Chính quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục chà đạp quyền Tự do Tôn giáo của người dân – The communist government of Vietnam continues to trample on religious freedom rights of the people


 

 

 

                  SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

 

 

Dominhtuyen

Chính quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục có hành vi chà đạp lên quyền Tự do Tín ngưỡng của người dân một cách thô bạo và trắng trợn. Trong khi Nhà nước thì luôn tuyên bố rằng người dân được quyền Tự do Tín ngưỡng hoặc không Tín ngưỡng và Tôn giáo luôn được chính phủ bảo hộ bằng các luật định đã được ban hành trong bản Hiến pháp quốc gia và tại sắc lệnh Tôn giáo của chính phủ. Thế nhưng trong thực tế, chính quyền các cấp đã hành động hoàn toàn trái ngược với những cam kết của họ và hết lần này đến lần khác gây cản trở các sinh hoạt Tôn giáo hợp pháp của người dân. Không những thế, chính quyền cộng sản Việt Nam còn xử dụng cả côn đồ, công an và quân đội để tấn công hành hung các Linh Mục, Tu sĩ và giáo dân gây thương tích nghiêm trọng và đe dọa tính mạng của người dân.

Ngoài những hành động đàn áp thô bạo nói trên, chính quyền các cấp còn dùng các thủ đoạn xấu xa hèn hạ bằng cách vu khống, kích động gây chia rẽ giữa người theo đạo và không theo đạo, tạo ra mối thù hằn phá hoại tình đoàn kết của họ một cách thâm độc để họ gây hấn và tấn công lẫn nhau nhằm tạo lý do hợp pháp để chính quyền đàn áp Tôn giáo. Điều nghiêm trọng nhất đó là trong thời gian qua, chính quyền cộng sản Việt Nam đã nhiều lần có hành vi xúc phạm Thánh thể tại một số giáo xứ qua các việc như đập phá Thánh Gía, đập phá các tượng Thánh và xâm phạm nơi thờ phượng trang nghiêm khi các Linh mục đang dâng Thánh lễ. Đây là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến đức tin và báng bổ Tôn giáo, một điều cấm kỵ nhất của các Tôn giáo không thể chấp nhận được.

Đến bao giờ chính quyền cộng sản mới thật sự chấm dứt hành vi đàn áp quyền Tự do Tín ngưỡng của người dân như họ đã từng cam kết? Hiến pháp của một quốc gia được soạn thảo cặn kẽ trước khi ban hành không lẽ chỉ là trò chơi trên giấy không cần phải thực hiện? luật pháp ở đâu? Công lý ở đâu? và người dân chúng ta cũng không phải chỉ là những hình người bằng giấy hoặc bằng đất mà chính quyền cộng sản Việt Nam muốn nhào nặn hay xếp đặt thế nào cũng được. Đức tin Tôn giáo không thể tiếp tục bị xúc phạm và quyền Tự do Tín ngưỡng của người dân cũng không thể tiếp tục bị chà đạp và ngăn cấm. Muôn người như một, hãy cùng nhau đồng thanh lên tiếng và bày tỏ thái độ phản đối một cách kiên quyết, mạnh mẽ và cụ thể đối với mọi hành vi đàn áp Tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay.

Bản Tin

Nhà cầm quyền tiếp tục gây áp lực cho giáo dân Đak Pnan

Đăng bởi pleikly lúc 7:45 Sáng 14/08/12

   VRNs (14.08.2012) – Gia Lai – 5 giờ chiều ngày 12.08.2012 nghe tin nhà nguyện làng Đak Pnan, xã Kon Thục, huyện Mang Yang, tinh Gia Lai, bị nhà cầm quyền gây áp lực buộc giáo dân trong làng phải tháo dỡ Thánh Giá, bàn Thờ, nhà tạm đặt Mình Thánh Chúa về nhà anh trưởng yáo phu. Bức xúc trước nguồn tin trên nhóm chúng tôi tìm phương tiện đi ngay vào làng nơi xãy ra sự việc.

Đến nơi, đón chúng tôi là một anh bệnh nhân cùi cũng là yáo phu của làng. Anh kể lại cho chúng tôi mọi diễn biến bách hại ở trong làng (như tin VRNs đã loan).Trong giọng nói nghẹn nghào, anh bảo: “Hai hôm nay chính quyền áp lực khủng bố tinh thần. Tôi không ăn không ngũ được. Có lẽ Chúa muốn tôi về” (một ý định về cái chết – PV).

Không khỏi xót xa trong lòng khi nghe lời nói ấy. Chúng tôi nói: “Chúa chưa cho anh về đâu, đưa anh về, ai là người chăn dắt anh em trong làng theo Chúa đây?”

Anh đưa chúng tôi vào căn nhà bị nhà cầm quyền buộc người dân làng cùi phải tháo dở hình ảnh Chúa từ nhà nguyện đưa về đây. Đặp vào mắt chúng tôi trên tường cây Thánh Giá, bàn thờ nằm chơ vơ một chỗ không xứng đáng. Tôi hỏi nhà tạm đặt Mình Thánh Chúa (MTC) để ở đâu. Anh chỉ trên gát nhỏ. Chúng tôi lên gát trong một phòng nhỏ bóng tối gần như che phủ. Chúng tôi quỳ xuống chưa kịp làm dấu thì tiếng khóc nức nở của anh yáo phu bật to lên, ai oán lạc lỏng nơi thâm sâu cỏi lòng. Nhìn lên nhà tạm nơi đặt MTC, một người trong chúng tôi cầu nguyện: “Cha ơi! Đoàn con của Cha sao đau khổ thế này, nơi xó xỉnh rừng sâu chung quanh là những người con với thân hình không nguyên vẹn bởi bệnh tật bao bọc sống với nhau. Khi vui khi buồn cùng nhau dắt đến nhà nguyện cầu xin, chia xẻ cùng Cha. Thế mà giờ đây Thánh Giá là giường Cha nằm treo lên một nơi, bàn thờ dâng lễ cho Cha kê đi một chỗ,  và Máu Thánh Cha lủng lẳng treo trong góc tối. Cha có hiểu nỗi khổ của đoàn con Cha đang gánh chịu không. Cha có nghe thấu được tiếng khóc của đoàn con Cha khi không đủ sức để giữ Cha nơi căn nhà mà hằng ngày anh em con chạy đến cầu cùng Cha lúc khỏe cũng như lúc bệnh hoạn không. Làm sao con ngăn được tiếng khóc ấy trong khi nước mắt con cũng tuôn trào. Cha ơi! Anh em con thấu hiểu được việc Cha làm. Cha muốn nói với chúng con, nhà của Cha và của chúng con là căn nhà ở trên Trời. Satan cùng lủ vô thần có phá bỏ những gì của Cha ở thế gian này nó sẽ được xây cất nguy nga trên trời. Nhưng thưa Cha cay đắng quá xin Cha chỉ cho anh em của con đường đi của Cha để anh em con chấp nhận hy sinh mà theo Cha”.

Nhà tạm, Thánh giá, ảnh Đức Mẹ được tạm đưa về nhà yáo phu làng. Anh Bơi quỳ khóc trước Thánh Thể Chúa

Sáng hôm qua, ngày 13.08.2012, sau khi đã bắt tháo dở Thánh giá, di chuyển bàn thờ và Nhà tạm, nhà cầm quyền tiếp tục vào làng Đak Pnan yêu cầu dân làng tháo chuông nhà nguyện. Dân làng dứt khoát không thực hiện, cán bộ xã đã tự tháo xuống.

Đak Pnan là một trong những làng cùi của vùng Măng Yang. Được biết, tại tỉnh Gia Lai, dân số người Bahnar khoảng 160 ngàn người. Măng Yang là một trong những huyện có người Bahnar sống tập trung đông nhất.

Ngày hôm qua, 13.08.2012, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kontum đã trực tiếp đến làng Đak Pnan, thăm giáo dân và yáo phu. VRNs sẽ đưa tin về sự kiện này sớm.

PV.VRNs

 THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

Dominhtuyen

 

Vietnam’s communist government continued to commit acts of trampling freedom of belief of the people rudely and flagrant. While the Government is always claimed that people are entitled to Freedom of Religion or Belief and Religion has always been enacted and protected by National legislation and religious edicts government. But in reality, governments at all levels acted completely contrary to their commitments and from time to time hampering the lawful religious activities of people. Moreover, Vietnam’s communist government also used the gangsters, police and military violence to attack the Priests, Religious and lay people causing serious injury and threatening people.

 

In addition to the violent suppression actions mentioned above, governments at all levels have been used despicable tactics by vicious slander, inciting a split between religious and non-believers, created a hostile destructive solidarity them to their wicked aggression and attacking each other to create a legal reason to authorities suppress religious. It is most serious in recent years, Vietnam’s communist government has repeatedly offending behavior Eucharist in some parishes, such as through the vandalized the Cross, and destroyed the St. violated where the solemn worship when the priest is celebrating Mass. This behavior is deeply offensive to faith of people and religious blasphemy, a taboo of the religion is not acceptable.

 

When does the communist government ever truly cease the repression of freedom of belief of the people as they had committed? Constitution of a country is prepared thoroughly prior to release would not only is the game on paper does not need to make? Where is the law? Where is justice? and the people we are not just the people shape by paper or the land that Vietnam’s communist government to shape or how well arranged. Religious faith can not continue to be insulted and freedom of people’s beliefs can not continue to be trampled and banned. Millions of people like one, please speak up together and unanimously expressed opposition in a resolute manner, strong and specific to all acts of religious persecution of the communist government of Vietnam today.

 

News

Authorities continue to pressure the laity Dak Pnan

Posted by pleikly morning 8/14/12 at 7:45

  VRNs (08/14/2012) – Gia Lai – 5 pm on 12.08.2012 hear Pnan Dak village chapel, Shu Kon, Mang Yang district, Gia Lai province, the authorities were pressuring people in the village to dismantling of the Cross, the altar, the tabernacle of the Holy to place of yao phu chief. Before pressing our sources on the team soon find transport to the village where the incident occurred.

On arrival, greeted us was a leprosy patient and he also is Yao village. He told us all developments in the village of persecution (as had been reported VRNs message). In nghao choking voice, he said: “The government today terrorism mental pressure. I was not eating or sleeping. Perhaps God wants me to return…. “(a mind about death – PV).

Not out of the heart aches to hear that statement. We say: “The God is not allow you return yet, take you return, who is shepherding the Lord brothers in this village?”

He took us into the house where the authorities forced leprosy villagers to remove the image of God put on this chapel. Put on our eyes on the wall, The Cross, the altar is not provided with a worthy place. I asked where is the Holy laying (MTC)?. He shew on the small floor. We got on the small floor in a small room, dark is almost covered. We knelt down to barely make the sign of the language he sobbed to yao phu turn up, lamenting deeply touch our hearts.

Looking up the tabernacle where the MTC, one of us pray, “Father! Father’s childldren groups, why is this suffering, which corner of the jungle surrounded by children with not intact body by the disease who  lived together. Once happy or sad took to the chapel together, pray, share the same father. But at now, The Holy Cross is a bed, and Father is hook up a place, the altar to celebrate Mass for Father to put one place, and blood father hung dangling in the dark corner.

Does Father understand the suffering of children Group are being suffered?. Dad hears the cry of the father’s children group when we can not afford to keep the house where the father’s children every day running to pray when we was fine or sick?. How do I stop crying tears that while the well flowed. Father! His children to understand the Father do. Father wants to tell us that the house of Father and ours are in Heaven. Satan and atheist group to break what of Father in this world it will be built palatial heaven. But Father Father just is too bitter, you  please show us the path of father to your children accept the sacrifice and follow Father “.

Tabernacle, Holy Cross, and images of Our Lady was temporarily put  in the village Yao. Mr. Boi kneeling before the Blessed Sacrament cry

Yesterday morning, on 13/08/2012, after the cross was dismantled, moved the altar and the tabernacle, the authorities continue to the village of Dak Pnan villagers request to remove the chapel bell. Villagers definitely not done, commune officials who themselves take down.

Dak Pnan is one of the leprosy village of Mang Yang. It is known that, in Gia Lai province, population about 160 thousand people Bahnar. Mang Yang is one of the districts with the highest concentration Bahnar life.

Yesterday, 8/13/2012, Bishop Michael Hoang Duc Oanh, Bishop of Kontum directly to the village of Dak Pnan, visiting parishioners and yao phu. VRNs will report on this event soon.

.PV.VRNs

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: