Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình thường niên về nhân quyền Việt Nam – U.S. State Department published the annual report on human rights in Vietnam


               
                                           BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
       SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU
Bản Tin
Tình hình nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam trong năm qua đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức đệ trình lên Quốc Hội Hoa Kỳ trong bản phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2011 vào ngày 24 tháng 05 vừa qua. Mặc dù tất cả chúng ta, những công dân Việt Nam đều biết và hiểu rất rõ ràng thực tại về tình trạng Nhân quyền tại Việt Nam cũng như nhiều hoạt động của cộng đồng Quốc tế bao gồm chính phủ Hoa Kỳ và Uỷ Hội Châu Âu trong việc tạo áp lực kêu gọi chính quyền cộng sản Việt Nam tôn trọng quyền con người tại Việt Nam cũng như dừng ngay các chiến dịnh sách nhiễu, đàn áp, bắt bớ và giam cầm các tiếng nói bất đồng trong nước đồng thời trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm hiện đang bị nhà cầm quyền Hà Nội giam giữ một cách sai trái và vô đạo đức như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Blogger Điếu Cày….

Trong những năm qua, mặc dù chính quyền cộng sản Việt Nam có nhiều hành vi đàn áp nhân quyền một cách nghiêm trọng và có hệ thống. Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trước sau như một vẫn chưa hề công nhận và luôn áp dụng chính sách ngoại giao mềm mỏng đối với nhà cầm quyền Hà Nội. Thay vì là những trừng phạt và cấm vận kinh tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ thực hiện những hoạt động mang tính chất khuyến cáo và nhắc nhở cũng như đã có những quan điểm và hành động thiếu sót, sai lầm trong việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, thuộc các quốc gia có hành vi đàn áp nhân quyền và Tôn giáo nghiêm trọng, có hệ thống và mang tính liên tục. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc chính quyền cộng sản Việt Nam bất chấp dư luận, xem thường công pháp Quốc tế và tiếp tục có những hành vi đàn áp nghiêm trọng quyền con người tại Việt Nam.

Sau nhiều năm qua đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức nhìn nhận thành tích nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam thông qua bản báo cáo được đệ trình lên Quốc Hội. Chúng ta có thể hy vọng rằng công việc còn lại của các nhà Lập Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ tại Quốc Hội sẽ thông qua những dự luật về Nhân quyền liên quan đến việc trừng phạt, cấm vận tạo áp lực đủ mạnh buộc các nhà lãnh đạo đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam phải thay đổi quan điểm và dừng ngay các hoạt động đàn áp và vi phạm quyền con người tại Việt nam. Song song với các nổ lực to lớn của cộng đồng Quốc tế, thì tiến trình Dân chủ hóa đất nước còn tùy thuộc rất nhiều vào sự đấu tranh và những nổ lực từ chính bản thân của người dân chúng ta trong nước cũng như từ sự vận động, hổ trợ của cộng đồng người Việt hiện đang sống khắp mọi nơi trên thế giới.

Bản Tin

Việt Nam Cập nhật Thứ Sáu, 25 tháng 5 2012RSS Feeds RSS

 Thứ Sáu, 25 tháng 5 2012

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình thường niên về nhân quyền Việt Nam

Trà Mi-VOA

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, ngày 24/5, trình Quốc hội Mỹ bản Báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2011, trong đó có nêu lên thực trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận xét rằng các vi phạm nhân quyền chính yếu nhất tại Việt Nam bao gồm những giới hạn chặt chẽ của nhà nước về quyền chính trị của công dân nhất là quyền thay đổi chính thể, việc gia tăng các biện pháp hạn chế quyền tự do dân sự, và tình trạng tham nhũng trong hệ thống tư pháp cũng như bộ máy công an.

Báo cáo nêu rõ các vi phạm cụ thể về quyền con người tại Việt Nam từ tình trạng công an ngược đãi tù nhân, giam cầm tùy tiện những người hoạt động chính trị, cho tới việc khước từ quyền được xét xử công bằng của công dân.

Phúc trình cũng nói rằng hệ thống tư pháp Việt Nam bị bóp méo bởi quyền thế chính trị và tham nhũng.

Vẫn theo bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Việt Nam vẫn tiếp tục sách nhiễu tôn giáo, tăng cường đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến và gia tăng kiểm duyệt internet với việc tấn công các trang mạng và theo dõi các trang blog, và vẫn cấm không cho các tổ chức bảo vệ nhân quyền độc lập được hoạt động.

Báo cáo cho thấy nạn bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ cũng như buôn người tại Việt Nam vẫn tồn tại cùng với tình trạng khai thác tình dục trẻ em và phân biệt đối xử về giới tính cũng như với những người bị nhiễm HIV/AIDS.

Ngoài ra, phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng chính quyền Việt Nam giới hạn quyền của công nhân không cho phép họ thành lập và tham gia các công đoàn độc lập không thuộc nhà nước.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong lúc giới chức Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền xuống cấp tại Việt Nam.

Mới đầu tháng, nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới 3/5, Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi thế giới đừng quên trường hợp bị giam cầm của blogger Điếu Cày tại Việt Nam vì các hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến.

Giữa tháng này, trong cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ do Uûy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ Viện tổ chức, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động, ông Michal Posner nêu rõ thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam gây phương hại cho quan hệ chiến lược Việt-Mỹ. Ông Posner nhấn mạnh:

“Chúng tôi vẫn thấy tình hình nhân quyền tại Việt Nam không có gì khích lệ và không thể chấp nhận được. Các giới chức trong chính phủ Mỹ tiếp tục nêu các vấn đề này với Việt Nam trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Hà Nội. Chúng tôi nêu rõ với Việt Nam rằng mong muốn của đôi bên về mối quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn giữa hai nứơc Việt-Mỹ tùy thuộc vào việc Hà Nội có cải thiện đáng kể về nhân quyền hay không.”

Phúc trình thường niên của Bộ Ngọai giao Hoa Kỳ nhằm báo cáo những thông tin ghi nhận cho các nhà lập pháp Mỹ và cung cấp thông tin tham khảo cho các chính phủ, các tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức phi chính phủ về tình hình nhân quyền các nước trên thế giới.

              

            THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

News

Poor human rights situation in Vietnam in the past year was the U.S. State Department officially submitted to Congress in the annual report on human rights around the world in 2011 on last May 24. Although all of us, the citizens of Vietnam are very clearly know and understand the reality of the human rights situation in Vietnam as well as many activities of the international community including the U.S. government and European Commission pressure in calling for the communist government of Vietnam to respect human rights in Vietnam as well as to stop harassment, repression, arrests and imprisonment of dissenting voices in the country and released the immediate and unconditional release of political prisoners, conscience  prisoners are currently on the Hanoi government held a wrong and immoral as Father Nguyen Van Ly, Blogger Dieu Cay .. ..

In recent years, although the communist government of Vietnam has many acts of human rights abuses seriously and systematically. However, the U.S. State Department was not consistent recognized yet and always applied soft foreign policy for the Hanoi government. Instead of the punishment and economic sanctions, the U.S. State Department only does the nature of activities and recommendations and has prompted and also has the views and actions shortcomings and mistakes in bringing Vietnamese Nam from the CPC list, the countries with the human rights behavior and Religious serious, systematic and continuous nature. This is the cause that led Vietnam’s communist government, despite public opinion, disregard of international law and continues to have serious behavioral suppression of human rights in Vietnam.

After many years this was the first time the U.S. State Department officially recognized poor record on human rights in Vietnam through the report submitted to Congress. We can hope that the rest of the Legislative and Executive Branch United States in Congress will pass the bill on Human Rights relating to the sanctions and embargo to pressure the force strong enough to Party leaders and the communist government of Vietnam to change their attitudes and stop suppression activities and violations of human rights in Vietnam. Along with the tremendous efforts of the international community, the process of democratization of the country depends very much on the struggle and efforts from the people themselves in our country as well as from the mobilize support from the Vietnamese community living all over the world.

 

News

Vietnam Update Friday, May 25, 2012 RSS

Friday, May 25, 2012

U.S. State Department published the annual report on human rights in Vietnam

Tra Mi-VOA

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

Secretary of State Hillary Clinton


Secretary of State Hillary Clinton, 24/5, the U.S. Congress a report on world human rights situation in 2011, which has raised human rights situation in Vietnam.

The report of the U.S. State Department commented that the major human rights violations in Vietnam include strict limits of the state of citizens’ political rights especially the rights of government change, the increase measures to restrict civil liberties, and corruption in the judicial system and police apparatus.

The report highlights the specific violations of human rights in Vietnam from the state police abuse of prisoners, arbitrary detention of political activists, to deny the right of fair trial People.

The report also said that Vietnam legal system distorted by political power and corruption.

Still according to the report of the U.S. State Department, Vietnam continued religious harassment, enhanced suppression of dissident voices and increasing internet censorship with the attack sites and monitoring sites blog, and still limits to protect human rights organizations operate independently.

The report shows that violence and discrimination against women and trafficking in Vietnam still retaining the status of child sexual exploitation and discrimination of gender as well as those infected with HIV / AIDS.

In addition, the report by the U.S. State Department also said that Vietnam government limited workers’ rights do not allow them to form and join independent unions of the state.

Report of the U.S. State Department came in at U.S. officials expressed concern about the human rights situation in Vietnam deteriorated.

Last month, workers on World Press Freedom 3/5, U.S. President called on the world do not forget the case of detained blogger Dieu Cay in Vietnam because of the enforcement activities of free speech, freedom of expression.

Middle of this month, in the hearing on human rights in Vietnam in the U.S. Congress by the Tom Lantos Human Rights Committee of the House held, U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor, Mr. Michal Posner clearly violate the human rights situation in Vietnam which are detrimental to the Vietnam-US strategic partnership. Mr. Posner said:

“We still see the human rights situation in Vietnam does not encourage and be acceptable. Officials with the U.S. government continues to raise these issues with Vietnam in the human rights dialogue with Hanoi. We clearly stated that with Vietnam’s desire to mutually strategic relationship between our two countries closer Vietnam-America depends on Hanoi has a significant improvement on human rights or not. “

Annual report of the U.S. State Department to report the recorded information for lawmakers and provide reference information for governments, international organizations and nongovernmental organizations on human rights situation of countries in the world.


Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: