QUỐC TẾ CẦN CÓ BIỆN PHÁP BẢO VỆ HIỆU QUẢ TÍNH MẠNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TỊ NẠN — International effective measures should be taken to protect the lives and legitimate rights of refugees


                               
  SỰ THẬT –  CÔNG LÝ – TÌNH YÊU
Dominhtuyen
Việc ông Nguyễn Trung Trực, một thành viên của phong trào Chấn Hưng Nước Việt hoạt động tại Malaisia bị chính quyền nước sở tại bắt giữ và truy tố kể từ cuối năm 2010, cũng như đối với ông Vũ Quang Thuận, một thành viên khác và là người đồng sáng lập tổ chức Dân chủ nói trên cũng bị chính quyền Malaisia bắt vào năm 2010 và sau đó ông đã bị chính quyền Malaisia trục xuất về Việt Nam vào tháng 02 năm 2011 mặc dù ông Thuận đã được văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại Malaisia công nhận tư cách tị nạn chính trị và cấp quy chế. Điều này cho thấy các nhà Dân chủ, bất đồng chính kiến dù hoạt động trong hay ngoài nước cũng luôn phải đối mặt với những sự nguy hiểm tiềm ẩn bên cạnh, Chỉ chờ ngay khi có cơ hội thuận lợi thì mối nguy cơ tiềm ẩn đó sẽ đổ ập xuống đầu các nhà Dân chủ bất đồng chính kiến ngay lập tức.

Những sự kiện nói trên cho chúng ta thấy, chính quyền nhà nước cộng sản Việt Nam không chỉ gia tăng chiến dịch đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ và giam cầm đối với các nhà hoạt động Dân chủ trong nước mà họ còn vươn cái vòi bạch tuột ác độc tới tận các nước láng giềng để thực hiện những hành vi tội ác của chính quyền bất chấp việc vi phạm nhân quyền và bất chấp ngay cả vi phạm công pháp Quốc Tế về luật bảo vệ người tị nạn. theo báo cáo của giới truyền thông trong nước, ông Thuận sau khi bị trục xuất về Việt Nam từ Malaisia đã bị chính quyền nhà nước cộng sản Việt Nam bắt giữ, điều tra và khởi tố theo điều 88 với tội danh bị cáo buộc là có hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong thời gian qua, chính quyền cộng sản Việt Nam đã nhiều lần thực hiện tội ác của mình bằng nhiều thủ đoạn và các phương thức khác nhau, bao gồm bắt cóc bí mật hoặc ngay cả hợp tác với một số quốc gia trong khu vực tiến hành trục xuất họ về nước để xét xử.

Chúng ta cần nên nhìn nhận thực trạng nói trên một cách khách quan để có được những biện pháp hữu hiệu và thích đáng trong việc bảo vệ người tị nạn Việt Nam hiện nay. Quốc Tế cần phải nhanh chóng vào cuộc để giúp đỡ và bảo vệ những người tị nạn, những người đã và đang cống hiếnn sức lực và ngay cả bằng chính sinh mạng của mình để đòi lại quyền con người chính đáng và hợp pháp cho dân tộc, cho đồng bào nạn nhân của chế độ độc tài đảng trị
cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ( UNHCR) với sứ mạng và trọng trách cao cả trong việc bảo vệ tính mạng và quyền lợi hợp pháp cho người tị nạn cần phải có hành động kiên quyết và mạnh mẽ nhằm chấm dứt tình trạng đe dọa tính mạng và bắt bớ người tị nạn trái với luật pháp Quốc Tế.


Bản Tin
 

Thành viên Phong trào Chấn Hưng Nước Việt bị xét xử tại Malaysia

Gia Minh, biên tập viên RFA
2012-03-08

Một thành viên của tổ chức có tên Phong trào Chấn Hưng Nước Việt hoạt động tại Malaysia hôm nay ra tòa tại đó về tội danh không có giấy tờ.

RFA

Hình chụp trang web Phong trào Dân tộc Chấn hưng Nước Việt.

Người phải ra tòa án ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia hôm nay là anh Nguyễn Trung Trực. Và đây là lần ra tòa thứ 13 của người này.

Từ tội khủng bố chuyển thành tội không có giấy tờ

Trong giờ giải lao của phiên xử hôm nay, anh Nguyễn Trung Trực cho Đài Á Châu Tự Do biết về việc chuyển đổi tội danh kể từ khi bị bắt ở Malaysia hồi cuối năm 2010 cho đến lần ra tòa này:

Chính phủ Malaysia, tình báo và cảnh sát Malaysia tình nghi tụi em đánh bom Tháp Đôi, sau đó chúng em đã hợp tác 100% với chính phủ Malaysia, đặc biệt là cơ quan điều tra. Cuộc điều tra cho thấy tụi em vô tội và họ không ép vào tội này ( khủng bố). Họ kết án về tội không có thủ tục giấy tờ. Tụi em bị bỏ tù từ ngày 31 tháng 12 năm 2010. Ra tòa đến nay là 13 lần tất cả.

Chính phủ Malaysia, tình báo và cảnh sát Malaysia tình nghi tụi em đánh bom Tháp Đôi, sau đó chúng em đã hợp tác 100% với chính phủ Malaysia, đặc biệt là cơ quan điều tra. Cuộc điều tra cho thấy tụi em vô tội và họ không ép vào tội này ( khủng bố). Họ kết án về tội không có thủ tục giấy tờ.

anh Nguyễn Trung Trực

 

Ô. Vũ Quang Thuận tại phiên tòa ở Kuala Lumpur hôm 1/10/2010. Hình do thính giả RFA gửi.
Ô. Vũ Quang Thuận tại phiên tòa ở
Kuala Lumpur hôm 1/10/2010.
Hình do thính giả RFA gửi.

Xin được nhắc lại Phong trào Chấn Hưng Nước Việt được ra đời từ năm 2007 do ông Lê Thăng Long sáng lập. Ông này hiện đang thụ án 5 năm tù theo phán quyết trong đợt ra tòa cùng với các ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung hồi tháng giêng năm 2010 về tội hoạt động chính trị âm mưu lật đổ chính quyền.

Một thành viên sáng lập khác là ông Vũ Quang Thuận. Ông này trước đây trốn sang Malaysia và được Cao Ủy Liên hiệp quốc cấp quy chế tỵ nạn; nhưng bị chính quyền nước sở tại bắt hồi tháng tư năm 2010 và phải ra tòa nhiều lần tại đó.

Truyền thông trong nước loan tin ông Vũ Quang Thuận bị Malaysia trục xuất về Việt Nam hồi tháng 2 năm ngoái, và ông này bị cơ quan công tố Việt Nam ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hoạt động tuyên truyền chống Nhà Nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam.

Theo dòng thời sự:

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

 

 

 

 

    THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

Dominhtuyen

Mr Nguyen Trung Truc, a member of the Chan Hung Viet Nam movement that operates in Malaysia was the host country government arrested and prosecuted since late 2010, as well as for Mr. Vu Quang Thuan, another member and co-founder of the Democratic administration above also was arrested by Malaysia  in 2010 and then he was Malaysian authorities deported back to Vietnam in Feb 2011, although Mr. Thuan  was Office of the High Commissioner UN Refugees in Malaysia recognized political refugee status and granting procedures. This suggests that the Democrats, dissidents even activities in or outside the country has always faced the potential danger next door, just waiting for when a favorable opportunity, the potential hazards it will struck down the head of Democratic dissidents immediately.

The above facts show us, the communist state government of Vietnam has not only increased the persecution, harassment, arrests and detention of democracy activists in the country but they also reach their octopus trunk malevolently to neighbors to make the offense despite the government’s human rights violations and even despite the violation of international law on refugee protection laws. as reported by the media in the country, Mr. Thuan after being deported from Malaysia to Vietnam has been Vietnam’s communist government arrested, investigated and prosecuted under Article 88 on charges of alleged acts of propaganda against the Socialist Republic of Vietnam. In recent years, Vietnam’s communist government has repeatedly made his crimes and tricks by many different methods, including kidnapping or even secretly cooperating with a number of countries in the region for their deportation  to refugees and on hearing in Vietnam .

We need to look at the situation objectively above to obtain the effective measures and appropriate in the protection of refugees Vietnam today. International fast on the need to assist and protect refugees who have been sacrificed their energy and even lives with main claim to legitimacy and human rights for civil legal nation, for the people who victim of dictatorship Communist party in Vietnam. Especially the High Commissioner for Refugees United Nations (UNHCR) with high mission and responsibility in protecting the lives and legal rights for refugees need to act firmly and strongly to end life-threatening condition and arrest refugees contrary to international law.

 

Newsletter

 

Text Only | Help | English Home Page

Vietnamese> Current Affairs

Member of  Chan Hung Viet Nam Movement on trial in Malaysia

Gia Minh, editor of RFA

2012-03-08

A member of the organization named Chan Hung Water Movement Vietnamese operations in Malaysia in court today on charges that do not have papers.

 

RFA

Site photographs revive the Chan Hung Viet Nam

movement.

The court must issue in the capital Kuala Lumpur, Malaysia today is Mr. Nguyen Trung Truc. And this was the 13th of this court.

From terrorism offenses turn into undocumented

In the foyer of the hearing today, Nguyen Trung Truc for Radio Free Asia said on conversion charges after being arrested in Malaysia in late 2010 and again to this court:

The Malaysian government, intelligence and police suspect bags they Malaysia Twin Towers bombing, then we have 100% cooperation with the Malaysian government, particularly the investigating agencies. The survey shows us innocent children and they are not forced into this crime (terrorism). They are not convicted of paperwork. Bags they imprisoned from December 31, 2010. Going to court 13 times so far all.

The Malaysian government, intelligence and police suspect bags they Malaysia Twin Towers bombing, then we have 100% cooperation with the Malaysian government, particularly the investigating agencies. The survey shows us innocent children and they are not forced into this crime (terrorism). They are not convicted of paperwork.

Nguyen Trung Truc


Ô. Vũ Quang Thuận tại phiên tòa ở Kuala Lumpur hôm 1/10/2010. Hình do thính giả RFA gửi.

Oh. Vu Quang Thuan at the trial in 

Kuala Lumpur today 10/01/2010.

 Figure RFA sent by listeners.

 

Then again Chan Hung Water Vietnamese movement was launched in 2007 by the founder of Le Thang Long. He is currently serving five years in prison in the first judgment in court along with Le Cong Dinh, Tran Huynh Duy Thuc Nguyen Tien Trung and in January 2010 on charges of political activists trying to overthrow the government.

A founding member of another is Thuan Vu Quang. He previously fled to Malaysia and the United Nations High Commissioner for refugee status, but the host country government was arrested in April 2010 and to court several times at that.

Communication in the Vu Quang Thuan announced Malaysia was deported back to Vietnam in February last year, and he was the prosecutors in Vietnam decision to prosecute, arrest for investigation of promotional activities against the Socialist Republic of Vietnam under Article 88 of the Penal Code of Vietnam.

 

According to the current time:

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved

 

 

 

   >>>   Click here to view page in Vietnamese


Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: