GIÁO XỨ PHÚ ĐA HÀ NỘI HIỆP THÔNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO GIÁO XỨ THÁI HÀ ĐÒI CÔNG LÝ – HANOI Phu Da Parish Communion and Prayer for the Thai Ha parish justice


                                   
          Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ II – vị lãnh Tụ Tối cao của Giáo Hội Công giáo La  Mã –
          Người làm thay đổi bộ mặt Thế giới- đặt dấu chấm hết cho chủ thuyết cộng sản.
       
 
 
            SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU
 
 
 
Dominhtuyen
Giáo xứ Phú Đa, thuộc giáo hạt Hà Nam, tổng giáo phận Hà Nội cũng long trọng dâng Thánh Lễ hiệp thông và cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà nhân ngày lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm Chủ nhật 13-11-2011. Hàng ngàn ngọn nến lung linh và tỏa sáng trong lời cầu nguyện vang vọng từ tận tâm khảm của mỗi người gởi đến sự chia sẻ chân thành của giáo dân , các Linh Mục và Tu sĩ nam nữ giáo xứ Phú Đa trước nỗi thống khổ do áp bức thô bạo từ phía nhà cầm quyền Hà Nội. Vốn là một giáo xứ có bề dày lịch sử trong công cuộc truyền giáo, nên mọi giáo dân đều ý thức rất rõ về sự công bằng và bác ái trong cuộc sống. 

Sự hiệp thông và chia sẻ của giáo xứ Phú Đa ngày hôm nay không những bày tỏ sự đoàn kết của người Công giáo chúng ta mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gởi đến nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khẳng định lập trường và quan điểm của giáo xứ Phú Đa trong việc lên tiếng cho sự thật, cho công lý và cho công bằng xã hội. Hành động trên cũng thể hiện rõ sự phẫn uất không chỉ của giáo dân giáo xứ Thái Hà mà còn là tiêu chí của mọi người Công giáo Việt Nam trên toàn lãnh thổ kiên quyết yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam phải dừng ngay lập tức mọi hành vi đàn áp Tôn giáo, đe dọa người giáo dân và các Linh Mục Tu sĩ. Tôn trọng sự thật và công lý.

Chính quyền cộng sản Việt Nam dù là một chính thể vô thần nhưng đã từng cam kết trong bản tuyên ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền trong đó bao gồm các quyền tự do căn bản của người dân và quyền tự do Tôn giáo vốn đã từng đặt Việt Nam vào danh sách CPC bao gồm các quốc gia bị cho là có hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do Tôn giáo của người dân có hệ thống và mang tính liên tục. Chính quyền Việt Nam đã từng thể hiện như một quốc gia có nhân quyền và tự do dân chủ sau khi ban hành hiến pháp ( đã được sửa đổi kể từ năm 1992 ) quy định tại điều 70 về việc tôn trọng tín ngưỡng và bảo hộ các cơ sở Tôn giáo bao gồm những nơi thờ tự thuộc Tôn giáo như Nhà Thờ, Chùa chiền, Thánh Thất, Đền Đài..v..v…..

Ngoài việc quy định rõ ràng trong bản Hiến Pháp của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Quốc Hội thông qua, chính phủ còn ban hành kèm theo sắc lệnh về Tôn giáo trong đó điều 4 cũng đã đề cập đến việc các nơi Thờ tự và mọi cơ sở thuộc Tôn giáo đều được nhà nước bảo hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi. Thế nhưng trên thực tế, chính quyền cộng sản Việt Nam chỉ cam kết trên giấy mà không hề thực hiện đúng như trong cam kết và quy định. Hàng chục ngàn các cơ sở thuộc các Tôn giáo khác nhau đã bị chính quyền Việt Nam xử dụng bạo lực và mọi thủ đoạn bằng những nghị quyết sai trái nhằm chiếm đoạt tài sản của các Tôn giáo một cách trái phép.

Những văn bản pháp quy sai trái đó cần phải được thu hồi và chính quyền các cấp cần phải tôn trọng pháp luật một cách nghiêm túc. Phải nhanh chóng nhận ra hành vi ngang ngược của mình và dừng ngay lập tức mọi hành vi trấn áp người dân một cách bừa bãi. Những gì của người dân xin hãy trả lại cho người dân, những gì thuộc về Tôn giáo xin hoàn trả lại cho Tôn giáo. Nhất thiết không thể duy trì mọi hành động đối đầu trực tiếp với người dân và Tôn giáo. Mọi xu hướng đi ngược lại quyền lợi thiết thực của người dân đều không thể chấp nhận được. Tự do, dân chủ chính là nền tảng vững chắc để duy trì một thể chế và một chính quyền. Và thế giới hiện nay là căn nhà chung của nhân loại dành cho những ai thực sự yêu mến hòa bình, tự do và dân chủ.


Bản tin

Giáo Xứ Phú Đa – Giáo phận Hà Nội, hiệp thông cầu nguyện cùng Giáo xứ Thái Hà

14/11/11 9:46 AM
Giáo Xứ Phú Đa – Giáo phận Hà Nội, hiệp thông cầu nguyện cùng Giáo xứ Thái Hà

Tối Chúa nhật 13/11/2011, lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, giáo xứ Phú Đa, giáo hạt Hà Nam thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, đã tổ chức thánh lễ và đêm thắp nên cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, cho nhà cầm quyền Việt Nam biết tôn trọng sự thật, lẽ phải.

Phú đa là một làng quê nằm giữa vùng đồng bằng sông Hồng phù sa màu mỡ thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Giáo xứ Phú Đa là một xứ đạo toàn tòng với khoảng hơn 4000 giáo dân. Phú Đa từ xa xưa là một vùng truyền giáo có bề dầy lịch sử, các nhà truyền giáo khi đến giảng đạo tại Tây Đàng Ngoài đã đến đây để học tiếng Việt.

Hiện nay, giáo xứ do linh mục Vincente Nguyễn Đăng Xuyên phụ trách.

Trong những ngày qua, nhờ báo chí, truyền hình nhà nước phát các chương trình về giáo xứ Thái Hà, nhớ lại câu chuyện truyền hình cắt xén lời Đức tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt năm xưa, người dân nói chung, đặc biệt là giáo dân Công giáo, một lần nữa lại đặt câu hỏi về nhà cầm quyền Hà Nội, nhất là về cách hành xử côn đồ khi xua người tới tấn công giáo xứ Thái Hà giữa ban ngày ban mặt.

Khi nghe những thông tin về giáo xứ Thái Hà, giáo dân Hà Nam nói chung và đặc biệt giáo dân giáo xứ Phú Đa không ai không bức xúc, trước một nhà nước vẫn rêu rao là nhà nước pháp quyền nhưng lại hành động một cách hết sức côn đồ.

Thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà hôm nay của giáo xứ Phú Đa không chỉ là lời cầu nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ Thái Hà mà còn là một cách bày tỏ công khai hiệp thông với Thái Hà trong lúc khó khăn thử thách.

Mong rằng sẽ có thêm nhiều giáo xứ như Phú Đa, Hàm Long, Từ Châu… cùng cất cao tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa, hiệp thông với những đồng đạo đau khổ để làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người.

14/11/2011

Nữ Vương Công Lý


                     Pope John Paul II – the supreme leader of the Roman Catholic Church –

                     who changed the world  face-to put an end to the communist doctrine.

               

        THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 Dominhtuyen

Phu Da Parish, the county Henan, Hanoi archdiocese solemn communion Mass and pray for the Thai Ha parish feast of the Martyrs Vietnam on Sunday 13-11-2011 . Thousands of candles shimmer and shine in prayer echoed from the hearts of each person get sent to the sharing of sincere Catholics, priests and nuns of parish Phu Da from the misery before brutal repression from the authorities in Hanoi. Parish has been a long history of missionary work, so all parishioners are very clear sense of justice and love in life.

The communion of the church and share of Phu Da parish today not only express the unity of our Catholic but also a strong message sent to the communist authorities of Vietnam and reaffirmed the of parishes in Phu Da to speak the truth, for justice and for social justice. Action also is evident resentment not only of the Thai Ha parish laity but also the criteria of all Catholics throughout the territory of Vietnam insist the communist government of Vietnam must stop immediately all acts of religious persecution, intimidation of Catholics and Priests Monks. Respect for truth and justice.

Vietnam’s communist government may even be an atheist, but the commitment was in the Universal Declaration of Human Rights including the right to basic freedoms of citizens and freedom of religion which had ever been placed Vietnam on the CPC list includes countries are said to be serious violations of freedom of religion of the people and bring the system continuously. The government of Vietnam has been announced as a country with human rights and democratic freedoms after the promulgation of the constitution (as amended since 1992) provided for in Article 70 on respect for religious beliefs and protection Religious institutions including places of religious worship such as churches, temples, shrines, temples v. … …. v.

In addition to the clear provisions of the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam Nghia passed by Congress, the government also issued the directive on religion in which the four article also mentioned that the places of worship and all religious establishments are under state protection and create all favorable conditions. But in fact, Vietnam’s communist government is committed only on paper without implementation of commitments and as prescribed. Tens of thousands of units of the different religions have been the Vietnam government to use violence, and every trick in the wrong resolutions in order to appropriate the property of their religion in an unauthorized manner.

The wrong legal documents that need to be recovered and governments at all levels must respect the law seriously. To quickly get out of their unruly behavior and immediately stop all acts of repression of people indiscriminately. What belong to people would return it to the people, the things of religion would return to religion. Necessarily unable to maintain any action direct confrontation with the people and religion. Any tendency to go against the real interests of the people are not acceptable. Liberal democracy is the foundation to maintain an institution and a government. The world today is the common House of humanity for those who really love peace, freedom and democracy.

Newsletter

Page ChuCong GiaoCong LyGop mind – Talking doiHinh photos – From lieuTin TucXa Society

Home »News»

Parish Phu Da – Ha Noi Diocese, in communion of prayer with the Thai Ha parish

11/14/11 9:46 AM  Giáo Xứ Phú Đa – Giáo phận Hà Nội, hiệp thông cầu nguyện cùng Giáo xứ Thái Hà

13/11/2011 Sunday evening, feast of the martyrs of Vietnam, Phu Da Parish, professor of county Ha Nam, Ha Noi archdiocese, has held Mass and lit at night to pray for the parish of Thai Ha , the Vietnam government that respects the truth, and justice.

Most extensive is a village situated between the Red River Delta region a fertile alluvial Ly Nhan district, Ha Nam province. Phu Da Parish is a parish with more than 4000 full accomplice lay. Phu Da from ancient times as a missionary with the history, when the missionaries to preach in the North West have come here to learn Vietnamese.

Currently, the parish priest by Vincente Xuyen Nguyen Dang charge.

In those days, thanks to the press and state television broadcasting programs on the parish of Thai Ha, remember the story word garbled television Archbishop Joseph Ngo Quang Kiet years old, people in general, especially Catholics are, once again question the Hanoi government, especially on the behavior of thugs to attack his old parish of Thai Ha daylight surface.

Upon hearing the information about the parish of Thai Ha, Ha Nam Catholics in general and especially lay parish Phu Da not anyone not urgent, before a state still claims that the rule of law but to act extremely bully.

Mass candlelight prayer for today’s Thai Ha parish did not just prayers asking God preserve Thai Ha but also as a public expression of communion with Thai Ha in the challenges at.

We hope that there will be more like Phu Da Parish, Ham Long, Xuzhou … the lift singing praise to God, communion with the suffering of fellow believers to witness to God in front of everyone.


14/11/2011

Queen of Justice


Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: