Chính quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục chà đạp Nhân quyền và thách thức công luận Quốc tế – The communist government of Vietnam continues to trample on human rights and international public opinion challenges


                        

                                SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Phiên tòa kết án 3 nhà hoạt động tại Bắc Giang hôm 16 tháng 07 vừa qua với cáo buộc ” tuyên truyền chống chế độ” theo điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự một lần nữa phơi bày rõ nét về cái gọi là Dân chủ giả tạo mà chính quyền cộng sản Việt Nam bấy lâu nay vẫn luôn rêu rao trước dư luận trong và ngoài nước. Hành động vi phạm Nhân quyền bất chấp luật pháp, hiến pháp và công pháp Quốc tế của chính quyền Hà Nội ngày càng trở nên nghiêm trọng và tồi tệ hơn. Các quyền cơ bản của người dân bao gồm quyền Tự do Tôn giáo, Tự do Ngôn luận…..đã bị chính quyền các cấp chà đạp một cách thô bạo. với lý do viện dẫn ” an ninh quốc gia”, chính quyền đã có hàng loạt động thái xấu xa để dập tắt mọi tiếng nói đối kháng và bất đồng trong nước bao gồm: bắt cóc, sách nhiễu, đàn áp bằng bạo lực, bắt giữ tùy tiện người dân không qua các trình tự pháp luật, giam giữ và kết án sai trái bất cứ công dân nào dám chỉ trích chính phủ dưới mọi hình thức.

Trong những năm qua, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn xử dụng các điều khoảng mơ hồ bất hợp lý trong bộ luật tố tụng hình sự như điều 79 (âm mưu lật đổ chính quyền” điều 258 (lợi dụng Tự do Dân chủ có hành động xâm phạm lợi ích Nhà nước) hay điều 88 được áp dụng phổ biến nhất (tuyên truyền chống chế độ) như một loại vũ khí hữu hiệu nhằm đàn áp mọi tiếng nói bất đồng và chỉ trích chính phủ. Bên cạnh đó, Báo chí và truyền thông nhà nước sau đó luôn cho đăng tải những thông tin sai sự thật, vu khống và ngụy biện để hợp pháp hóa các hành động sai trái của chính quyền trước dư luận trong nước và Quốc tế. Một động thái khác đáng quan ngại của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đó là trò đánh lận con đen, nhập nhằng trong cách nói để đồng hóa các tội phạm chính trị trở thành tội phạm hình sự, nhằm mục đích gây ngộ nhận và lừa dối công luận.

Điển hình như các tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc một số nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và khối chính quyền cho rằng tại Việt Nam, không hề có một tù nhận chính trị nào bị giam giữ mà Nhà nước chỉ giam giữ những ai vi phạm pháp luật mà thôi trong lúc hàng trăm, hàng ngàn tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giam giữ một cách sai trái như: Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu cày…..và hàng chục các nhà hoạt động Công giáo trẻ tại Nghệ An, những tù nhân này là những thành phần đấu tranh đòi hỏi Nhân quyền, đòi Tự do Dân chủ cho dân tộc qua hình thức bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa mà không phải là tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm thì gọi là gì?. Tuy nhiên, với lập luận ngụy biện và xảo trá, chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn không chịu thừa nhận mà trái lại còn dùng mọi thủ đoạn thấp hèn vô liêm sỉ để ra sức bảo vệ cho hành động ngang ngược và sai trái của mình.

Bản Tin

Việt Nam bỏ tù ba nhà hoạt động

Cập nhật: 14:52 GMT – thứ hai, 16 tháng 7, 2012

Ba nhà hoạt động bị kết án ở Bắc Giang

Tòa án ở Bắc Giang đã kết án các ông Nguyễn Kim Nhàn, 63 tuổi, Đinh Văn Nhượng, 54 tuổi và Đỗ Văn Hoa, 46 tuổi sau một ngày xét xử.

Ông Nhàn chịu án tù năm năm sáu tháng và bốn năm quản chế trong khi ông Nhượng và ông Hoa mỗi người bị bốn năm tù giam và ba năm quản chế.

Thông tấn xã Việt Nam dẫn cáo trạng nói các ông Nhàn, Nhượng và Hoa đã “khiếu kiện kéo dài, vượt cấp trong nhiều năm” mà lý do được cho là “bất mãn cá nhân”.

Ba ông cũng bị cáo buộc “quan hệ với một số đối tượng ở trong nước có tư tưởng chống Nhà nước” trong đó có ông Nguyễn Thanh Giang, bà Trần Khải Thanh Thủy, ông Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng và ông Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn.

Các nhà bình luận nước ngoài nói ba nhà hoạt động đã có chiến dịch đấu tranh bất bạo động để vạch trần tham nhũng và những việc làm sai trái của chính quyền địa phương đối với nông dân Bắc Giang.

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc Human Rights Watch ở Châu Á nói: “Bỏ tù bất công các nhà hoạt động này sẽ không làm nguôi đi đòi hỏi tôn trọng nhân quyền trong việc giải quyết các xung đột về đất đai đang lan rộng khắp Việt Nam.

“Bịt miệng nông dân và những người ủng hộ họ sẽ không giải quyết được các vấn đề này, nhất là khi tham nhũng và tệ tịch thu đất bất công tiếp tục ở khắp nơi tại Việt Nam. ”

Không nhận tội

Chính quyền Việt Nam trong khi đó còn nói ba người bị kết án đã “quan hệ với một số đài, báo ở nước ngoài có quan điểm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để cung cấp thông tin sai sự thật, vu cáo, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính quyền nhân dân”.

Bản tin của Thông tấn xã có đoạn nói: “Các đối tượng đã soạn thảo tài liệu, trả lời phỏng vấn, thu thập, tàng trữ các tài liệu có nội dung vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ giữa người dân với Đảng, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vi phạm nhân quyền, tán phát cho những người đi khiếu kiện nhằm tuyên truyền, kích động họ tụ tập khiếu kiện gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

Hãng tin chính thức của Việt Nam nói thêm cả ba ông Nhàn, Nhượng và Hoa đã không nhận tội tại tòa.

Các bài liên quan

Chủ đề liên quan

 

 

 

 

   THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

Dominhtuyen


Hearing sentenced to 3 activists in Bac Giang on 16 July and charged with “propaganda against the regime” under article 88 of the criminal law again clearly expose the so-called false Democratic that Vietnam’s communist government so long ago still claims to domestic and foreign public opinion. Human rights violations despite the law, constitution and international law of the Hanoi government is becoming more serious and worse. The fundamental rights of citizens including freedom of religion, freedom of speech …..  have been rudely trampled by governments at all levels. for the reason cited “national security”, the government has had a string of vicious moves to stifle dissident voices and disagreements in the country including kidnapping, harassment, violent repression, arbitrarily arrest people not through legal procedures, detentions and wrongful conviction any citizen would dare criticize the government in any form.


In recent years, the communist government of Vietnam has always used the vague things about the unreasonableness of criminal law such as Article 79 (conspiracy to overthrow government) Article 258 (abuse Liberal Democrats action violated the State’s interests) or Article 88 of the most popular application (propaganda against the regime) as an effective weapon to suppress any voice dissent and criticism of the government. Besides , Journalism and then the state media always publish false information, slander and rhetoric to legitimize the wrongdoing of the government in domestic public opinion and the international community. a move another concern of the communist government of Vietnam that cheat the game hit the black, said ambiguity in how to assimilate the political criminals become criminals, aims misleading and deceiving the public Comment.


For example, the statement of the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam or some senior leaders of the Party and government in Vietnam, did not have any political prisoners being held by the State only detention those who violate the law only while hundreds of thousands of political prisoners, prisoners of conscience are ignored by communist Vietnam held the wrong way, such as Father Nguyen Van Ly, Dr. Lawyer Cu Huy Ha Vu, blogger Dieu Cay ….. and dozens of young Catholic activists in Nghe An, these detainees are the components require human rights struggle, demanding freedom and Democracy for the People nation in the form of their expression peacefully that are not political prisoners, prisoners of conscience are called what?. However, the argument sophistry and cunning, Vietnam’s communist government still refuses to accept that the contrary they used every trick unscrupulous inferior to the best protection for acts of perverse and wrong.


 

 

News

 

 

 

Vietnam jailed three activists

 

Update: 14:52 GMT – Monday, July 16, 2012

 

 

 

Three activists convicted in Bac Giang

 

 

Courts in the sentencing of Bac Giang Nguyen Kim Nhan, 63, Dinh Van Nhuong, 54 and Do Van Hoa, 46 years after a trial date.

 

Mr. Nhan received five years imprisoned for six months and four years probation while Mr. Nhuong and Mr. Hoa. each person with four years’ imprisonment and three years probation.

 

Vietnam News Agency said guide tubes indictment, to Mr. Nhuong, Nhan and Hoa had “prolonged complaints, surpassing levels in many years” that reason is “personal dissatisfaction”.

 

He also accused three “relations with a number of subjects in the country with anti-state ideology” in which Mr. Nguyen Thanh Giang, Tran Khai Thanh Thuy, Nguyen Xuan Nghia in Haiphong and he Vi Duc Hoi in Lang Son.

 

Commentators said the three foreign activists have nonviolent campaign to expose the corruption and other wrongdoing by local authorities for Bac Giang farmers.

 

Mr. Phil Robertson, deputy director of Human Rights Watch in Asia said: “Imprisonment injustice activists failed to stem this will require respect for human rights in resolving conflicts over land are spread throughout Vietnam.

“Covered Mouth farmers and their supporters will not solve this problem, especially when the currency of corruption and land confiscation continue injustice everywhere in Vietnam.”

 

Not guilty

 

Vietnam government meanwhile also said three people were convicted of “relations with a number of radio, newspaper opinion abroad against the Republic Socialist Republic of Vietnam to provide false information, slander, distort Vietnam Communist Party and government people. ”

 

Bulletin of the News Agency has said: “The object has drafted documents, interviews, collecting, storing the documents contain slander, distort, defame the leaders of the Party State, a split between people with the Party, falsely accused the Communist Party of Vietnam and the Republic of Vietnam socialist human rights violations, distributing to the petitioners to propaganda, agitation they gathered unsafe claims and political order and social safety. ”

 

The official News in  Vietnam said, all three,Nhan Nhuong and Hoa have pleaded not guilty in court.

 

 

Related articles

 

Military Court in VN to hear people in peacetime


The Bac Giang was coerced ” death’

 

 

Related topics

 

Vietnam Social

 

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: