Tấn công gây thương tích nghiêm trọng cho giáo dân, Linh Mục, Tu sĩ tại giáo điểm Truyền giáo Con Cuông, Chính quyền cộng sản Việt Nam không những vi phạm quyền Tự do Tôn giáo mà còn chà đạp lên quyền được sống của người dân – Attack caused serious injury to the laity, priests, monks at the Catholic Mission of Con Cuong, Vietnam’s communist government is not only the violation of religious freedom, but also trample on people’s right to life


SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Đây là lần thứ hai giáo điểm Truyền giáo Con Cuông thuộc giáo phận Vinh tỉnh Nghệ An bị chính quyền cộng sản Việt Nam tấn công và đàn áp một ách thô bạo bằng bạo lực sau lần giáo điểm Truyền giáo nói trên bị tấn công bằng mìn hồi tháng 11 năm 2011. Trong những năm gần đây, nhiều cơ sở Tôn giáo, Nhà Thờ, giáo xứ nằm trong địa bàn thuộc giáo phận Vinh là mục tiêu được ngắm đến cho các chiến dịch sách nhiễu và đàn áp. Chính quyền cộng sản Việt Nam không những huy động những lực lượng đông đảo bao gồm công an, quân đội, dân phòng được trang bị vũ khí súng ống, dùi cui, roi điện….đàn áp người dân mà còn ngay cả xử dụng đến thành phần xã hội đen, côn đồ là những đối tượng xấu xa thuộc tầng lớp cặn bã của xã hội để đạt được mục đích xấu xa và hèn hạ của mình là điều không thể chấp nhận được.

Như lời phát biểu của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước đây thì Quân đội chỉ được dùng trong lĩnh vực quốc phòng nhằm bảo vệ đất nước chứ không thể dùng quân đội để tấn công đàn áp người dân. Khi dùng đến một lực lượng vũ trang hùng hậu để tấn công và đàn áp giáo dân, Linh Mục và các Tu sĩ tại giáo điểm Truyền giáo Con Cuông hôm 01-07-2012 vừa qua, chính quyền tỉnh Nghệ An đã có suy nghĩ như thế nào? có phải trong mắt chính quyền tỉnh Nghệ An hiện nay, người giáo dân, các vị Linh Mục, các vị Tu sĩ nói trên không còn là đồng bào của họ mà chỉ là kẻ thù nguy hiểm cần phải bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội??? hơn nữa khi chính quyền xử dụng đến thành phần xã hội đen, bọn côn đồ trộm cướp thuộc thành phần cặn bã của xã hội đồng nghĩa với việc chính quyền tỉnh Nghệ An đang đồng hóa họ với thành phần bất hảo xấu xa nói trên.

Ngoài ra, hành động đàn áp tấn công giáo điểm Truyền giáo Con Cuông vừa qua của chính quyền tỉnh Nghệ An đã gây thương tích nghiêm trọng cho giáo dân, Linh Mục và Tu sĩ. Chính quyền tỉnh Nghệ An không những vi phạm nghiêm trọng đến quyền Tự do Tín ngưỡng của người dân mà còn đe dọa tinh thần và tính mạng của họ đã thực sự chà đạp lên quyền sống và Tự do an toàn cá nhân của họ vốn đã được quy định tại điều 3 Bản Tuyên Ngôn Nhân quyền Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và tại điều 9 của Công ước Quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị :

–     http://  Tuyên Ngôn Nhân quyền Quốc tế 
–      http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/công ước Quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị-tri-.html

Hành động đàn áp quyền Tự do Tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong thời gian gần đây đã gây nhiều bức xúc trong dư luận cả nước và thu hút sự quan tâm chú ý từ các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, các Tổ chức đoàn thể Tôn giáo và cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống tại hải ngoại. Đặc biệt là Ủy Ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF) trong thời gian gần đây đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC thuộc các quốc gia đàn áp Tôn giáo và Nhân quyền nghiêm trọng, có hệ thống và mang tính liên tục.

Bản Tin

Con Cuông: Quân đội, Công an, Côn đồ đàn áp đẫm máu giáo dân

2/07/12 1:15 AM

Con Cuông: Quân đội, Công an, Côn đồ đàn áp đẫm máu giáo dânCHIỀU HÔM QUA NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2012, LINH MỤC G.B NGUYỄN ĐÌNH THỤC ĐẾN DÂNG THÁNH LỄ CHO CÁC GIÁO DÂN THUỘC GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG ĐÃ BỊ MỘT NHÓM CÔN ĐỒ CHẶN LẠI ĐÁNH ĐẬP.CÁC GIÁO DÂN TẠI GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG NGHE TIN ĐÃ ĐẾN TIẾP CỨU THÌ ĐÃ BỊ NHÓM CÔN ĐỒ ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN, MỘT SỐ GIÁO DÂN BỊ BẮT, NHIỀU GIÁO DÂN BỊ THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG, TRONG ĐÓ CÓ CHỊ MARIA NGÔ THỊ THANH BỊ ĐÁNH VỠ HỘP SỌ, HIỆN ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐI RA BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC, HÀ NỘI ĐỂ ĐƯỢC CẤP CỨU.

SAU KHI THẤY LINH MỤC G.B NGUYỄN ĐÌNH THỤC TỎ Ý MUỐN QUYẾT TÂM ĐƯỢC DÂNG THÁNH LỄ CHO CỘNG ĐOÀN TÍN HỮU CON CUÔNG, CHÍNH QUYỀN CON CUÔNG ĐÃ HUY ĐỘNG MỘT LỰC LƯỢNG HÙNG HẬU GỒM CÔNG AN, MẬT VỤ MẶC THƯỜNG PHỤC, CÔN ĐỒ VÀ LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI THUỘC TRUNG ĐOÀN 335 VỚI ĐẦY ĐỦ SÚNG ỐNG ĐẾN ĐỂ UY HIẾP TINH THẦN GIÁO DÂN.

MẶC DÙ BỊ NGĂN CẢN, ĐÁNH ĐẬP, NHƯNG VÌ SỨ VỤ VÀ NHƯ NGÀI NÓI “NẾU ĐƯỢC CHẾT NGAY TRÊN BÀN THỜ THÌ ĐÓ LÀ HỒNG PHÚC”, LINH MỤC G.B NGUYỄN ĐÌNH THỤC ĐÃ CỐ GẮNG DÂNG TRỌN THÁNH LỄ TRONG TIẾNG CHỬI BỚI, LA HÉT CỦA NHÓM CÔN ĐỒ VÀ TIẾNG KHÓC CỦA NHIỀU GIÁO DÂN.

NGAY KHI NGHE TIN LINH MỤC G.B NGUYỄN ĐÌNH THỤC VÀ MỘT SỐ NỮ TU BỊ ĐÁNH, CÁC GIÁO XỨ NHƯ LÃNG ĐIỀN, YÊN LĨNH, QUAN LÃNG, BỘT ĐÀ, SƠN LA ĐÃ KÉO CHUÔNG LIÊN HỒI VÀ GIÁO DÂN Ở CÁC GIÁO XỨ ĐÓ ĐÃ TẬP TRUNG VỀ GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG ĐỂ HIỆP THÔNG CÙNG ANH CHỊ EM NƠI ĐÂY; ĐỒNG THỜI, BAO VẬY ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CON CUÔNG YÊU CẦU ÔNG HOÀNG ĐÌNH TUẤN, CHỦ TỊCH HUYỆN PHẢI THẢ NGAY VÀ VÔ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHỮNG GIÁO DÂN ĐANG BỊ BẮT GIỮ ĐỒNG THỜI PHẢI LẬP BIÊN BẢN LÀM RÕ NHỮNG SAI PHẠM CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN CON CUÔNG.

VÀO KHOẢNG 8H30’ TỐI QUA, TRƯỚC SỨC ÉP CỦA GIÁO DÂN, CHÍNH QUYỀN ĐÃ BUỘC PHẢI TRẢ TỰ DO TỨC KHẮC CHO CÁC GIÁO DÂN ĐÃ BỊ BẮT GIỮ TRÁI PHÁ LUẬT TRƯỚC ĐÓ.

SÁNG NAY 2/7/2012, TÌNH HÌNH ĐÃ TẠM THỜI ĐƯỢC VÃN HỒI.

CHÚNG TÔI SẼ TIẾP TỤC THÔNG TIN VỀ VỤ VI PHẠM TRẮNG TRỢN QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO CỦA CHÍNH QUYỀN CON CUÔNG KHI CÓ THÊM THÔNG TIN MỚI.

ĐIỀU ĐÁNG NÓI LÀ KỂ TỪ NGÀY ĐỨC CHA PHAOLO NGUYỄN THÁI HỢP VỀ CAI QUẢN GIÁO PHẬN VINH, KHÔNG HIỂU SAO, CÁC VỤ ĐÀN ÁP GIÁO DÂN GIÁO PHẬN VINH NGÀY CÀNG GIA TĂNG CẢ VỀ SỐ LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT DÃ MAN CỦA CÁC VỤ ĐÀN ÁP NÀY DIỄN RA MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG?

CHÚNG TA HIỆP THÔNG VỚI GIÁO PHẬN VINH, CÁCH RIÊNG VỚI CÁC TÍN HỮU CHÚA TẠI GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG, LÊN ÁN HÀNH VI TÀN BẠO, NGẠO NGƯỢC CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH NGHỆ AN; ĐỒNG THỜI, CẦU XIN CHÚA BAN BÌNH AN CHO ANH CHỊ EM TÍN HỮU CON CUÔNG ĐANG CHỊU ĐAU KHỔ.

2/7/2012

NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ

 

Thông tin và hình ảnh Nghệ An dùng quân đội đàn áp tôn giáo đẫm máu tại Con Cuông


 
 

THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

Dominhtuyen

This is the second times the Con Cuong Catholic Evangelization of Vinh Diocese  in Nghe An was Vietnam’s communist government attacks and repression by a brutal yoke of violence after the Catholic Evangelization above was attacked by mines in November 2011. In recent years, many institutions of religion, church, local parishes in the diocese of Vinh is looking to target for the campaign of harassment and persecution. Vietnam’s communist government not mobilize large forces including police, army, civil defense weapon equipped firearms, batons, electric batons suppressed people …. and even used the components of gangsters, thugs who is the bad object class scum of society to achieve the purpose of evil and despicable is not acceptable.


As the statement of General Le Duc Anh, former State President, Socialist Republic of Vietnam, the Army be used only in the field of defense to protect the country can not use the army to attack and persecute people. When the use of a powerful armed forces to attack and suppress the laity, priests and monks in Catholic Missionary Con Cuong points last Tuesday 01-07-2012, Nghe An provincial government had thought How?  in the eyes of authorities of Nghe An province at present, the laity, the priests, the monks is no longer on their fellow citizens that is only dangerous enemies need to be removed from life society? further the government to use part gangster, gangsters stealing residues are part of society means that the Nghe An provincial government is to assimilate them into the evil rogue above.


In addition, the crack attack mission stations Missionary Con Cuong of Nghe An province government has caused serious injury to the laity, priests and monks. Nghe An provincial government not only to serious violations of freedom of belief of the people but also the spirit and threaten their lives were actually stepping over the right to life and personal freedom and safety of them that have been defined in Article 3 of the International Human Rights Declaration of the United Nations and in Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights:


– http://  International Declaration of Human Rights  

 http://tailieu.vn/ Rights Internanional Covenant on Civil and Political-.html 


Action suppress religious freedom rights of the communist government of Vietnam in recent times has caused more urgency in the national public opinion and attracted attention from international human rights organizations, the Religious organizations and the Vietnamese community who living abroad. The Commission particularly the United States Religious Freedom (USCIRF) in recent times has asked the U.S. government put Vietnam back on the CPC list of the national religious persecution and human rights seriously, there are systems and system continuity.


News

Con Cuong: Army, police and thugs lay bloody suppression

2/07/12 1:15 AM

Con Cuông: Quân đội, Công an, Côn đồ đàn áp đẫm máu giáo dân  Yesterday afternoon July 1, 2012, GB Nguyen Dinh Thuc priests to offer Mass for the parishioners of the Church of Con Cuong was stopped by a gang beating.

The Catholic laity in the Con Cuong came to the rescue had been beaten by the gang, arrested some parishioners, many lay people seriously injured, of which she Maria Ngo Thi Thanh was beaten broken skull, is on the way to the Vietnam-Germany Hospital, Hanoi to the emergency.

After seeing the GB Nguyen Dinh Thuc priests expressed an interest in the Mass determination for the community of Con Cuong, Con Cuong government has mobilized a huge force of police and plainclothes security agents, thugs and military forces of regiment 335 with full of guns to threaten to lay the spirit.

Despite being prevented, beaten, but because the mission and as he said “if the dead on the altar, it is blessed,” Father Nguyen Dinh Thuc GB tried dedicating cursed Mass in screaming of gangs and crying of many parishioners.

Upon hearing GB Nguyen Dinh Thuc priests and some nuns beaten, the parish as Lang Dien, Yen Linh, Quan Lang, Bot Da, Son La has pulled ringing continuously and laity in parishes that have focus on the Church of Con Cuong, to communion with everyone here at the same time, and surround the People’s Committee of Con Cuong district to ask Hoang Dinh Tuan, chairman of the district must release immediately and unconditionally to the teachings People are arrested and must make a report clarifying the mistakes of Con Cuong district authorities.

At about 8:30 ‘last night, under the pressure of the laity, the government was forced to release immediately to the parishioners had been arrested illegaly before..

07/02/2012 This morning, the situation was temporarily restored.

We will keep information about the egregious violations of religious freedom of Con Cuong government as soon as more new information.

It is noteworthy that since the Rev. Paul Nguyen Thai Hop govern the diocese of Vinh, somehow, the crackdown Vinh diocese Catholics increasing both the quantity and nature of the service barbaric Forum This pressure came a systematic way?

We Vinh diocese in communion with, especially with the Catholic faithful of God in the Con Cuong, condemning the acts of cruelty and arrogance of the authorities back in Nghe An province at the same time, ask God to give peace to everyone in Con Cuong who are suffering.

02/07/2012

Queen of Justice

Information and images about Nghe An used army for bloody religious persecution in Con Cuong

 

 
 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: