Nghị sĩ Mỹ chỉ trích nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam – U.S. lawmakers criticized the poor human rights in Vietnam


Hai dân biểu Ed Royce (giữa) và Loretta Sanchez (thứ 3 bên trái) trong một cuộc họp báo. Cùng nhiều dân biểu thâm niên khác trong cả hai đảng, hai dân biểu này đồng gởi một bức thư yêu cầu Bộ Ngoại Giao quân tâm hơn đến những trường hợp cụ thể mà Việt Nam vi phạm nhân quyền của người dân. 
         SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU
Dominhtuyen
Chinh phủ Hoa Kỳ tiếp tục có những động thái tích cực hơn về mối quan tâm trong lĩnh vực nhân quyền ngày càng tệ hại hơn tại Việt Nam qua lá thư từ một số nghị sĩ Hoa Kỳ gởi đến Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Bà Hillary Clinton với mong muốn chính quyền Obama có những hành động cứng rắn hơn nữa trước những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của chính quyền cộng sản Việt Nam. Đồng thời, một số Nghị Sĩ Hoa Kỳ cũng trực tiếp công khai yêu cầu  Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông David Shear phải tập trung vào những cáo buộc mới đây của Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền ( HRW ) khẳng định rằng các viên chức chính phủ Việt Nam tại các trại cai nghiện đã chiếm đoạt không xử dụng sự trợ giúp nhân đạo từ Hoa Kỳ và Quốc Tế bao gồm cả ngân khoản rất lớn được đưa ra dưới thời Tổng Thống Bush vào việc giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh cho các nạn nhân HIV tại Việt Nam.

Cũng theo báo cáo của Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở tại New York cáo buộc rằng chính phủ Việt Nam đã áp dụng biện pháp bóc lột sức lao động,cưỡng bức và bạo hành những trại viên thuộc các trại cai nghiện nói trên, những người này thay vì được thừa hưởng sự phục vụ thông qua những trợ giúp nhân đạo nói trên. Lá thư của các Nghị Sĩ Hoa Kỳ đồng thời yêu cầu Ngài Đại sứ phải công khai lên tiếng với nhà chức trách Việt Nam và đảm bảo rằng các giới chức viện trợ Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ bằng mọi cách báo cáo rõ ràng và đầy đủ về mọi lao động cưỡng bức với Sứ Quán Hoa Kỳ và cho chính phủ Việt Nam. Tại Washington, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng giám đốc cơ quan Boat People SOS và là thành viên đồng sáng lập Tổ Chức Liên Minh CAMSSA, một Tổ Chức chống nạn buôn người hoạt động hiệu quả tại Đài Loan nhận định như sau: Chính phủ Việt Nam đã xử dụng sai trái tiền viện trợ nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời đi ngược lại những cam kết Quốc Tế đối với các quyền được Liên Hiệp Quốc công nhận.

Mong rằng trước sức ép gia tăng từ chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng Quốc Tế, chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ tuân thủ và thực thi đầy đủ những cam kết về quyền con người và Công Ước Quốc Tế về quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã tham gia kể từ năm 1982. Bên cạnh đó cùng với những phản đối ngày một lan rộng trong xã hội của các cá nhân, các Tổ Chức Dân Chủ, các Đoàn Thể, Nghiệp đoàn và mọi thành phần Tôn giáo sẽ tạo nên áp lực đủ lớn, đủ mạnh có thể áp lực nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chấm dứt mọi đàn áp, ngược đãi người dân và tôn trọng quyền con người một cách triệt để. Sự lựa chọn duy nhất dành cho chính quyền cộng sản hiện nay là phải thực thi tiến trình Dân Chủ Hóa đất nước, đáp ứng đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của người dân Việt Nam trong xu hướng Toàn Cầu Hóa Dân Chủ hiện nay trên thế giới.

Nghị sĩ Mỹ chỉ trích nhân quyền Việt Nam

Cập nhật: 05:27 GMT – thứ sáu, 13 tháng 1, 2012
Báo cáo của HRW chỉ trích các trung tâm cai nghiện

ở Việt Nam

Nhiều thành viên Hạ viện Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Obama cứng rắn hơn trước các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Chủ tịch ủy ban đối ngoại của Hạ viện, Ileana Ros-Lehtinen, cùng năm hạ nghị sĩ khác viết lá thư bốn trang cho Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Họ muốn Bộ Ngoại giao Mỹ bổ sung nhiều chi tiết vào báo cáo nhân quyền hàng năm sắp công bố về Việt Nam.

Trong một diễn biến cùng ngày 12/01, bốn hạ nghị sĩ viết một lá thư riêng cho Đại sứ Mỹ ở Việt Nam, David Shear.

‘Thiếu tiến bộ’

Lá thư gửi Ngoại trưởng Clinton nói chính phủ Việt Nam “tiếp tục trừng phạt và làm im lặng đối kháng” trong khi vẫn muốn có quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ và thỏa thuận thương mại tự do đa phương (TPP).

Các tác giả, trong đó có các nghị sĩ Howard Berman, Christopher Smith, Zoe Lofgren, Edward Royce và Loretta Sanchez, cáo buộc giới chức tiếp tục “theo dõi, quấy rối một cách hệ thống và đôi khi thanh trừng bạo lực” với các nhóm tôn giáo.

Họ nói tiếp “sự tàn bạo của công an, như tra tấn khi tạm giam và những vụ tử vong khi bị bắt, là một vấn đề lớn trong năm”.

Họ dẫn lại thông tin rằng trong năm 2011, “ít nhất 21 người chết khi đang bị công an tạm giữ”.

Lá thư lên án việc người nghiện ma túy bị đi cải tạo, cáo buộc việc tạm giữ “không đi theo quy trình đúng nào, cũng không bị tòa án theo dõi và thường kéo dài có khi đến bốn năm”.

Về vấn đề người thiểu số, trong đó có người Thượng ở Tây Nguyên, lá thư chỉ trích báo cáo năm ngoái của Bộ Ngoại giao Mỹ là “dành nhiều thời gian bàn về sự tự nhận của chính thể là đã chăm lo cho người Thượng, hơn là bàn những vi phạm nhân quyền”.

Sáu hạ nghị sĩ muốn bà Clinton “tường trình về những vi phạm với người Hmong ở các tỉnh tây bắc…[và] người Khmer Krom”.

Gửi đại sứ

Cùng ngày 12/01, bốn hạ nghị sĩ – Zoe Lofgren, Frank Wolf, Loretta Sanchez, Gerry Connolly – lại gửi thư cho Đại sứ David Shear ở Việt Nam.

Đại sứ David Shear được đề nghị công khai lên tiếng

về các trại cai nghiện

 

Lá thư chỉ tập trung vào một vấn đề, là báo cáo tháng Chín 2011 của Human Rights Watch (HRW), có tựa Quần đảo Cai nghiện.

Báo cáo đó lên án hệ thống quản chế và cưỡng ép lao động trong các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam.

Bốn hạ nghị sĩ Mỹ nói họ “lo ngại về các cáo buộc này”.

Họ yêu cầu vị đại sứ Mỹ “tập trung chú ý những cáo buộc trong phúc trình của HRW”, và bảo đảm các viên chức viện trợ Mỹ cố gắng hết mình để báo cáo lại về việc cưỡng ép lao động.

Lá thư tiết lộ vị đại sứ Mỹ đã “nói chuyện riêng với giới chức Việt Nam và thúc giục đóng cửa các trại”.

Nhưng bốn hạ nghị sĩ muốn đại sứ David Shear kêu gọi “công khai” về việc đóng cửa.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từng gọi báo cáo của HRW là “không có cơ sở, xuyên tạc thực tế công tác cai nghiện tại Việt Nam với dụng ý xấu”.

 

 

Two congressman Ed Royce (center) and Loretta Sanchez (3rd left) during a press conference. And many other senior elected officials in both parties, these two congressmen sent a letter to the State Department requires more attention to the specific case that Vietnam’s human rights violations of people.

 

 

 

              THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

Dominhtuyen

The U.S. government continues to have a more positive move concerns on human rights in worsened in Vietnam through a letter from U.S. senators sent to U.S. Secretary of State, Mrs. Hillary Clinton with wanting Obama government to have more tough action against serious human rights violations by the communist government of Vietnam. At the same time, some U.S. Senators also ask direct U.S. Ambassador Mr. David Shear in Vietnam to focus on recent allegations of human rights monitoring organization (HRW) said that the members Vietnam government officials at the rehab facility was not appropriate to use the humanitarian assistance from the United States and International including large funds made under President Bush in preventing and treating for victims of HIV disease in Vietnam.

The report by Human Rights Watch based in New York alleging that the government of Vietnam has adopted measures of labor exploitation, coercion and violence against the inmates of the rehab facility above, these people instead inherits the service through the said humanitarian assistance. Letter of the United States Senate and requested the Ambassador to publicly speak to the authorities of Vietnam and ensure that U.S. aid officials in Vietnam will in any way clear and complete reports enough for all the forced labor with the United States Embassy and the Government of Vietnam. In Washington, professor Nguyen Ngoc Bich and Dr Nguyen Dinh Thang director of Boat People SOS and a member of the co-founder CAMSSA Union Organization, an organization of anti-trafficking activities in Taiwan effectively identified as follows: The Government of Vietnam had used the wrong amount of humanitarian aid the United States, and contrary to the international commitment to the rights recognized by the United Nations.

We hope that under increasing pressure from the U.S. government and international community, Vietnam’s communist government will abide by and fully implement their commitments on human rights and the International Covenant on Civil Rights and the Studies that Vietnam has participated since 1982. Along with the opposition on a spread in the society of individuals, the Democratic Organisation, unions, union and all religions will create enough pressure, strong enough can Public pressure on the government of Vietnam to end all oppression, abuse and respect people’s human rights thoroughly. The only option for the communist government now is to implement the democratic process of the country, meets all legal rights and legitimate aspirations of the people of Vietnam in the trend of Globalization Democracy in the world today.BBC News  13 January 2012 Last updated at 08:59 GMT

RSSfeed

U.S. lawmakers criticized the poor human rights in Vietnam

13 January 2012 Last updated at 08:59 GMT

Special Reports

U.S. lawmakers critical of human rights in Vietnam

Update: 05:27 GMT – Friday, January 13, 2012

 

HRW’s report criticized the rehabilitation center

 in Vietnam


Many members of the U.S. House calls upon the Obama government tougher before the alleged human rights violations in Vietnam.

Related articles

Human Rights groups claim EU pressure

U.S. requirements to VN release her Hang Bui

VN said the HRW had report ” bad intention”

 

Related topics

Human Rights

The Việtnam – U.S.

 

Foreign affairs committee chairman of the House, Ileana Ros-Lehtinen, Congressman same year another four-page letter written to Secretary of State Hillary Clinton.

They want the U.S. State Department added more details on the annual human rights report about Vietnam forthcoming.

In a separate incident the same day 01.12, down four senators wrote a personal letter to U.S. Ambassador in Vietnam, David Shear.


‘Insufficient progress’

Letter to Secretary Clinton said the government of Vietnam “and continues to punish and make silent to opposition voices” while still looking for strategic partnership agreement with U.S. and multilateral free trade (TPP).

The authors, including Senator Howard Berman, Christopher Smith, Zoe Lofgren, Edward Royce and Loretta Sanchez, accused VN officials continue to “monitor, systematically harassed and sometimes violent purge” with religious groups.

They said “the brutality of the police, such as the detention and torture to deaths of people while arrest, is a major problem in years.”

They took the information that in 2011, “at least 21 people died while in police custody.”

The letter condemning drug addicts were going re-education, the detention of accused “did not follow proper procedures does, nor the courts to monitor and lasts sometimes up to four years.”

On the issue of minorities, including the Montagnards in the Central Highlands, the letter criticized last year’s report the U.S. State Department is “spend more time talking about self-government is receiving care, the Supreme , rather than discuss the human rights violations. “

Six Representatives want Mrs. Clinton “report on the violations against the Hmong in the northwest province … [and] the Khmer Krom”.

 

Send to ambassador

On 01.12 the same day, four Representative – Zoe Lofgren, Frank Wolf, Loretta Sanchez, Gerry Connolly – it sent a letter to Ambassador David Shear in Vietnam.

 

Ambassador David Shear is offered publicly

 on rehab


The letter focused on a problem, a September 2011 report by Human Rights Watch (HRW), titled Detoxification Islands.

The report condemned the system of probation and forced labor in the rehabilitation centers in Vietnam.

Four U.S. Congressman said they were “concerned about the allegations.”

They asked the U.S. ambassador “to focus the allegations in the HRW report”, and ensure the U.S. aid officials tried their best to report on forced labor.

Letter reveals U.S. ambassador was “chatting with Vietnam, and officials urged the closure of the camp.”

But four ambassadors to Congressman David Shear called “public” about the closure.

Ministry of Foreign Affairs of Vietnam has been called the HRW report was “unfounded, distorted the actual rehabilitation work in Vietnam with bad intentions.”


Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: