GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI HÀNH VI ĐÀN ÁP VÀ BÁNG BỔ TÔN GIÁO CỦA CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM – VIETNAM CATHOLIC CHURCH ACTS vehemently opposed the oppression and desecrate Religion of COMMUNIST GOVERNMENT OF VIETNAM


                                                

                                            SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Trong những ngày qua,  không những Giáo Hội Công giáo Việt Nam và toàn thể người giáo dân cả nước mà ngay cả những người không phải là giáo dân cũng vô cùng bất bình trước hành động xúc phạm Thánh Thể và đàn áp khủng bố tinh thần và  tấn công gây thương tích cho một số giáo dân, Linh Mục tại giáo điểm Truyền giáo Con Cuông thuộc giáo phận Vinh tỉnh Nghệ An. Việc chính quyền cộng sản Việt Nam liên tục nhiều lần xúc phạm Thánh Thể trong thời gian qua tại nhiều giáo phận trên phạm vi cả nước đã khiến công luận phẩn nộ. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không những vi phạm nghiêm trọng quyền Tự do tín ngưỡng của người dân mà còn ngang nhiên chà đạp lên quyền sống và an toàn cá nhân của mọi người đã được quy định tại điều 3 bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc và tại Điều 9 trong Công ước Quốc Tế về các quyền Dân sự và Chính Trị.
Xin xem:

–    http:/  Công ước Quốc Tế về các quyền Dân sự và Chính trị 

–    http://vi.wikipedia.org Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc 

Tại sao nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hết lần này đến lần khác có hành vi xem thường tính mạng của người dân và liên tục cản trở người dân thực hành quyền Tự do Tín ngưỡng hợp pháp của mình? không những thế chính quyền còn huy động cả Quân đội và xử dụng các nhóm côn đồ, thành phần bất hảo và là cặn bã của xã hội để đàn áp tấn công giáo dân Linh Mục và các Tu sĩ gây thương tích nghiêm trọng bất chấp luật pháp và Công pháp Quốc tế? đó là vì sự trừng phạt và chế tài của Cộng đồng Quốc tế chưa nghiêm và chưa đủ mạnh dẫn đến việc xem thường của chính quyền cộng sản Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, các quốc gia Dân chủ trên thế giới hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến các hành vi vi phạm Nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống của chính quyền cộng sản Việt Nam. Xin quý vị hãy có lập trường cứng rắn hơn nữa cũng như tỏ thái độ phản đối một cách kiên quyết buộc chính quyền cộng sản Việt Nam dừng ngay các hành động chà đạp lên quyền con người tại Việt Nam vô điều kiện bây giờ và mãi mãi.

Song song với các hoạt động hổ trợ từ Cộng đồng Quốc Tế trong việc ngăn chặn các vụ việc vi phạm Nhân quyền tại Việt Nam, người dân Việt Nam trong và ngoài nước đặc biệt là các cộng đồng giáo dân trên toàn cõi Việt Nam, các vị đại diện và lãnh đạo Tôn giáo không riêng Giáo Hội Công giáo Việt Nam hãy đồng lòng và kiên quyết phản đối mạnh mẽ hành vi vô nhân của chính quyền cộng sản Việt Nam. Kiên quyết không khoan nhượng trước hành vi xem thường tính mạng của người dân và hành động xúc phạm Thánh Thể không thể chấp nhận được mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã vi phạm liên tục trong suốt nhiều năm qua. Hành động báng bổ Tôn giáo của chính quyền Nghệ An nói riêng và của chính quyền các cấp tại nhiều nơi nói chung đã xúc phạm nghiêm trọng đến sự thiêng liêng cao quý của một Tôn giáo. Chúng ta chắc vẫn chưa quên được việc chính quyền Taliban sau khi nắm quyền kiểm soát tại Apganistan đã cho đập hàng loạt các bức tượng Phật cổ đã gây nên làn sóng phẩn nộ trên thế giới năm 2001. Tương tự sự việc nói trên, hành động đập phá Tượng ĐỨC MẸ tại giáo điểm Truyền giáo Con Cuông của chính quyền tỉnh Nghệ An là hành vi báng bổ Tôn giáo, hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến niềm tin Tôn giáo của người dân không thể tha thứ.

Bản Tin

Thông Cáo của Tòa Giám mục GP Vinh về sự việc xảy ra tại giáo điểm Con Cuông

5/07/12 2:39 AM

Liên quan tới vụ việc chính quyền Nghệ An đưa quân đội, công an và côn đàn áp dã man các linh mục, tu sĩ và giáo dân tại giáo điểm Con Cuông chiều ngày 1/7/2012 vừa qua, khiến nhiều giáo dân bị thương, trong đó có chị Maria Ngô Thị Thanh bị chấn thương sọ não hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức – Hà Nôi.

Điều đặc biệt nghiêm trọng là nhà cầm quyền Con Cuông đã dập nát bức tượng Đức Mẹ ngay tại nhà nguyện Con Cuông. Đây thực sự là một hành vi phạm thánh trắng trợn, bất chấp luân thường đạo lý của chính quyền Nghệ An.

Không dừng lại ở đó, những ngày vừa qua, dưới sự chỉ đạo của chính quyền Nghệ An, truyền thông Nghệ An bắt đầu mở mặt trận truyền thông xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo điểm Con Cuông, đổ hết mọi tọi lỗi cho giáo dân Con Cuông.

Trước hành vi phạm thánh, trước những vu cáo, xuyên tạc của chính quyền Nghệ An, ngày 4/7/2012, Tòa giám mục Giáo phận Vinh đã ra thông báo “cưc lực lên án hành vi phạm thánh, hành hung linh mục và giáo dân của chính quyền huyện Con Cuông, xã Yên Khê”; đồng thời, kêu mời toàn giáo phận thắp nến cầu nguyện cho Giáo điểm Con Cuông vào tối thứ bảy và sáng Chúa nhật tời đây. Các giáo xứ trong toàn giáo phận sẽ căng băng rôn, với nội dung : “Phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân của chính quyền Con Cuông”.M
ỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐAU LÒNG VỀ VỤ CHÍNH QUYỀN NGHỆ AN TẤN CÔNG
GIÁO ĐIỂM TRUYỀN GIÁO CON CUÔNG

QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ CÔN ĐỒ BAO VÂY GIÁO ĐIỂM
TRUYỀN GIÁO CON CUÔNG TỈNH NGHỆ AN

TƯỢNG ĐỨC MẸ BỊ ĐẬP BỂ TAN TÀNH

 

 

            THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

Dominhtuyen


In those days, not only the Vietnam Catholic Church and laity the whole country which even the people who is not layman also extremely indignant at the insult Eucharistic action and suppress terrorist spirit and attack wounding several parishioners, Catholic priests in the Missionary Diocese of Con Cuong Vinh in Nghe An province. The communist government of Vietnam has continued many times of the Eucharist offend in recent years in many dioceses across the country have made public outrage. The communist government of Vietnam does not only seriously violate freedom of belief of the people but also blatantly trampled upon the right to life and personal safety of people have been prescribed in Article 3 of the Universal Declaration of UN Human Rights and in Article 9 of the International Convention on Civil and Political Rights.

Please see:


– http:/  International Convention on Civil and Political Rights   


– http://vi.wikipedia.org Declaration of Human Rights United Nations Why the Communist regime of Vietnam from time to time acts disregard the lives of people and people constantly interfere with freedom to practice their own legal beliefs? not only that the authorities had mobilized troops and the gangs use, and rogue elements are scum of society to suppress attacked Catholic Priests and Monks caused serious injury despite Law and Public International Law? it is because the punishment and sanction of the International Community is not serious and not strong enough to overlook the communist government of Vietnam. We call on the International Human Rights Organization, the National Democratic world pay attention more to the Human Rights violations serious and systematic of communist government of Vietnam. Please make a more rigid stance and attitude firmly oppose and forced Vietnam’s communist government to stop the action on human rights abuses in Vietnam unconditionally now and forever forever.


Parallel to the activities supported from the International Community to prevent the violation of human rights in Vietnam, the people of Vietnam and abroad, especially the lay communities across Vietnam, representatives and religious leaders not only the Catholic Church of Vietnam to the heart and resolutely oppose powerful inhuman acts of the communist government of Vietnam. Resolutely uncompromising previous behavior despised people’s lives and actions offend the Eucharist is unacceptable that the communist government of Vietnam has repeatedly violated throughout the years. Religious Action blasphemy of Nghe An authorities in particular and the government at all levels in many areas in general have a serious insult to the sanctity of a noble religion. We may be  not forget that the Taliban government after control at Apganistan has distroyed a series of ancient Buddha statues wave caused outrage around the world in 2001. Similar to the above work, destroyed action Marian statue at Catholic Missionary Con Cuong point of Nghe An provincial government is blasphemous religious behavior, behavior deeply offensive to religious beliefs of the people do not unforgivable. 

News

 

 

Notice of the Archdiocese of Vinh GP about the incident at the mission station Con Cuong

 

5/07/12 2:39 AM

 

Related to the incident to authorities Nghe An army, police and gangters repressed brutally  priests, clergy and laity in mission stations evening on 01/07/2012 Con Cuong, that many Catholics were seriously wounded, including sister Maria Ngo Thi Thanh is currently head injuries in hospital emergency Vietnam Germany – Hanoi.

 

 

It is particularly serious Con Cuong authorities have crushed the statue of Our Lady Chapel at Con Cuong. This really is a blatant act of sacrilege, despite the ethics of Nghe An authorities.

 

Not only that, these days, under the direction of Nghe An authorities, the media began Nghe An open front media distort, slander, defamation of priests, monks and lay teachers Point Con Cuong, pour sins of the laity Con Cuong.

 

Prior acts of sacrilege, before the false accusations, distortions of Nghe An authorities, on 04/07/2012, Vinh diocese Bishop announced that “strongly condemns the acts of sacrilege, priest abuse authorities and parishioners of Con Cuong district, Yen Khe “at the same time, the diocese invites all to pray for Church light candles of Con Cuong on Saturday night and Sunday morning here. Parishes throughout the diocese will stretch banners, the content: “Oppose the sacrilegious act and beaten priest, Con Cuong People’s Government.”

 

 

 

The Vietnamese original Notice of the Archdiocese of Vinh GP about the incident at the mission station Con Cuong 

 

 

 

SOME PICTURES OF BROKEN HEART ABOUT THE ATTACK OF NGHE AN AUTHORITIES TO MISSION STATION CON CUÔNG

 

 


 

 

 

 

MILITARY, POLICE AND THUGS to surround the missionaries station Con Cuong

 


 
 

 

 

Marian statue was destroyed by Nghe An authorities

 

 


 


 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: