental rights of the people. ” Hoang Lan said the reason for that amendment to the Constitution at this time is extremely important, because it will determine the legitimacy of the regime.

She continued: “If the Constitution has never been blessed by people, also means that the current state of power has never been approved by the people. Said amendments to the Constitution this time will fix what, edit how, and have been blessed by people or not, it will decide the legitimacy. ”

What are the many pressing issues, the most pressing need to modify? Answer this question, Hoang Lan once said:

“The thought of Lan\ as well as through observation of discussions in the country, the need to establish the separation of powers between the three branches legislative, executive and court, it should be clear delineation of power between central and local levels, there should be an independent court system to the ruling party can not interfere with the judiciary. Also, people are saying the Communist Party’s ability to separate from the state to become a component of equality with the other components in the social and political life, but the Communist Party can not continue to be an the despotic apparatus, standing above the law, above all the people. ”

But how to make the separation of powers in the power concentrated in the hands of a party, or a handful of people in the Politburo?

“Her question is the answer … There can be no separation of powers in a one-party regime. Power can not be controlled when only one party political monopoly. As Lan said the issue amendments to the Constitution it is not only a legal issue but also a matter of the nature of the political regime, and the political vision of the country. The Communist Party is still keeping the democratic mentality focus, keeping the one-party regime to protect the economic interests as well as their political rights, but the people now people are thinking about people all very different. They are demanding a democratic state with a limited power, political competition, not just one party. The demands on the separation of powers it shows the control requirements and power restrictions, limitations and power control can not be done in a one-party regime. ”

Some events in the past, like the Doan Van Vuon, caused extreme anger in the country, lead to the need to amend the Constitution on land ownership, accompanied by economic equality between State sector and private sector and environmental protection issues, Hoang Lan also highlights another important special needs:

“There should be a mechanism for the implementation of the constitution, a constitutional court or a mechanism to that give jurisdiction Constitution to the Supreme Court instead of putting these rights into the hands of the National Assembly or the Standing Committee of the National the present. ”

Another right is being actively discussed both at home and abroad, the right to protest, so that people can speak their expectations about a particular subject area. Hoang Lan said her opinion on this right:

“It definitely is a need to highlight important right clearer, and especially the need to have an enforcement mechanism to protect that right.”

In the current Constitution, the contradiction between the words of the country’s supreme text with the actual political or legal fact actually happened. One of these conflicts is related to Article 4 of the Constitution, provides the unique leadership of the Communist Party of Vietnam, or in other words, of the 14 members of the Politburo of the Communist Party of Vietnam, while before the next party has declared that sovereignty belongs to the people. Hoang Lan for comments on Article 4 of the Constitution, which is causing debate:

“Lan said that such a provision it is a contradiction, it goes against the nature of the republic because everyone knows that in a republic, the sovereignty belongs to the people, and the people elect leaders through free and fair elections. This is also the very thing 4 it will make the goal of building the rule of law in Article 2 of the Constitution it would be difficult to practice, not become thanoh reality because Article 4 of the Constitution it makes Vietnam a totalitarian state instead of a state of law. ”

Constitution is the supreme document, which governs the entire society in all respects, the document is committed to protecting the civil rights and human rights, but in fact many people have been harassed, persecuted because the exercise of these rights have been enshrined in the Constitution, based on the fact that, should draw lessons when drafting the new Constitution? She Hoang Lan said Constitution is a necessary condition, but besides that, there must be a sufficient condition:

“In the Constitution is a necessary condition because if only one party in power as Vietnam now, with nothing to stop them trample the Constitution or violate the rights of the people. The reality in Vietnam today, the fact that she said that, it is the living proof of that status. , Next to the Constitution is necessary, there must be a sufficient condition. The sufficient condition is a political mechanism to open, free and competitive. There is no other way to defend the Constitution and protect the people’s aspirations except that the political mechanism. There must be some fundamental principles can not be violated, for example, first, to have free and fair elections for the people can depose political leaders, who look down on people and violate the rights of the people. The second is the need to have a healthy civil society, uncensored, not being followed, not suppressed. The third thing is to have two things that Lan said, free elections and a healthy civil society, it is necessary that a number of fundamental civil rights such as freedom of speech, freedom of association, freedom of the press, it is essential to be sure. ”

Dear listeners, just then is the opinion of the Hoang Lan, a graduate student thesis Doctor of Law at the University of Indiana. She Hoang Lan graduated Bachelor of Laws, University of Rennes in France, has two Master of Law at the University of Panthéon-Assas and the University of Paris, currently protected Ph.D. specializes in Constitutional Law Constitutional Democracy in Indiana University. She is also a member of the legal research of the Democratic Party of Vietnam.

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: