SEAPA tố cáo Việt Nam tăng cường đàn áp các nhà báo và blogger – SEAPA accused Vietnam stepped up its harassment of journalists and bloggers


SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU
Dominhtuyen
Sau bản công bố phúc trình thường niên về tình hình Tự do Báo chí Toàn cầu năm 2012 của Tổ chức Freedom House tại Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam bị xếp vào thứ hạng gần chót bảng thuộc các nước hoàn toàn không có Tự do Báo chí cùng với các nước khác như: Trung Quốc, Bắc Hàn, Miến Điện, Lào và Kampuchia..v..v…Mới đây, Việt Nam lại tiếp tục đón nhận một bản phúc trình khác về tình hình Tự do Báo chí trong năm qua từ Tổ chức Liên Minh Báo chí Đông Nam Á. Theo tổ chức này, chính phủ Việt Nam hiện là một trong những quốc gia kiểm soát truyền thông và Báo chí gắt gao nhất trên thế giới. Cũng theo nhận định từ Các Tổ chức Phi chính phủ, các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế thì chính quyền nhà nước cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua đặc biệt là trong suốt năm 2011 đã áp dụng những biện pháp trừng phạt nặng nề đối với các phóng viên, ký giả dám chống đối lại sự kiểm duyệt của nhà nước.

Ngoài những biện pháp trừng phạt nặng nề bao gồm các biện pháp như sách nhiễu, bắt bớ, đánh đập và bỏ tù, thì ngay cả người thân của họ cũng bị liên lụy và luôn trong tình trạng tinh thần bị nhiễu loạn. Ngoài mặt, chính phủ Việt Nam luôn hô hào cổ vũ cho Tự do Báo chí và luôn tỏ ra họ là một quốc gia tốt, một chính phủ tốt, luôn quan tâm đến lợi ích của người dân và tôn trọng mọi quyền Tự do căn bản của con người. Tuy nhiên trong thực tế, chính quyền cộng sản Việt Nam lại có cách hành xử ngược lại với những gì họ nói. Chúng ta chắc vẫn chưa quên được về sự kiện tham nhũng tồi tệ của ông Lê đức Thúy nguyên Thống đốc Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam trong vụ in tiền Polymer với sự tiếp tay của một vị sĩ quan tình báo quân đội ngài Đại tá Lương Đức Anh. Cũng chính vì tin tưởng vào sự hô hào từ Thủ tướng chính phủ Nguyễn tấn Dũng rằng nhà báo phải đi đầu trong chống tham nhũng mà sau đó hai nhà báo của báo Thanh Niên và Tuổi trẻ là anh Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải đã bị bắt giam một cách oan ức.

Giờ đây, không những chỉ người dân Việt Nam trong và ngoài nước đã hiểu rất rõ về cái gọi là tôn trọng nhân quyền từ phát biểu của các nhà lãnh đạo đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam mà các nước trong khu vực cũng như cộng đồng Quốc tế cũng đều hiểu đúng và rõ ràng về những gì đã và đang xảy ra tại Việt Nam và bản các bản phúc trình thường niên được công bố từ các Tổ chức Quốc tế như Tổ chức Freedom House và Tổ chức Liên minh Báo chí Đông Nam Á mới đây là những bằng chứng cụ thể và hùng hồn nhất. Việt Nam với tư cách là một thành viên của Liên Hiệp Quốc và cũng là quốc gia đã từng tham gia và ký kết vào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, bản công ước về quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc thì không thể tiếp tục có hành động vi phạm nhân quyền. Đã đến lúc các Tổ chức Nhân quyền ,các nước trong khu vực và các quốc gia Dân chủ trên thế giới nên có những biện pháp, những hành động cụ thể, thiết thực và mạnh mẽ hơn nữa để buộc nhà cầm quyền Hà nội phải tôn trọng và thực thi đầy đủ những cam kết Quốc tế của họ về quyền con người.

Bản Tin

Việt Nam Cập nhật Thứ Sáu, 04 tháng 5 2012RSS Feeds RSS

 Thứ Sáu, 04 tháng 5 2012

SEAPA tố cáo Việt Nam tăng cường đàn áp các nhà báo và blogger

Phúc trình của SEAPA

Hình: Songrit Pongern

Phúc trình của Liên minh Báo chí Đông Nam Á (SEAPA) về tình hình tự do báo chí năm qua tại các nước Đông Nam Á vừa công bố ngày 3/5 nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát truyền thông gắt gao nhất trên thế giới.

Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, chuyên vận động cho quyền tự do báo chí ở Đông Nam Á này, trong suốt năm 2011, chính phủ Việt Nam đã áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng tay đối với các ký giả dám chống lại sự kiểm duyệt của nhà nước, cũng như không dung chấp tự do ngôn luận hay phê phán nhà nước qua các phương tiện truyền thông, nhất là những sự chỉ trích về quyền cai trị độc đảng hay tình trạng tham nhũng của các quan chức cấp cao.

Bà Kulachada Chaitipat, viên chức phụ trách lĩnh vực vận động của tổ chức SEAPA, phát biểu với VOA Việt Ngữ:

“Tự do bày tỏ quan điểm và tự do báo chí ở Việt Nam trong năm qua không cải thiện mà ngược lại đang ngày càng tồi tệ đi, thể hiện qua con số kỷ lục về các blogger, ký giả, và các nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giam và truy tố theo các điều luật về an ninh quốc gia. Chúng tôi cho rằng một trong những vấn đề cần giải quyết giúp cải thiện tình hình là phải xem xét lại luật lệ của Việt Nam để có thể bảo vệ được quyền tự do bày tỏ ý kiến và ngôn luận của công dân nước này.”

Vẫn theo phúc trình của SEAPA, dù mở cửa cho đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới, giới cộng sản cầm quyền ở Việt Nam vẫn lo ngại về những ảnh hưởng, tư tưởng từ Tây phương, đặc biệt như các phong trào dân chủ từ cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập ở Trung Đông trong năm 2011. Đó cũng là lý do mà Hà Nội đã tiến hành các biện pháp siết chặt kiểm soát internet, trong số này có các cuộc tấn công tin tặc vào các trang mạng chỉ trích chính phủ, theo ghi nhận của Liên minh Báo chí Đông Nam Á.

SEAPA thống kê trong năm vừa qua, có ít nhất 22 blogger, ký giả, và người làm truyền thông bị tống giam tại Việt Nam.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền khu vực Đông Nam Á có trụ sở ở Bangkok này dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường đàn áp quyền tự do internet của người dân vì các diễn đàn trên mạng là nơi phơi bày những gì mà báo chí chính thống của nhà nước không đề cập tới.

Nguồn: SEAPA Press Release


                      


      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE


Dominhtuyen

After the announcement of annual report on the Worldwide Press Freedom 2012 Freedom House Organization in the United States, in which Vietnam was ranked near the bottom rank of the country table is absolutely no Press freedom even with other countries such as China, North Korea, Burma, Laos and Cambodia .. v .. v … Recently, Vietnam has continued to receive a report more about the situation of Freedom Newspaper in the past year from Union Organization Press Southeast Asia. According to this, the government of Vietnam is one of the countries which control media world’s most rigorous. According received also from the Non-government Organizations and international human rights organizations, the communist government of Vietnam over the years especially during 2011 has applied heavy sanctions for with reporters, journalists dared to protest against censorship by the state.

In addition to the severe sanctions, including measures such as harassment, arrests, beatings and imprisonment, even their loved ones and always have been implicated in a disturbed mental state. In addition to the government of Vietnam has always exhorted cheer Freedom of the Press, and always they are a good country, good government, always interested in people’s interests and respect for all freedoms the human. But in fact, Vietnam’s communist government to behave contrary to what they say. We may be not forget the terrible events of corruption of Mr. Le đuc Thuy former Governor of State Bank of Vietnam in Polymer print money with the help of a military intelligence officer Colonel Luong Duc Anh. Also because confidence in the exhortations from the Prime Minister Nguyen Tan Dung that journalists must take the lead in fighting corruption after which two journalists of Thanh Nien and Tuoi Tre is Nguyen Viet  Chien and Nguyen Van Hai were detained unfairly.

Now, not only the people of Vietnam in country and abroad have extensive knowledge on the so-called respect for human rights from statements by the party leaders and the communist government of Vietnam that the regional countries as well as International communities are also correct and clear understanding of what has been happening in Vietnam and the annual reports are published from international organizations such as Freedom House Organization and The Federation of Newspaper Southeast Asian Journal recently that the specific evidence and most eloquent. Vietnam as a member of the United Nations and also the country had participated in and signed the Declaration of Human Rights, the Convention on Civil and Political Rights by the United Nations is not can continue with human rights violations. It is time for the Human Rights Organizations, the regional countries and national democracy in the world should have the measures, the specific action, practical and more powerful to force the authorities to Hanoi respect and implement fully their international commitments on human rights.


News

Vietnam Update Friday, May 4, 2012 RSS

 Friday, May 4, 2012

SEAPA accused Vietnam stepped up its harassment of journalists and bloggers

 

Phúc trình của SEAPA

More Sharing Services

Figure: Songrit Pongern

 

The report of the Press Union of Southeast Asia (SEAPA) on the situation of press freedom last year in Southeast Asia announced on 3/5 says that Vietnam is one of the national media intense control in the world.

As reported by non-governmental organizations, non-profit, professional campaign for press freedom in Southeast Asia, during 2011, the government of Vietnam has adopted the heavy-handed sanctions for journalists who resisted the government censors, nor tolerate free speech criticizing the state or through the media, especially the criticism of one-party rule or condition involved corruption of senior officials.

She Kulachada Chaitipat, field officer of the organization SEAPA campaign, told VOA Vietnamese Language:

“Freedom of expression and press freedom in Vietnam in the past year no improvements on the contrary growing worse, as shown by the record number of bloggers, journalists, and activists human rights was arrested and prosecuted under the laws of national security. We believe that one of the problems to be solved to improve the situation is to review Vietnam’s laws to protect freedom of expression and speech of its citizens. “

Still according to the report of SEAPA, though open to foreign investment and national economic integration with the world economy, world communism in Vietnam, authorities remain concerned about the effects, ideas from the West , especially as the democratic movement from Spring revolution in the Arab Middle East in 2011. That is why Hanoi has taken measures to tighten control of the internet, in this number of attacks by hackers on the website critical to the government, according to records of the Press Union of Southeast Asia .

SEAPA statistics over the past year, have at least 22 bloggers, journalists and media workers jailed in Vietnam.

Protection of human rights organizations in South East Asia based in Bangkok predicts Vietnam will continue to strengthen the freedom of internet repression of the people because the online forum is to expose what the press mainstream of the state not mentioned.

Nguồn: SEAPA Press Release

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: