Ân xá Quốc tế yêu cầu Việt Nam đình chỉ trấn áp quyền hội họp ôn hòa và tự do ngôn luận – Amnesty International requested Vietnam to suspend the right to suppress peaceful assembly and free speech


      SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Quyền Tự do bày tỏ chính kiến và quyền Tự do hội họp một cách ôn hòa vốn đã được quy định rõ tại điều 69 của bản Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và tại điều 19 và 20 của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên đã tham gia và ký kết nhưng nay lại bị chính Đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam chà đạp một cách không thương tiếc. Điều này đã được thể hiện rõ thông qua báo cáo mới đây nhất của Tổ chức Ân Xá Quốc tế (Amnesty International) có trụ sở tại Anh Quốc đặng trên website của mình hôm 07-08-2012. Cũng như các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế và nhiều quốc gia khác trên thế giới, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, dừng ngay các chiến dịch đàn áp, bắt bớ và giam cầm nhắm vào các tiếng nói bất đồng trong nước, cũng như trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với ba bloggers bao gồm Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn đang bị chính quyền Hà Nội giam giữ một cách sai trái chờ ngày ra tòa với tội danh bị cáo buộc là ” tuyên truyền chống Nhà nước”.

Chính quyền cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục có hành vi chà đạp lên các quyền căn bản nói trên của người dân cho dù với bất cứ lý do gì và dưới bất kỳ hình thức nào khi chính họ đã tự nguyện gia nhập và trở thành thành viện của Liên Hiệp Quốc, cũng như đã tự nguyện ký tên vào bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công Ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc. Trên thực tế thì chính quyền cộng sản Việt Nam cần phải tôn trọng, thực thi đúng đắn và đầy đủ các cam kết của mình đối với Quốc tế về quyền con người. Mọi viện dẫn về lý do an ninh quốc gia và tùy tiện xử dụng các điều khoảng mơ hồ trong bộ luật tố tụng hình sự nhằm trấn áp và bỏ tù các tiếng nói bất đồng trong nước là không thể chấp nhận. Nó không những đi ngược lại với các cam kết Quốc tế của Việt Nam mà còn là hành vi vô đạo đức. Không những thế, hành động vi phạm Nhân quyền tệ hại nói trên của Việt Nam tiếp tục là thách thức to lớn đối với lương tri của loài người tiến bộ, đối với dư luận trong và ngoài nước cũng như Cộng đồng Quốc tế.

Cùng với sự ủng hộ to lớn của Quốc tế, người dân Việt Nam trong và ngoài nước cần có những hành động thiết thực song song, cũng như cần có thái độ và hành động mạnh mẽ hơn nữa, kiên quyết hơn nữa trong việc yêu cầu Nhà cầm quyền Hà Nội phải triệt để tôn trọng, và thực thi đúng đắn, đầy đủ mọi cam kết của họ về Nhân quyền. Mọi hành động phản kháng của người dân như tập trung xuống đường biểu tình bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa là phương thức chính đáng ưu tiên hàng đầu, và cần phải khuyến khích, cũng như nhân rộng trong nhân dân. Phải có sự đoàn kết và tinh thần bền bỉ mới có thể phá vỡ được các âm mưu đen tối xấu xa của chính quyền cộng sản Việt Nam nhằm kích động gây chia rẽ trong các cộng đồng Tôn giáo và cộng đồng Xã hội. Như lời của Tổ tiên chúng ta ngày xưa vẫn thường nói: ” một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”. Vâng, đó chính là điều duy nhất, thiết thực nhất và hữu dụng nhất mà người dân Việt Nam trong và ngoài nước cần phải ghi nhớ và thực hiện. Chính quyền cộng sản Việt Nam có thể bắt giữ 30 người biểu tình, 300 hay thậm chí 3 ngàn nhưng chắc chắn không thể ngăn chặn nổi hàng triệu triệu trái tim Việt Nam hiện đang khát khao Nhân quyền, Tự do và Dân chủ.

Bản Tin

NHÂN QUYỀN – VIỆT NAM –

BÀI ĐĂNG : THỨ TƯ 08 THÁNG TÁM 2012 – SỬA ĐỔI LẦN CUỐI THỨ TƯ 08 THÁNG TÁM 2012

ÂN XÁ QUỐC TẾ YÊU CẦU VIỆT NAM ĐÌNH CHỈ TRẤN ÁP QUYỀN HỘI HỌP ÔN HÒA VÀ TỰ DO NGÔN LUẬN

Trước cửa trung tâm Phục hồi nhân phẩm Lộc Hà, nơi chính quyền Hà Nội bắt giữ người biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, 05/08/2012. (DR)

trước Trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà, nơi mà

chính quyền Hà Nội bắt giữ người biểu tình chống-

Trung Quốc xâm chiếm biển Đông, 2012/08/05. (DR)

Trọng NghĩaBa ngày sau vụ câu lưu hàng chục người tham gia cuộc biểu tình tại Hà Nội chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, Ân xá Quốc tế (Amnesty International), vào hôm qua 07/08/2012, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc đàn áp quyền hội họp ôn hòa cũng như quyền tự do ngôn luận. Trên trang web của mình, tổ chức bảo vệ nhân quyền – trụ sở tại Anh Quốc – đã tố cáo các vụ tạm giam, coi đấy là hành vi hù dọa những người chỉ muốn biểu tình ôn hòa.

Theo ghi nhận của Ân xá Quốc tế, ngày 05/08 vừa qua, chính quyền Hà Nội đã quây bắt và giam giữ khoảng 30 người vốn đã tìm cách biểu tình ôn hòa nhằm phản đối các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại vùng Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Trong số những người bị bắt, có nhà hoạt động chống tham nhũng Lê Hiền Đức, 81 tuổi, cùng với nhiều blogger và sinh viên. Họ bị giữ tại một số đồn công an và tại một trung tâm gọi là “phục hồi nhân phẩm“.

Tất cả những người bị bắt sau đó đã được thả ra, nhưng theo ông Rupert Abbott, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam của Ân xá Quốc tế : « Đấy là một ngón đòn mới nhất đánh vào quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, với việc nhà chức trách sử dụng các vụ bắt giữ ngắn hạn như là một phương thức hù dọa những người muốn phản đối một cách ôn hòa ».

Chuyên gia của Ân xá Quốc tế ghi nhận : « Chiến dịch đàn áp đang diễn ra đã đẩy vào vòng tù tội các blogger, nhà văn, luật sư, các nhà hoạt động bảo vệ giới lao động, thành viên các nhóm tôn giáo, nông dân, doanh nhân, và các nhà hoạt động dân chủ ».

Ân xá Quốc tế đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt các hành động đàn áp, đồng thời yêu cầu trả tự do « ngay lập tức và vô điều kiện » cho ba blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Anhbasaigon hiện đang bị giam giữ, chờ ngày ra tòa để bị xét xử về tội danh « tuyên truyền chống nhà nước ».

TAGS: NHÂN QUYỀN – PHÁP LUẬT – QUỐC TẾ – VIỆT NAM

 

 

 

 

  THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

Dominhtuyen


Freedom of expression and freedom of peaceful assembly which had been clearly stated in Article 69 of the Constitution of the Republic Socialist of Vietnam and in articles 19 and 20 of the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations to which Vietnam is a member has joined and signed but which now was the Communist Party and the Vietnam government trample mercilessly way. This was evident through the recent report of Amnesty International (Amnesty International) based in the UK is on its Web site Monday 07-08-2012. Just as the International Human Rights Organizations and many other countries around the world, Amnesty International urged the communist government of Vietnam must respect the fundamental freedoms of its people, stop the persecution, arrests and detention aimed at dissenting voices in the country, as well as freed immediately and unconditionally to the three bloggers include Ta Phong Tan, Dieu Cay and Anh Ba Saigon who are being Hanoi government held the wrong way and awaiting trial on charges of alleged “propaganda against the State.”


Vietnam’s communist government can not continue to commit acts of trampling on basic rights of people above whether any reason and in any way when they themselves have voluntarily joined and became member of the United Nations, as well as voluntarily sign the Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights by the United Nations. In fact, Vietnam’s communist government should be respected, properly implemented and fully its commitments to international human rights. All the reasons cited for national security and the arbitrary use of vague about the criminal law to suppress and imprison dissenting voices in the country is unacceptable. It not only goes against the international commitments of Vietnam but also is immoral behavior. Moreover, Human Rights violations worse said of Vietnam continues to be the major challenge to the conscience of mankind advances, for domestic public opinion and abroad as well as the International Community.


Along with the tremendous support of the International, the people of Vietnam and abroad should have the practical actions in parallel, as well as to have an attitude and act more strongly, more resolutely in requirement The Hanoi government needs to adhere to, and properly implemented and fully all their commitments on human rights. Any protest of the people as street demonstrations focused expression peacefully is legitimate mode of priority, and should be encouraged, and replicated in people. There must be solidarity and spirit of persistence just can break the vicious dark conspiracy of the Communist government of Vietnam that aims to provoke a split in the religious community and social community. In the words of our ancient ancestors used to say: “A three does not make a mountain, three trees bunched up into a high mountain.” Well, that’s the single most practical and most useful that Vietnamese people in domestic and abroad to remember and follow. Vietnam’s communist government can arrest 30 protesters, 300 or even three thousand but it certainly can not stop the millions of Vietnamese heart who is longing Human Rights, Freedom and Democracy.

 

 

News

 

 

 

HUMAN RIGHTS – VIETNAM – POSTED: Wednesday Aug 08, 2012 – AMENDED FINAL Wednesday 08 Aug, 2012

 

 

Amnesty International REQUEST VIETNAM SUSPENSION for Suppression to peaceful assembly right and Freedom of Speech


Trước cửa trung tâm Phục hồi nhân phẩm Lộc Hà, nơi chính quyền Hà Nội bắt giữ người biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, 05/08/2012. (DR)

 front of Rehabilitation center dignity Loc Ha, where 

Ha Noi authorities arrested anti-Chinese protesters 

invaded the East Sea, 05.08.2012. (DR)

 

 

Trọng Nghĩa

 

Three days after the arrest dozens of people involved in Hanoi protests against China Sea invasion, Amnesty International (Amnesty International), on Tuesday 08.07.2012, has called for government Vietnam ended the persecution of peaceful assembly, as well as freedom of speech. On his website, protect human rights organization – based in the UK – has denounced the detention cases, consider this behavior to scare people who just want peaceful protests.

 

As noted by Amnesty International, dated 05/08 recently, crank the Hanoi government has arrested and detained about 30 people which has sought peaceful demonstration in protest against the claim of China in the South China Sea (East Sea). Among those arrested, anti-corruption activist Le Hien Duc, 81, along with many bloggers and students. They were kept at a police station and at a call center is to “restore dignity”.

 

All those arrested were later released, but according to Mr. Rupert Abbott, expert on Vietnam’s Amnesty International: “It was a last blow hit thumbs free speech rights in Vietnam , with the authorities to use the short-term arrests as a way to scare people who want to protest peacefully ‘.

 

Professionals of Amnesty International noted: “crackdown going on, pushed bloggers, writers, lawyers, activists protecting workers, members of religious groups, farmers, entrepreneurs, activists and democracy into prison».

 

Amnesty International has called on the Vietnam government to terminate the action suppression, and release requirements «immediately and unconditionally ‘for three blogger Ta Phong Tan, Dieu Cay and is Anhbasaigon in custody, awaiting trial to be tried on charges of «propaganda against the state».

 

 

TAGS: HUMAN RIGHTS – LAW – INTERNATIONAL – VIETNAM

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: