DÂN CHỦ THỰC SỰ LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG VIỆC SOẠN THẢO,THÔNG QUA LUẬT BIỂU TÌNH – Real democracy is essential in the preparation, And approval demonstration LAW


 

        
                              Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) :
                              Luật Biểu tình là một công cụ để thực thi quyền hành pháp


                  SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU
                            

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời chất vấn trước Quốc hội


Dominhtuyen                                                                                                                                                                                      
Trong khi mọi tờ báo ” Lề trái” cũng như ” Lề phải” trong và ngoài nước đều đồng loạt cho đăng tải lời tái khẳng định của Thủ Tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng cho rằng ” nên bắt tay nghiên cứu luật biểu tình” và giao cho Quốc Hội nghiên cứu soạn thảo với quyết tâm thực thi Hiến Pháp một cách triệt để. Trong lúc đề nghị trên được nhiều người, nhiều hội đoàn tổ chức và cá nhân ủng hộ nhưng dường như do quá phấn khởi vì cho rằng ít ra hành động trên của Ngài Nguyễn Tấn Dũng cũng mang lại chút không khí dân chủ cho người dân nên đôi khi dễ dàng bỏ sót những câu chữ, những tình tiết, xem ra thì nhỏ nhặt nhưng thật ra lại vô cùng hệ trọng trong tiến trình dân chủ hóa thật sự cho quê hương, đất nước.

Ngài Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước ta là luôn ủng hộ, những cuộc biểu tình xuất phát từ lòng yêu nước thật sự. Những hành động đó xứng đáng được biểu dương, khen thưởng..v..v…. và mọi hành động biểu tình lọi dụng lòng yêu nước gây phương hại cho đất nước cho xã hội sẽ bị xử lý nghiêm minh. Thoạt nghe thì lời phát biểu trên thật hữu tình, hữu lý nên mọi người dễ dàng thông qua và đồng tình ủng hộ, nhưng đã có ai thật sự nghĩ đến một điều: như thế nào mới là yêu nước và như thế nào mới là hành động gây phương hại cho đất nước, cho xã hội trong khi điều 88 và 79 bộ luật hình sự hiện nay thì mơ hồ và nhập nhằng và phi lý đến nỗi ngay cả khi nếu hành động đó dù xuất phát bằng tấm lòng yêu nước thật sự cũng vẫn bị xem là mang tư tưởng ” phản động” hay đại loại là bị xách động bởi thành phần xấu chống lại nhà nước…v..v….

Đơn cử như trong thời gian qua khi bọn Bành trướng Bắc Kinh xâm lược có những hành động xâm chiếm các quần đảo Hoàng SaTrường Sa của chúng ta cũng như có những hành vi xâm phạm trái phép và tấn công tàu thuyền của chúng ta ngay trong phạm vi khu vực thuộc chủ quyền biển của Việt Nam và hành hung, đánh đập, bắt bớ tàu thuyền của ngư dân Việt Nam,đe dọa trực tiếp tính mạng của ngư dân khi họ đang khai thác thủy sản trong phạm vi vùng đặc thù kinh tế của Việt Nam đã được Quốc Tế công nhận trong luật quốc tế về biển đã được ký vào ngày 10 tháng 12 nặm 1982 và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 11 năm 1994 cho đến nay. Người dân đã phẩn nộ dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình rầm rộ rộng khắp nước để phản đối hành động ngang ngược trên của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc.

Khi tổ chức những cuộc biểu tình trên, đối với người dân thì mục đích đã quá rõ ràng không lẫn lộn vào đâu được và không thể bị xem là lợi dụng lòng yêu nước hay bị kẻ xấu lợi dụng kích động có hành vi quấy rối gây mất trật tự và ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia được vì trong dòng người xuống đường thể hiện lòng yêu nước đó có rất nhiều các nhà trí thức, các nhà cách mạng lão thành, cựu chiến binh, cựu cán bộ công nhân viên chức nhà nước, những người đã tứng có nhiều cống hiến cho đất nước cho chính quyền cách mạng……thì họ không thể bị khoác lên người hai từ ” Phản động ” được. Thế nhưng chủ trương của nhà nước lại không cùng chiều hướng với đồng bào, vì những lý do tế nhị hay nhạy cảm nào đó không thể bày tỏ được nên khi hành động của người dân đi ngược lại tư tưởng của họ ngay lập tức từ hành động yêu nước bị lên án là ” có tư tưởng phản động hay bị kích động..v..v….” và hậu quả là bị đàn áp, đánh đập bắt bớ hết sức dã man.

Với nhận xét trên, bản thân tôi thật sự không thấy hồ hởi hay phấn khởi với những thông tin mà nhiều người chừng như khá lạc quan hay vui mừng. Theo suy nghĩ của tôi, luật biểu tình được Ngài Thủ Tướng Việt Nam mang ra giao cho Bộ công an nghiên cứu, xem xét và sau đó đệ trình ra trước Quốc Hội để thực thi là một hành động dân chủ ngụy tạo và việc làm trên chính là tạo ra một vỏ bọc pháp lý vững chắc để bảo vệ cho hành động vi phạm nhân quyền sẵn có của họ. Qua luật biểu tình trên, chính phủ sẽ không bị Quốc Tế cũng như dư luận trong và ngoài nước lên án rằng họ đang vi phạm nhân quyền khi đàn áp bắt bớ những ai xuống đường có những hành động trái lại quan điểm và chủ trương của nhà nước dù chủ trương đó chỉ đúng với một số cá nhân, một tập thể các vị lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản.

Hành động yêu nước hay mang tính chất phản động chỉ thực sự được xem xét một cách công bằng nếu như bản thân điều 88 và 79 bộ luật hình sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được hủy bỏ hay sửa đổi một cách hợp tình hợp lý. Việc hành động nào đó gây phương hại đến đồng bào, dân tộc hay chỉ đơn thuần làm phương hại đến một số lợi ích cá nhân, tập thể trong các bộ ngành, Trung Uơng hay bản thân và gia đình các vị lãnh đạo đất nước nhưng mang lại lợi ích to lớn cho người dân, cho xã hội cũng cần phải được xem xét một cách thấu tình đạt lý chứ không thể lập lờ rồi khoác lên cho họ hai tiếng ” Phản Động” hay là gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Có như vậy thì luật biểu tình nếu được thông qua và thực thi theo Hiến Pháp nhà nước mới thật sự làm cho người dân tâm phục khẩu phục và thật sự là dân chủ dưới mắt của người dân trong và ngoài nước cũng như cộng đồng Quốc Tế.

 Delegates Duong Trung Quoc (Dong Nai):

                              Law as a demonstration tool for law enforcement action

 

 

       THE TRUTH – JUSTICE – LOVE     


                       

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Mr. Nguyen Tan Dung to answer questions before Congress

 

Dominhtuyen

While every newspaper “Left Margins” and ” Right Margins ” both foreign and domestic bulk posting reiterated the words of Prime Minister of Vietnam Nguyen Tan Dung said that “should begin to study law protesters” and assigned to the National Assembly to study and draft determination to implement the Constitution thoroughly. While the above suggestions are many, many associations and organizations supporting individuals but seem too excited by that little action on his Dung little air brought democracy to the people sometimes easy to overlook words, the circumstances, it seems trivial but actually extremely critical in the process of democratization true to our native country.

The Prime Minister Nguyen Tan Dung said that a consistent policy of the Party and our country is always supported, the protests from real patriotism. Such actions deserve praise and commendation v. … V. … and any action protesters abusing patriotism for the country which are detrimental to society will be dealt with severely. At the hearing, the statement was charming, so rational people and easily through public support, but did anyone really think of one thing: how the new patriotism and how new actions detrimental to the country, to society, while the 88 and the 79 of the Criminal Code today, the vague and ambiguous and absurd that even if such action even comes with the love of actually still be seen as thought “reactionary” or something is being rallied by bad against v. State …. v. …

For example, in the past when expansion Beijing acts for aggression have invaded the Paracel Islands and Spratly Islands, such as their behavior and unauthorized attack our ships even within the sea areas under the sovereignty of Vietnam and assault, beatings, arrests of fishermen boats in Vietnam, directly threatened the lives of the fishermen when they are fishing within the area characteristics of Vietnam’s economy has been internationally recognized in international law of the sea has been signed on 10 December 1982 and takes effect from 16 November 1994 to date. People have been led to a series of angry protests throughout the country so heavily against brazen acts of the authorities on communist China.

When organizing the protests, to the people, the purpose was not obvious where to be confused and can not be seen as taking advantage of patriotism or the bad guys take advantage of inciting acts of harassment disorderly and affect national security because of the people to the streets to show patriotism which so many intellectuals, the revolutionary veterans, war veterans, former officers and employees State officials who had made numerous contributions to the country for the revolutionary government …… they can not be put on the two words “reactionary” is. But the policy of the state is not the same way as people, because of their delicate or sensitive reasons that can not express it when people act against their thoughts immediately from patriot act was condemned as “reactionary ideas or agitated v. … v. …” and consequently persecuted, beaten very brutally persecuted.

With remarks, I myself do not really see exhilaration or excitement with the information as long as people are optimistic or excited. According to my thinking, is his legal protest Vietnam Prime Minister brought to the police assigned to the research, review and then submitted to the National Assembly to implement a democratic disguise actions and deeds is on creating a solid legal cover to protect the human rights violations of their availability. Through demonstrations on law, the government will not be international as well as domestic and international public opinion that they are condemning human rights violations when repression arrests down the road there are those who act contrary to the views and policies Although the policy of the state that is only true for some individuals, a group of party leaders and the communist state.

Patriotic action or reactionary nature only really be considered a fair thing itself if the 88 and 79 of the Criminal Code of Socialist Republic of Vietnam were canceled or modified appropriately situation rationally. The actions that are detrimental to the people, nation or merely a prejudice to the interests of individuals and collectives in the central branches or self and family leaders of the country but bring huge benefits to the people, the society also needs to be considered logically reach of equivocal and can not put on them the words “reactionary” or affect the security the country. Having such protests if the law is passed and enforced by the state constitution really make people care for and to export democracy is truly in the eyes of the people at home and abroad as well as the  International Community.

Categories: Uncategorized | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “DÂN CHỦ THỰC SỰ LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG VIỆC SOẠN THẢO,THÔNG QUA LUẬT BIỂU TÌNH – Real democracy is essential in the preparation, And approval demonstration LAW

  1. Pingback: CHỦ QUYỀN HOÀNG SA THUỘC VN TỪ NHIỀU THẾ KỶ TRƯỚC |

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: