HỦY BỎ ÁN TỬ HÌNH – ĐIỀU TỐI CẦN THIẾT VÀ NÊN LÀM KHÔNG RIÊNG TẠI VIỆT NAM….CANCELLED the DEATH PENALTY – VITAL and do not BE ONLY in VIETNAM ….
                             
                                  Một phụ nữ tên Wang Xiongyin ở Trung quốc bị kết án tử hình                                                                           vì buôn trên 200gr bạch phiến (2003). AFP     
 
 
   
             
          SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ về quan điểm cho rằng trong bất kỳ trường hợp hay cách thức nào để thực hiện án tử hình đều mang tính chất bất nhân. Đặc biệt là mối quan ngại sâu sắc của ông David Knaulte giám đốc văn phòng Châu Á của Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền về việc chính quyền cộng sản Việt Nam có thể lạm dụng án tử hình để kết án những nhân vật bất đồng chính kiến với tội danh mơ hồ nào là : ” Âm mưu lật đổ chính quyền, nào là xâm phạm nghiêm trọng an ninh Quốc Gia..v..v… bên cạnh đó việc lạm dụng án tử hình để kết án người dân của mình mà không sợ bị khiếu kiện, tố cáo do bởi tình trạng không minh bạch về việc thi hành án tử hình tại Việt Nam khiến cho phần lớn người dân vô cùng lo sợ.

            Cùng lúc, việc đánh lừa dư luận Quốc Tế khi báo cáo số lượng người chịu án tử hình hàng năm rất thấp là sở trường của chính quyền cộng sản Việt Nam điều này cũng đã được chứng minh như qua việc hàng trăm, hàng ngàn tù nhân lương tâm, các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động Tôn Giáo….bị cầm tù một cách sai trái trong những nhà tù đầy khắc nghiệt của Việt Nam thế nhưng trước công luận Quốc Tế, chính phủ Việt Nam vẫn luôn rêu rao rằng tại Việt Nam không hề có bất kỳ tù nhân chính trị nào bị giam giữ mà chỉ có những người vi phạm pháp luật bị giam cầm mà thôi. Chính quyền cộng sản Việt Nam luôn xử dụng điều 88 ( tuyên truyền chống chế độ) và điều 79 ( Âm mưu lật đổ chính quyền) trong bộ luật hình sự để đồng hóa những Nhà đấu tranh cho Dân Chủ, cho Nhân Quyền trở thành những tội phạm hình sự nguy hiểm trong khung án nặng nhất của bộ luật hình sự là án chung thân hoặc từ hình không một chút đắn đo hay suy nghĩ.

           Việc vận động cho việc tuyên truyền chỉ ra tính vô nhân đạo của án tử hình mà còn giúp mọi người nhận thức được những nguy hiểm tiềm ẩn khi những chính quyền cộng sản độc tài độc đoán và vô nhân tính như Trung Quốc và Việt Nam có thể lạm dụng như một công cụ gây nỗi lo sợ trong nhân dân ngõ hầu hạn chế đến mức thấp nhất mọi  sự đối kháng của người dân trong nước đối với chính quyền. Ngoài sự vận động của các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế, thì việc lên tiếng mạnh mẽ từ các tổ chức xã hội trong nước cũng như sự đồng thuận mạnh mẽ 
của người dân cả nước sẽ là động lực chính giúp nhanh chóng xóa bỏ đi án tử hình mà hiện nay cả thế giới đang mạnh mẽ cổ súy. Xóa bỏ án tử hình là một việc làm tối cần thiết tại Việt Nam nhất là trong bối cảnh hiện nay với một nhà nước cửa quyền bao gồm cả một hệ thống pháp lý yếu kém, thiếu năng lực trong xét xử và còn biết bao bất cập khác nữa trong ngành công an, Tòa án và Viện kiểm Sát..v.v…            We fully support the notion that in any case or how to implement the death penalty are really inhumane. Especially the deep concern of his office director David Knaulte Asian Federation of Human Rights of Vietnam’s communist government can abuse the death penalty for those convicted dissidents characters charges that are vague: “The plot to overthrow the government, which is serious violation of national security v. … v. .. besides the death penalty for abuse of people convicted of their complaints without fear of denunciation by the state due to non-transparency on the implementation of the death penalty in Vietnam makes most people very nervous.

            At the same time, to deceive international public opinion when the number of people reporting the death penalty is very low annual basis by the communist government in Vietnam which has been proven as well by hundreds of thousands of prisoners of conscience, the dissidents, activists …. Religion was wrongfully imprisoned in a prison full of Vietnam’s harsh but before international public opinion, the government of Vietnam still claims that in Vietnam did not have any political prisoners being held that only those who break the law only in captivity. The communist government of Vietnam has always used the 88 (anti-regime propaganda) and 79 (conspiracy to overthrow the government) in the criminal code to identify the house to fight for Democracy, Human Rights into the dangerous criminal in the worst case frame of the criminal code is a life sentence or capital punishment without any hesitation or thought.

            The propaganda campaign to point out the inhumanity of the death penalty but also help people realize the potential danger when the communist government tyranny and inhuman dictatorship like China and Vietnam possible abuse as a tool to cause fear in people so as to limit the lowest resistance of all people in the country for the government. In addition to the movement of the International Human Rights organization, the stronger the voice from the social organization in the country as well as a strong consensus of people nationwide will be the main help to quickly eliminate the death penalty but now the whole world is a strong analogy. Abolition of the death penalty is a vital job in Vietnam, especially in the current context with an authoritarian state, including a weak legal system, lack of capacity in the settlement and also there are many other inadequate reasons  in the Police, the Courts and Procuracy .. etc. ..


Ngày Thế Giới Chống Án Tử Hình Lần Thứ 9

Ỷ Lan, thông tín viên RFA
2011-10-12

Ngày mùng 10 tháng 10 vừa qua là Ngày Thế Giới Chống Án Tử Hình Lần Thứ 9. Nhân dịp này, Đài chúng tôi đã phỏng vấn ông David Knaulte, Giám Đốc Văn Phòng Châu Á của Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền, về việc Liên Đoàn quyết định tham gia chiến dịch chống án tử hình. Cuộc phỏng vấn do Ỷ Lan thực hiện

AFP

Để ổn định tình hình bất ổn năm 2009 tòa án Urumqi trong khu vực Tân Cương, Trung Quốc đã cho xử tử 9 người .

Mọi cuộc hành quyết đều bất nhân

Ỷ Lan : Xin chào ông David Knaulte, ông là Giám đốc Văn phòng Á châu của Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền. Xin ông cho biết vì sao Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền gia công trong chiến dịch chống án tử hình ?
David Knaulte :  Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền muốn hậu thuẫn xung lượng vận động cho sự xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Liên đoàn chúng tôi là thành viên của  Liên minh Thế giới Chống Án Tử hình quy tụ hàng trăm tổ chức trên khắp năm châu, kể các quốc gia Châu Á và Châu Âu. Chúng tôi cùng nhắm mục tiêu là thuyết phục các chính phủ xóa bỏ án tử hình.
Ỷ Lan : Năm nay Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Liên minh Thế giới Chống Án Tử hình có những hoạt động gì thưa ông ?

Liên Đoàn Quốc tế và các thành viên thuộc Liên minh cùng đề cao tiêu đề “Án tử hình là vô nhân đạo”. Dù cách  hành quyết như thế nào, chúng ta đều biết rằng người bị xử chịu đau đớn một cách bất nhân.

ông David Knaulte

David Knaulte :  Năm nay chúng tôi kỷ niệm lần thứ 9 “Ngày Thế giới Chống Án Tử hình”. Liên Đoàn Quốc tế và các thành viên thuộc Liên minh cùng đề cao tiêu đề “Án tử hình là vô nhân đạo”. Dù cách  hành quyết như thế nào, chúng ta đều biết rằng người bị xử chịu đau đớn một cách bất nhân. Tại Paris, nơi đặt trụ sở của Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi tổ chức một cuộc biểu dương  lớn gọi là “Làng Xử Tử hình”. Ở đây chúng tôi triển lãm tất cả mọi cách thức hành quyết sử dụng trong thế giới, để minh xác tính chất vô nhân của án từ hình. Ví dụ, những cách thức khác nhau vẫn còn sử dụng ở Châu Á, như treo cổ, 

Một phụ nữ tên Wang Xiongyin ở Trung quốc bị kết án tử hình vì buôn trên 200gr bạch phiến. AFP
Một phụ nữ tên Wang Xiongyin ở Trung quốc bị kết án tử hình vì buôn trên 200gr bạch phiến (2003). AFP

xử bắn, chích thuốc độc, hành hình, ném đá, v.v…
Ở đây tôi muốn đưa ra một hình thức của cái gọi là “cải cách” trong án tử hình tại Việt Nam, được sắc luật ban hành năm nay về việc chích thuốc độc thay vì xử bắn, cách thức mà người ta gọi là “cải tiến” án tử hình cho có vẻ “nhân đạo” hơn. Chúng tôi cần nhấn mạnh ở đây rằng, kiểu cải tiến như thế chẳng làm thay đổi tí gì sự vô nhân của án tử hình. Mọi cuộc hành quyết đều bất nhân.

Thiếu minh bạch khi kết án

Ỷ Lan : Có những hoạt động gì khác, đặc biệt cho Châu Á không ?
David Knaulte :  Một hành động chủ yếu là ủng hộ sự gia tăng tính minh bạch của các chính phủ về án tử hình. Ngày nay ở Châu Á đang có một số chính quyền, như Trung quốc và Việt Nam, chẳng minh bạch tí nào trên án tử hình. Các nước này không công bố số thống kê những cuộc hành quyết. Điều này cho phép các chính quyền độc đoán tiếp tục hành quyết nhân dân họ mà chẳng sợ ai tố cáo, cùng lúc đánh lừa dư luận quốc tế về số lượng hành quyết hằng năm rất thấp. 

Tại Việt Nam, chúng tôi rất quan tâm về sự kiện dùng án tử hình cho những tội phạm chống “an ninh quốc gia”. Các tội phạm này khá mơ hồ, và chúng tôi e ngại rằng Việt Nam sử dụng các điều luật ấy để đàn áp những ai phê phán chính quyền bằng phương pháp bất bạo động.

ông David Knaulte

Tại Việt Nam, chúng tôi rất quan tâm về sự kiện dùng án tử hình cho những tội phạm chống “an ninh quốc gia”. Các tội phạm này khá mơ hồ, và chúng tôi e ngại rằng Việt Nam sử dụng các điều luật ấy để đàn áp những ai phê phán chính quyền bằng phương pháp bất bạo động. Cho nên chúng tôi kêu gọi các chính quyền như Trung quốc và Việt Nam phải minh bạch hơn, và hãy chấp nhận đình chỉ tạm thời án tử hình  – điều này có nghĩa tạm hoãn mọi cuộc hành quyết cho đến khi chính quyền bước tới việc ký kết các Công ước quốc tế xóa án tử hình.
Ỷ Lan : Các chiến dịch này đạt được thành quả gì không thưa ông ? Có nhiều quốc gia trong thế giới xóa bỏ án tử hình không ?
David Knaulte :  Hiển nhiên là có, trong mấy năm qua, chiều hướng chung trên thế giới chấp nhận xóa án tử hình. Dần dà có nhiều quốc gia ban hành các sắc luật hủy án tử hình. Cho đến năm 2011, có 104 quốc gia hủy án tử hình, nhiều quốc gia khác đang tiến tới việc xóa bỏ.

Cho đến năm 2011, có 104 quốc gia hủy án tử hình, nhiều quốc gia khác đang tiến tới việc xóa bỏ.

ông David Knaulte

Ví dụ như ở Châu Á, Mông Cổ đang cải tổ pháp lý nhằm xóa án tử hình. Sự kiện này nhờ các hoạt động và sự vận động tích cực của các xã hội dân sự. Thiếu sự hậu thuẫn của các xã hội dân sự, các quốc gia chẳng bao giờ nghĩ tới việc xóa án tử hình. 
Vì vậy, chúng tôi kêu gọi nhân dân tại các nước còn sử dụng án tử hình, hãy vận dụng mọi sự để gây ảnh hưởng, đây là con đường độc nhất để thay đổi sự trạng. Trong trường hợp Việt Nam, chúng tôi kêu gọi nhân dân Việt Nam cùng với chúng tôi thấy rõ sự sai trái của án tử hình, để vận động với nhà cầm quyền, thuyết phục họ hủy bỏ án tử hình.
Ỷ Lan : Xin cám ơn ông David Knaulte.

Vietnamese> Current Affairs
World Day Against Death Penalty in the 9th.
Y Lan, RFA correspondent
2011-10-12

October 10 th last World Day Against the Death Penalty in the 9th. On this occasion, we have radio interview with David Knaulte, Director of the Office of the Asian Federation of Human Rights, the Union decided to join the campaign against the death penalty. The interview made by Y Lan

All executions are inhumane
Y Lan: Hello Mr. David Knaulte, he was Director of the Asian Federation of Human Rights. Can you tell us why the International Federation of Human Rights in the campaign against the death penalty?
David Knaulte: International Federation for Human Rights to the momentum behind the campaign for abolition of death penalty worldwide. Our Union is a member of the World Alliance Against Death Penalty brings together hundreds of organizations on five continents, including countries in Asia and Europe. We have the same target is to persuade the government abolished the death penalty.
Y Lan: This year the International Federation of Human Rights and the World Coalition Against Death Penalty to be active and what sir?
David Knaulte: This year we celebrate the 9th “World Day Against Death Penalty”. International Federation and its members uphold the Union together titled “The death penalty is inhumane.” Though the execution of how we all know that the condemned suffer inhuman way. In Paris, the headquarters of the International Federation of Human Rights, we organized a big demonstration called “village executed.” Here we show how all executions in the world to use, to verify that the inhuman nature of the death penalty. For example, different ways are still in use in Asia, such as hanging,shot, injection, executions, stoning, etc. …

Here I want to offer a form of so-called “reform” the death penalty in Vietnam, the decree issued this year on the injection rather than firing squad, the way that people call ” improvement “for the death penalty seems to” humanitarian “than. We should emphasize here that such type of improvement did not do anything to change the pointlessness of the death penalty. All executions are inhumane.

Lack of transparency when sentenced

Y Lan: Are there any other activities, particularly to Asia?
David Knaulte: An action is mainly supported by the increasing transparency of government on the death penalty. Today in Asia have a number of governments, like China and Vietnam, no transparency at all on the death penalty. These countries do not publish statistics of executions. This allows the authoritarian government continues to execute people who are not afraid of them that accused, at the same time deceive international opinion on the annual number of executions is low.
In Vietnam, we are very interested in the event of the death penalty for crimes against “national security”. The crime is rather vague, and we fear that Vietnam was to use the law to suppress those who criticize the government by violent methods. So we call on governments such as China and Vietnam have more transparency, and to accept a temporary suspension of the death penalty – this means suspend all executions until the government steps up to the signed the International Convention for the death penalty removed.
Y Lan: These campaigns do  achieve the result sir? There are many countries in the world did abolish the death penalty?
David Knaulte: There is no doubt, in recent years, the general trend in the world accept the death penalty removed. Gradually more countries cancel the acts issued death sentences. So in 2011, with 104 countries to cancel the death penalty, many countries are moving toward abolition.
For example, in Asia, Mongolia is a legal reform to remove the death penalty. This event by the activity and the active campaign of civil society. Lack of support from the civil society, the country never thought of removing the death penalty.
So we urge people in those countries still use capital punishment, to be employed all the influence, this is a unique way to change the situation. In the case of Vietnam, we call upon the people of Vietnam, along with our clear conviction that the death penalty, to lobby with the authorities and persuade them to cancel the death penalty.
Y Lan: Thank you David Knaulte.

Advertisements
Categories: Uncategorized | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “HỦY BỎ ÁN TỬ HÌNH – ĐIỀU TỐI CẦN THIẾT VÀ NÊN LÀM KHÔNG RIÊNG TẠI VIỆT NAM….

  1. Pingback: “Ðại gia” FPT từng bị kiện $300 ngàn « Củ Mì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: